background preloader

Yhdessä oppiminen, oppimisen itsesäätely, opettaminen

Facebook Twitter

Jotain rajaa! -opetusaineisto alakouluun. Tunne-etsivät. Tunne-etsivät on pelillinen oppimateriaali, jonka avulla harjoitellaan tunteiden tunnistamista puheesta ja kasvojen ilmeistä.

Tunne-etsivät

Peli etenee juonellisesti ja sen vaikeustaso voidaan valita etukäteen tai se voi mukautua automaattisesti käyttäjän osaamista vastaavaksi. Anu Kokkonen esitys2. Tunnetaito opas. 6 Aktiivinen oppilas opetuksen lähtökohtana - Didaktiikka oppimateriaalia. Kivelä, A: Didaktiikan tukimateriaali Yleisimmällä tasolla näiden didaktisten mallien perusoletus on se, että oppimisen lähtökohtana on oppilaan oma aktiivisuus oma itsenäinen toiminta (itsetoiminta; Selbsttätigkeit).

6 Aktiivinen oppilas opetuksen lähtökohtana - Didaktiikka oppimateriaalia

Oppilaan itsetoimintaa pidetään hyvän opetuksen tunnuspiirteenä. Opetuksen tehtävä on tukea oppilaan omakohtaista toimintaa. Opetusmenetelmien ja sisältöjen on oltava sellaisia, että ne antavat mahdollisuuden oppilaan omakohtaiselle toiminnalle. Menetelmien ja sisältöjen valinnan lähtökohtana on oppilas itse. Miten oppilas oppii suhtautumaan itseensä myönteisesti, hyväksyvästi ja myötätuntoisesti? Oppilas oppii suhtautumaan itseensä myönteisesti, hyväksyvästi ja myötätuntoisesti, kun hänen lähellä olevat, häneen eniten vaikuttavat aikuiset suhtautuvat itseensä niin.

Miten oppilas oppii suhtautumaan itseensä myönteisesti, hyväksyvästi ja myötätuntoisesti?

Toisin sanoen, aikuiset, jotka suhtautuvat itseensä esimerkiksi myönteisesti kykenevät jakamaan myönteisyyttä myös ympärilleen. On yksinkertaisesti niin, että emme lopulta opeta teoillamme, vaan lähtökohtaisesti sillä mitä itse olemme. Siitä mitä olemme, syntyy se mitä teemme. Mutta ongelma on se, että ei ole kovin helppoa suhtautua itseen myönteisesti, hyväksyvästi ja myötätuntoisesti. Ainakaan niin, että olisi sitä myös muille. Tunnistamme kenties sen, ettemme aina itse pysty siihen. Aineistot koulurauhatyön tueksi. Hyvien tekojen Koulurauha-puu Helsingin koulurauhatyöryhmän opettajat ja oppilaat ovat ideoineet koulurauhatyön tueksi inspiraatiomateriaalin Koulurauha-puuhun.Koulurauha-puun hedelmät ovat ystävällisyyteen, huomaavaisuuteen, kunnioittavaan kohtaamiseen ja yhteisiin asioihin vaikuttamiseen liittyviä tehtäviä, jotka tukevat koulurauhan rakentamista.

Aineistot koulurauhatyön tueksi

Kasvattakaa täynnä hedelmiä oleva Koulurauha-puu toteuttamalla omenoihin merkattuja koulurauhaa edistäviä tehtäviä. Vahvuusodotukset ratkaisevat koulumenestyksen — Juhani Räsänen. Opetusuunnitelmalliset, vanhempien ja koulun odotukset ratkaisevat koulumenestyksen.

Vahvuusodotukset ratkaisevat koulumenestyksen — Juhani Räsänen

Pisa-melskeessä on unohtunut positiivisen psykologian anti koulumenestykseen. Tietoa on, jos sitä halutaan käyttää. Syvien vahvuuksien koulu- toimintamallin rakentaminen alkoi 2010, jolloin käynnistyi esiymmärryksen pilotti Keravan koulutoimessa. Pieni kirja luonteenvahvuuksista 2017. PositiivinenCV. Luonnollinen Luokka. Kaveriviikko - Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Kaveriviikko on paikallinen viikko, jolloin lapset ja nuoret harjoittelevat kaveritaitoja ja toisten huomioon ottamista.

Kaveriviikko - Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Kaveriviikolla on mahdollista tehdä monenlaista mukavaa, mutta sen ei tarvitse olla mitään isoa ja työllistävää. Se voi olla pieniä tekoja esimerkiksi koululla, päiväkodissa, MLL:n perhekerhossa tai nuorisotilassa, kuten: ystävällisyyshaasteitaviestejä lapsilta aikuisillekaveritaitoaiheisia tukioppilastuntejaoppilaiden ohjaamia virikevälituntejakeskusteluja kaveruudesta Kaveriviikkoa voi viettää silloin, kun se itselle parhaiten sopii.

Uusi opetussuunnitelma käytännössä – koulu ja sivistys. Vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet korostavat oppilaan aktiivista roolia kouluopetuksessa.

Uusi opetussuunnitelma käytännössä – koulu ja sivistys

Opetussuunnitelmassa nähdään ensinnäkin, että oppilaiden tulisi olla aktiivisia oman oppimisensa suunnittelussa. Asiakirjan mukaan: – oppilaita ohjataan ikäkaudelleen sopivalla tavalla, asettamaan tavoitteita, suunnittelemaan työtään ja arvioimaan edistymistään – opetusta tulee eriyttää siten, että oppilaat voivat suunnitella itse opiskeluaan, valita erilaisia työtapoja ja edetä yksilöllisesti. Toiseksi oppilaiden tulisi osallistua luokan ja koulun asioista päättämiseen. . – oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin – opettaja valitsee työtavat vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa. Oppilaan aktiivinen rooli merkitsee siis mahdollisuutta itsenäiseen tavoitteenasetteluun, oppimisen menetelmien valintaan ja oman oppimisen organisoimiseen. . – opetuksen yhteissuunnittelu – viikkosuunnitelmaopetus.

Opiskelutekniikka, ajattelun taidot ja motivaatio. Luonnollinen Luokka. Luonnollinen Luokka. URN ISBN 978 952 302 586 8. Upea koulun alku dialogitaitoja vahvistaen ja #upeakoulunalku -kampanja. Koulujen alku on loistava mahdollisuus vahvistaa oppilaiden dialogitaitoja uuden ryhmän kanssa tai tuttujen koululaisten kanssa uudelleen aloittaessa.

Upea koulun alku dialogitaitoja vahvistaen ja #upeakoulunalku -kampanja

Itseilmaisua ja toisen kuuntelemista sekä omien ja toisten tunteiden tunnistamista on helppo harjoitella kesäkuulumisien äärellä. Olimme 10.8. mukana Heurekassa kouluttamassa dialogitaitojen edistämistä opetuksessa pääkaupunkiseudun pienryhmäisten uskontojen sekä oman äidinkielen opettajille. Timantit, helmet ja muut lisämateriaalit. Tutkimus: Hyvä keski-ikä luodaan jo lapsuudessa. Lapsen sosiaaliset taidot ja taitava tunteiden käsittely ennakoivat hyvää aikuisuutta.

Tutkimus: Hyvä keski-ikä luodaan jo lapsuudessa

Vuosikymmenten työ on tiivistetty tänään julkaistuun kirjaan. Lapsen koulumenestys tai perheen sosiaalinen tausta eivät määrää tulevaisuutta. Yli 40 vuotta jatkunut suomalaistutkimus (siirryt toiseen palveluun) osoittaa, että lapsen itsesäätely on avain hyvään aikuisuuteen. Itsesäätely koostuu muun muassa lapsen sosiaalisista taidoista ja tunteiden käsittelystä. Positiivinen pedagogiikka. Aivojumpalla löydät tasapainon ja voit rauhoittua. Seikkailupedagogiikka. Tunne- ja tietoisuustaitojen opettaminen. Harjoitteita luokkaan: Ankkuriharjoitus Tällä viikolla on aiheena Ankkuriharjoitus, josta löytyy googlettamalla useita, eripituisia versioita.

Tunne- ja tietoisuustaitojen opettaminen

Tämä versio kestää nelisen minuuttia. Ankkuriharjoitus on tarkoitettu nimensä mukaan huomion ankkuroimiseen, kehon maadoittamiseen. Arjessa tämän harjoituksen voi tehdä lyhyimmillään muutaman sekunnin mittaisena, kun kiinnitämme huomion jalkoihin ja kehon alaosaan. Harjoitusäänite löytyy täältä. Pedagogiasta heutagogiaan I – Lyseo.org blogi. Heutagogian perusajatuksena on autonomisuus, itseohjautuva ja -määräytyvä oppiminen. Tutustu Stewart Hasen ja Chris Kenyonin ajatuksiin. Pinnalliseen oppimiseen riittää yleensä vastaus kysymykseen mitä, syvempään miten ja perusteelliseen omaksumiseen miksi. Tunne- ja tietoisuustaitojen opettaminen. SATA LEIKKIÄ. Osana Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa olemme koonneet tälle sivulle sata suosittua leikkiä ja kutsumme kaikenikäisiä suomalaisia leikkimään yhdessä.

Tutustu leikkeihin klikkaamalla alla olevia leikin aihealueita. Bafabafabafa - simulaatio kulttuurien kohtaamisesta. Bafabafabafa - simulaatio kulttuurien kohtaamisesta on alunperin lähtöisin brittiläiseltä Christian Aid järjestöltä. Sirkka Ahonen toi pelin Suomeen ja kehitteli sitä edelleen noin 12-80 vuotiaille sopivaksi. Pelistä voi muokata uusia versioita. Peliaikaa tarvitaan loppukeskustelu mukaanlukien noin 1 ½ tuntia. Pelaajia tarvitaan vähintään 16, mutta ihanteellinen osallistujamäärä on 30-40 henkeä. Project Mama: WhatsApp näyttää, että mikään ei ole vaikeampaa kuin keskustelu. Koulujen WhatsApp-draamat työllistävät opettajia. Alakouluille kohdistetussa kyselyssä somessa tapahtuvan kiusaamisen ja riitelyn selvittelystä koulussa kertoi moni vastaaja. Tuttu aihe. WhatsApp-käyttäytymistä on setvitty myös Skidin kanssa syksyn mittaan.

Luokan käytössä olevan sovelluksen pelisäännöistä ja käytöstä keskusteltiin opettajan kanssa ja oppilaat saivat tehtäväkseen pohtia, onko luokan omasta ryhmästä pelkkää haittaa ja toisaalta mitään hyötyä. Se on erittäin hyvä kysymys. WhatsAppissa on 16-vuoden ikäraja, ja nuoremmat saavat käyttää sitä vanhempien valvonnassa. Vanhemmat siis ymmärtävät, että pyöräillessä pitää käyttää kypärää ja jalkapallossa pitää olla valmentaja, mutta kersat ja älypuhelin on harrastuksena epämääräinen. Selkkauksen jälkeen ryhmää kuitenkin haluttiin jossain muodossa jatkaa. Aika nopeasti huomasin, mikä on ongelma.

Education Week. Ohjeita opettajille. Oili Sauna-aho, Kliininen neuropsykologi, PsL Päijät-Hämeen keskussairaala, Lastenneurologian yksikkö Ohjeet perustuvat kirjaan Claire B. Tunteiden tuulimylly. Kortit a4 pohjalla. Mitä sinulle kuuluu? -kortit. Kortteja voidaan käyttää yksin, ryhmässä tai parin kanssa. Uskallatko epäonnistua, jotta oppisit? Oma valinta osallisusopas toinen painos painoon 09 09 16. Espoon Steinerkoulusta elämäntaitojen koulu. Kohti hyvää työrauhaa. Kun opiskelun työtavat muuttuvat ja oppilaista tulee aktiivisempia toimijoita, on todennäköistä, että luokan työrauhaan joudutaan ainakin alussa kiinnittämään enemmän huomiota. Meillä luokassa työrauha rakentuu seuraavien periaatteiden varaan: Koulun järjestyssäännöt käydään huolella läpi lukuvuoden alussa.Luokan säännöt laaditaan yhdessä oppilaiden kanssa.

Sääntöihin ei kirjoiteta kieltoja, vaan myönteisiä toimintaohjeita. Opeblogi: Verkkotehtävien muotoilusta – arkistosta poimittua. Vuonna 2007 laadin pienen oppaan verkko-opettajille Kymenlaakson alueelliseen Moodleen. Kysyviä työtapoja II: Sisällön jäsentäminen kysyen. Miksi kysyminen on olennainen opiskelutaito. Kun aloitat opiskelun, mietitkö hetken aikaa, mitä haluaisit tietää opiskeltavasta aiheesta? Sign in - Google Accounts. Classcraft. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Sari Lindblom-Ylänne: Oppiminen nykytutkimuksen valossa.

OPETUS JA OPPIMINEN

Nyt. Laadullinen arviointi. Untitled. Vain vähän aikaa sinä olet minun. Qridi. Oppimaan koulun ulkopuolelle 15 10 2015. Bouncy Balls - Bounce balls with your microphone! Itsetuntemus ja sosiaaliset taidot. Bloom-verbs.jpg (JPEG Image, 800 × 2160 pixels) - Scaled (46%) MAHTI_Myonteisempi_mina_peli. MAHTI_tunnekortit_tulostusversio. Kumpi ratkaisee, lahjakkuus vai harjoittelu? Vastauksesi saattaa selittää koulumenestystäsi - Opiskelu - Elämä. Onnistumisen portaat Pikkuleijonat 2016. Miia: Draamavinkkejä ja -leikkejä. Miia: Opettaja roolissa työtapa ja tarinallisuus. OPS-teemahautomo: Positiivinen pedagogia, Kaisa Vuorinen. 20 psychological principles that will help your students learn more effectively - Psych Learning Curve. MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle.

Isbn9789526210940. Yhteisopetuksen käsikirja. Yhdess%c3%a4LuovastiOppien Opetuksen ja oppimisen muutos 2016. Sydämellistä ystävänpäivää! Kaveriviikko 2016. Vahvuuskortit. Nuoren mielen ensiapu: aggressiivisuus. Ohjaavat artikkelit-aineistot - Syvien vahvuuksien koulu. Muumivideoiden avulla harjoitellaan sosiaalisia taitoja. MLL%20Ei%20nettikiusaamiselle%2012042011kor.