background preloader

Opetus, oppiminen

Facebook Twitter

A Comprehensive Framework For Student Motivation. A Comprehensive Framework For Student Motivation by Terry Heick When researching student motivation and gamification late last year, I came across the most comprehensive gamification framework I’ve ever seen.

A Comprehensive Framework For Student Motivation

Developed by gamification expert Yu-kai Chou, it was an ambitious effort that distinguished black hat gamification (which is “bad”–think Farmville and Candy Crush) from white hat gamification (which is “good”–think Minecraft or even an ACT score). (It’s also copyrighted, but they graciously allowed us to use it.) While it is designed not as an educational framework, but rather as a way to demonstrate gamification and its many strands, gamification is about human encouragement and motivation. So what began as a post about gamification became more a matter of student motivation–what motivates students in the classroom and why.

The 6 Major Skills for 21st Century Students. Kaikki menetelmäoppaat. Arjen sankarit Kaikki menetelmäoppaat - Monitaiteisuus Opas sisältää huomioita, vinkkejä ja esimerkkejä, kuinka suunnitella ja toteuttaa yhteisiä ja erillisiä taidetyöpajoja lapsille ja vanhuksille.

Kaikki menetelmäoppaat

Tavoitteena on madaltaa kynnystä käyttää niissä taiteen keinoja sekä ammattitaiteilijoiden avustuksella, että omaehtoisesti. Taikopeda - Oppaita opettamiseen. Ongelmaperustainen oppiminen, problem based learning eli PBL perustuu ajatukseen siitä, että oppimisen lähtökohtana voi käyttää ammatillisesta käytännöstä nousevia tilanteita ja ongelmia, joihin kaivataan ratkaisua.

Taikopeda - Oppaita opettamiseen

Oppimisessa yhdistetään siis teoreettista ja käytännöllistä ainesta. Ongelmalähtöistä opiskelua pidetään opiskelijaa motivoivampana ja oppimistulosten kannalta suotuisempana kuin perinteistä opettajajohtoista opetusta. Ongelmalähtöiselle opetukselle ja oppimiselle on tyypillistä todellisen elämän ongelmat ja tilanteet, siten opiskelijalle syntyy käsitys siitä kontekstista, johon tietoa tai osaamista on tarkoitus myöhemmin soveltaa. The-Profile-of-a-Modern-Teacher.png (PNG Image, 768 × 1024 pixels) - Scaled (97%) Highly trained, respected and free: why Finland's teachers are different. In a quiet classroom adorned with the joyful creations of small children, Ville Sallinen is learning what makes Finland’s schools the envy of the world.

Highly trained, respected and free: why Finland's teachers are different

Sallinen, 22, is teaching a handful of eight-year-olds how to read. Photos du journal - Educational Technology. Photos du journal - Educational Technology. Timeline Photos - Educational Technology. Hs. Tutkimus: Tyttöjen nettilukutaito huomattavasti poikia parempi Tyttöjen nettilukutaito osoittautui merkittävästi poikia paremmaksi.

hs

Ero paljastui Suomen Akatemian eSeek-tutkimushankkeessa, jossa testattiin 160 kuudesluokkalaisen nettilukemisen taitoja avointa internetiä simuloivassa oppimisympäristössä. Tytöt arvioivat informaatiota kriittisemmin ja osasivat paremmin poimia olennaisia asioita ja yhdistellä niitä. Tytöt pärjäsivät paremmin myös sähköpostiviestinnässä. Tiedonhaku oli nettilukutaidon ainoa osa-alue, jossa tytöt ja pojat pärjäsivät yhtä hyvin. Tyttöjenkään sähköpostiviestintään liittyvät taidot eivät olleet kummoisia. "Monien oppilaiden sähköpostiviestit muistuttivat pikaviestittelyä. Nettilukutaidon osa-alueista kriittinen arviointi oli monille oppilaille vaikeaa. "Kyseessä ei ollut varsinainen mainos, vaan yrityksen kaupallinen tiedote, jossa kerrottiin uuden energiajuoman tulosta markkinoille ja myönteiseen sävyyn sen terveysvaikutuksista. Hs. Suomessa on viime vuosina herätelty huolta siitä, että lukeminen vähenee, etenkin alle 24-vuotiaiden joukossa.

hs

Lukion kirjallisuudenopetukseen tämä huoli ei kuitenkaan näytä vahvasti vaikuttavan. Tekeillä oleva äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelma on saanut monet opettajat jopa pelkäämään, että lukiosta voi selvitä lukematta kokonaan ainuttakaan kauno- tai tietokirjaa. "Laaja tekstikäsitys, johon opetussuunnitelma pohjautuu, asettaa kaunokirjalliset tekstit muiden tekstien joukkoon, jolloin kuvien katselu tai videoiden tekeminen on yhtä tärkeää kuin kirjallisuuden lukeminen", kritisoi Helsingin normaalilyseon äidinkielenopettaja Helena Ruuska. What’s the Difference Between “Doing Projects” and “Project Based Learning”? Myrskyisä murrosikä - Aivosolut järjestäytyvät uusiin asemiin.

Teini-ikäisen vanhemmat tietävät, että murrosikä tuntuu muuttavan lapsen persoonallisuuden melkeinpä yhdessä yössä.

Myrskyisä murrosikä - Aivosolut järjestäytyvät uusiin asemiin

Vanhempien, opettajien ja muiden auktoriteettien sana ei enää paljoa paina eikä teini tunnu muutenkaan ottavan huomioon muuta kuin omat mielihalunsa. Ennen murrosikää aivojen hermosolumassan, harmaan aineen, määrä kasvaa ja murrosiän lähestyessä määrä alkaa taas pienentyä. Murrosiän myllerrystä selittävät muutokset johtuvat paitsi hormonitoiminnasta niin myös aivojen rakennemuutoksista.

Ennen murrosikää aivojen hermosolumassan, harmaan aineen, määrä kasvaa ja murrosiän lähestyessä määrä alkaa taas pienentyä. Ei tarkalleen tiedetä, miten mekanismi toimii, mutta prosessin aikana käyttämättömiä hermosoluyhteyksiä karsiutuu, solut järjestäytyvät uudelleen ja valkea aine lisääntyy. Opettajien vuosilomaoikeudesta - Kuntatyönantajalehti. Kun henkilö siirtyy vuosilomajärjestelmästä toiseen, määräytyvät lomanmääräytymiskuukaudet sen virka- tai työehtosopimuksen mukaan, missä henkilö työskentelee lomantoteutumishetkellä.

Opettajien vuosilomaoikeudesta - Kuntatyönantajalehti

Suurin osa opettajista kuuluu laskennallisen vuosiloman piiriin. Laskennallinen vuosiloma alkaa aina 16.6. ja sen pituus määräytyy täysien lomanmääräytymiskuukausien, virantoimituspäivien veroisten päivien ja aikaisemman palvelun mukaisesti. Laskennallinen vuosiloma määräytyy KVTES:n mukaan. KVTES:n ja OVTES:n järjestelmät kuitenkin poikkeavat toisistaan: mm. vuosiloman ja laskennallisen vuosiloman pituuksissa on eroja samoin lomanmääräytymiskuukausissa. Opettajien palkastako säästöjä? - Mielipidekirjoitukset. Opettajien kesäajan palkkaus on taas tullut esille ja valitettavasti etsittäessä säästöjä joidenkin kuntien jatkuvaan rahapulaan.

Opettajien palkastako säästöjä? - Mielipidekirjoitukset

Siksi olisi muistettava sitä, mitä opettajien palkkauksen historiassa on tapahtunut ja kuinka se on kehittynyt. Kun Uno Cygnaeus 1860-luvulla onnistui tietämyksellään siirtämään opetuksen kirkolta ja pelkästään pojilta valtiolle, perustettiin kansakoululaitos, jonka ylitarkastajaksi Cygnaeus nimitettiin. Opettajille piti määritellä palkkaus, ja päädyttiin siihen, että heille maksetaan kerralla koko vuoden opetustyöstä. Myöhemmin palkka jaettiin kahtia siten, että sekä syys- että kevätlukukaudelta maksettiin vuosipalkan puolikas. Kesältä ei tietenkään maksettu palkkaa. Vuosien 1926–1958 välissä jossakin vaiheessa valtio päätti jakaa vuosipalkan luvulla 9, joka oli opetuskuukausien määrä vuodessa. Näin edettiin vuoteen 1972, jolloin voimaan tuli peruskoulun palkkalaki. Virkaehtosopimuksissakin näkyy, että kyse on vuosipalkasta. Opettajan valmentava työote ja kohottava kohtaaminen.

Jokainen oppilas pitäisi kohdata koulussa yksilönä.

Opettajan valmentava työote ja kohottava kohtaaminen

Näiden kohtaamisten voima on suurempi kuin voimme kuvitella. Voimme kohdata oppilaita siten, että he lähtevät tilanteesta paremmalla mielellä kuin millä siihen tulivat, tai päinvastoin. BYOD – uusi ulottuvuus opiskeluun. Uudet opetussuunnitelmat painottavat teknologian integroimista opetukseen. Mikko Saari - ajatuksia johtamisesta, opetuksesta ja kasvatuksesta: Koulun tvt-portaille - konkreettista tvt-opetuksen tukea opettajille. Parissa aiemmassa postauksessa olen kuvannut suuntaa, johon opetuksen sekä sähköisten oppimisympäristöjen kehittämisessä tulisi edetä (Kohti uutta luovaa ja oppimista rakastavaa tulevaisuuden koulua - opettajan TVT:n kehityksen portaat; Koulun tvt-portailla eteneminen - mitä muutos ja kehittäminen tarkoittavat käytännössä?). Jotta jokainen opettaja saisi mahdollisuuden sekä innostuksen kimmokkeen ottaa ensiaskeleet tvt:n hyödyntämisessä opetuksessaan ja pääsisi tvt-portaitten alkuu, tulisi siihen olla tarjolla hyvin yksikertaiset ja selkeät ohjeet.

Ohjeet, joilla pääsee alkuun ja saa tuntumaa sähköisten oppimateriaalien käyttöön ja oman / koulun opetuksen kehittämiseen. The Opera Platform. Hiljaa paikallaan istuva ei ole enää mallioppilas – matikan tunnilla voidaan tömistellä luvut lattiaan.