background preloader

Mediataitokoulu

Mediataitokoulu

http://www.mediataitokoulu.fi/etusivu/

Related:  heidikooOPETUS JA OPPIMINEN

Ikärajat.fi Facebook Twitter Google+ YouTube Ikärajapäätökset Tervetuloa uudistuneeseen Ikärajat.fi-palveluun. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus ja Kansallinen audiovisuaalinen arkisto yhdistyivät 1.1.2014 Kansalliseksi audiovisuaaliseksi instituutiksi. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus on nyt Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö MEKU. Selkeyden vuoksi yksikön ikärajoihin liittyvä tiedotus löytyy jatkossa tästä ikärajat.fi-palvelusta. Yksikön omat sivut löytyvät osoitteesta: Tutkimus yksilöllisen oppimisen mallista alakoulun 2. luokan opetuksessa ”Voisiko tyttöjen matemaattisen kiinnostuksen puute johtua nykyisistä opetuskäytänteistämme?” Turun yliopiston opiskelija Bettiina Saari teki kandidaatin tutkielmansa aiheesta ”Yksilöllisen oppimisen opetusmalli alakoulun 2. luokan matematiikan opetuksessa”. Hänen kattava ja moniulotteinen tutkielmansa on luettavissa kokonaisuudessaan tästä linkistä. Saaren tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka yksilöllisen oppimisen opetusmallia käytännössä toteutetaan alakoulun matematiikan opetuksessa, ja millaisia työtapoja ja tehtäviä alakoulun 2. luokan matematiikan opetuksessa käytetään. Tavoitteena oli myös selvittää opettajan ja oppilaiden kokemuksia mallista.

iMovie Pelikasvatus - Pelikasvatus.fi Pelikasvatus on merkittävä osa laajempaa mediakasvatuksen kokonaisuutta, jonka tavoitteena on antaa kaikenikäisille valmiuksia toimia osana tämän päivän tietoyhteiskuntaa. Pelikasvatukseen liittyy keskeisesti pelisivistyksen käsite. Pelisivistys on pelien ja pelaamisen kokonaisvaltaista ymmärrystä. Sen ytimessä on pelilukutaito, joka pitää sisällään pelien eri osa-alueiden tuntemusta, kykyä hahmottaa pelaaminen monipuolisena kulttuurisena ilmiönä, tulkita pelien välittämiä viestejä ja tiedostaa pelaamisen rooli nyky-yhteiskunnassa.

Verkostotyö hankkeissa ja kehittämisessä OsaOppi III – Osaamispisteet pelissä -hankkeessa järjestetään vuosien 2014-2015 välisenä aikana 50 verkkokoulutussessiota eri teemoista. Parituntisia verkkosessioita pidetään noin kerran (pääsääntöisesti klo 14-16 tai 16-18) viikossa alkaen marraskuussa 2014 ja päättyen marraskuussa 2015. Ilmoittautuminen oppiminen online -verkkosessioihin täällä. Joensuun seudun koulujen pedagoginen ICT-ohjaus projekti

Ismo Kiesiläisen mediakasvatussivusto Media on osa arkipäivää. Välillä se ilahduttaa ja rikastuttaa, välillä se turhauttaa ja tuhoaa. Media on tullut myös kouluun ja nuorisotaloihin: ikkunanraoista, internet-piuhoja pitkin ja lasten taskuissa. BETT2012-messut Lontoossa – osa 2 – GarageBand MUSIIKKIA iPADILLA Makemoremusic Ensin varoituksen sana. Itse en ole musiikki-ihmisiä, joten termit eivät ole välttämättä ihan tarkkoja tekstissäni, mutta musaihmiset varmasti ymmärtävät videoista ja linkeistä, mistä on kyse. Varmaan yksi tunnetuimmista appseista iPadille on GarageBand. Pedagogiset mallit OsaOppi III – Osaamispisteet pelissä -hankkeessa järjestetään vuosien 2014-2015 välisenä aikana 50 verkkokoulutussessiota eri teemoista. Parituntisia verkkosessioita pidetään noin kerran viikossa (kaikki Pedagogiset mallit-kategorian koulutukset pidetään klo 16-18) alkaen marraskuussa 2014 ja päättyen marraskuussa 2015. Ilmoittautuminen oppiminen online -verkkosessioihin täällä.

Johanna Sommers-Piiroinen mediakasvatus# Mediakasvatuksen tavoitteena on kehittää kykyä nähdä medioiden tuottamien tarinoiden takana oleviin arvoihin ja intresseihin. Kannustaa pohtivaan ajatteluun. Opastaa tarkastelemaan ja tulkitsemaan asioita erilaisista näkökulmista. Valmiit tuntisuunnitelmat Nämä alakoulujen opetukseen sopivat valmiit aikakauslehtiaiheiset tuntisuunnitelmat tekevät mediakasvatuksesta helpompaa kuin koskaan. Äidinkielen ja kuvaamataidon oppitunneille sopivat kokonaisuudet käsittelevät esimerkiksi kuvien vaikuttavuutta, mainoksia, mediasisältöjen kohderyhmiä sekä erilaisten lehtijuttujen objektiivisuutta. Kerro, kerro kuva Kahden oppitunnin (2 x 45 min) mittainen kokonaisuus tutustuttaa oppilaat kuvaan tarinan kertomisen välineenä.

Mediataitokoulu tarjoaa tietoa, tehtäviä ja asiantuntijoita esimerkiksi kouluille ja kirjastoille. Mediataitokoulun tarkoitus on auttaa opettajia ja muita ammattikasvattajia keskustelemaan mediasta lasten, nuorten ja huoltajien kanssa. by pekka_mertala Mar 19

Related: