background preloader

Skrivande

Facebook Twitter

PM-uppgift om de, dem och dom. Efter att en ny debatt blossat upp under hösten 2016 har vissa källor till uppgiften bytts ut.

PM-uppgift om de, dem och dom

Plötsligt händer det! Svenska 3: Skriv ett pm om språk i förändring Språk förändras ständigt. Talspråket förändras oftast snabbare än skriftspråket, och när skillnaden blir stor uppstår det en spänning. Ett tecken på denna spänning är att allt fler skriver ”fel”, dvs de skriver som de talar. Uppgift Skriv ett utredande pm utifrån minst tre av källorna förutom läroboken. Presentera din frågeställning. Källor Med inspiration från Läslyftet: Här är ett quiz om 13 begrepp som förekommer i källorna. MacGuffin.

Feedback på skrivande

Tanke- och prestationsskrivande. De senaste åren har jag allt oftare använt mig av tanketexter.

Tanke- och prestationsskrivande

Torlaug Lokensgard Hoel pratar om tankeskrivande och prestationsskrivande. Liberg använder begreppen “ut-texter” och “in-texter”. Det markerar att det rör sig om olika funktioner och egenskaper i skrivandet. Prestationsskrivandet (ut) används för att kommunicera och berätta. Det kräver ett genomtänkt och mottagarinriktat språk, ofta mer formellt. Från intext till utttext Skrivandet föregås av tänkande och parvisa samtal om frågor som rör exempelvis motiv, tema och budskap.Till de texter vi läser, bilder och (kort)filmer vi ser skriver eleverna ofta tankeloggar (helig mark – dessa texter bedöms aldrig).Med jämna mellanrum skriver eleverna uttexter.

Gästinlägg: Därför bör du äta mer vegetariskt. Efter fyra intensiva och lärorika år som förstelärare vid Bäckadalsgymnasiet har jag nu lämnat både gymnasieskolan och förstelärarrollen, för att undervisa i Jönköpings största högstadieskola.

Gästinlägg: Därför bör du äta mer vegetariskt

Här undervisar jag fem klasser i svenska och även en grupp i språkval, s k ”svenskengelska”. Under de första veckorna har alla fyra niorna läst, granskat och analyserat en debattartikel om klimathotet av Pär Holmgren, för att sedan planera, skriva och bearbeta en egen debattartikel med någon koppling till Holmgrens text. Nästa vecka börjar de hålla sina argumenterande tal med samma budskap. I kommande inlägg beskriver jag och försöker utvärdera hela arbetsområdet. Så avlastar du läsaren med kärnmeningar - Språkkonsulterna. Språkbrevet nr 5, maj 2018 Som skribent kan du hjälpa din läsare genom att samman­fatta texten.

Så avlastar du läsaren med kärnmeningar - Språkkonsulterna

Du kan göra det på olika sätt: med en samman­fatt­ning i början av en rapport, ett par meningar längst upp på en webb­sida eller en ingress i en artikel. I det här Språk­brevet får du tips om en särskild form av samman­fatt­ning: kärn­meningar. Vad är då en kärn­mening? Jo, det är en mening som står först i ett stycke och beskriver kärnan i stycket – temat, det centrala bud­skapet, pudelns kärna. Kärn­meningar handlar om att av­lasta läsarna. Kärn­meningen för­bereder läsaren En funktion som kärn­meningar har är att de för­bereder läsarna på vilken infor­mation de kommer att få i stycket. Utan kärn­mening – direkt på detaljerna: TEXTTYPER. Orka plugga: Textgenrer - krönika. Språkbruk. Vem läser akademiska avhandlingar i dag?

Språkbruk

Intressanta forskningsrön blir ofta svårtillgängliga för den vanliga läsaren, enligt Magnus Linton. Författaren och kulturjournalisten Linton har anställts vid Uppsala universitet för att stimulera forskare till bättre skrivande.

Sambandsord

Varför är det så svårt att skriva i skolan? Del 3 – Tydlighet. Många elever med autism har svårt att skriva i skolan.

Varför är det så svårt att skriva i skolan? Del 3 – Tydlighet

Vad det kan bero på har jag skrivit om i ett tidigare blogginlägg. För många är ett av problemen att uppgiften inte är tillräckligt tydlig. En del saker som kan verka uppenbara för de flesta är inte alltid det för någon med autism. Därför behöver man informera även om detaljer. Min son Platon hade inte förstått att man fick hoppa över uppgifter i en läxa och gå tillbaka till dem senare. Tänk också på att det kan vara svårt att komma ihåg all information om den bara förmedlas muntligt. Här nedan följer några listor med exempel på vad man kan behöva informera om inför en skrivuppgift.

Självklart måste man vara lika tydlig även när det gäller andra typer av uppgifter. En svensk akademisk ordlista. Textbindning. Språkbrevet nr 1, 2009.

Textbindning

Lektionsförslag -Beskriv dig själv i tredje person. Texttyper i svenska.

Högstadiet

Att beskriva ett ögonblick. Ibland kan det vara nog så krävande och kreativt att formulera sig kort och kärnfullt, som i Mikronovell, Black out poetry och Cut-up poesi.

Att beskriva ett ögonblick

Alla är roliga idéer som eleverna brukar uppskatta! Men varför inte vända på steken? Ta ett enda ögonblick och skriva så mycket som möjligt! Se den fantastiska kortfilmen som skildrar några ögonblick. En man och en kvinna möter varandras blickar under tre minuter. Samtala om filmen Samtala om filmen. I filmen kombineras bilder och musik. Hur kan kärlek kännas? Gå in på och välj vilka citat som passar till filmen. Skriva en novell om filmen Visa ca 15-20 sekunder och låt eleverna skriva ca 2-3 minuter till varje del. 0-25 (anslag),25-40 (miljöbeskrivning),40-50 (presentation av mannen),50-57 (kvinnan),57-1.13 (mötet),1.13-1.38 (dramaturgin stegras)…

Att våga utmana! - Jag tänkte att vi skulle vara med i tävlingen "Jag skriver i dina ord". - Men fröken, vad tror du om oss?

Att våga utmana!

Vi är inte såna! - Vad då såna? Vad menar du? - Alltså vi är inte såna som skriver. Vi är inte som dom. - Vilka dom? Ungefär så lät det när jag började prata med min ena klass om "Jag skriver i dina ord". Flash Fiction – ett undervisningstips! Under de senaste två veckorna har eleverna fått arbeta med mikronoveller (igen).

Flash Fiction – ett undervisningstips!

Senast var det när eleverna skrev på bloggen Hjälten och jag, förra årets spännande litteraturprojekt.