background preloader

Sara Bruun - ämnesspanare

Sara Bruun - ämnesspanare
Periscope är en app som är väldigt inne bland ungdomar just nu. Via appen kan du filma och liveströmma det du gör just då. Tex så visar vissa tv-kanaler via Periscope hur det ser ut bakom kulisserna och andra livesänder när de spelar olika datorspel. Enligt mina elever är det väldigt vanligt i spelvärlden. Du och några kompisar spelar ditt spel on-line och sänder samtidigt detta via tex Periscope live. Det finns naturligvis oändligt många användningsområden mer eller mindre smarta. Den som blir smygfilmad blir självklart väldigt upprörd, men personligen tror jag det är viktigt att inte hamna i förbudsfällan. Vill du veta hur själva appen Periscope fungerar så att du kan ladda ner den och sedan titta här för mer information om hur man gör: Dagensanalys.se. Jag valde idag att släppa en del av det som jag hade tänkt göra på mina lektioner för att diskutera Periscope med mina elever. Nedan följer hur jag gjorde och det är fritt att använda i era klasser. 1.Fundera själv över appen. 3. 4. 5.

http://lrbloggar.se/sarabruun

Related:  Speakbloggar

How do we get there? - Mia Smith När mina 7or självskattade sig utifrån checklistan i ESP upptäckte jag att en förmåga stack ut. “Jag kan fråga om eller tala om hur man hittar till en plats.” Här var det många som skattade sina kunskaper något lägre än övriga förmågor. Ett tydligt tecken att det här är något jag bör plocka in i undervisningen. Sagt och gjort, jag planerade upp området How do we get there?. Tanken var att göra det ganska kort och enkelt, men området fick mer didaktiskt djup än jag anade under planeringsfasen.

Annika Sjödahl - ämnesspanare I mitt förra inlägg skrev jag om hur man kan synliggöra för eleverna vad som är läsförståelse. Jag tänkte i detta inlägg utveckla det med att visa hur jag gör för att utveckla elevernas läsförmåga. Vi vet att förmågan att förstå en text grundar sig i antalet strategier man har med sig. Engelskan innanför och utanför klassrumsväggarna - hur öppnar vi dörrarna? - Mia Smith De senaste veckorna har läxdebatten blossat upp i medierna igen. Det handlar om huruvida eleverna över huvud taget ska ha läxor eller ej, vilken sorts läxor det i så fall ska vara och hur mycket tid som är rimligt. Det handlar också om vad forskningen säger, vilket är en komplex historia. Men jag tänker inte fördjupa mig så mycket i de traditionella läxorna i det här blogginlägget, utan det där eleverna ändå gör när de inte är i skolan. Jag tänker på den extramurala engelskan. Alla vet att dagens ungdomar använder engelska på ett sätt som deras föräldrar inte gjorde i sin ungdom, och som deras mor- och farföräldrar verkligen inte kunde ana.

Teaching Students to Analyze Text When I was in high school, back when dinosaurs roamed the earth, my English teachers told me what to think about the texts we read. They would assign texts and corresponding questions. We would answers the questions, go over the answers and then memorize said answers when test time came. It was all about regurgitation, not independent thought.Today, I want my students to be able to approach a new text and do the literary analysis independently, without needing me (or Sparksnotes) to tell them what to think. Now, I don't drop them in the wild forest of analysis without a compass and hope they come out unscathed.

Communication Strategies During conversation, certain communication strategies (Tarone, 1979, 1980) are used by second language learners, and even native speakers to aid them in communication and negotiation. The more of these strategies you apply, the more successful your language learning experience and contact with speakers will be. 1. Negotiate Meaning Confirmation Checks: Repetition and Rising IntonationClarification Requests: What do you mean?

Ivana Eklund - Sida 2 av 2 - ämnesspanare Eftersom det är viktigt att sfi-läraren på studieväg 1 hela tiden arbetar parallellt med både funktionell och rent teknisk läs- och skrivundervisning, gäller det att skapa undervisningsmaterial som på ett naturligt sätt stödjer de här sakerna, dvs avkodning och förståelse i samspel men som även hjälper deltagarna att förstå skriftens nytta i vardagslivet. En stor del av vårt uppdrag enligt kursplanen är att ge deltagarna kommunikativa strategier och färdigheter för en fungerande vardag. Som vuxen och förälder behöver man hålla koll på sina egna och hela familjens aktiviteter och det gör vi genom att anteckna saker och ting i en almanacka. Jag har almanacksblad för en månad som ett stående inslag i undervisningen och jag minns hur jag som nybliven alfabetiseringslärare hämtade tipset från Margareta Mörlings metodbok Att undervisa analfabeter men också hur jag ganska snart fann hennes sätt att använda sig av almanackan otillfredsställande.

Investors utdelning Ovan är ett diagram över investmentbolaget Investors utdelning och i mina ögon är det ett vackert sådant. En tydligt stigande utdelningstrend över tid. De två gula staplarna längst till höger kan ge intryck av att de sänkt utdelningen nu senaste året men de har bara haft otur när de vevat ihop det här diagrammet. De har råkat slå ihop halvårsutdelningarna i den första gula stapeln medan den andra gula är en enda halvårsutdelning. Så här skall det förtälja: Förra året pyntades totalt 12 kronor i utdelning och under detta året kommer de betala totalt 13 kronor varav 4 kronor ännu inte betalats ut.

M/S Sjøveien möter björn – PolarQuest Efter en god natts välbehövlig sömn på vårt fina hotell i centrala Ulaanbaatar lämnade vi storstadens trafik bakom oss och snart befann vi oss i det vidsträckta stäpp-landskapet på väg mot vår första natt i Ikh Nart som ligger i Gobiöknen. Det är en stor kontrast mot det myllrande livet i staden som nu byts ut mot vidsträckt utsikt och glest befolkade trakter- här är långt emellan samhällena, men efter ungefär tre timmar gjorde vi ett stopp på ett trevligt café. Det var skönt med en bensträckare innan vi fortsatte mot vårt camp. De sista milen körde vi på grusvägar och det kändes nästan som om vi var på safari i Afrika, men våra jeepar klarade vägarna utan problem även om det var riktigt skumpigt emellanåt. Det var skönt att komma fram till vår camp i Ikh Nart och vi möttes av den vänliga personalen på plats. Våra väskor lastades på en kärra, som drogs av en kamel (!)

Related: