background preloader

Verkko-opetus

Facebook Twitter

Cutting the distance in distance education: Perspectives on what promotes positive, online learning experiences. Volume 15, Issue 2, March 2012, Pages 118–126 Special issue of the American Educational Research Association's online teaching and learning special interest group Edited By Steven Terrell Abstract This qualitative research study was designed to inform the development and implementation of effective online learning environments by exploring, from both teacher and student perspectives, what constitute effective online learning experiences.

Cutting the distance in distance education: Perspectives on what promotes positive, online learning experiences

The study examined course content, tasks, and pedagogical approaches, as identified by students and instructors, which contributed to or hindered positive online learning experiences. Cutting the distance in distance education: Perspectives on what promotes positive, online learning experiences. Etäyhteys tulevaisuuteen.

Olen kohta kymmenen vuoden ajan ollut mukana reaaliaikaisen etäopetuksen kehittämisessä.

Etäyhteys tulevaisuuteen

Vuosiin on mahtunut kaikenlaisia työtehtäviä, mutta kokonaisuuden voi tiivistää kahteen pääviestiin. Ensimmäinen on tämä: nykyaikaista, tuloksellista ja pedagogisesti järkevää etäopetusta voi järjestää aina peruskoulusta alkaen. Toinen viesti halaa maailmaa häpeilemättä: etäopetuksen välineillä on annettavaa kaikkialle, missä todellisia tai kuvitteellisia raja-aitoja on purettavana. Etäisyys ei enää ole este vaikkapa keskustelulle saksalaisen ystävyyskoulun kanssa tai luokan yhteydenotolle toisessa kaupungissa olevaan asiantuntijaan. Luokan seinät ovat mielentila. Päältä päin katsoen etäyhteyksien yleistymien on ollut tyypillinen tekninen kehitysaskel: nykyisiä asioita on voitu tehdä entistä paremmin ja kokonaan uudenlaisia asioita on tullut mahdollisiksi.

Myös konehuoneen ulkopuolella on tapahtunut muutoksia, sillä asenteet kaikkea etätoimintaa kohtaan ovat parantuneet ja ennakkoluulot vähentyneet. Matleenalaakso.fi. 2000-luvun kansalaistaidot: informaatio-, media- ja digitaidot. ”Nykyisin siitä ei ole kilpailuetua, että tietää enemmän kuin muut.

2000-luvun kansalaistaidot: informaatio-, media- ja digitaidot

Maailmaa ei kiinnosta, mitä sinä tiedät. Sitä kiinnostaa, mitä sinä osaat tehdä sillä mitä sinä tiedät.” – Tony Wagner Koulussa ei opita taitoja, joilla on eniten merkitystä markkinapaikalla, sanoo Harvardin koulutusasiantuntija Tony Wagner. Opiskelijat janoavat taitoja, joiden avulla he pärjäisivät töissä, mutta oppivat niitä vain vähän. Sähköiset kokeet. Sähköinen arviointi on lisääntynyt Suomessa eri kouluasteilla osin sähköistyvien ylioppilaskokeiden innoittamana.

Sähköiset kokeet

Alla on linkkejä erilaisiin sähköisiin kokeisiin, jotta voit tutustua niihin ensin oppijan näkökulmasta. Sivun alaosan usein päivittyvästä diasarjasta löydät ohjeita opettajille. Alla esiteltävien maksuttomien sosiaalisen median työkalujen kannattaa hyödyntää oppilaitoksen sähköistä oppimisympäristöä. Opetusteknologiaopas. Padlet opetuksessa. 10 Easy Ways to Integrate Technology in Your Classroom. February , 2017 Using technology in class should always be motivated by a real need to optimize students' learning and to enhance your teaching.

10 Easy Ways to Integrate Technology in Your Classroom

8 digital skills we must teach our children. The social and economic impact of technology is widespread and accelerating.

8 digital skills we must teach our children

The speed and volume of information have increased exponentially. Experts are predicting that 90% of the entire population will be connected to the internet within 10 years. With the internet of things, the digital and physical worlds will soon be merged. These changes herald exciting possibilities.

Arviointi

Digiloikkaa UP-hankkeen kyydissä: Osallisuus ja yhteisöllisyys – case työvoimakoulutus. Digitreenit 1: Opettele ainakin nämä näppäinkomennot. Näppäinkomentojen käyttö nopeuttaa tietokoneella työskentelyä.

Digitreenit 1: Opettele ainakin nämä näppäinkomennot

Samat näppäinyhdistelmät toimivat monissa ohjelmissa saman logiikan mukaan. Kun siis olet opetellut tärkeimmät komennot, voit hyödyntää niitä niin kuvanmuokkkauksessa, tiedostojen hallinnassa kuin tekstinkäsittelyssäkin. Jos et ole varma, toimiiko joku näppäinyhdistelmä, kokeile! Miksi digitaidot? - Digitaidot.fi. Taitavaksi! 144415 Laatua e oppimateriaaleihin 2. Laadukkaasti verkossa: verkko-opetuksen käsikirja yliopisto-opettajalle. Tuovi 13 2015. Etusivu - KenGuru. Koulun tavoitteet Koulun tavoitteilla tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, joka koostuu koulun visiosta ja sen eri osa-alueista.

Etusivu - KenGuru

Tässä osiossa tutustutaan koulun toiminnan eri tavoitteisiin, tieto- ja viestintätekniikan käytön visioon sekä koulun kehittämishalukkuuteen. Tutkittua tietoa oppimisymparistoista VERKKO. Mobiilit mahdollisuudet kielten opetuksessa. Väitös: Teknologia tekee opettajastakin oppijan. Hallitus kannustaa koulutusta digiloikkaan: yksin peruskoululle on varattu 120 miljoonaa euroa kärkihankerahaa digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen.

Väitös: Teknologia tekee opettajastakin oppijan

Soveltavan kielitieteen tutkijan Juha Jalkasen väitöstutkimus antaa kehittäjille pohdittavaa. Vauhtia mutokseen Oppilaitoksissa toimintakulttuuri laahaa laitehankintojen perässä. Tutkija Juha Jalkanen epäilee, että opettajankoulutuksessa ei tarpeeksi analysoida opetuksen suunnittelun taustalla olevia ajattelutapoja.Tarvitaan malleja yhteisölliseen pedagogiseen kehittämsieen. Lisäksi opettajat tarvitsevat systemaattista tukea oman opetuksensa ja osaamisensa kehittämiseen. Hän tutki opettajaksi opiskelevien kielten opiskelijoiden suunnittelukäytänteitä ja oppimistilanteita yliopiston suomi toisena kielenä -kursseilla. – Opetuksen kehittämisen kannalta olisi tärkeätä tarkastella sitä, miten teknologia liittyy elämäämme sekä sitä kautta kielen käyttöön ja oppimiseen, hän sanoo. Huomio suunnattava medioiden käyttöön. Frau Kytölä kokeilee. Kielenopettajan eTabbi: peda.net kokeen lähes täydellinen abc. Aukkotehävä on idean syntymisen jälkeen suhteellisen näppärä laatia.

Kielenopettajan eTabbi: peda.net kokeen lähes täydellinen abc

Aukkotehtävän korjaaminen on myös nopeaa, vaikka tehtävän tuloksiin ei kielen kokeessa voi aivan 100% tuijottaa, sillä varsinkin saksassa oppilaat tuppaavat kirjoittamaan substantiivit pienellä tai verbit isolla, jolloin kokeen "automaattinen pisteytys" antaa tällaisista kohdista nolla pistettä. Teen siis itse niin, että katson ensin pisteet ja sen jälkeen käyn oppilaan lomakkeen kohta kohdalta läpi ja lisään mahdolliset mm. em. syistä saadut pisteet mukaan lopulliseen kokonaispistemäärään. B-suunnitelma on hyvä olla takataskussa esim. langattomassa verkossa olevien yllättävien ongelmien varalta.

Tietyn sortin epävarmuuden sietokyky on koetuksella, jos verkko kaatuu ennen koetta. Sähköiset kokeet kehityskohteina (#opus2015) Nurmijärven yhteiskoulun Opus-piloteissa on kokeiltu sähköisiä kokeita ja kokeiluja aiotaan jatkaa. Viime kevään kemian kokeesta Sanna Metsä raportoi: ”Sähköisestä kemian kokeesta muodostui positiivisia elämyksiä sekä opettajalle että oppilaalle. Päädyimme sähköisen kokeen testaamiseen kahdella rinnakkaisryhmällä seitsemännen luokan kemiassa. Kokeen laadinta toteutettiin Peda.net-lomakkeen pohjalle. Kokeessa oli mukana tehtävätyyppeinä oikein/väärin-väittämiä, avoimia kysymyksiä ja videon tulkinta. Kokeen tehtävistä kaksi oli sellaisia, että Peda.net-lomake korjasi ne automaattisesti.

Kokeen jälkeen oppilaat arvioivat kokeen suorittamista sähköisesti. Sähköisten kokeitten laatimisessa oppiaineella on väliä. TieDot raportti. English. 64. Wiitakorpi Marstio Mattila Digimakupalat. Theseus.