background preloader

Etusivu - KenGuru

Etusivu - KenGuru
Koulun tavoitteet Koulun tavoitteilla tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, joka koostuu koulun visiosta ja sen eri osa-alueista. Tässä osiossa tutustutaan koulun toiminnan eri tavoitteisiin, tieto- ja viestintätekniikan käytön visioon sekä koulun kehittämishalukkuuteen. Siirry osioon >> Pedagogiset käytännöt Tämän päivän koulussa oppilaat hyödyntävät monipuolisesti erilaisia tietolähteitä ja nykyteknologiaa työskennellessään yhdessä todenmukaisten tehtävien ja ongelmien parissa. Siirry osioon >> Opettajayhteisö Opettajayhteisö työyhteisönä on muuttunut koko koulun mukana intensiivisten teknologiahankkeiden ja -kokeiluiden myötä. Siirry osioon >> Työskentelykulttuuri Koulun yhteisellä työskentelykulttuurilla tarkoitetaan arkityössä näkyviä yhteisiä ja systemaattisia tietotyön toimintatapoja. Siirry osioon >> Tietotekniset ratkaisut Tietoteknistyvässä koulussa vaaditaan uudenlaista teknistä sekä siihen linkittyvää pedagogista osaamista. Siirry osioon >> Johtajuus Siirry osioon >>

http://www10.edu.fi/kenguru/

Related:  annivid

Mediakasvatusseura » Mediakasvatus Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för mediefostran rf. on valtakunnallinen kaksikielinen yhdistys, joka kokoaa mediakasvatuksen toimijat yhteistyöhön. Mediakasvatusseura edistää mediakasvatuksen monitieteistä tutkimusta ja käytäntöjä Suomessa. Seuran tehtäviä ovat: tiedottaminen,tapahtumien järjestäminen,mediakasvatukseen liittyvän kehitys- ja julkaisutoiminnan harjoittaminen,yhteistyöhankkeiden toteuttaminen kansallisesti ja kansainvälisesti sekäaloitteiden tekeminen mediakasvatuksen edistämiseksi. Mediakasvatusseuraa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

162351_ESIOPSluonnos_lokakuu2014

Related: