background preloader

Sv SvA

Facebook Twitter

Jalla - raka vägen! Träna läsflyt. Det finns ingen enskild metod som visat sig vara den effektivaste för att träna läsflytet.

Träna läsflyt

Det som ändå är avgörande är mängden läsning, ju mer vi läser desto duktigare blir vi. Motivationen är naturligtvis en central förutsättning, då läsflytets utveckling kräver långsiktig övning och mycket repetition. Fakta om dialekter april 2015.pdf. En blogg om böcker för åk 4-6. Genre: mysterier Kort om handlingen: Aladdin och hans familj flyttar till ett vattentorn i Åhus han träffar en vän som heter Billie.

En blogg om böcker för åk 4-6

Men efter några dagar märker Aladdin att en pojke med kortbyxor och en tjock tröja står utan för Aladdins hus Aladdin försöker prata med pojken men får inget svar efter några veckor märker Aladdins föräldrar att det saknas mat och mycket mer spännande och mystiskt händer. 1 Aladdin är huvudperson jag tycker han är en glad och väldigt energi full kille som tycker om mysterium. 2 jag tror handlingen utspelas i några veckor för att i boken står det t.ex. det går några veckor….

Så därför tror jag handlingen utspelas i några veckor för många mysterium händer under den tiden. 3 handlingen utspelas när det är vinter efter som att dem åker skridskor på en sjö. Jag tycker boken passar för… dem som tycker om mysterium och spännande. Jag ger boken 4 av 5 stjärnor för att jag tyckte den var spännande och bra men kanske inte den bästa boken jag läst. Genre: Spänning.

Läromedel i svenska som andraspråk. Vi arbetar med bildsekvenser/bildserier. Vi har under en längre period arbetat med bildsekvenser.

Vi arbetar med bildsekvenser/bildserier

Arbetet började på en relativt enkel nivå och med tiden har arbetsmetoder, innehåll, krav och resultat förändrats och utvecklats. Hur vi väljer att arbeta beror på bilderna och vad vi arbetar. Shoaib Ramazani: Jo, vi kan visst klara den svenska skolan. Grundhjulet mallar s275. Att skapa text där ord, bild och ljud samspelar - Gilla Lära Språk. Moment A – individuell förberedelse, läs texten Vad innebär det när ord, bild och ljud samspelar?

Att skapa text där ord, bild och ljud samspelar - Gilla Lära Språk

Hur kan du arbeta med det i undervisningen? I den här texten får du några exempel på hur du kan arbeta med att skapa text där ord, bild och ljud samspelar. I kursplanerna svenska, svenska som andraspråk och i modersmål finns det centrala innehållet “Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar”. Svensklärarföreningen. Lär Dig Svenska. Valborg är en årlig högtid som firas i Estland, Finland, Lettland, Sverige, Tjeckien och Tyskland den 30 april eller 1 maj.

Lär Dig Svenska

Traditionen grundar sig på den Heliga Valborgs kult, mot häxor och ondaandar, som uppstod speciellt efter hennes död 779. På många platser i Finland och Sverige firas helgen genom att brännabål och på vissa platser med fyrverkerier och smällare. På hednisk tidfirade man i Norden en äldre högtid som var kopplad till de döda. Gränsen mellan de levande och de döda ansågs vara svagast under just denna natt. De flesta svenskar firar inte heliga Valborg, utan våren och firandet går längre tillbaka i tiden än kristendomen. SMK svenska. Utvecklade resonemang. UR Samtiden - Flerspråkighet i fokus: Metodiken Reading to learn för alla - UR Skola. Resource: Teaching Reading 3-5 Workshop. Lässtrategier – kreativdesignförlärande. Det är värdefullt att bli en god läsare.

Lässtrategier – kreativdesignförlärande

För det första blir det roligare att läsa eftersom du får ut mer av det du läser. Nya världar öppnar sig… För det andra blir det lättare att samtala om det du har läst. Om Sverige DM v5 SE. Boksamtal. Kostnadsfritt arbetsmaterial - Nypon Förlag. Anne-Marie Körling. Gestaltande beskrivningar by Johan Rasmusson on Prezi. Läsning pågår 6 Elevpaket (Bok + digital produkt) Lektionsbanken livsviktig poesi. How to write BlackOutPoetry by @annikasjodahl. Kreativt klassrum med blackout poetry. Det är en ljusfattig eftermiddag i ett klassrum i Järvenskolan.

Kreativt klassrum med blackout poetry

I boktraven på katedern ligger romanerna Törnfåglarna, Du och jag, Marie Curie, och ytterligare några böcker med romantiska omslag. Eleverna i åttan har varit och simmat och droppar in våta i håret. Deras röster blandas medan de hänger kläder och väskor på stolarna. Fanny Rudstedt går fram till svenskläraren. – Kan du riva åt mig, jag har sönder sidan annars. Susanna Silow slår upp den bok eleven pekar på, river försiktigt ut en sida och räcker henne den. Trots att klassrummet är livligt och pratsamt sitter redan flera elever tysta i bänkarna, lutade över utrivna sidor, det vill säga arbetsmaterialet. En elev räcker Susanna Silow en omskapad boksida. – Titta vilken effekt man kan få fram, säger läraren. Nästan all text är svärtad. Språkutveckling med sekvensbilder - Hülya Basaran.

Varför sekvensbilder?

Språkutveckling med sekvensbilder - Hülya Basaran

Ett omtyckt inslag för att träna den narrativa förmågan i elevernas språkutveckling är att använda sig av sekvensbilder. Grafisk roman och poesi - hur hänger det ihop? Jag har haft den stora förmånen att få delta på NCS (Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling) höstkonferens.

Grafisk roman och poesi - hur hänger det ihop?

Som vanligt fick jag med mig en massa nya tankar och idéer och en del av dem omsatte jag direkt i min egen undervisning. Du ska snart få ser hur! Under konferensens andra dag fick jag bland annat lyssna på Stefan Lundström, som pratade om det vidgade textbegreppet och elevernas textvärldar utanför undervisningen, och Katarina Lycken Rüter, som lyfte Shaun Tans Ankomsten och den funktionella grammatiken. De här två, Lundström och Rüter, fick mig att börja reflektera. Makete.se - dramaturgi i lärande. Rattstavning. O eller Å åk 4-6. Förklaring till ord och begrepp i kunskapskraven på E nivå i svenska årskurs 6.

Skönlitteratur med helt nyanlända elever – går det? Ibland får jag höra att det inte går, att eleverna måste lära sig fler ord först, att de ändå inte skulle förstå.

Skönlitteratur med helt nyanlända elever – går det?

Publicera mera – elevexempel. Just nu skriver mina sjuor långa berättelser på temat Vilse i skogen. Vilse är ett romanprojekt i sex delar där eleverna tränar på parallellhandling och att skriva olika typer av texter: DEL 1: Inledning där fokus ligger på att läsaren ska fatta tycke för huvudpersonenDEL 2: Efterlysningen där en poster med tydlig information skapasDEL 3: Ensam i skogen där eleverna tränar på miljöbeskrivningDEL 4: Vårdnadshavare resonerar om sitt barn i en dialog (där föräldrarnas tillstånd gestaltas)DEL 5: Dramaturgin stegras när huvudpersonen hamnar i en skogsbrandDEL 6: Vårdnadshavare följer räddningsinsatsen och nås av ett besked (avslutning) Jag använder elevtexter för att visa goda exempel.

Jag läser alltid texterna högt. Att resonera och skriva resonerande text. Skrivcirkeln Träna mera Svenska Grundskola år 4-6 Grundskola Liber. Pedagogiska tankarI Skrivcirkeln får eleverna lära sig att skriva olika texter i genrerna berättande, återberättande, beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande. För att kunna lära sig det behöver eleverna läsa och förstå olika texter i varje genre. I Skrivcirkeln kombineras därför genrepedagogik med läsförståelsestrategier. Arbetssättet utgår dessutom från cirkelmodellens fyra faser. KomponenterSkrivcirkeln består av tre arbetshäften, ett för vardera årskurs 4, 5 och 6, samt en metodbok för läraren. Varje årskursbok har ett eget tema och alla tar upp genrerna berättande, återberättande, beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande.

Digitalt läromedel. Mallar och instruktioner. Kostnadsfritt arbetsmaterial - Vilja Förlag. Böcker för Språkintro - Vilja Förlag. Vilja förlag har tagit fram en lista över böcker som fungerar bra för språkintroduktionen eller för unga vuxna som håller på att lära sig svenska. Det är böcker från Vilja förlag på olika lättlästnivåer – tanken är att alla ska kunna hitta en bok som fungerar trots att det ju ofta är stora individuella skillnader på språkintro. Svenska som andraspråksundervisning samt sidor med modersmål. Grundskola. Tema Modersmål - Skolverket. Snabbstart i svenska för nyanlända - UR Skola. Boken "Om Sverige" på flera språk. Studiehandledning - home. Språklig stöttning i NO-ämnen. Grafisk roman och poesi - hur hänger det ihop?

Hela skolan högläser för eleverna! Regeringen har initierat HELA SVERIGE LÄSER MED BARNEN. Jag tänker att skolan kan svara upp med: Svårigheter med läsförståelse. Då man misstänker att en elev har svårigheter med läsförståelsen bör man först reda ut om basfärdigheterna i läsning fungerar, dvs. är avkodningen automatiserad och läsflytet under utveckling. Lix räknare. Vanligaste orden i svenska språket. Tips och material från lärare - Natur och Kultur. Applistan jan 2014 ut. Nystart i Sverige. 50 appar för SVA/SFI-undervisning av nyanlända – IKTsidan. Här kommer min lista över 50 appar för både yngre och äldre nyanlända barn och ungdomar. I listan finns både appar som är gratis och appar som kostar pengar.

Eftersom priset varierar och appar ibland släpps gratis under begränsad tid har jag valt att inte skriva ut något pris. Apparna står inte i någon ordning utan bara lite huller om buller som de hamnat i mina mappar. Sweet City Website. Äventyrsspelet Sweet City ingår i kategorin educational games och är specifikt konstruerat för lärande i svenska som andraspråk.