background preloader

Verkko-opetus

Facebook Twitter

Cutting the distance in distance education: Perspectives on what promotes positive, online learning experiences. Volume 15, Issue 2, March 2012, Pages 118–126 Special issue of the American Educational Research Association's online teaching and learning special interest group Edited By Steven Terrell Abstract This qualitative research study was designed to inform the development and implementation of effective online learning environments by exploring, from both teacher and student perspectives, what constitute effective online learning experiences.

The study examined course content, tasks, and pedagogical approaches, as identified by students and instructors, which contributed to or hindered positive online learning experiences. Researchers interviewed 6 online course instructors and 10 adult students to understand their experiences in undergraduate and graduate level online degree programs.

Highlights Keywords Technology; Distance education; Online learning Choose an option to locate/access this article: Cutting the distance in distance education: Perspectives on what promotes positive, online learning experiences. Etäyhteys tulevaisuuteen | Opetin.fi. Olen kohta kymmenen vuoden ajan ollut mukana reaaliaikaisen etäopetuksen kehittämisessä. Vuosiin on mahtunut kaikenlaisia työtehtäviä, mutta kokonaisuuden voi tiivistää kahteen pääviestiin. Ensimmäinen on tämä: nykyaikaista, tuloksellista ja pedagogisesti järkevää etäopetusta voi järjestää aina peruskoulusta alkaen. Toinen viesti halaa maailmaa häpeilemättä: etäopetuksen välineillä on annettavaa kaikkialle, missä todellisia tai kuvitteellisia raja-aitoja on purettavana.

Etäisyys ei enää ole este vaikkapa keskustelulle saksalaisen ystävyyskoulun kanssa tai luokan yhteydenotolle toisessa kaupungissa olevaan asiantuntijaan. Luokan seinät ovat mielentila. Päältä päin katsoen etäyhteyksien yleistymien on ollut tyypillinen tekninen kehitysaskel: nykyisiä asioita on voitu tehdä entistä paremmin ja kokonaan uudenlaisia asioita on tullut mahdollisiksi.

Etäopetus on esimerkiksi Turussa poistanut tarpeen kuljettaa ortodoksiuskonnon oppilaita koulusta toiseen uskonnontunnin ajaksi. Www.etaopetus.fi. Matleenalaakso.fi. 2000-luvun kansalaistaidot: informaatio-, media- ja digitaidot. ”Nykyisin siitä ei ole kilpailuetua, että tietää enemmän kuin muut. Maailmaa ei kiinnosta, mitä sinä tiedät. Sitä kiinnostaa, mitä sinä osaat tehdä sillä mitä sinä tiedät.” – Tony Wagner Koulussa ei opita taitoja, joilla on eniten merkitystä markkinapaikalla, sanoo Harvardin koulutusasiantuntija Tony Wagner. Opiskelijat janoavat taitoja, joiden avulla he pärjäisivät töissä, mutta oppivat niitä vain vähän. Wagner näkee, että sisältöosaamista tärkeämpää on kyky innovoida eli ratkaista uusia ongelmia luovasti (markkinoilla). Vain korkean tason tietotyöstä maksetaan Innovaatiojohtaja Scott Mcleod muotoilee asian näin: ”nykyisin matalan tason tietotyöllä (faktojen tietäminen, muistaminen) ei ole enää taloudellista arvoa”. 2010 EU:n laajuisessa tutkimuksessa vain alle kolmasosa 19-29 vuotiaista nuorista koki, että oli saanut koulutuksessa tarpeelliset taidot työmarkkinoilla pärjäämisen kannalta.

Digitaidot riittämättömiä Koulutusjärjestelmä kriisissä? Mitä tähän voi sanoa? Digikansalaistaidot. Sähköiset kokeet. Sähköinen arviointi on lisääntynyt Suomessa eri kouluasteilla osin sähköistyvien ylioppilaskokeiden innoittamana ja näkyy trendinä muissakin Pohjoismaissa. Alla on linkki pariinkymmeneen arviointityökaluun, joita voit kokeilla oppijan näkökulmasta. Sivun alaosan laajasta diasarjasta löydät ohjeita kyselyiden tekijöille. Näiden ainakin peruskäytön osalta maksuttomien verkon työkalujen ohella kannattaa hyödyntää pilvipalveluita ja oppimisympäristöjä. Koulutusdiojeni sivulta löydät ohjeet mm.

Googlen ja Office365:n lomakkeisiin, Mobie eSmartiin ja H5P-työkaluihin. Esimerkkejä ja linkkejä sähköisiin arviointityökaluihin Sähköisen arvioinnin diasarjoja. Opetusteknologiaopas. Padlet opetuksessa. 10 Easy Ways to Integrate Technology in Your Classroom. February , 2017 Using technology in class should always be motivated by a real need to optimize students' learning and to enhance your teaching. Every time you want to digitize a teaching task ask yourself the following questions: what are the added advantages of integrating technology in this task? And what are the alternative plans if things did not go as planned? The purpose is to make sure your use of technology is pedagogically sound and that it aligns with your own teaching goals. There are actually several ways to integrate technology in your classroom from collecting students feedback to grading paperlessly.

In today's post, we are sharing with you this handy visual that features10 good examples of how you can put technology to serve your teaching. This visual is based on Marcus Guido's blog post "25 Easy Ways to Use Technology in the Classroom". 8 digital skills we must teach our children. The social and economic impact of technology is widespread and accelerating. The speed and volume of information have increased exponentially. Experts are predicting that 90% of the entire population will be connected to the internet within 10 years. With the internet of things, the digital and physical worlds will soon be merged. These changes herald exciting possibilities. But they also create uncertainty.

And our kids are at the centre of this dynamic change. Children are using digital technologies and media at increasingly younger ages and for longer periods of time. The digital world is a vast expanse of learning and entertainment. Moreover, there is the digital age gap. So how can we, as parents, educators and leaders, prepare our children for the digital age? Digital intelligence or “DQ” is the set of social, emotional and cognitive abilities that enable individuals to face the challenges and adapt to the demands of digital life. Share Written by.

Arviointi

Digiloikkaa UP-hankkeen kyydissä: Osallisuus ja yhteisöllisyys – case työvoimakoulutus | Hankkeissa tapahtuu. Digitreenit 1: Opettele ainakin nämä näppäinkomennot | Media ja teknologia | Oppiminen. Näppäinkomentojen käyttö nopeuttaa tietokoneella työskentelyä. Samat näppäinyhdistelmät toimivat monissa ohjelmissa saman logiikan mukaan. Kun siis olet opetellut tärkeimmät komennot, voit hyödyntää niitä niin kuvanmuokkkauksessa, tiedostojen hallinnassa kuin tekstinkäsittelyssäkin. Jos et ole varma, toimiiko joku näppäinyhdistelmä, kokeile!

Komennot toimivat usein sekä Windows- että MacOS-ympäristössä samalla logiikalla. Windows-maailmassa käytetään Ctrl-näppäintä.Mac-koneissa toimii cmd ⌘ -näppäin (jota kutsutaan myös Omppu-näppäimeksi). Aloita niistä näppäinkomennoista, jotka ovat sinulle uusia, mutta joista uskot hyötyväsi. Pikanäppäimet - kuvituskuva jossa näppäimistö ja padi Kuva: Yle/Annukka Palmén-Väisänen Digitreenit,näppäimet,Yle Oppiminen Voit tulostaa kuvan vaikka työhuoneesi seinälle tästä Hyödyllinen komento on myös Ctrl/cmd + Q (lopeta ohjelma), mutta sitä ei kannata kokeilla ellei todella ole valmis sammuttamaan käyttämäänsä ohjelmaa. Näppäinkomennot 2.0. Miksi digitaidot? - Digitaidot.fi. Taitavaksi! 144415 Laatua e oppimateriaaleihin 2. Laadukkaasti verkossa: verkko-opetuksen käsikirja yliopisto-opettajalle. Tuovi 13 2015. Etusivu - KenGuru.

Koulun tavoitteet Koulun tavoitteilla tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, joka koostuu koulun visiosta ja sen eri osa-alueista. Tässä osiossa tutustutaan koulun toiminnan eri tavoitteisiin, tieto- ja viestintätekniikan käytön visioon sekä koulun kehittämishalukkuuteen. Siirry osioon >> Pedagogiset käytännöt Tämän päivän koulussa oppilaat hyödyntävät monipuolisesti erilaisia tietolähteitä ja nykyteknologiaa työskennellessään yhdessä todenmukaisten tehtävien ja ongelmien parissa. Tässä osiossa tutustutaan uusiin pedagogisiin työtapoihin ja käytäntöihin. Siirry osioon >> Opettajayhteisö Opettajayhteisö työyhteisönä on muuttunut koko koulun mukana intensiivisten teknologiahankkeiden ja -kokeiluiden myötä. Siirry osioon >> Työskentelykulttuuri Koulun yhteisellä työskentelykulttuurilla tarkoitetaan arkityössä näkyviä yhteisiä ja systemaattisia tietotyön toimintatapoja.

Siirry osioon >> Tietotekniset ratkaisut Siirry osioon >> Johtajuus Siirry osioon >> Tutkittua tietoa oppimisymparistoista VERKKO. Mobiilit mahdollisuudet kielten opetuksessa. Väitös: Teknologia tekee opettajastakin oppijan. Hallitus kannustaa koulutusta digiloikkaan: yksin peruskoululle on varattu 120 miljoonaa euroa kärkihankerahaa digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen. Soveltavan kielitieteen tutkijan Juha Jalkasen väitöstutkimus antaa kehittäjille pohdittavaa. Vauhtia mutokseen Oppilaitoksissa toimintakulttuuri laahaa laitehankintojen perässä. Tutkija Juha Jalkanen epäilee, että opettajankoulutuksessa ei tarpeeksi analysoida opetuksen suunnittelun taustalla olevia ajattelutapoja.Tarvitaan malleja yhteisölliseen pedagogiseen kehittämsieen.

Lisäksi opettajat tarvitsevat systemaattista tukea oman opetuksensa ja osaamisensa kehittämiseen. Hän tutki opettajaksi opiskelevien kielten opiskelijoiden suunnittelukäytänteitä ja oppimistilanteita yliopiston suomi toisena kielenä -kursseilla. – Opetuksen kehittämisen kannalta olisi tärkeätä tarkastella sitä, miten teknologia liittyy elämäämme sekä sitä kautta kielen käyttöön ja oppimiseen, hän sanoo. Huomio suunnattava medioiden käyttöön Aiemmin Soulissa: Frau Kytölä kokeilee. Kielenopettajan eTabbi: peda.net kokeen lähes täydellinen abc. Aukkotehävä on idean syntymisen jälkeen suhteellisen näppärä laatia. Aukkotehtävän korjaaminen on myös nopeaa, vaikka tehtävän tuloksiin ei kielen kokeessa voi aivan 100% tuijottaa, sillä varsinkin saksassa oppilaat tuppaavat kirjoittamaan substantiivit pienellä tai verbit isolla, jolloin kokeen "automaattinen pisteytys" antaa tällaisista kohdista nolla pistettä.

Teen siis itse niin, että katson ensin pisteet ja sen jälkeen käyn oppilaan lomakkeen kohta kohdalta läpi ja lisään mahdolliset mm. em. syistä saadut pisteet mukaan lopulliseen kokonaispistemäärään. B-suunnitelma on hyvä olla takataskussa esim. langattomassa verkossa olevien yllättävien ongelmien varalta. Tietyn sortin epävarmuuden sietokyky on koetuksella, jos verkko kaatuu ennen koetta. Creativity on taas vaihteeksi yksi avainsana. Vain kokeilemalla ja kantapään kautta oppimalla itselle selviää, mikä on mukava, hyvä, helppo, innostava, kannustava ja motivoiva sähköinen koe. DIY. Results. World wide web. Sähköiset kokeet kehityskohteina (#opus2015) Nurmijärven yhteiskoulun Opus-piloteissa on kokeiltu sähköisiä kokeita ja kokeiluja aiotaan jatkaa. Viime kevään kemian kokeesta Sanna Metsä raportoi: ”Sähköisestä kemian kokeesta muodostui positiivisia elämyksiä sekä opettajalle että oppilaalle. Päädyimme sähköisen kokeen testaamiseen kahdella rinnakkaisryhmällä seitsemännen luokan kemiassa.

Kokeen laadinta toteutettiin Peda.net-lomakkeen pohjalle. Kokeessa oli mukana tehtävätyyppeinä oikein/väärin-väittämiä, avoimia kysymyksiä ja videon tulkinta. Kokeen laadinta oli sujuvaa ja etukäteisvalmisteluiksi jäi oikeastaan eri Peda.net sivujen julkisuusasetuksista huolehtiminen ja iPadien verkkosivujen rajoitusten asettaminen ennen kokeen alkua.

Kokeen tehtävistä kaksi oli sellaisia, että Peda.net-lomake korjasi ne automaattisesti. Kokeen jälkeen oppilaat arvioivat kokeen suorittamista sähköisesti. Sähköisten kokeitten laatimisessa oppiaineella on väliä. Tämä artikkeli on tuotu lähteestä #opus2015. TieDot raportti. English. 64. Wiitakorpi Marstio Mattila Digimakupalat. Theseus.