background preloader

Skönlitteratur

Facebook Twitter

Författarporträtt 1: 800 f.Kr. - 1726 - Google Slides. Författarporträtt 6: 1902 - 1975 - Google Slides. En sekund i taget, Sofia Nordin. Handledning+En+sekund+i+taget. Läsa och tolka låttexter för att se koppling till samhälle - Annika Sjödahl. I det här inlägget delar jag en uppgift utifrån Norlie & KKV & Estrad för att läsa ut budskap, tema och motiv samt koppla till avsändare och sammanhang.

Läsa och tolka låttexter för att se koppling till samhälle - Annika Sjödahl

Du hittar stödcanvor och en arbetsgång för att ge strategier för att kunna läsa och tolka samt även en slutuppgift. Det kan ibland vara en utmaning att få eleverna att gå utanför texten, koppla den till samhället och se bakomliggande budskap. Jag har tidigare skrivit om vad det är undervisningn bör fokusera på kring kunskapskravet nedan: Att resonera kring budskap med koppling till egna erfarenheter, livsfrågor omvärldsfrågor, resonera kring koppling till upphovsman samt dra slutsatser om hur verket har påverkats av tiden och den kulturella miljön när verket tillkom. (Svenska åk 9) Du kan läsa det inlägget här där jag delat en planering och slutuppgift till boken När hundarna kommer.

Musik är något som ligger eleverna nära och det kan vara lättare att utgå från något som är lättare att relatera till. Planering för När hundarna kommer.docx. Reflekterande textanalys med koppling till författare och samhälle - Annika Sjödahl. Vad är det egentligen som vi bör fokusera på i undervisningen när det gäller kunskapskravet att eleven ska kunna koppla ett verk till författaren och dess samtid och då resonera om budskap både på raden, mellan raden och bortom raden?

Reflekterande textanalys med koppling till författare och samhälle - Annika Sjödahl

Jag tänker i detta inlägg att försöka sortera ut vad undervisningen bör fokusera på för att skapa validitet i bedömningen men även dela lite tankar och stöd för att skapa en undervisning som möter hela kunskapskravets bredd. För att veta vad undervisningen bör fokusera på i kunskapskravet nedan behöver man titta på det centrala innehållet för att få ett hum om vad läsandet och skrivandet ska utgå ifrån för att kunna urskilja texters budskap, tema, motiv, syften, avsändare och sammanhang.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Ord: 800 ord. Ett möte med texten – Rainbow road. Läs!

Ett möte med texten – Rainbow road

Ingenting händer med den uppmaningen om inte tanken är med när ögonen sveper över raderna i texten (Ann Löwbeer, Svenskläraren nr 4, 2015). Om eleverna möter en text eller ett arbetsområde utan att hjärnan och/eller hjärtat är i ”påkopplat” läge händer väldigt lite. Med ganska små medel kan läraren hitta elevernas on-knapp, till exempel med en bildpromenad, omslagsanalys, ordlek eller ett filmklipp som berör. Här ett klipp som kan användas av läraren i engelska, svenska, musik, samhällskunskap, historia och religion och säkert ännu fler ämnen. En text som möter sångaren som möter sin publik som blir ett annat möte med våra elever som till sist möter den text jag valt.

I was born a dirt poor man All my life I’ve had hard working hands But I sang my song as I carried my load Cause I had a dream about rainbow Rainbow road Then one day a man came along Heard me playing and singing my songs He bought me clothes and paid up every debt I owed Sent me on my way down rainbow Rainbow road. Planering, Om det var krig... Holes-fragor.pdf. Ett halvt ark papper. 50 olika sätt att redovisa en bok.

Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker.

50 olika sätt att redovisa en bok

Det var en lista som vi fick från vår svenska lärare när jag gick i grundskolan. Det var någon gång under 90-talet men det går fortfarande att använda dessa idéer till redovisningar, så nu delar jag med mig av listan till er. Uppträd som en av personerna i boken - berätta om dig själv och din roll i berättelsen.Gör en intervju med en av personerna i boken.Spela upp en scen ur boken.Gör en beskrivning av en av personerna, muntligt eller skriftligt. Vill du ha fler tips på hur man kan redovisa en bok? Kika in på några av länkarna nedanför: Bokpratsspel ny version. Bokrecension: Möss och människor. Möss och människor (eng.

Bokrecension: Möss och människor

Of Mice and Men) är en kortroman av John Steinbeck (1902-1968). Boken utgavs ursprungligen 1967. Jag har läst den i Albert Bonniers utgåva från 2014, i översättning av Sven Barthel. George och Lennie är kompisar. De två är mycket omaka, där de vandrar tillsammans under den amerikanska depressionen, i jakt på tillfälliga arbeten på gård efter gård, där de måhända hoppas kunna samla ihop ett litet kapital. Selma Lagerlöf - författaren.

Selma Lagerlöf 1858–1940 Selma Lagerlöf föddes på Mårbacka i Östra Ämtervik den 20 november 1858, och växte upp i ett litterärt hem.

Selma Lagerlöf - författaren

Indianboken Oceola av Mayne Reids var Selma Lagerlöfs första stora läsupplevelse. Boken väckte en stark längtan hos den då sjuåriga flickan, att själv kunna skapa något lika fängslande. »Det är den här boken som gör att jag redan vid mina unga år vet, att vad jag helst av allt vill syssla med under mina kommande dagar, det är att skriva romaner». Ur Troll och människor I tjugoårsåldern lämnade hon hemmet för att utbilda sig till lärarinna vid Högre Lärarinneseminariet i Stockholm. En brusande färd. Herr Arnes pengar - Wikibooks.