background preloader

Elin80

Facebook Twitter

Betygshets & stress vanligt bland ungdomar - Din tonåring. Boken Uppkopplad - Felicia Margineanu. Bli #nätsmart - Rädda Barnen. Läs vår nätsmarta handbok med tips och råd för hur du kan skydda barn mot sexuella övergrepp på nätet.

Bli #nätsmart - Rädda Barnen

Inledning Nätet har blivit en självklar del av barns vardag – en plats där de leker, träffar vänner och lär sig mängder av nya saker. Det har gett barn större tillgång till världen utanför. Men samtidigt har det gett världen större tillgång till våra barn. Bli #nätsmart - Rädda Barnen. Bokläsare lever längre enligt ny studie. 3635 personer över 50 år deltog i en större hälsostudie där de också fick besvara frågor om sina läsvanor.

Bokläsare lever längre enligt ny studie

Forskarna delade sedan upp deltagarna i tre grupper: de som inte läser böcker alls, de som läser i upp till tre och en halv timme i veckan och de som läser mer än så, skriver New York Times. Vid en uppföljning tolv år efter den initiala studien fann man att det var 17 procent mindre sannolikt att de som uppgett att de läste upp till tre och en halv timme i veckan hade dött än de som uppgett att de inte läste alls. För de som läste mer än tre och en halv timme i veckan var skillnaden 23 procent. Gemensamma språkövningar leder vägen till vetenskaplig stil. Snart är det dags för nationellt prov i Svenska 3 och mina elever har precis skrivit sitt tredje PM.

Gemensamma språkövningar leder vägen till vetenskaplig stil

Läsfakta som biter!? Forskning visar att : 80 % av vårt ordförråd kommer från tryckt textEn sjuåring har ett ordförråd på ca 5000 – 7000 ord.En sjuttonåring som har läst och/eller lyssnat regelbundet på texter har ca 50 000 – 70 000 ord i sitt ordförråd.En sjuttonåring som inte läst och/eller lyssnat till texter har bara ca 15 000 – 17 000 ord i sitt ordförråd Så visst gör läsningen skillnad!

Tips inför skrivandet! När ni ska skriva era uppsatser har vi bl a pratat om hur viktigt det är att man först disponerar sin text genom att tänka till först.

Tips inför skrivandet!

Det är första steget innan du börjar skriva. När du väl skriver är det bra om du känner till några saker som kan lyfta din text något mer. Jag går kort igenom vad här under. Vad är gestaltning? När hundarna kommer - Jessica Schiefauer. Ett åskvädersbarn och ett helvetsgap lär oss hur vi kan gestalta. När jag skrev mitt förra inlägg om Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter slog det mig att ett bra upplägg kunde vara att utgå från Ronja Rövardotter av Astrid Lindgren.

Ett åskvädersbarn och ett helvetsgap lär oss hur vi kan gestalta

Det passar också bra i tiden då det just släppts en nya anime-serie med Ronja Rövardotter. Klippen visas på Svt-play när som helst och sänds på Barnkanalen lördagar kl 20:05 och är ca 25-30 min långa och kan fungera som en multimodal text för att lyfta fram gestaltningen. Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter. I ämnet svenska och svenska som andra språk finns det ett kunskapskrav som innebär att eleven ska behärska att skriva gestaltande beskrivningar där handlingen i en text byggs ut med mognad från att enbart behandla handling till en mer komplex uppbyggnad.

Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter

Vad menas med att skriva gestaltningar och hur tränar vi eleverna i denna bedömningsaspekt? Räcker det med att ”slänga in ett par adjektiv” som jag hörde i ett sammanhang för att det ska räknas som gestaltning? Hur kan jag som lärare ta reda på vad jag ska lägga in i begreppet? Jag tänkte ge er lite svar på frågorna ovan men först visa på vad som står i läroplanstexten som också utgör ett stöd för vad vi måste konkretisera.

Det är här vi hittar frågorna till vad undervisningen måste behandla. Kunskapskrav i svenska/Svenska som andra språk: Facebook. Jenny Edvardsson. File_download. Att utveckla ett talmanus – formativ retorikundervisning i Svenska 3. Dilemman vidgar perspektiven. Många noveller eller kortare texter innehåller kvaliteter, både språkliga och innehållsmässiga, som ger underlag till bra tänkande, samtal och skrivande.

Dilemman vidgar perspektiven

Men det kan ändå kännas fnuttigt att bearbeta en novell under en eller ett par lektioner för att sedan gå vidare till nästa. Det kan både för elev och lärare kännas som om det saknas en helhet. Jag brukar samla kortare texter och noveller under principen ”minsta gemensamma nämnare”. Texttyper inför NP. Novell av Jonas Hassen Khemiri: Standardlängden av ett mirakel. Ett brev hem - om emigranter och immigranter - Annika Sjödahl. Syftestexten från ämnet svenska om anges nedan tycker jag omringar det område som jag tänker kan vara en ingång i svenskan i vår – att tolka och förstå brev som skrivits hem från människor på flykt under historiens gång och kunna koppla det till egna erfarenheter och upplevelser.

Ett brev hem - om emigranter och immigranter - Annika Sjödahl

Jag delar här utkastet till den planering jag satt ihop under dagen och du får givetvis använda den eller ändra och lägga till som du vill så länge du anger källan. Jag skulle också bli glad av om ni delar andra ingångar på uppgifter som ni får genom att ta del av det jag satte ihop. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Nordiska språk. Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Nordiska språk

Lgr 11 s.230 Vi har jobbat med nordiska språk i samband med att vi har jobbat med Norden i geografi. Effektiva lärstrategier. Hur gör man för att lära?

Effektiva lärstrategier

Hur gör våra elever? Läs en text du tycker om. 14 februari – en novell av Jonas Karlsson Det finns många sätt att stimulera läsning. Var med och bidra till kampen mot hat och hot på nätet. Den 4 november är det No hate-dagen, en del av No Hate Speech Movement - en kampanj från Statens medieråd som syftar till att göra internet till en bättre plats att vara på. Låt dagen bli en del av skolans arbete mot hat och hot på nätet No hate-dagen är en del av No Hate Speech Movement – en kampanj som syftar till att göra internet bättre.

Så här planerar vi för en vecka med muntliga nationella prov - Annika Sjödahl. File_download. File_download. Vi tjejer vill också se maffiga och coola ut. File_download. Sv 1 - debattinlägg. File_download. Whom can you Trust? Melissa Horn - Jag saknar dig mindre och mindre - Lyrics. "No hands up" - om att öka elevaktiviteten i klassrummet. Vad betyder värdeorden? Rubriken inleder med hur man kan tolka värdeorden. Värdeorden är de fetstilade orden i läroplanen som uttrycker på vilken nivå ett kunskapskrav nåtts, t ex enkelt, utvecklat, välutvecklat och det är där bedömningen utgår ifrån. För att hjälpa till att bedöma värdeorden används det som kallas bedömningsaspekter (här finns mer information från Pedagog Värmland om ämnet) men De kallas även för språkliga uttrycksformer i Skolverkets skrift Få syn på språket.

Anna Kaya skriver om språkliga uttrycksformer här och här. Om gemensam läsning av skönlitteratur i grupp, läskompetens och läsengagemang... En av mina tvåor på samhällsprogrammet läser just nu romaner. Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang i svenska. Skrivmallar som stöd i undervisningen. Ett halvt ark papper. Orka plugga. Om att ”få alla med på tåget” och att komma igång med att skriva debattartike... Januari 2014. Att introducera en texttyp med hjälp av lässtrategier. Idag hade jag en lektion i Svenska 2 med min samhällstvåa där vi hade de sista fyrtio minuterna på slutet till att komma igång med vårt nästa område, nämligen att skriva debattartikel.

Outletbutiken.com Stockholms bästa kollektions- och lagerutförsäljningar - Mallar och instruktioner. Mallar och instruktioner. Mallar och instruktioner. Martin Luther King Jr. as leader: A TED Talks playlist. Today in the United States, we’ll celebrate Dr. Martin Luther King Jr., the civil rights leader. Dr. King was an activist, an orator, a thinker, and — as several recent TED Talks have pointed out — a visionary leader.

These four speakers touch on ways in which King’s passionate style galvanized a movement whose time had come. Freeman Hrabowski marched with Martin Luther King Jr. when he was just 12-years-old. Midway through her talk at TEDWomen 2011, Elizabeth Lesser points to Dr. Att ge eleverna förutsättningar att lyckas.

Muntlig framställning. Övningsuppgift talanalys. Att jobba med läsförståelsestrategier. Lararhandledning.pdf. Svenskanoveller Wiki. Att få input till det fortsatta arbetet - Webbinarium om läsning. Läxhjälp och undervisning online. Lyxig Rocky road. Appen Secret bäddar för sexuella trakasserier. Läsförståelsestrategier på svenska och engelska. Vet du hur du ska arbeta med lässtrategier i ämnesundervisning?