background preloader

Opettaminen opetus

Facebook Twitter

Spotifyn käyttö opetuksessa. Viikon pulma: Voiko Spotifyn kautta soittaa musiikkia opetustilanteessa?

Spotifyn käyttö opetuksessa

Palvelun käyttöehdot sallivat vain epäkaupallisen yksityiskäytön, mutta laissa on oikeus esittää opetuksessa julkaistuja teoksia. Miten tilannetta on tulkittava? Spotify on musiikin opetuksen runsaudensarvi. Kiitokset Spotifyn perustajille Daniel Ek ja Martin Lorentzon! Spotify olisi musiikinopetuksen runsauden sarvi. Spotifyn käyttöehdot sanovat 3. luvussaan, että käyttäjällä on oikeus epäkaupalliseen yksityiskäyttöön.

Erityispeda

Oppilas/opiskelijahuolto. Opetus: huumori. Opettajat ja hyvinvointi. Millainen arviointi tukee elinikäistä oppimista? Viivi Virtanen, Liisa Postareff & Telle Hailikari Kirjoituksessamme tuomme esiin, miten oppimisen arviointia tulisi kehittää, jotta se vastaisi paremmin arvioinnin uudenlaisiin tavoitteisiin eli opiskelijan oppimisen ja elinikäisen oppimisen valmiuksien tukemiseen.

Millainen arviointi tukee elinikäistä oppimista?

Elinikäistä oppimista voidaan tukea arviointikäytännöillä, jotka harjaannuttavat arvioimaan omaa osaamista, ja tässä itse- ja vertaisarviointi nähdään olennaisina osina arvioinnin kokonaisuutta. Vertais- ja itsearvioinnin lisääminen luontevaksi osaksi arviointikäytäntöjä olisi tärkeää sekä opiskelijan osaamisen syventämisen että erilaisten työelämävalmiuksien ja elinikäisen oppimisen tukemiseksi. Lisäksi keskeisinä keinoina tuomme esiin kurssin lopussa tapahtuvan summatiivisen arvioinnin täydentämistä ennen kurssia tapahtuvan diagnostisen arvioinnin sekä kurssin aikana tapahtuvan formatiivisen arvioinnin avulla.

Arviointikäytäntöjen muutos on hidasta ja edellyttää muutosta akateemisen yhteisön arviointikulttuurissa. Kuvio 1. Tutkimus kumoaa yleisen ennakkoluulon siitä, millainen on hyvä opettaja. Hs. Boreout-ilmiö näkyy jo kouluissa: Neljäsosa tutkituista suomalaiskoululaisista tylsistyy, puolet kokee kyynisyyttä Neljäsosa 12–13-vuotiaista tylsistyy koulun penkissä, selvisi uudessa Mind the gap -pitkittäistutkimuksessa.

hs

Helsingin yliopiston psykologian ja kasvatustieteiden yhteistutkimuksessa kyseltiin koululaisten innokkuudesta ja asenteista koulunkäyntiin. Psykologian professori Katariina Salmela-Aro kertoo, että koululaiset jaettiin vastausten perusteella viiteen ryhmään: innokkaisiin, stressaantuneisiin, kyynisiin, uupuneisiin ja tylsistyneisiin. Innokkaita oli oppilaista vajaa puolet, stressaantuneita noin neljä prosenttia ja uupuneita noin viisi prosenttia. Ratkaiseva_vuorovaikutus_OTP_esipuhe.pdf. OPM_koulun_kehittxmisen_kansio_2606. Kansainvälinen työjärjestö varoittaa silpputyön vaaroista – enää neljänneksellä vakituinen työsopimus - Työelämä - Ura. 138229 Jaakko Helander Pori 241111. Hs. "Hakkarainen kääntää.

hs

" Englanninopettajan katse nauliutui takarivin hiljaiseen poikaan. 14-vuotias Kai Hakkarainen tuijotti oppikirjaa, jonka teksti ei merkinnyt hänelle mitään. Ei auttanut kuin arvata, vaikka tiesi sen menevän pieleen. Joku etevämpi huikkasi etupenkistä oikeat vastaukset. Hakkarainen oli jäänyt heikon kielitaidon vuoksi kaksi kertaa luokalleen, ja opettaja oli päättänyt, että nyt poika oppii.

"Sitä jatkui koko tunnin: Hakkarainen kääntää, muut korjaavat, Hakkarainen kääntää. Tutkija: Päättäjien käsitys opintoputkesta on päälaellaan. Aivotutkija Kiti Müllerilla on asiaa päättäjille: aivotutkimuksen näkökulmasta poliitikkojen käsitys nuorten ihmisten uraputkesta on päälaellaan.

Tutkija: Päättäjien käsitys opintoputkesta on päälaellaan

Aivojen otsalohkot kypsyvät 25-30-vuotiaaksi asti. Otsalohkot ovat Müllerin mukaan tietoisen ajattelun kapellimestari, jotka ohjaavat monin tavoin kognitiivista eli älyllistä toimintaa ja ovat myös hyvin tärkeitä sosiaaliselle vuorovaikutukselle. Otsalohkot ovat erityisen tärkeät myös itsetuntemuksen kannalta. ”On siksi järjetöntä ajatella, että kaikki 20-vuotiaat tietäisivät, mitä he haluavat opiskella, mikä heidän tavoitteensa ja uransa on”, Nokian lääketieteen erityisasiantuntijana nykyisin työskentelevä Müller kritisoi ja jatkaa: Opettaja, joka ei opeta - 34/2015 - SK digi. Oppitunnit eivät ole vielä alkaneet.

Opettaja, joka ei opeta - 34/2015 - SK digi

Käytävät täyttyvät oppilaista, puheensorinasta ja kännyköiden piipityksestä. Yhden oven kohdalla käytävä on kuitenkin tyhjä. Oppilaat istuvat jo luokassa tekemässä pitkän matematiikan tehtäviä, vaikka opettajaa ei näy missään. He yrittävät ymmärtää, miten vektorien summa lasketaan. Kolmiulotteinen koordinaatisto ei avaudu ilman vaimeaa keskustelua. Opettajan saapuminen ei häiritse luokan työrauhaa. Laaja tutkimus: Perheen sosiaalinen asema vaikuttaa lapsen ADHD-diagnoosiin. Vanhempien sosiaalinen asema vaikuttaa voimakkaasti siihen, kuinka todennäköisesti lääkärit määräävät lapselle ADHD-lääkityksen, kertoo tanskalainen tutkimus, jonka pohjana olivat yli 813 000 lapsen terveystiedot.

Laaja tutkimus: Perheen sosiaalinen asema vaikuttaa lapsen ADHD-diagnoosiin

Vain peruskoulun käyneiden vanhempien lapselle kirjoitetaan ADHD-resepti paljon useammin kuin korkeakoulusta valmistuneiden jälkeläiselle. Myös nuorten äitien lapsilla lääkitys on selvästi keskimääräistä yleisempää, samoin yksinhuoltajaperheen lapsilla tai silloin, kun jommallakummalla tai molemmilla vanhemmilla on psyykkinen sairaus. Hanke koulukiusaamisen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi - KiVa. 46621_hyvinvoinnin_ja_terveyden_edistaminen_peruskouluissa2. URN_NBN_fi_jyu-200805071440.pdf. Toddlers learn better when you make them giggle. There is probably nothing more fun than making a baby or toddler laugh.

Toddlers learn better when you make them giggle

And now there's news that it could even help with learning – the toddler's not the adult's. In the first study to look at the effects of humour on learning at such a young age, Rana Esseily and her colleagues began by showing 53 18-month-olds how to reach a toy duck with a cardboard rake (other toddlers who'd spontaneously used the rake as a reaching tool were excluded). Crucially, half the participating toddlers were given several non-humorous demonstrations of how to use the rake to reach and pull the duck nearer. In these straight demonstrations, the experimenter was smiley, but just played with the duck for a bit after getting hold of it. The other toddlers were given several humorous demonstrations.

Valmennuskoulu. Opo pystyy yleensä tarjoamaan niukasti henkilökohtaista keskusteluaikaa oppilaalle, sillä oppilaita on paljon.

Valmennuskoulu

Marjaana Herlevi on huomannut, että opon työaikaa voi tehostaa työkaluilla, jotka havainnollistavat ja selkeyttävät keskustelua. Oppimistyylit ja oppimistyylitestit ovat huuhaata - Järki - Järki. Oletko auditiivinen, visuaalinen vai kinesteettinen oppija?

Oppimistyylit ja oppimistyylitestit ovat huuhaata - Järki - Järki

Kolmijako on suosittu, mutta tieteellistä pohjaa sille ei ole. “Mun on vähän hankalaa, kun mä olen kinesteettinen oppija”, kuului opiskelijani kommentti, kun laskimme sähkötekniikan harjoitustehtäviä. Stereotyyppi latistaa kyvyt - Artikkelit - Tiede. Tytöt eivät osaa matematiikkaa. Naiset eivät ota riskejä. Vanhukset ovat hajamielisiä. Lihavilla ei ole itsekuria. Miehet ajattelevat vain seksiä. Seiniin tuijottelun jalo taito - Jani Kaaron kolumnit. Kun englantilainen filosofi Herman Spencer oli vuonna 1851 julkaissut kirjansa Social Statistics, hän keskusteli siitä ystävänsä Mary Ann Evansin kanssa. He puhuivat monista kirjan teemoista, mutta Evansin huomion kiinnitti erityisesti muuan merkillinen seikka.

Kirja oli varmasti vaatinut paljon ajatustyötä, mutta Spencerin otsa näytti epäilyttävän sileältä. Missä olivat mietintärypyt? Spencer selitti, että hänen ajatustyönsä ei perustunut sellaiseen keskittyneeseen ponnistukseen, jollaiseen kulmien kurtistus tavallisesti yhdistetään. Johtopäätökset, joihin hän päätyi, alkoivat ajatusten iduista, ja ne kasvoivat hänen mielessään lähes huomaamatta.