background preloader

Sv SvA

Facebook Twitter

Skön är hamnen. Superhero treats. Question time!

Superhero treats

Can you recognise each of the characters? What do you think each of them do on a daily basis? What do you think each of their favourite foods might be? What do you think each of the characters are really like? Story starter! Despite being a superhero, spending the majority of his time battling against crime and dangerous villains in Gotham City with an array of different skills and deadly weapons, Batman had a weakness for chicken nuggets.

The other superheroes were also making the most of their afternoon off from saving the world. Sentence challenge! Can you use relative clauses to add extra information to a sentence using who, which, where, when, whose or that? E.g. Batman loved chicken nuggets. Kortskrivning till en bild. Sätt fart på fantasin med hjälp av en enda bild och ett gäng korta skrivuppgifter.

Kortskrivning till en bild

"En bild säger mer än tusen ord" heter det, men i den här uppgiften är det tvärtom. Utgå från en bild och skriv sedan berättelser till den. Skolbok. Goodbye 2020- Welcome 2021! Moodle. Fremmedspråksenterets julekalender ord og grammatikk. Julinspiration – Sida 4 – Skolmagi.nu. Strategier för läsförståelse: Ställa frågor. "Corona vände negativ lästrend" · Maria Björsell. I den här bloggen tänkte jag berätta hur vi kan skapa läslust och upprätthålla boksamtal oavsett om eleverna är på skolan eller hemma.

"Corona vände negativ lästrend" · Maria Björsell

Varför? För precis som jag skriver i bloggen, Vinnare eller förlorare på sommarlovet kommer Matteuseffekten göra att glappet mellan elever öka i vår. De elever som har förmågan att studera och läsa hemma kommer lyckas uppehålla tempot i sin kunskapsutveckling, medan de elever som behöver stödstrukturer från skolan riskerar att stanna upp i sin kunskapsutveckling. Läsförståelse A. Varför talas det olika språk i Europa? - Quora. Europa bebos av sju olika Indoeuropeiska språkgrupper, och av dem så är idag tre på grund av historisk politik dominerande.

Varför talas det olika språk i Europa? - Quora

Jag ska försöka att inte vara för ingående för att undvika en textvägg, 1. Romanska språkgruppen (brungrön) blev dominant på grund av Romarrikets utbredning, mycket på bekostnad av grekiskan (gul) och keltiskan (orange). 2. Germanska språkgruppen (röd) blev dominant genom att pressa undan Kelterna (orange) nordvästerut tills inget land fanns kvar. Serier som tränar upp din skrivstyrka. Copying Print Handwriting. Bekanta dig med muminkaraktärerna - Mumin. Trollbunden – folktro, fakta och fiktion. The Wizard Text Generator - Let the wizard write your text. Storyboard That: The World's Best Free Online Storyboard Creator.

Create Comics Online. Dramaforunga 20200510 1045 5eb1380d. Kapten Haddocks samlade svordomar - Nissepedia. Kapten Haddocks samlade svordomar Från Nissepedia Hoppa till: navigering, sök Kapten Haddocks samtliga svordomar i hittills två översättningar till svenska.

Kapten Haddocks samlade svordomar - Nissepedia

Lik meg. P3 Serie: Fallet Alma Diaz - Lärarmaterialet - P3 Serie. “Fallet Alma Diaz” bygger på en sann historia och är delvis inspelad i Luleåtrakten.

P3 Serie: Fallet Alma Diaz - Lärarmaterialet - P3 Serie

Dramaserien tar upp ämnen som ungdomars ohälsa, vuxnas okunskap och hur sociala plattformar påverkar både ungdomars och vuxnas handlingar. Men framförallt visar ”Fallet Alma Diaz” hur handlingar som inte var menade som elaka, kan accelerera utom kontroll och få stora skrämmande följder som påverkar ett helt samhälle. Handlingar som innan internet och sociala medier troligtvis hade stannat inom en mindre kretsen och vars följder kanske inte hade skapat så oåterkalleliga konsekvenser.

I vår föränderliga och digitala värld har skolan ett mycket viktigt uppdrag i att förbereda eleverna inför de risker som förknippas med internet och digital kommunikation. Barnboksveckan - Gullis lästips. ROMAN- OCH SKRIVPROJEKT - Bibblis. Lärarhandledningar - Kävlinge kommun. Sök bland svenska dagstidningar. Skriva en artikel - med hjälp av bilder. Syfte Att bekanta sig med tidningens delar.

Skriva en artikel - med hjälp av bilder

Upptäcka typiska inslag i artikeln och leta efter källor. Eleven tränar på att skriva egna artiklar, sakligt, objektivt och med hänvisningar till källor. Läraren reflekterar Välj artiklar med omsorg. Gör en egen tidning. Publicerad: 01 januari 2018 Tema: Mediekunskap Här följer en övergripande planering för hur man i klassen kan arbeta med att göra en egen tidning.

Gör en egen tidning

Längst ned finns en länksamling med fördjupningar i frågor som hur man skriver olika typer av texter, vad man ska tänka på när det gäller pressetik och liknande frågor. I Mediekompass skrivarskola hittar du Publicistguiden med texter om media, journalistik och det journalistiska skrivandet: Länk! Söker du ett publiceringsverktyg för att enkelt kunna göra en egen skol- eller klasstidning, kan Mobile Stories vara ett alternativ. Eleverna som provkonstruktörer. Om eleverna ska tränas i att leverera så bra svar som möjligt kan det vara en idé att titta på hur eleverna först tolkar provfrågor.

Eleverna som provkonstruktörer

Det är långt ifrån så att en ställd fråga tolkas på samma sätt av alla. Det är också klokt att undersöka på vilket sätt eleverna levererar sina svar. Det går att träna på att samla sina tankar och vara mer precis. Det går också att träna på att inte stressa och göra snabba antaganden som ofta leder till att svaren inte blir tillräckligt utförliga. Retorikundervisning i 12 steg » Retorik i skolan. Språkhistoria by Fröken JE on Prezi. Six Word Memoirs Home - Six-Word Memoirs. LL-Bladet. E-bok med retorikövningar för klassrummet – Klarabesked. Häxorna - Roald Dahl - Google Böcker. Online dictionaries by bab.la - loving languages. Svenska (åk 6-9) Avsnitt 1 – Vad ska jag skriva om?

Språkrum. Språkstart SO. Ordkunskap A Verb. Subject - Visual Writing Prompts. Pias skrivtips: Lyckas med din gestaltning. Har du hört talas om adjektivsjukan?

Pias skrivtips: Lyckas med din gestaltning

Har du fått höra att du inte ska använda adjektiv? Det allmänna rådet idag är att man ska undvika adjektiv i skönlitterära texter. Adjektivsjukan betyder att någon gödslat med adjektiv. Personligt återgivande text. Smakprov. Positiva nyheter som inspirerar - Good News Magazine. Texttyper SVA åk 9. 79ans Svenska- & SO-blogg. Los Läs- och skrivundervisning.

Våra svenska dialekter - SweDia 2000. KlattertjuvenStudh. Undervisning i nordiska språk. Språkkunskaper kan ge möjligheter till utbildning, arbete och kulturella upplevelser. När det gäller de nordiska språken handlar det inte i första hand om att lära sig prata norska eller danska, utan att lära sig förstå och kommunicera med personer som talar och skriver på ett annat nordiskt språk. Resurserna på den här sidan har fokus på att eleverna ska förstå och kommunicera mellan språken.

Det handlar om allt från att få syn på likheter och skillnader mellan språken, till att möta grannspråken i tal och skrift och att ha utbyten med elever från andra nordiska länder. Ordspråk, talesätt och ordstäv med förklaringar. Det finns en rik samling ordspråk som uppkommit under lång tid. Många har fallit i glömska av ett eller annat skäl medan andra förblivit återkommande inslag i svenska språket. En del ordspråks innebörd är inte helt uppenbara därför ingår i denna sammanställning även förklaringar. Ordspråk, talesätt och ordstäv är alla koncentrerade formuleringar som i kortare fraser framför ett tänkespråk samt bland annat uppmaningar och förmaningar (det ska inte heller förnekas att vissa ordspråk inte är fullt så visa och en del innehåller en etik utblandad med fördomar). Om du letar efter ett specifikt ordspråk, talesätt tryck Ctrl+F för att göra en sökning (fungerar i de flesta webbläsare).

Reflektioner. Edward Tulane, handledning. SVENSKA 4-6 – karlsborgspedagogerna. DIGITALA LEKTIONER: Bra sajt med blandade resurser. IIS: Om nätmobbing SVENSKA MINORITETSSPRÅK: Korta filmer om minoritetsspråken. SAMERNA: filmer och frågor KREATIVT SKRIVANDE: Mallar. Sagoberättaren Astrid Lindgren – Fridtjuv – digitala läromedel – digitala läromedel.

Räkna ord & Tecken. Hur många ord? - Ordräknare.se. Jobba-med-läsförståelse-i-skolan. Läsbingo. Terminsplaneringar åk 5 läsåret 2018/2019. Läscirklar. Liksom helt magiskt. LasaTalaLyssnaSkriva. Svenska klassiker som e-bok och epub. Introduktion Litteraturbanken tillgängliggör svensk skönlitteratur och andra texter av vikt för vår förståelse av det litterära kulturarvet. Allting är fritt tillgängligt för lustläsare och forskare, lärare och elever, studenter och bibliotek. Allting finns läsbart och sökbart på webbplatsen, men nära tusen titlar kan också sparas ner till läsplattor och mobiltelefoner från webbplatsen eller bibliotekens kataloger (via Libris). Du som vet vad du är ute efter finner lätt fram: tryck ’s’ och skriv in vad du söker.

Du som är allmänt nyfiken finner nya vägar till litteraturen genom våra många presentationer av författarskap, genrer och litterära sammanhang. Litteraturbanken erbjuder stöd för lärare i skola och gymnasium för att vägleda eleverna in i litteraturen. Litteraturbanken inkluderar också ett antal mer fristående projekt. Filmer. Resan över Atlanten till en läs- och skrivundervisning för alla. På twitter hörde vi talas om otroligt inspirerande arbetssätt som Anna Bengtsson och hennes kollega tagit del av under en intressant studieresa.

Till vår stora glädje ville Anna dela med sig av detta till Skollyftet i detta väldigt långa men fantastiskt inspirerande inlägg om hur man kan undervisa eleverna i läs- och skrivstrategier. Det är en helt vanlig tisdag morgon. Vi smyger in i 2:ans klassrum där en skrivlektion precis börjat. Eleverna och läraren sitter tillsammans på en stor matta på golvet, ingen av dem tar någon notis om vår entré, utan fokus är på den minilektion som precis startat. Linas lärarrum - Alex Dogboy. Vi är flera pedagoger som tycker om att använda oss av Monica Zaks bok Alex Dogboy i vår undervisning.

Det är en utmärkt bok att låta eleverna läsa i åk 6. Jag har använt mig av boken i fyra klassen och alla med utgången att eleverna har utvecklat både sitt skrivande och resonerande med fantastiskt resultat. Den lyckade utgången som eleverna har visat upp beror på att jag har fokuserat på några få stora frågor som går in på djupet på boken och kräver att eleverna analyserar och gör textkopplingar som både sträcker sig inom och utanför boken. Eleverna har alltid fått reda på veckans uppgift samma dag som de börjar läsa på det nya kapitlet.

På det här sättet får de möjlighet till att reflektera under tiden de läser hemma.På lektionstid har vi sedan diskuterat, skrivit och utvecklat våra svar.Eleverna skriver läslogg hemma och är förberedda inför klassrumsarbetet. Så här har arbetet sett ut från början till slut. Boken presenteras och vi föutspår gemensamt. Alex Dogboy. Ensam med min bror: Del 1 - UR Skola. Skönlitteratur som stöd till soämnen. Download.php?lesson=27661&file=lektion_se_27661_Grovplanering svenska ak 4-6. Svenska klassiker som e-bok och epub. Jalla - raka vägen! Träna läsflyt. Det finns ingen enskild metod som visat sig vara den effektivaste för att träna läsflytet. Fakta om dialekter april 2015.pdf. En blogg om böcker för åk 4-6. Läromedel i svenska som andraspråk. Vi arbetar med bildsekvenser/bildserier. Vi har under en längre period arbetat med bildsekvenser. Shoaib Ramazani: Jo, vi kan visst klara den svenska skolan.

Nyanlände Shoaib: Ta inte bort chansen för oss – ställ höga krav i skolan Shoaib Ramazani: I dag går jag i en svensk klass och klarar alla ämnen. Grundhjulet mallar s275. Att skapa text där ord, bild och ljud samspelar - Gilla Lära Språk. Svensklärarföreningen. Lär Dig Svenska. Valborg är en årlig högtid som firas i Estland, Finland, Lettland, Sverige, Tjeckien och Tyskland den 30 april eller 1 maj.

SMK svenska. Utvecklade resonemang. UR Samtiden - Flerspråkighet i fokus: Metodiken Reading to learn för alla - UR Skola. Resource: Teaching Reading 3-5 Workshop. Lässtrategier – kreativdesignförlärande. Om Sverige DM v5 SE. Boksamtal. Kostnadsfritt arbetsmaterial - Nypon Förlag.