background preloader

Samtalsmodeller

Facebook Twitter

10 Fun Alternatives to Think-Pair-Share. All learners need time to process new ideas and information. They especially need time to verbally make sense of and articulate their learning with a community of learners who are also engaged in the same experience and journey. In other words, kids need to talk!!

Problem is, sometimes it’s hard to stay on subject without a little guidance. That’s why structured discussions really work best with children, regardless of their maturity level. These five discussion techniques (and a little purposeful planning) go beyond the traditional Turn and Talk/Think-Pair-Share to give students an opportunity to deepen their understanding while practicing their verbal skills. 1. This technique is great for collaborating and generating many ideas on a topic. Arrange students into pairs (teacher or student choice).Pose a question that has many possible answers. 2. A great activity to get kids up and moving and encourage them to interact with all of their classmates . 3. 4. Students work in pairs. 5. 20 Collaborative Learning Tips And Strategies For Teachers.

20 Collaborative Learning Tips And Strategies For Teachers contributed by Miriam Clifford There is an age old adage that says, “two heads are better than one.”

20 Collaborative Learning Tips And Strategies For Teachers

Consider collaboration in recent history: Watson and Crick or Page and Brin (Founders of Google). But did you know it was a collaborative Computer Club about basic programming at a middle school that brought together two minds that would change the future of computing? Yes, those two were, of course, Bill Gates and Paul Allen, the founders of Microsoft. Collaborative learning teams are said to attain higher level thinking and preserve information for longer times than students working individually. Rondellen. Struktur: Rondellen I strukturen Rondellen får alla elever komma till tals.

Rondellen

Eleverna turas om och låter en i taget få lyfta sina tankar inom gruppen. Du kan enkelt anpassa övningen för ditt syfte och/eller numrera eleverna för att skapa paruppgifter. Rondellen kan vara en grundstruktur för hemgruppen när du använder Pussel eller andra uppgifter där du behöver muntliga och/eller skriftliga svar från eleverna. Strukturen bibehåller ett positivt ömsesidigt beroende inom gruppen och allas tankar är lika viktiga. Variant 1 Du delar upp klassen i grupper om 4.Du sätter igång arbetet med en öppen fråga, en instruktion eller en arbetsuppgift.En elev i taget berättar sina tankar inom gruppen.De övriga lyssnar på det som sägs.Byt berättare ett varv runt tills alla fått prata.Be gruppen sammanfatta sina tankar på ett papper/mini-whiteboard!

Variant 2 Du delar upp eleverna i grupper om 5. När eleven som fått frågan berättar sitt svar skriver de andra eleverna ner sin del. Skolutveckling: Fråga/svar-situationen. I år är jag (Jennie) förstelärare i kooperativt lärande.

Skolutveckling: Fråga/svar-situationen

Målet är att implementera kooperativt lärande på lågstadiet fullt ut för nya såväl som erfarna lärare. Jag tänker under året delge en del av de saker vi gör. Mycket kommer att passa bra att använda i arbetslag och utvecklingsgrupper på er skola om ni är intresserade. På vår skola har vi en utvecklingsgrupp (kallad KL-grupp) bestående av mig och minst en från varje årsarbetslag. Vi träffas en gång ca varannan vecka i 1.5h. Under den första delen av höstterminen kommer vi att fokusera på fråga/svar-situationen i klassrummet. I detta inlägg redogörs för delar av vår första träff för terminen i KL-gruppen på vår skola. Vi började med att göra en EPA där vi diskuterade följande fråga: Hur ser en typisk fråga/svar-situation ut i ditt klassrum? Vi använde sedan strukturen Rösta för att synliggöra praktiken i våra klassrum med frågan: Hur ofta (ungefär) använder du vanlig handuppräckning, EPA och Multisvar?

Kooperativt lärande. Många strukturer inom kooperativt lärande är baserade på diskussioner och kunskapsdelning mellan elever, likaså i denna struktur.

Kooperativt lärande

Struktur: Stationssamtal är ett enkelt sätt att skapa diskussioner kring ett samtalsämne. Strukturen är en samtalsvariant av Karusellen med mer fokus på själva diskussionen och att skapa bra samtalsfrågor. Precis som andra strukturer kan det anpassas, läggas till roller eller behandlas på olika sätt när strukturen är över. Läraren har även flera möjligheter att använda elevernas diskussioner till vidare uppgifter eller dela upp dem i nya grupper efter stationssamtalen så att alla elever i en grupp varit i olika samtalsgrupper och diskuterat frågan genom att använda ex. strukturen Rondellen och hem- och expertgrupper likt Pussel. 1. 2. Handuppräckning inom Kooperativt Lärande. På denna blogg har vi släppt flertalet strukturer och metoder inom Kooperativt Lärande som fungerar som alternativ och ersättning för traditionell handuppräckning.

Det finns flertalet anledningar till varför vi är kritiska till den traditionella metoden att räcka upp handen inom förmedlingspedagogiken. Vi kommer att beskriva varför vi ställer oss frågande till detta som grundläggande undervisningsmetod mer i detalj framöver vad gäller både praktik och forskning. Här samlar vi de strukturer ni kan prova som alternativ till handuppräckning! I situationer i klassrummet när du spontant kommer på nya frågor kan det vara bra att direkt vända sig till strukturen EPA, PPT eller Fråga, pausa, nedslag och studs när dessa är intränade hos eleverna.

Vänj också eleverna vid att vända sig mot klassen för att svara och inte mot dig som lärare. För att undvika att skapa stress hos eleverna är det viktigt att vänja dem vid att slumpa vem som får svara med enkla frågor som alla klarar av att svara på.