background preloader

LuontoPortti

LuontoPortti

Puulajit Metsät peittävät kolmanneksen maapallon maapinta-alasta. Tämä uusiutuva luonnonvara ja ihmiskunnan elinehto käsittää noin 45 000 eri puulajia, valtaosaltaan lehtipuita. Tätä taustaa vasten meidän kotimainen puulajistomme on hyvin suppea; 25-30 lajia. Tarkka luku riippuu siitä, mihin puun ja pensaan välinen raja vedetään. Suomessa luontaisesti kasvavista puulajeista kerrotaan: niiden suomenkieliset ja latinankieliset nimet, jotkut myös englanniksi, saksaksi ja ranskaksi puun levinnäisyydestä, kasvutavasta ja -paikoista puuaineen ominaisuuksista ja käytöstä puusepän puuna. Puulajit jaetaan havu- ja lehtipuihin. Näillä sivuilla esitellään yleisimmät suomalaiset puulajit, joita käytetään puusepän puuna.

Arktiset aromit - Etusivu Kouluvierailut — Luonto-Liitto Luonto-Liiton Itämeri-, metsä-, susi- ja Ilmari-ilmastolähettiläät ovat vierailleet vuosien varrella Suomen kouluissa keskustelemassa lasten ja nuorten kanssa luonnosta ja sen suojelun merkityksestä. Kouluille tarjotaan myös mahdollisuus oma-aloitteisesti käyttää vierailujen materiaaleja ja ideoita toiminnassaan. Vierailut lisäävät lasten ja nuorten tietämystä ympäristöasioista, haastavat ajattelemaan ja kannustavat toimimaan luonnon puolesta omassa arjessa. Tärkeää kaikilla vierailuillamme on antaa lapsille ja nuorille mahdollisuus pohtia ympäristökysymyksiä ja muodostaa niistä itse omat perustellut näkemyksensä. Kouluvierailuja toteutamme peruskouluissa, lukioissa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa. Kouluvierailut ovat luokkakohtaisia eli emme valitettavasti pysty toteuttamaan esim. auditoriotilaisuuksia. Luonto-Liiton kouluvierailut: Itämeri-lähettiläsvierailuMetsälähettiläsvierailuSusilähettiläsvierailu Huom! Kouluvierailu tilataan sähköisellä lomakkeella. Ajankohtaista:

5-6 lk OPS: Eliöt ja elinympäristöt Opetussuunnitelma jäsentää eliöitä ja elinympäristöjä käsittelevän aihepiirin neljään alueeseen. Siksi myös oheisessa tarkastelussa pyritään avaamaan kysymystä siitä, mitä asioita aihepiiriin voi sisältyä ja miten ne konkretisoituvat oppisisällöiksi käytännön koulutyössä. Koska oppimateriaalit suuresti määräävät opiskelun kulkua, mistään yksityiskohtaisesta jäsennyksestä ei kuitenkaan ole kyse. Miten perehdytään lähialueiden keskeiseen eliölajistoon? Jo alemmilla luokilla lähiympäristöä on tutkittu ja opittu tuntemaan sen eliöitä. Aluksi oppilaat kokoavat pienryhmissä tuntemiensa ja tietämiensä eliöiden nimet listaksi luokiteltuna eliösysteemin mukaisiin pääkuntiin; kasvit, sienet ja eläimet. Koska projekti kestää usean oppitunnin ajan, se kannattaa pilkkoa osiin vaikkapa siten, että aluksi tarkastellaan kasveja ja sieniä, sitten eläimiä. Oppi- ja muiden lähdekirjojen avulla palautetaan mieleen, millaisia oppilaiden mainitsemat eliöt ovat. Millaiselta elinympäristöltä metsä näyttää?

Martat Luova "Pienikin pala on tappavan myrkyllinen" – Katso mitkä sienet sekoitetaan helposti keskenään Sienien tunnistukseen on tarkkoja ohjeita, mutta silti tietyt sienet sekoitetaan usein johonkin toiseen samannäköiseen. Keruutuotetarkastaja ja Etelä-Karjalan sieniseuran puheenjohtaja Martti Hakala toi esille sienet, jotka helposti sekoittuvat toisiinsa. Keltavahvero eli kanttarelli on tuttu monelle sienestäjälle. Molemmat ovat pirteän keltaisia maastossa, mutta selvin ero onkin sienen lakin alaosassa. Hieman tuntemattomampi, mutta hyvä ruokasieni on sikurirousku. Sikurirouskussa ominaista on se, että jos siihen tekee viillon, siitä tulee runsaasti valkoista miedonmakuista maitiaisnestettä. Valkokärpässieni on tappavan myrkyllinen. Valkokärpässienen itiöpöly on aina valkoista. Keruutuotetarkastaja Martti Hakala pitääkin tärkeänä, että maasta otetaan koko sieni aivan juuresta, eikä katkaista jalkaa maanpinnan kohdalta. – Silloin jalasta jää tuppi huomaamatta ja sen voi tunnistaa aivan toiseksi sieneksi. – Jos yksikin tuntomerkki ei satu, niin sieni ei ole sitä mitä luulet, neuvoo Hakala.

Luomuruoka.fi - Etusivu Etusivu - Luonnonvarakeskus Nyt alkoi puunhalausviikko - halaa näillä ohjeilla ja jaa kokemuksesi somessa Tällä viikolla vietetään Suomen ensimmäistä puunhalausviikkoa. Puiden halaamisella kannustetaan ihmisiä osoittamaan arvostusta omaa lähiympäristöään kohtaan ja kiinnittämään huomiota omiin lähiviherympäristöihinsä. Kaupungeissa sellaisia ovat puistot, lähiluonto ja lenkkipolut. Vihreässä ympäristössä mieli rauhoittuu, mieliala paranee, verenpaine voi laskea ja syke tasoittua ja vastustuskyky parantua, Viherympäristöliitto huomauttaa. Viherympäristöliiton laatimat puunhalausohjeet kuuluvat näin: – Etsi lähiympäristöstäsi puu, josta pidät. – Puita voi halata kaupungissa, maalla tai metsässä, joko yksin, kaverin kanssa tai isommallakin porukalla. – Puun halaamisen ajankohdan voi jokainen päättää itse. Puunhalauskokemuksia voi jakaa sosiaalisessa mediassa tunnuksella #puunhalausviikko. Lisätietoja puista ja ympäristön vaikutuksista ihmisiin saa osoitteesta www.vihervuosi.fi. Vihervuosi järjestetään Suomessa tänä vuonna viidettä kertaa.

Uhanalaiset kasvilajit Uhanalaiset kasvilajit Metsähallitus vastaa lajien suojelusta, hoidosta ja seurannasta hallinnassaan olevilla alueilla. Lisäksi Metsähallitus vastaa eräiden uhanalaisten tai luontodirektiivin lajien valtakunnallisen suojelun edistämisestä ja seurannan järjestämisestä. Suomen lajien uusin uhanalaisuusarviointi on julkaistu 1.12.2010: www.ymparisto.fi/punainenlista Metsähallituksen laajennetun vastuun kasvilajeja ovat: Putkilokasvit (20 lajia) Sammalet (3 lajia) Kertunhiippasammal (Orthotrichum patens) Kourukinnassammal (Scapania carinthiaca) Pohjankellosammal (Encalypta mutica) Lajin ajantasaiset esiintymätiedot on koottu ympäristöhallinnon Eliölajit-tietojärjestelmään. Kaikkien laajennetun vastuun kasvilajien suojelutaso ja tila on arvioitu vuoden 2006 lopun tilanteen mukaisesti. Arviointien tulokset löytyvät tietolomakkeina lajikohtaisten verkkosivujen yhteydestä ja koosteena omalta verkkosivultaan. Lisätietoa

MyScience Tehtäviä ja materiaaleja – Suomen Metsäyhdistys ry Kaipaatko metsäaiheisia harjoitustehtäviä tai oppimiskokonaisuuksia oppitunnille ulos tai luokkaan? Tältä sivulta löydät yksittäisiä niin tehtäviä ja leikkejä kuin laajempia teemakokonaisuuksia varhaiskasvatukseen, alakouluihin kuin yläkouluihinkin. Tehtävissä käytetyt lyhenteet: vk = varhaiskasvatus, ak = alakoulu, yk = yläkoulu Tehtäviä ja harjoituksia Varhaiskasvatus Leikkejä ja tehtäviä varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen Harjoituksia oppiaineittain Valmiita oppitunteja ja rastiratoja metsään Opetustarkoitukseen soveltuvat testit Muita materiaalipankkeja mappa.fi – materiaalia kestävän kehityksen kasvatukseen ja ympäristökasvatukseen Teemat (oppimiskokonaisuudet) Metsäekosysteemi Metsät ja ilmastonmuutos Julkaistu:

Pro luonnonkosmetiikka ry | Pro naturkosmetik rf

Related: