background preloader

Etusivu - KenGuru

Etusivu - KenGuru
Koulun tavoitteet Koulun tavoitteilla tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, joka koostuu koulun visiosta ja sen eri osa-alueista. Tässä osiossa tutustutaan koulun toiminnan eri tavoitteisiin, tieto- ja viestintätekniikan käytön visioon sekä koulun kehittämishalukkuuteen. Siirry osioon >> Pedagogiset käytännöt Tämän päivän koulussa oppilaat hyödyntävät monipuolisesti erilaisia tietolähteitä ja nykyteknologiaa työskennellessään yhdessä todenmukaisten tehtävien ja ongelmien parissa. Siirry osioon >> Opettajayhteisö Opettajayhteisö työyhteisönä on muuttunut koko koulun mukana intensiivisten teknologiahankkeiden ja -kokeiluiden myötä. Siirry osioon >> Työskentelykulttuuri Koulun yhteisellä työskentelykulttuurilla tarkoitetaan arkityössä näkyviä yhteisiä ja systemaattisia tietotyön toimintatapoja. Siirry osioon >> Tietotekniset ratkaisut Tietoteknistyvässä koulussa vaaditaan uudenlaista teknistä sekä siihen linkittyvää pedagogista osaamista. Siirry osioon >> Johtajuus Siirry osioon >> Related:  annivid

Vuorovaikutteisen opettamisen kuusi kultaista käskyä Antti Hirvonen oli joukkoistanut ja koonnut eilen Storify-palveluun Vuorovaikutteisen journalismin 6 käskyä . Kooste oli niin hyvä, että idearosvoilen tähän opettamiseen (ohjaamiseen) soveltaen. Informaatio on vapautunut. Jotta vuorovaikutteinen opettaminen toimisi, on hyvä miettiä näitä periaatteita: 1. Vaikka opetuksen ja oppimisen saavutuksia voidaan mitata erilaisilla piste- ja rankingjärjestelmillä, nämä tilannekuvaan verrattavat tulokset eivät kerro koko totuutta. Jääkiekkovalmentaja Kurt Lindström aikanaan testasi pelaajan mindsettiä (miten tuon nyt hyvin suomentaisi, mielen viritystä, asennetta ja tahtotilaa) näyttämällä kuvaa maalivahdista maalillaan: "Mitä näet?" 2. Kerro opetusideoistasi tai -ajatuksistasi omassa sosiaalisessa verkostossasi. Oppijoidenkin kanssa voi harjoittaa käyttäjälähtöistä oppimisen designia. 3. Ota sosiaalinen verkosto apuun opetusprosessiin. Jaa sosiaaliselle verkostollesi se tieto, mitä joukkoistaessasi saat. 5. 6.

untitled Osaaminen ja koulutus Tavoite Uudistetaan ammatillinen koulutus osaamisperustaiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi ja tehostetaan sitä. Lisätään työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja. Puretaan sääntelyä ja päällekkäisyyksiä. Kuvaus Uudistetaan koulutuksen prosesseja ja rakenteita sekä rahoitusta, ohjausta ja säätelyä. Päätoimet Toteutetaan ammatillisen koulutuksen toimintaprosessien ja järjestäjärakenteen uudistus. Ministerityöryhmä ja vastuuministerit Osaamisen ja koulutuksen ministerityöryhmä Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen Toimenpiteet Tutustu kärkihankkeen toimiin Lisätietoa ja yhteyshenkilöt Kärkihankkeesta lisää - okm.fi

A teacher in social media - Pearltrees - 10 tips for teachers A (Finnish) teacher's dive into social media - "I discovered pearls in Pearltrees!" + 10 tips for teachers This time I thought I could write about Pearltrees from a teacher's perspective. I started to use the web curation tool Pearltrees during my autumn holiday (in 2012) and I'm still amazed by the possibilities it has to offer.It was the head teacher of our upper secondary school Kari Rajala who first introduced me to social media. I started using Facebook and soon got friends from my fellow teachers. hs Tavikset, suositut ja kiusatut – näin syntyy teinityttöjen sosiaalinen hierarkia HS laati kyselyn, jolla voit testata, millainen teini itse olisit verrattuna muihin. Keräämme vastaukset talteen ja kerromme niiden tuloksista myöhemmin. Testiin pääset täältä! Kaverisuhteiden määrä, kavereiden status, ulospäinsuuntautuneisuus ja suhteet poikiin. Itä-Suomen yliopiston tutkija Taru Kulmalainen tutki väitöskirjassaan tyttöjen sosiaalisen statuksen määräytymistä. Tutkimuksen mukaan tytöt jakautuvat tutkimuksen mukaan kaverisuosion perusteella suosittujen, tavallisten ja ei-suosittujen ryhmiin.' "Kaverisuosio tarkoittaa koulussa toimivaa epävirallista järjestelmää, joka ohjaa tyttöjen sijoittumista statukseltaan erilaisiin kategorioihin. Suosittujen ryhmään kuuluvilla on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa koko luokan sosiaalisten suhteiden järjestymiseen. Tavallinen on sen sijaan tyttöjen oma ilmaus, ja se nähdään positiivisena ja tavoiteltavana tilana.

Perusopetus Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Näiden perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1–6 osalta 1.8.2016. Kuitenkin 1.8.2016 alkavana lukuvuonna kuudennella vuosiluokalla opetetaan ympäristöopin asemesta biologiaa ja maantietoa sekä fysiikkaa ja kemiaa vuonna 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen ja sen mukaisesti laaditun opetussuunnitelman mukaisesti. Vuosiluokkien 7–9 osalta uuden opetussuunnitelman käyttöön otto tapahtuu porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019. Käyttöönotto on määritelty perusteiden määräyskirjeessä. Muutokset ja lisäykset vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteisiin Saamenkielille käännetyt osat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 Opetushallitus hyväksyi edelliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 16.1.2004 ja niiden mukaiset opetussuunnitelmat ovat olleet käytössä kaikilla luokka-asteilla 1.8.2006 alkaen.

Kännykät ja oppiminen Alppilan koulun tapaus on kirvoittanut keskustelua kännyköiden käytöstä koulussa. Opettaja -lehden lukijapalstalla on nyt jo muutamana viikkona ollut kirjoituksia siitä, kuinka kännykät tulisi koulussa kieltää. Keskustelun aloitti ylivieskalainen luokanopettaja Timo Karjalainen, joka kertoi Kiviojan koulun kieltäneen kännyköiden päällä pitämisen koulussa. Perusteena oli mm. oppilaiden suojaaminen langattomien verkkojen säteilyltä. Viime perjantain lehdessä nurmijärveläinen kansanedustaja Jussi Niinistö (ps) komppasi Karjalaista ja kannatti kännykät koulussa kieltävän lain kirjaamista. Twiittasin Twitterissä eilen Niinistön kirjoitukseen vievän linkin. Ylen uutisten verkkosivuilla julkaistiin pari päivää sitten myös uutinen aiheesta: Älypuhelin muuttuu kielletystä lelusta oppimisvälineeksi kouluissa . Oppiminen on uusien opetussuunnitelmien kautta muuttumassa yhä enemmän kohti taitoja, erilaisia kompetensseja. Ymmärrän myös kriittiset kommentit. Tiedän, että provosoin.

Tässä ovat huomisen oppimistrendit - Souli Tulevaisuudentutkija Elina Hiltunen perusti Tiedettä tytöille -hankkeen, koska tekniikan ala kaipaa naisia eikä kukaan muu ole keksinyt ryhtyä innostamaan tyttöjä. TYTTÖJEN LUONNONTIEDEOPETUS. ”STEM for Girls on kova juttu Yhdysvalloissa. STEM-lyhenne tulee sanoista science, technology, engineering and math. Suomessa vain viidennes insinööreistä ja diplomi-insinööreistä on naisia, mutta naisten ajattelua tarvitaan tekniikan Tulevaisuudentutkija Elina Hiltunen kannustaa tyttöjä luonnontieteisiin. kehittämisessä. OPPIMISEN PROJEKTILUONTOISUUS. ”Huomaan omista lapsistani, että opiskelu on onneksi siirtynyt ulkoa opettelusta projekteihin, joissa oppiminen vaatii uteliaisuutta ja itse tekemistä. KANSAINVÄLISYYS VERKOSSA. ”Huippuyliopistojen massakursseille eli mooceille pääsee jo nyt verkossa, ja huippuluennoitsijoita voi kuunnella YouTubessa. Etäkoulu Kulkurin johtaja Tuija Tammelander pitää tärkeänä, että ulkomailla asuva peruskoululainen vaalii omaa äidinkieltään. oppiainerajat.

2000-luvun ydintaidot, oppimisen tulevaisuus ja opetuksen suunnittelu Pidin keskiviikkona Itä-Suomen yliopistolle koulutuksen, joka koostui kolmesta teemasta: Koulutus liittyi ”Pedagogiset ja teknologiset ratkaisut oppimisprosessien suunnittelussa ja toteutuksessa” (5 op) -opintojaksoon. Käytännön järjestelynä oli videoneuvotteluyhteys (Oulu-Kuopio-Joensuu) ja työskentelyalustana sekä yhteisenä tilana Purot.net-wiki. Ei aivan mutkatonta, mutta hyvin se meni Alla koulutuspäivän esitykset. Avaa esitys SlideSharessa Avaa esitys SlideSharessa Avaa esitys SlideSharessa Tässä vielä keskimmäistä esitystä varten tekemäni TPACK-mallin (joka havainnollistaa, mitä asioita opettajan tulee tietää ja ottaa huomioon opetuksen suunnittelussa) kaavion suomennettu versio, saa käyttää vapaasti: Tykkää tästä: Tykkää Lataa... Suositellut

Related: