background preloader

Verkko-opetus

Facebook Twitter

Cutting the distance in distance education: Perspectives on what promotes positive, online learning experiences. Cutting the distance in distance education: Perspectives on what promotes positive, online learning experiences. Etäyhteys tulevaisuuteen. Olen kohta kymmenen vuoden ajan ollut mukana reaaliaikaisen etäopetuksen kehittämisessä.

Etäyhteys tulevaisuuteen

Vuosiin on mahtunut kaikenlaisia työtehtäviä, mutta kokonaisuuden voi tiivistää kahteen pääviestiin. Ensimmäinen on tämä: nykyaikaista, tuloksellista ja pedagogisesti järkevää etäopetusta voi järjestää aina peruskoulusta alkaen. Toinen viesti halaa maailmaa häpeilemättä: etäopetuksen välineillä on annettavaa kaikkialle, missä todellisia tai kuvitteellisia raja-aitoja on purettavana. Etäisyys ei enää ole este vaikkapa keskustelulle saksalaisen ystävyyskoulun kanssa tai luokan yhteydenotolle toisessa kaupungissa olevaan asiantuntijaan. Luokan seinät ovat mielentila. Päältä päin katsoen etäyhteyksien yleistymien on ollut tyypillinen tekninen kehitysaskel: nykyisiä asioita on voitu tehdä entistä paremmin ja kokonaan uudenlaisia asioita on tullut mahdollisiksi. Myös konehuoneen ulkopuolella on tapahtunut muutoksia, sillä asenteet kaikkea etätoimintaa kohtaan ovat parantuneet ja ennakkoluulot vähentyneet. Matleenalaakso.fi. 2000-luvun kansalaistaidot: informaatio-, media- ja digitaidot.

”Nykyisin siitä ei ole kilpailuetua, että tietää enemmän kuin muut.

2000-luvun kansalaistaidot: informaatio-, media- ja digitaidot

Maailmaa ei kiinnosta, mitä sinä tiedät. Sähköiset kokeet. Sähköinen arviointi on lisääntynyt Suomessa eri kouluasteilla osin sähköistyvien ylioppilaskokeiden innoittamana ja näkyy trendinä muissakin Pohjoismaissa.

Sähköiset kokeet

Alla on linkki pariinkymmeneen arviointityökaluun, joita voit kokeilla oppijan näkökulmasta. Sivun alaosan laajasta diasarjasta löydät ohjeita kyselyiden tekijöille. Näiden ainakin peruskäytön osalta maksuttomien verkon työkalujen ohella kannattaa hyödyntää pilvipalveluita ja oppimisympäristöjä. Koulutusdiojeni sivulta löydät ohjeet mm. Googlen ja Office365:n lomakkeisiin, Mobie eSmartiin ja H5P-työkaluihin. Opetusteknologiaopas. Padlet opetuksessa. 10 Easy Ways to Integrate Technology in Your Classroom. February , 2017 Using technology in class should always be motivated by a real need to optimize students' learning and to enhance your teaching.

10 Easy Ways to Integrate Technology in Your Classroom

Every time you want to digitize a teaching task ask yourself the following questions: what are the added advantages of integrating technology in this task? And what are the alternative plans if things did not go as planned? The purpose is to make sure your use of technology is pedagogically sound and that it aligns with your own teaching goals. There are actually several ways to integrate technology in your classroom from collecting students feedback to grading paperlessly. In today's post, we are sharing with you this handy visual that features10 good examples of how you can put technology to serve your teaching. 8 digital skills we must teach our children. The social and economic impact of technology is widespread and accelerating.

8 digital skills we must teach our children

The speed and volume of information have increased exponentially. Experts are predicting that 90% of the entire population will be connected to the internet within 10 years.

Arviointi

Digiloikkaa UP-hankkeen kyydissä: Osallisuus ja yhteisöllisyys – case työvoimakoulutus. Digitreenit 1: Opettele ainakin nämä näppäinkomennot. Näppäinkomentojen käyttö nopeuttaa tietokoneella työskentelyä.

Digitreenit 1: Opettele ainakin nämä näppäinkomennot

Samat näppäinyhdistelmät toimivat monissa ohjelmissa saman logiikan mukaan. Kun siis olet opetellut tärkeimmät komennot, voit hyödyntää niitä niin kuvanmuokkkauksessa, tiedostojen hallinnassa kuin tekstinkäsittelyssäkin. Miksi digitaidot? - Digitaidot.fi. Taitavaksi! 144415 Laatua e oppimateriaaleihin 2. Laadukkaasti verkossa: verkko-opetuksen käsikirja yliopisto-opettajalle. Tuovi 13 2015. Etusivu - KenGuru. Koulun tavoitteet Koulun tavoitteilla tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, joka koostuu koulun visiosta ja sen eri osa-alueista.

Etusivu - KenGuru

Tässä osiossa tutustutaan koulun toiminnan eri tavoitteisiin, tieto- ja viestintätekniikan käytön visioon sekä koulun kehittämishalukkuuteen. Siirry osioon >> Pedagogiset käytännöt Tämän päivän koulussa oppilaat hyödyntävät monipuolisesti erilaisia tietolähteitä ja nykyteknologiaa työskennellessään yhdessä todenmukaisten tehtävien ja ongelmien parissa.

Tutkittua tietoa oppimisymparistoista VERKKO. Mobiilit mahdollisuudet kielten opetuksessa. Väitös: Teknologia tekee opettajastakin oppijan. Hallitus kannustaa koulutusta digiloikkaan: yksin peruskoululle on varattu 120 miljoonaa euroa kärkihankerahaa digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen.

Väitös: Teknologia tekee opettajastakin oppijan

Soveltavan kielitieteen tutkijan Juha Jalkasen väitöstutkimus antaa kehittäjille pohdittavaa. Vauhtia mutokseen Oppilaitoksissa toimintakulttuuri laahaa laitehankintojen perässä. Tutkija Juha Jalkanen epäilee, että opettajankoulutuksessa ei tarpeeksi analysoida opetuksen suunnittelun taustalla olevia ajattelutapoja.Tarvitaan malleja yhteisölliseen pedagogiseen kehittämsieen. Lisäksi opettajat tarvitsevat systemaattista tukea oman opetuksensa ja osaamisensa kehittämiseen.

Hän tutki opettajaksi opiskelevien kielten opiskelijoiden suunnittelukäytänteitä ja oppimistilanteita yliopiston suomi toisena kielenä -kursseilla. – Opetuksen kehittämisen kannalta olisi tärkeätä tarkastella sitä, miten teknologia liittyy elämäämme sekä sitä kautta kielen käyttöön ja oppimiseen, hän sanoo. Frau Kytölä kokeilee. Kielenopettajan eTabbi: peda.net kokeen lähes täydellinen abc.

Aukkotehävä on idean syntymisen jälkeen suhteellisen näppärä laatia.

Kielenopettajan eTabbi: peda.net kokeen lähes täydellinen abc

Aukkotehtävän korjaaminen on myös nopeaa, vaikka tehtävän tuloksiin ei kielen kokeessa voi aivan 100% tuijottaa, sillä varsinkin saksassa oppilaat tuppaavat kirjoittamaan substantiivit pienellä tai verbit isolla, jolloin kokeen "automaattinen pisteytys" antaa tällaisista kohdista nolla pistettä. Teen siis itse niin, että katson ensin pisteet ja sen jälkeen käyn oppilaan lomakkeen kohta kohdalta läpi ja lisään mahdolliset mm. em. syistä saadut pisteet mukaan lopulliseen kokonaispistemäärään. B-suunnitelma on hyvä olla takataskussa esim. langattomassa verkossa olevien yllättävien ongelmien varalta.

Tietyn sortin epävarmuuden sietokyky on koetuksella, jos verkko kaatuu ennen koetta. Creativity on taas vaihteeksi yksi avainsana. DIY. Sähköiset kokeet kehityskohteina (#opus2015) Nurmijärven yhteiskoulun Opus-piloteissa on kokeiltu sähköisiä kokeita ja kokeiluja aiotaan jatkaa.

Sähköiset kokeet kehityskohteina (#opus2015)

Viime kevään kemian kokeesta Sanna Metsä raportoi: ”Sähköisestä kemian kokeesta muodostui positiivisia elämyksiä sekä opettajalle että oppilaalle. Päädyimme sähköisen kokeen testaamiseen kahdella rinnakkaisryhmällä seitsemännen luokan kemiassa. Kokeen laadinta toteutettiin Peda.net-lomakkeen pohjalle. Kokeessa oli mukana tehtävätyyppeinä oikein/väärin-väittämiä, avoimia kysymyksiä ja videon tulkinta. Kokeen tehtävistä kaksi oli sellaisia, että Peda.net-lomake korjasi ne automaattisesti. Kokeen jälkeen oppilaat arvioivat kokeen suorittamista sähköisesti. Sähköisten kokeitten laatimisessa oppiaineella on väliä. Voionmaan lukiolla Sirpa Suontausta oli fysiikan kokeissa kokeillut videoita ja raportoi positiivistista kokemuksista. TieDot raportti. English. 64. Wiitakorpi Marstio Mattila Digimakupalat. Theseus.