background preloader

Engelska 2

Facebook Twitter

Home. English exercises: grammar, listening, reading... EF Class Meetings - ClickMeeting. Ten ways to learn new words as a language learner. Teacher and teacher trainer Svetlana Kandybovich, our latest TeachingEnglish blog award winner, shares her top tips for remembering new words.

Ten ways to learn new words as a language learner

As a language learner, you work hard to expand your vocabulary. You plough through new words every day, make long lists of words and practise with flashcards. However, when it comes to speaking, the new words seem to fall out of your head, so you resort to your old friends – words you already know and have used many times – again and again. Remembering and using new words in speech is often a challenge for language learners. Here are ten strategies to help you make words stick in your mind and use them in conversation. 1.

We remember what is relevant to us. Tip: The British Council LearnEnglish website features tons of interactive videos, games and podcasts. 2. We retain words better when we learn them in small ‘chunks’ (i.e. small phrases that combine several words) and ‘scripts’ (i.e. typical dialogues). 3. 4. 5. ‘career’ – car and beer 6. 7. 8. Home. Exempel NP. English pronunciation: the famous "ough" words. Listen to them! It's easy: English Listening Lesson Libary Online. NIVÅANPASSAT PÅ ENGELSKA – Patricia Diaz. Här tänkte jag försöka samla specifika digitala resurser som kan användas i engelskundervisningen i de grupper där man har lite extra behov av att förse eleverna med mer individanpassade övningar på olika nivåer.

NIVÅANPASSAT PÅ ENGELSKA – Patricia Diaz

Den här sidan är alltså ett komplement till den ”stora” länksamlingen för engelska som du hittar i menyraden under ”Länksamlingar” högst upp på den här sidan. Där hittar du också en länksamling över digitala verktyg. Gissar att det är verkligheten för många och att många av er har massor av bra tips att dela med er av. All kinds of English exercises. Kartläggningen är inte bara för nyanlända. Äntligen är kartläggningsmaterialet i engelska för nyanlända här.

Kartläggningen är inte bara för nyanlända

Du hittar det på Bedömningsportalen från Skolverket. Detta material är offentligt och fritt att använda. När det gäller kartläggning av nyanlända är det endast steg 1 och 2 avseende elevens nummeracitet och litteracitet som är obligatoriskt att genomföra. Steg 3, där detta material ingår, är frivilligt, men som engelsklärare ser jag det som väldigt önskvärt att det görs. Jag anser att materialet är väldigt gediget och kommer ge en god bild av vad eleven faktiskt kan. Kartläggningen inleds med en kort intervju kring vad eleven heter, hur gammal hen är och hur elevens skolgång tidigare varit när det gäller engelska. Skolverket betonar i materialets lärarinformation vikten av att bedömningen ska riktas in på förmågan att använda engelska på ett fungerande sätt samt om eleven har en allsidig kommunikativ förmåga. Jag gillar att Skolverket är väldigt tydligt i lärarmaterialet. Information - Bedömningsportalen. The Dot.

En pedagogisk utmaning. Just nu står jag inför den pedagogiska utmaningen att undervisa nyanlända som kan ytterst lite både svenska och engelska i samma grupp som elever som har E i engelska.

En pedagogisk utmaning

Det har säkert varit vardag för många av er under en längre tid, men för mig är det en helt ny undervisningssituation. Jag har varit van vid att vi har olika grupper för de som kan väldigt lite engelska, med väldigt lite menar jag de som inte ens kan säga vad de heter och var de bor. Just nu går huvudet på högvarv för att tänka ut hur jag bäst ska organisera undervisningen så att det ska fungera. Jag är trött och stressad över situationen. Till saken hör att de nyalända eleverna ännu inte har tillgång till några digitala verktyg. Övriga elever har tillgång till Ipad och de får sina instruktioner via min blogg Bruuns klassrum. Jag kommer att prova med tre olika spår som eleverna, i dialog med mig, kan välja mellan. ESL Stories. Course Plan A1 – WebEnglish.se. English from the Beginning Språkval Engelska Grundskola år 6-9 Grundskola Liber. KomponenterEnglish from the Beginning består av fyra häften med övningar och två lärarhandledningar med dels kopieringsunderlag, dels ljudfiler till hörövningarna.

English from the Beginning Språkval Engelska Grundskola år 6-9 Grundskola Liber

(Lärarhandledningen för häftena 3-4 utkommer HT16). Med övningarna i English from the Beginning tränar eleverna de fyra färdigheterna läsa, tala, skriva och lyssna. Med Libers glosmaskin kan eleverna digitalt repetera och lära sig materialets glosor ännu bättre. Picture Vocabulary. Engelsk som tredjespråk: Har lærere kompetanse til å støtte flerspråklighet? Translating English – WebEnglish.se. Word exercises. Översättningsfällan. Ready Steady Go! 1 - Elevpaket (Bok + digital produkt) (38996-01) Ready Steady Go!

Ready Steady Go! 1 - Elevpaket (Bok + digital produkt) (38996-01)

Är ett läromedel i engelska i tre delar särskilt anpassat för nyanlända elever i åldern 12–16 år. Eleven startar på den nivå som passar bäst – oavsett ålder. Den första delen i serien, Ready Steady Go! 1 är avsedd för nybörjare i engelska och förutsätter varken förkunskaper i engelska eller svenska. I den digitala delen, som medföljer varje elevbok, befäster eleven olika färdigheter och kan testa sig själv.

Teen Beginner Level, Age 15+ – WebEnglish.se. Kimstudies - Home. Silent viewing – att lära ut språklig interaktion. Att träna språklig interaktion utan att eleverna känner att det blir tvunget är svårt många gånger.

Silent viewing – att lära ut språklig interaktion

Ett sätt att få igång kommunikationen är genom sk silent viewing. Det är filmklipp utan ljud som man tittar på och sedan kan man: Förutspå – om man tittar på en del av sekvensen och sedan gissar vad som ska komma härnäst.Ordlistor – man skriver ner ord som rör sekvensen och sedan återberättar historien.Eleverna kan skriva dialogerna och läsa in och göra en text/tal till sekvensen.Eleverna kan skriva om historien med ett annat slut och sedan dela med varandra.I grupper kan en elev titta på filmen och sen återberätta för de andra som sitter med ryggen mot – en sk bakdörr.Eleverna kan fylla i ord på vissa ställen där ljudet är avstängt – sk cloze listening.

Det går ju givetvis bra att bara stänga av ljudet på vilken filmsekvens som helst. Om du vill ha mer förslag på arbetssätt rekomenderar jag denna länk. Mordillo Cartoons Folge 2 (VHS) 60FormativeAssessment. New London Tube Map Shows How Long It Takes to Walk, Not Ride a Train. ReadWorks.

Educational Technology and Mobile Learning: Teacher Tools. Pronunciation. Pronunciation Lessons.

Pronunciation

Pronunciation exercises. Utbildningsstyrelsen - eLäromedel för engelskundervisningen. Audiogrammar riktar sig till elever i åldern 9-13 år och tränar främst hörförståelsen.

Utbildningsstyrelsen - eLäromedel för engelskundervisningen

Lärobjektet demonstrerar ett mångsidigt sätt att lära eleven uppfatta strukturell information på målspråket. Lärobjektet innehåller ett schema med ofullständiga fraser. Genom att klicka på bilden av sex olika personerna hör eleven en fråga som endast passar in på en rad i schemat. Fälten i schemat reagerar på varje klickande genom att byta ut sin text och på så sätt bygger eleven upp raderna med de frågor han eller hon hör. 100 English Synonyms to Expand Your Vocabulary – Espresso English. A synonym is a word with the same or a similar meaning as another word.

100 English Synonyms to Expand Your Vocabulary – Espresso English

10 Illustrated English Idioms That Will Make Your Life Easier. For many people learning English for the first time it can be daunting and complex language to master. English Vocabulary Quizzes Using Images. a4esl.org. Tänka med pennan för att utveckla diskussionerna. Ett sätt att få diskussionerna att gå på djupet är att låta eleverna tänka med pennan. Detta gör de först under tystnad. Det är ett utmärkt sätt att få med sig de elever som ogärna säger vad de tycker i en grupp. Samtidigt som de själva skriver kan de ta del av andras tankar då texten hamnar bredvid.

Arbetssättet mynnar ofta ut i djupare diskussioner med ett bredare resonemang. Trött och irriterad -uppsatserna står mig upp i halsen. Dödstrött är jag nu. NP uppsatser står mig upp i halsen. Vi läser, sambedömer, tycker, sliter våra hår, gapskrattar, grubblar och tvekar. Att anpassa språket - vad innebär det? - Mia Smith. En utveckling av engelskan på högstadiet är att man lägger alltmer fokus på anpassningen av språket. Vem talar vi med? Vem skriver vi texten för? Hur talar vi när vi talar med olika personer? I kursplanen i engelska ser det ut så här: I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. The Coop Times. Grammar & Vocabulary.

Read Free Books on mobile. I NPtider - Starwarsify your life and survive! Nu när vi går in i terminens tuffaste period kan det vara skönt att ha ett färdigt upplägg att sno! Att lära av gamla prov för att lyfta nivån på skrivandet. Jag har letat fram gamla nationella prov i engelska för C-delen och elevlösningar som är bedöma i det röda häftet för att kunna använda i undervisningen. Jag har lyckats hitta fyra olika prov som inte har sekretess längre. Realia möter digital läsförståelse - Mia Smith. Vill du också veta hur du ska planera för och bedöma kunskapskravet för “realia” där eleven ska diskutera företeelser och jämföra med egna erfarenheter och kunskaper?

Då jag och Annika Sjödahl började reflektera över hur olika fokus engelsklärare generellt la på bedömningen fick vi en tanke att skapa en planering som bygger på Skolverkets olika material. I de uppgifter vi sett bedöms ofta bara skrivuppgifterna och inte själva jämförelsen kring realian. Inte sällan utan stöd för att eleverna ska nå målen. Sambedömning av de nationella proven med fokus på utveckling. I år har jag varit med och planerat för sambedömning av de nationella proven i svenska och även för kommande prov i engelska för hela kommunen. Vi var 15 lärare i svenska som satt två heldagar för årskurs 9 när vi bedömde både läs- och skrivdelen för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk tillsammans.

Tidigare i år var jag även med vid bedömningen av årskurs 6 prov i svenska. Här kan du se hur det såg ut när lärare i Enköping tittade på delprov C och så här tyckte min kollega på en annan skola det: Intensiva och utvecklande diskussioner när Enköpings högstadielärare bedömer #NP i #svenska @annikasjodahl pic.twitter.com/3wTyBMW8vu— Charlotta Hemlin (@CharlottaHemlin) 22 mars 2016 Det finns många fördelar med sambedömning. Mr Bean - Kimstudies. A few discussion activities for English language students. Two Wonderful Sites to Practise Listening and other skills. Att lära av gamla prov för att lyfta nivån på skrivandet. Busenkelt och kul! Ett busenkelt sätt att kombinera humor och att tala på målspråket är att använda sig av Mr Bean.

Det finns hur många avsnitt som helst på Youtube. En av våra favoriter är Mr Bean at the cinema. Jag har provat uppgiften i årskurs 7-9 och på engelska. Om du vill använda den för yngre elever krävs att de har mer förförståelse och fått nyckelord i förväg. St. Patrick's Day - Mia Smith. Som språklärare utgår jag gärna från högtider i olika engelskspråkiga länder. Eleverna stöter ofta på dessa i filmer och tv-serier, och att ge dem ordentlig förförståelse är ett bra sätt att koppla ihop skolengelskan med fritidsengelskan, eller den extramurala engelskan som den också kallas. Att reflektera kring "realian" med hjälp av en skrivmall. Activities for correcting writing in the language classroom. Introducing Shakespeare - Mia Smith.

26 Fresh ESL Conversation Starters to Get Students Talking! Matilda - Roald Dahl. Travel - How to speak like a true Brit. Flippad undervisning. English Grammar Lessons for Teachers and Students. English - Shakespeare, William: 1564-1616. English Learning Expert. Great Free Resources for Teaching Election 2016. The 50 most important English proverbs. "Inbetweeners" Inbetweeners - Series 1-3 Box. Shakespeare and love: Romeo and Juliet. Games. PBS Election Central Helps Students Understand US Election Process. 5 of My Favorite English Games for ESL Students. Safer Internet day 9/2 - lektionsförslag. Short stories - two stars and a wish! Listening Master - LingualNet. My StoryMaker : Carnegie Library of Pittsburgh.

My StoryMaker : Carnegie Library of Pittsburgh. Civil Rights: Then and Now. Literature UK. Mediecenter Värmland / Den stora Amerikaresan - Roadmovie. BATTLESHIP: IRREGULAR VERBS. The Winepress by Josef Essberger.

Search - UK Teaching Resources. City WebQuests: Sydney: history and traditions. Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva... LEARN ENGLISH THROUGH TV Comedies With English Subtitles. The Story of Martin Luther King Jr. by Kid President. Om engelskundervisning för nyanlända elever. To My Old Master. Teach them English. Webbresurs från vårt grannland - London Walk - Språkbloggen. Reading Worksheets, Spelling, Grammar, Comprehension, Lesson Plans -

The Life and Legacy of Dr. Martin Luther King, Jr. "Som Berlin på DDR-tiden" - but I have a dream... - Sara Bruun. Think, pair, share - ett lektionsförslag att sno rakt av ! - Sara Bruun. English Grammar Online - free exercises, explanations, vocabulary, dictionary and teaching materials. Free dialect and accent recordings for the performing arts. Språklärarnas riksförbund. The Best Resources To Remember Dr. Martin Luther King’s Death (& Life) These are the accents we find the most and least attractive. Famous Biographies & TV Shows. Education Jobs, Teaching Resources, Magazine & Forums.