background preloader

Yhdessä oppiminen, oppimisen itsesäätely, opettaminen

Facebook Twitter

Aivojumpalla löydät tasapainon ja voit rauhoittua. Seikkailupedagogiikka. Tunne- ja tietoisuustaitojen opettaminen. Harjoitteita luokkaan: Ankkuriharjoitus Tällä viikolla on aiheena Ankkuriharjoitus, josta löytyy googlettamalla useita, eripituisia versioita.

Tunne- ja tietoisuustaitojen opettaminen

Tämä versio kestää nelisen minuuttia. Pedagogiasta heutagogiaan I – Lyseo.org blogi. Heutagogian perusajatuksena on autonomisuus, itseohjautuva ja -määräytyvä oppiminen.

Pedagogiasta heutagogiaan I – Lyseo.org blogi

Tutustu Stewart Hasen ja Chris Kenyonin ajatuksiin. Pinnalliseen oppimiseen riittää yleensä vastaus kysymykseen mitä, syvempään miten ja perusteelliseen omaksumiseen miksi. Artikkelikuva on australialaisen heutagogy.copin logo, ja se ilmentää oppimisprosessin kaksoissilmukkaa (takaisinkytkentää ja on vastaus kysymykseen miten). Kolmoissilmukka (triple-loop) vastaa kysymykseen miksi, ja se tarkoittaa oman oppimisen tutkimista eli metakognitiota:Mitä olen opiskelemassa. Tunne- ja tietoisuustaitojen opettaminen. SATA LEIKKIÄ. Osana Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa olemme koonneet tälle sivulle sata suosittua leikkiä ja kutsumme kaikenikäisiä suomalaisia leikkimään yhdessä.

SATA LEIKKIÄ

Tutustu leikkeihin klikkaamalla alla olevia leikin aihealueita. Bafabafabafa - simulaatio kulttuurien kohtaamisesta. Bafabafabafa - simulaatio kulttuurien kohtaamisesta on alunperin lähtöisin brittiläiseltä Christian Aid järjestöltä.

Bafabafabafa - simulaatio kulttuurien kohtaamisesta

Sirkka Ahonen toi pelin Suomeen ja kehitteli sitä edelleen noin 12-80 vuotiaille sopivaksi. Pelistä voi muokata uusia versioita. Peliaikaa tarvitaan loppukeskustelu mukaanlukien noin 1 ½ tuntia. Pelaajia tarvitaan vähintään 16, mutta ihanteellinen osallistujamäärä on 30-40 henkeä. Project Mama: WhatsApp näyttää, että mikään ei ole vaikeampaa kuin keskustelu. Koulujen WhatsApp-draamat työllistävät opettajia.

Project Mama: WhatsApp näyttää, että mikään ei ole vaikeampaa kuin keskustelu

Alakouluille kohdistetussa kyselyssä somessa tapahtuvan kiusaamisen ja riitelyn selvittelystä koulussa kertoi moni vastaaja. Tuttu aihe. WhatsApp-käyttäytymistä on setvitty myös Skidin kanssa syksyn mittaan. Luokan käytössä olevan sovelluksen pelisäännöistä ja käytöstä keskusteltiin opettajan kanssa ja oppilaat saivat tehtäväkseen pohtia, onko luokan omasta ryhmästä pelkkää haittaa ja toisaalta mitään hyötyä. Se on erittäin hyvä kysymys. Education Week. Ohjeita opettajille. Oili Sauna-aho, Kliininen neuropsykologi, PsL Päijät-Hämeen keskussairaala, Lastenneurologian yksikkö Ohjeet perustuvat kirjaan Claire B.

Ohjeita opettajille

Jones(1991), Sourcebook for Children with Attention Deficit Disorder Vältä ylimääräisiä visuaalisia tai auditiivisia ärsykkeitä. Täysin ärsykkeetön ympäristö ei toisaalta edistä myöskään tarkkaavaisuutta.Järjestelmällisyys huoneessa on tärkeää. Tunteiden tuulimylly. Kortit a4 pohjalla. Mitä sinulle kuuluu? -kortit. Kortteja voidaan käyttää yksin, ryhmässä tai parin kanssa.

Mitä sinulle kuuluu? -kortit

Niitä voidaan käyttää työtiimeissä, keskusteluryhmissä tai vaikka harrastuskavereiden kesken. Mitä sinulle kuuluu -korttien teemat löytyvät Viisi tapaa vahvistaa mielenterveyttä -esitteestä. Korttien avulla on helppo keskustella mielenterveyttä ja hyvinvointia vahvistavista asioista elämässä. Kortteja voi käyttää joko leikkisästi vastaamalla kysymyksiin pilke silmäkulmassa tai syvällisemmin elämän eri sävyjä pohdiskellen. Kortteja on yhteensä 36 kpl. Uskallatko epäonnistua, jotta oppisit? Bengt Holmström sanoi Suomen taloustilannetta käsittelevässä jutussa Helsingin Sanomissa (HS 19.8.2015), että epäonnistuminen on oppimista.

Uskallatko epäonnistua, jotta oppisit?

Lause jäi heti mieleeni kahdesta syystä: Ensinnäkin se on ristiriitainen ja tunteita herättävä, varsinkin täällä Suomessa ja toiseksi se on totta. Inhoan itse sitä, kun yleistetään suomalaisten olevan sellaisia ja tällaisia. “Suomessa ei tervehditä naapuria” tai “ me suomalaiset emme osaa markkinoida”. Enimmäkseen nämä yleistykset ovat ajattelun laiskuutta. Suhteemme epäonnistumiseen tekee kuitenkin lievän poikkeuksen tähän jyrkkään mielipiteeseen. Oma valinta osallisusopas toinen painos painoon 09 09 16. Espoon Steinerkoulusta elämäntaitojen koulu. Kohti hyvää työrauhaa. Kun opiskelun työtavat muuttuvat ja oppilaista tulee aktiivisempia toimijoita, on todennäköistä, että luokan työrauhaan joudutaan ainakin alussa kiinnittämään enemmän huomiota.

Kohti hyvää työrauhaa

Meillä luokassa työrauha rakentuu seuraavien periaatteiden varaan: Koulun järjestyssäännöt käydään huolella läpi lukuvuoden alussa.Luokan säännöt laaditaan yhdessä oppilaiden kanssa. Sääntöihin ei kirjoiteta kieltoja, vaan myönteisiä toimintaohjeita. Yhdessä pohditaan perusteellisesti, miksi mikäkin sääntö on olemassa. Opeblogi: Verkkotehtävien muotoilusta – arkistosta poimittua. Vuonna 2007 laadin pienen oppaan verkko-opettajille Kymenlaakson alueelliseen Moodleen.

Opeblogi: Verkkotehtävien muotoilusta – arkistosta poimittua

Aineisto ei ole enää saatavilla eikä kyseistä Moodleakaan ole olemassa. Julkaisen tässä yhden sivun sellaisena, kuin sen yhdeksän vuotta takaperin kirjoitin. Nyt juuri monet opettajat eri asteilla siirtävät osan opetuksestaan verkkoon. Tehtävien muotoilu vaikuttaa työskentelyyn ja siihen, millaisia oppimisen, tiedonkäsittelyn ja kollaboraation taitoja tehtävän tekeminen harjoittaa. Kysyviä työtapoja II: Sisällön jäsentäminen kysyen. Tämä on kysymyksiä hyödyntäviä työtapoja esittelevän kokonaisuuden toinen osa. Kokosin tähän sellaisia kysyviä työtapoja, jotka soveltuvat opiskelun aikana toteutettaviksi. Miksi kysyminen on olennainen opiskelutaito. Kun aloitat opiskelun, mietitkö hetken aikaa, mitä haluaisit tietää opiskeltavasta aiheesta? Mikä siinä on kiinnostavaa?

Mitä jo tiedät ja mitä kannattaisi tietää lisää? Mihin tieto laajemmin liittyy ja mihin tietoa voi soveltaa? En ole nähnyt opiskelutaitokirjaa, jossa olisi oma lukunsa taidosta tehdä kysymyksiä. Sign in - Google Accounts. Classcraft. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Miten lapsi kasvaa eettiseksi persoonaksi? Esi- ja perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet ovat lausunnolla. Ne otetaan käyttöön 1.8.2016. Sari Lindblom-Ylänne: Oppiminen nykytutkimuksen valossa. Professori Sari Lindblom-Ylänne luennoi Studia Generalia -luentosarjassa 7.2.2013. Tilaisuuden teema: Oppia mikä kaikki? Tämän esityksen tavoitteena on määritellä oppiminen nykytutkimuksen valossa.

Esitys kohdistuu erityisesti yliopisto-oppimisen kontekstiin ja käsittelee oppimista viimeaikaiseen yliopistopedagogisen tutkimuksen valossa.

OPETUS JA OPPIMINEN

Nyt. Missä perheet nyt viestivät? Whatsappissa. Maksuttomalla viestipalvelulla on maailmanlaajuisesti yli 600 miljoonaa käyttäjää. Laadullinen arviointi. Untitled. Vain vähän aikaa sinä olet minun. Qridi. Oppimaan koulun ulkopuolelle 15 10 2015. Bouncy Balls - Bounce balls with your microphone! Itsetuntemus ja sosiaaliset taidot. Bloom-verbs.jpg (JPEG Image, 800 × 2160 pixels) - Scaled (46%) MAHTI_Myonteisempi_mina_peli. MAHTI_tunnekortit_tulostusversio. Kumpi ratkaisee, lahjakkuus vai harjoittelu? Vastauksesi saattaa selittää koulumenestystäsi - Opiskelu - Elämä. Oppiminen on taitolaji, ja siinä voi tulla paremmaksi. Onnistumisen portaat Pikkuleijonat 2016. Miia: Draamavinkkejä ja -leikkejä.

Miia: Opettaja roolissa työtapa ja tarinallisuus. OPS-teemahautomo: Positiivinen pedagogia, Kaisa Vuorinen. 20 psychological principles that will help your students learn more effectively - Psych Learning Curve. Teachers are exposed to a constant barrage of methodologies that promise to improve both instructional strategies and student learning through institute days, team meetings, seminars and the media. While some of this information is helpful, some of the suggestions have little or no empirical data to support their effectiveness.

The Coalition for Psychology in Schools and Education (CPSE), a group of psychologists and psychology teachers within APA, recently announced the publication of the “Top 20 Principles from Psychology for pre-K to 12 Teaching and Learning.” The Top 20 document was created by psychologists representing a wide range of divisions, including those focused on education, school, developmental, social, cognitive, psychometrics, media, counseling and clinical psychology. The principles are organized into five areas of psychological functioning: cognition and learning; motivation; social and emotional dimensions; context and learning; and assessment. 1. MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle. Isbn9789526210940. Yhteisopetuksen käsikirja. Yhdess%c3%a4LuovastiOppien Opetuksen ja oppimisen muutos 2016. Sydämellistä ystävänpäivää! Olemme oppilaiden kanssa hyödyntäneet lasten vahvuuskortteja monipuolisesti itsetuntemuksen ja itsetunnon kohottamisen välineinä.

Kaveriviikko 2016. Vahvuuskortit. Nuoren mielen ensiapu: aggressiivisuus. Ohjaavat artikkelit-aineistot - Syvien vahvuuksien koulu. Muumivideoiden avulla harjoitellaan sosiaalisia taitoja. Monien perustaitojen, kuten lukemisen ja laskemisen rinnalla lasten on tärkeää opetella toimimaan ryhmässä, ottamaan toiset huomioon ja tuntemaan hyvät käytöstavat. Perussääntöjä on hyvä opetella ja kerrata niin koulussa kuin kotona. MLL on tuottanut Muumilaakson tarinoiden kuvamateriaalista tietoiskusarjan, jolla halutaan tukea lasten sosiaalisten taitojen kehittymistä ja kotien, päiväkotien ja koulujen yhdenvertaisuuskasvatusta. MLL%20Ei%20nettikiusaamiselle%2012042011kor.