background preloader

Ops 2016, TVT ja tulevaisuuden koulu

Ops 2016, TVT ja tulevaisuuden koulu

opeverkostot - Facebook Osallistu tämän wikin rakenteluun. OHJE: Lisää tietoja ja linkkejä: klikkaa Edit, kirjoita haluamaasi kohtaan (listat aakkosjärjestykseen) ja tallenna. Palaute. Pedagogiikkaa ja koulupolitiikkaa II: Ops 2016 tulee - oletko valmis? Osa: Työtavat OPETUSSUUNITELMAN keskeiset elementit ovat didaktiikan näkökulmasta tavoitteet, sisällöt, menetelmät ja arvioinnin periaatteet. Olen aikaisemmissa blogilastuissa avannut käsityksiäni tavoitteista (mikä on uuden opsin kasvatuspäämäärä) ja menetelmäohjauksesta (opettajan ja oppilaan toimintaa kuvaavien verbien analyysin pohjalta). Tässä lastussa paneudun vielä opetussuunnitelman työtapaohjaukseen. Perinteisesti suomalaisopettajat ovat pitäneet vahvasti kiinni menetelmällisestä vapaudestaan, mutta jo vuoden 2004 perusteissa listattiin perusteet menetelmien valinnalle. Uusien perusteiden mukaan opettaja valitsee työtavat vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa. Työtapojen valinnan lähtökohtana ovat perusteiden mukaan opetukselle ja oppimiselle asetetut tavoitteet sekä oppilaiden tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Työtapojen valinta kytketään eriyttämiseen: Opetuksen eriyttäminen ohjaa työtapojen valintaa. Mitä kriteerilistalla ei ole? Mitä menetelmiä ei suosikkiistalla ole?

Espoon Matikkamaa ICT ja OPS 2016_Wikihanke Tablettitiimin satoa | Pohdintaa OPS 2016 - Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Valtioneuvosto antoi 28.6.2012 asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (Valtioneuvoston asetus 422/2012). Asetuksessa määritellään tavoitteet esiopetukselle, perusopetukselle, lisäopetukselle sekä perusopetukseen valmistavalle opetukselle. Asetus sisältää myös perusopetuksen tuntijaon sekä joukon mm. kielenopetusta ja erityistä tukea koskevia säännöksiä. Opetushallitus on päättänyt opetussuunnitelman perusteista esiopetusta, oppivelvollisten perusopetusta ja lisäopetusta varten.

Mikko Saari - ajatuksia johtamisesta, opetuksesta ja kasvatuksesta: Koulun tvt-portaille - konkreettista tvt-opetuksen tukea opettajille Parissa aiemmassa postauksessa olen kuvannut suuntaa, johon opetuksen sekä sähköisten oppimisympäristöjen kehittämisessä tulisi edetä (Kohti uutta luovaa ja oppimista rakastavaa tulevaisuuden koulua - opettajan TVT:n kehityksen portaat; Koulun tvt-portailla eteneminen - mitä muutos ja kehittäminen tarkoittavat käytännössä?). Jotta jokainen opettaja saisi mahdollisuuden sekä innostuksen kimmokkeen ottaa ensiaskeleet tvt:n hyödyntämisessä opetuksessaan ja pääsisi tvt-portaitten alkuu, tulisi siihen olla tarjolla hyvin yksikertaiset ja selkeät ohjeet. Ohjeet, joilla pääsee alkuun ja saa tuntumaa sähköisten oppimateriaalien käyttöön ja oman / koulun opetuksen kehittämiseen. Selkeillä ohjeilla tarkoitan todella selkeitä ohjeita eli yhtä sivustoa, jossa on pääsivulla kolme linkkiä: yleinen kuvaus TVT:n merkityksestä, oppilaan aktiivista roolia edistävät keinot -linkki ja opettaja materiaalin soveltajana ja tuottajana -linkki. Miten tehdään video tietokoneelle tai tabletille? ScratchJR Bookboon

Opetuksen viikkohaasteet Arkihaaste, kiitollisuushaaste, kahvikuppihaaste, lankkuhaaste, punnerrushaaste....Tuttuakin tutumpaa, jolta harva on voinut välttyä viimeaikoina sosiaalisessa mediassa. Uuden tavan omaksuminen, mukavuusalueelta poistuminen tai itsensä kehittäminen saattaa olla syitä itsensä ajoittaiseen haastamiseen. Rajojensa koetteleminen tuo tullessaan myös palkitsevia itsensä ylittämisen kokemuksia sekä mahdollisuuksia muuttaa omia uskomuksiaan. Kun selätät yhden haasteen, huomaat, että minähän pystyin tähän! Jos positiivista ajatteluakin haastetaan - miksei opetusta? Koska Ops2016 haastaa muuttamaan myös opetuksen työtapoja. Mitä sanoo uusi OPS2016:Oppilas on utelias ja aktiivinen, ei passiivinen. Miksi viikkohaasteet? Pasi Sahlberg (1996) toteaa tutkimuksensa johtopäätöksissä, että opettajat näyttävät omaksuvan uusia opetusmenetelmiä paremmin teoriassa kuin periaatteiden tasolla. Nyt tarvitaan konkretiaa. Viikkojen 45-46 viikkohaaste koulussamme on: Toiminnallinen matematiikan tunti Linkit ja vinkit:

Related: