background preloader

Soil

Facebook Twitter

Strawbell

Gödsla rätt är enkelt - Gröna rader. Från mager skogsmark till ett prunkande paradis.

Gödsla rätt är enkelt - Gröna rader

Tom Ericsson har tillämpat sin gödningsmetod för att bygga upp ett näringsrikt jordlager i sina rabatter. Han har gödslat med 1 ml Blomstra per liter vatten och låtit alla växterna i rabatterna vissna ner och berika jorden under flera år. I takt med att växterna blivit större har mängden organiskt material ökat och därmed tillgången på näring. Numer sköter jorden i Toms rabatter sig själv. Mängden växtrester från rabattväxterna ger tillräckligt med näring i rätt balans när växterna behöver den.

Text: Håkan Wallander Foto: Tom Ericsson Tom Ericsson, Docent på Institutionen för Stad och Land på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala (SLU) har under många år forskat på växters näringsupptag. Oavsett art är det samma proportioner av 14 näringsämnen som alla växter behöver enligt forskarna. Hur man får en näringsrik, bördig jord med täckodling och kompost. En bördig jord är grunden för lyckad odling.

Hur man får en näringsrik, bördig jord med täckodling och kompost

En jord i balans med ett rikt mikroliv ger friska, tåliga växter med minskat vattenbehov och rika skördar. Inga jordar är hopplösa, men det kan ta tid att vända en problemjord till en bördig mylla. Framförallt handlar det om att öka halten av mullämnen med hjälp av gröngödsling. Marktäckning är det bästa tricket för att skapa en mullrik jord med lättskötta land.

Genom att kontinuerligt täcka jordytan med växtrens, gräsklipp, löv och kompost blir den magra sandjorden vattenhållande och mullrik medan den styva leran blir genomsläpplig, lucker och brukbar. Vad är jord? Jorden består av olika oorganiska mineraler och organiska mullämnen.

For raised beds

Wicking Bed Principles. Understanding Soil Plants need certain nutrients in quantity, nitrogen (N), phosphorous (P) and potassium (K) commercially these are often supplied by chemical fertilisers such as urea.

Wicking Bed Principles

In addition to these primary nutrients there are the so called secondary nutrients - calcium (Ca) Sulphur (S) and Magnesium (Mg) these are often included in bulk fertilisers.

Mycorrhizal fungi

(3) Bunkra jord i trädgården. Vad ger jorden växtkraft? - Ett agronomiskt perspektiv - Gröna Trender. Publicerad: 2019-07-18 20.53 | Senast ändrad: 2019-07-18 20.53 Häromdagen fick jag frågan: - vad ger jorden växtkraft?

Vad ger jorden växtkraft? - Ett agronomiskt perspektiv - Gröna Trender

Frågan kan naturligtvis besvaras på många sätt men här på Gröna Trender tänkte jag mycket kortfattat ge ett svar. Med min bakgrund inom jordbruket kommer frågan ganska direkt in på begreppet bördighet. Det finns olika definitioner i litteraturen men oftast beskrivs det som en marks förmåga att över tid leverera höga och stabila skördar. I utemiljöbranschen kanske inte skörd är prioriterat men däremot vill vi ha friska, gröna och vackra perenner, buskar, gräsmattor och träd.

Det finns fler bördighetsfaktorer men jag skall gå igenom några av de viktigaste. 1. 2. The Influence of Soils on Human Health. The Soil and Health - Sir Albert Howard - Häftad (9781849025140) (3) Poisoned Compost in the Home Garden. How to Turn Dirt Into Soil by Anne Biklé and David R. Montgomery.

Bokashi

Wood Ashes. The roots of life and health: Elaine Ingham's theory of the living soil. Here is the coolest post yet!! In a... - Spirulina Division. The zoo beneath our feet: We’re only beginning to understand soil’s hidden world. Näringsbrister hos växter - Hemmaodlat. Precis som oss behöver växter näring för att klara sig i den oftast hårda världen.

Näringsbrister hos växter - Hemmaodlat

De behöver kunna stå emot angrepp från insekter och sjukdomar, kunna hantera torka och inte minst säkra nästa generation. Av Niklas Hjelm Växter tar främst upp näring som joner (atomer med laddning) och är rätt noga med vilken form dessa joner har. Totalt handlar det om 13-14 specifka ämnen som en växt behöver för att må bra, förutom väte, syre och kol som växten får genom fotosyntesen. Vi kommer fokusera på de primära NPK och de sekundära vilket är främst där problem kan uppstå.

Mobil och icke-mobil näring Växter kan omfördela näring inom sig till största delen med undantag av Järn, Kalcium, Zink, Koppar och Boron. Långsam näring Beroende på i vilken form du tillsätter näring så kommer den vara tillgänglig för upptag av dina växter vid olika tillfällen. Dirt! The Movie (FULL) Dirt! The Movie (FULL) A Primer on Creating Soil - The Permaculture Research Institute.

This Might Look Crazy But Actually Works. Så fungerar olika typer av gödsel - Gröna rader.

Humanure system

Beneficial Fungi. Cover Crops. Mason Jar Soil Test - Spring Garden Primer, PreparednessMama.com. Composting & Soil Building. What does it take to improve your soil?

Composting & Soil Building

How do you know if you have good or bad soil? Composting had been around a long time. Effective Microorganisms. Healthy Facts About Those Roly Poly Bugs In Your Yard. Photo credit: bigstock.com Everyone knows what roly poly bugs are!

Healthy Facts About Those Roly Poly Bugs In Your Yard

You might call them by a different name: Woodlice, pill bugs, wood louse, even armadillo bugs. No matter what you call them, almost every child in the world had pulled up a log or brick and found these tiny grey bugs, touched them so that they rolled up into a ball, and then played with them for a while. What few people realize is that these roly poly bugs feed on decaying matter, improving our soil. They actually are not insects or bugs at all, but crustaceans. If you have previously dismissed these little guys as nothing more than bugs, you should think twice. It’s good to know that pill bugs love fungus! Soil Prep for Backyard Gardening. Homesteader's Guide to Soil Improvement. Soil Testing The Pioneer Way (No Equipment Needed)

Worm Farming

Permaculture Bed. Soil Common Sense (National Gardening Association) Secrets to Great Soil: Gardener's Supply. A raised bed being amended with compost in spring.

Secrets to Great Soil: Gardener's Supply

The grassy plant is a cover crop of winter rye, planted in fall, which will be turned in with the compost. When I think about being a gardener, I usually think about the plants I tend - the flowers, fruit and foliage that delight my eyes and my tastebuds. Biochar. Compost. Fertilizers.

Mulch

Quality. Soil. Life in the Soil. Soil. Soil Texture to Soil Food Web. Symphony of the Soil. Irish Girls Win Google Science Fair with World Changing Organic Crop Yield Innovation. Make Your Own Potting Soil. Related Content Homemade Woodchip Mulch Woodchip mulch has great benefits for gardening and landscaping.

Make Your Own Potting Soil

10 Interesting Facts About Earthworms. By Roger Di Silvestro As winter draws to a close, gardeners begin their spring migration into the outdoors, leaving winter dens behind and coming into contact with the harbingers of the shifting seasons: shovels, hoes and trowels.

10 Interesting Facts About Earthworms

Oh, and earthworms. Dirt! The Movie. Holy Shit: The Secret Behind Creating Truly Sustainable Food. By Makenna GoodmanAlterNet If you’re into food, you’ve got to embrace manure. Like it or not, the bowel movement after all, is the foundation upon which the sustainable food movement stands. When I moved to a farm in rural Vermont, I knew life would be a far cry from the New York literary world from whence I came. I knew even though plaid shirts, work boots, and waxed canvas coats cover the fashion magazines these days-life on a real farm has nothing to do with image or status.

I do have to say, however, when I meet my old city friends on the streets of Brooklyn to hock eggs or pumpkins, I have been known to brag. Shit rules my life-or at least it should, if I were a good farmer. Organic. Nitrogen Cycle Summary. Nitrogen is an important structural component of many necessary compounds, particularly proteins. Atmosphere is the reservoir of free gaseous nitrogen and nitrogen compounds are found in bodies of organisms and in the soil. Living organisms cannot pickup elemental gaseous nitrogen directly from the atmosphere (except for nitrogen fixing bacteria).

It has to be converted into nitrates to be utilised by plants. Nitrogen cycling involves several stages: Conversion of nitrogen into nitrates is called nitrogen fixation. 1) Atmospheric nitrogen fixation 2) Biological nitrogen fixation 3) Industrial nitrogen fixation. Soil Science Education - How Does Your Garden Grow? Redworms & Vertical Farming. How To: The Ultimate, Bomb-Proof Sheet Mulch - Toby Hemenway. Sheet mulch can be as simple as a layer of newspapers topped by 8 to 12 inches of nearly any mulch material.

But if you want to build the perfect sheet mulch, here’s how: If this is your first sheet mulch, start small. Sheet mulch gobbles up a tremendous amount of organic matter—the roughly 2 cubic yards held by a full-sized pickup truck will cover about 50 square feet. But don’t scrimp.