background preloader

OPETUS JA OPPIMINEN

Facebook Twitter

Suomessa koulutetaan eilisen maailmaan. Kuilu muun elämän ja koulutuksen välillä on aiempaa suurempi, koska maailma on muuttunut koulutusjärjestelmää nopeammin.

Suomessa koulutetaan eilisen maailmaan

Tiedon määrä ja saatavuus on räjähtänyt, ammatteja syntyy ja kuolee entistä nopeammin, oppimista tapahtuu kaikkialla. Voi olla, että ihmiselle on enemmän hyötyä vapaa-ajalla pelatusta kännykkäpelistä kuin äidinkielen sijamuotojen opettelusta. Koulun tärkeimmäksi tehtäväksi tulee nostaa oppijoiden vahvuuksien tunnistaminen ja oppimisen taitojen kehittäminen. Käsillä tekeminen, sosiaaliset taidot ja omat kiinnostuksen kohteet on nostettava nykyistä suurempaan rooliin, ja ilmiöpohjaisuus ja projektioppiminen on otettava käyttöön laajasti kaikilla oppiasteilla. Pienet muutokset eivät riitä. Sitran Uusi koulutus -foorumi, joka päättää puolivuotisen uurastuksensa 4.6., vaatii, että koulutus ei vain sopeudu muutokseen vaan myös tekee muutosta. Jani Kaaro: Edistävätkö läksyt oppimista? Tieteellinen vastaus on, että eivät edistä tai korkeintaan hyvin vähän.

Jani Kaaro: Edistävätkö läksyt oppimista?

Laajat kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet toistuvasti, että etenkin alakoululaisilla rutiiininomaiset läksyt eivät tee oppimisesta tehokkaampaa. Yläaste- ja lukioikäisillä nähdään, että läksyillä on positiivinen vaikutus oppimiseen, mutta vaikutus on hyvin pieni ja se voi selittyä muillakin tekijöillä kuin läksyillä. Lisäksi on havaittu, että mitä enemmän läksyjä on, sitä vähäisemmäksi niiden positiivinen vaikutus oppimiseen käy. Kansainvälisissä vertailuissa Suomen hyvää koulumenestystä onkin selitetty sillä, että moniin muihin maihin verrattuna Suomessa lapsille määrätään verrattain vähän läksyjä. Miksi läksyt eivät edistä oppimista? Miksi läksyt eivät edistä oppimista? Kaikki ovat varmasti kokeneet, miten tehokas opettaja alitajuntamme on. Vaihtoehtoisesti olet ehkä harjoitellut kitaran soittoa, mutta sormesi eivät yksinkertaisesti taivu vaikeisiin sointukuvioihin.

Hs. Tavikset, suositut ja kiusatut – näin syntyy teinityttöjen sosiaalinen hierarkia HS laati kyselyn, jolla voit testata, millainen teini itse olisit verrattuna muihin.

hs

Keräämme vastaukset talteen ja kerromme niiden tuloksista myöhemmin. Testiin pääset täältä! Kaverisuhteiden määrä, kavereiden status, ulospäinsuuntautuneisuus ja suhteet poikiin. Jos teini-ikäisellä tytöllä on näitä kaikkia, hän kuuluu todennäköisesti koulunsa suosituimpiin tyttöihin. Itä-Suomen yliopiston tutkija Taru Kulmalainen tutki väitöskirjassaan tyttöjen sosiaalisen statuksen määräytymistä. Etusivu - KenGuru. Koulun tavoitteet.

Etusivu - KenGuru

Tässä ovat huomisen oppimistrendit - Souli. Tulevaisuudentutkija Elina Hiltunen perusti Tiedettä tytöille -hankkeen, koska tekniikan ala kaipaa naisia eikä kukaan muu ole keksinyt ryhtyä innostamaan tyttöjä.

Tässä ovat huomisen oppimistrendit - Souli

TYTTÖJEN LUONNONTIEDEOPETUS. ”STEM for Girls on kova juttu Yhdysvalloissa. STEM-lyhenne tulee sanoista science, technology, engineering and math. Suomessa vain viidennes insinööreistä ja diplomi-insinööreistä on naisia, mutta naisten ajattelua tarvitaan tekniikan Tulevaisuudentutkija Elina Hiltunen kannustaa tyttöjä luonnontieteisiin. kehittämisessä. OPPIMISEN PROJEKTILUONTOISUUS. ”Huomaan omista lapsistani, että opiskelu on onneksi siirtynyt ulkoa opettelusta projekteihin, joissa oppiminen vaatii uteliaisuutta ja itse tekemistä. KANSAINVÄLISYYS VERKOSSA. ”Huippuyliopistojen massakursseille eli mooceille pääsee jo nyt verkossa, ja huippuluennoitsijoita voi kuunnella YouTubessa.

Etäkoulu Kulkurin johtaja Tuija Tammelander pitää tärkeänä, että ulkomailla asuva peruskoululainen vaalii omaa äidinkieltään. oppiainerajat. Etusivu » Mediataitokoulu. Tutkimus yksilöllisen oppimisen mallista alakoulun 2. luokan opetuksessa. ”Voisiko tyttöjen matemaattisen kiinnostuksen puute johtua nykyisistä opetuskäytänteistämme?”

Tutkimus yksilöllisen oppimisen mallista alakoulun 2. luokan opetuksessa

Turun yliopiston opiskelija Bettiina Saari teki kandidaatin tutkielmansa aiheesta ”Yksilöllisen oppimisen opetusmalli alakoulun 2. luokan matematiikan opetuksessa”. Hänen kattava ja moniulotteinen tutkielmansa on luettavissa kokonaisuudessaan tästä linkistä. Saaren tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka yksilöllisen oppimisen opetusmallia käytännössä toteutetaan alakoulun matematiikan opetuksessa, ja millaisia työtapoja ja tehtäviä alakoulun 2. luokan matematiikan opetuksessa käytetään. Tavoitteena oli myös selvittää opettajan ja oppilaiden kokemuksia mallista. Alla on otteita tutkielman kiinnostavimmista kohdista.

Saaren teoriakatsannossa todetaan aikaisemmista tutkimuksista, että. Verkostotyö hankkeissa ja kehittämisessä. OsaOppi III – Osaamispisteet pelissä -hankkeessa järjestetään vuosien 2014-2015 välisenä aikana 50 verkkokoulutussessiota eri teemoista.

Verkostotyö hankkeissa ja kehittämisessä

Parituntisia verkkosessioita pidetään noin kerran (pääsääntöisesti klo 14-16 tai 16-18) viikossa alkaen marraskuussa 2014 ja päättyen marraskuussa 2015. Ilmoittautuminen oppiminen online -verkkosessioihin täällä. Kuittauslista verkkosessioon osallistujille ja tallenteiden katsojille. Pedagogiset mallit. Oppimisen tvt-välineet. OsaOppi III – Osaamispisteet pelissä -hankkeessa järjestetään vuosien 2014-2015 välisenä aikana 50 verkkokoulutussessiota eri teemoista.

Oppimisen tvt-välineet

Parituntisia verkkosessioita pidetään noin kerran (pääsääntöisesti klo 14-16. Huom! Netiketti -koulutus 6.8. järjestetään poikkeuksellisesti klo 16-18) viikossa alkaen marraskuussa 2014 ja päättyen marraskuussa 2015. Ilmoittautuminen oppiminen online -verkkosessioihin täällä. LuontoPortti. Tekijänoikeudet. Asiantuntijaverkosto. Opeblogi: Valokuva- ja videotehtävät lasten kanssa BYOD-hengessä. Valokuva ja video ovat mainioita apuvälineitä ympäristön havainnointiin.

Opeblogi: Valokuva- ja videotehtävät lasten kanssa BYOD-hengessä

Kirjasta opeteltu asia muodostuu eläväksi, kun opeteltavia asioita tallennetaan kameralla. Tarkkaavaisuusharjoituksena kuvaaminen on myös verraton. Kuvaustehtävä ruokkii keskittymistä, havaintoympäristön analysointia, kohteiden tunnistamista (ja nimeämistä). Kuvaamisesta voi laatia esimerkiksi nopeustehtävän tai kisailun kohteena voi olla mahdollisimman erilaisten havaintojen tekeminen. Lasten kanssa kuvatehtävissä huomioitavaa: kuvauslupa sovittu yhteisesti vanhempien kanssa (Opettajan tekijänoikeusblogissa lupapohja, kouluissa on tapana kerätä kaikki luvat lukuvuoden alkaessa)kasvokuvien suhteen erityisesti vanhempien lupakäytetään koulun omia verkkopalveluita tai sellaisia, joihin oppilaan ei tarvitse luoda käyttäjäprofiilia (profiilin perustaminen vaatii lähes aina 13-vuoden iän ja alaikäisillä vanhempien suostumuksen). Valokuvia voi kätevästi jakaa eri mobiililaitteista Instagram-tilille.

(PS. LearnZillion. Tech tool - aplikacje. Heutagogia. Heutagogian perusajatuksena on autonomisuus, itseohjautuva ja -määräytyvä oppiminen.

heutagogia

Tutustu Steward Hasen ja Chris Kenyonin ajatuksiin. Pinnalliseen oppimiseen riittää yleensä vastaus kysymykseen mitä, syvempään miten ja perusteelliseen omaksumiseen miksi. Artikkelikuva on australialaisen heutagogy.copin logo, ja se ilmentää oppimisprosessin kaksoissilmukkaa (takaisinkytkentää ja on vastaus kysymykseen miten). Kolmoissilmukka (triple-loop) vastaa kysymykseen miksi, ja se tarkoittaa oman oppimisen tutkimista eli metakognitiota:Mitä olen opiskelemassa. Aki Taanilan Excel-oppimateriaalia. ITK2015_menetelmän_esittely by Markus Humaloja on Prezi. Hautomomenetelmien työkalupakki. Uudistuvan oppimisen riippumaton kanava. The 6 Levels Of Bloom's Taxonomy, Explained ... EDpuzzle. Ops 2016, TVT ja tulevaisuuden koulu. Oppimispolku: rakenne ja työkalut. ValitseOmaOppimistapasi.