background preloader

Opetus

Facebook Twitter

Blogitekstejä opetuksen tueksi. Kirjoitusalusta.fi - Se helpompi vaihtoehto! Inka Meron kolumni: Netissä kaikki on kaupan, myös sinä. Yritysmaailman kuumin sana tällä hetkellä on tieto. Sanotaan, että tieto on öljyä. Vanhassa taloudessa öljy merkitsi valtaa, sillä sen globaali kysyntä ja tarjonta loi pohjan mailman talouskasvulle.

Nykyisin tieto on valtaa. Tarkemmin sanottuna tieto, jota jokainen nanosekuntti kerätään kuluttajista, laitteista, organisaatioista ja ympäristöstä ja jalostetaan yritysten hyödynnettäväksi. Tunnetuin tiedon sovellusala on mainonta. Globaalit tietojätit kuten Google ja Facebook keräävät ilmaisilla palveluillaan kuluttajista valtavia tietomassoja ja myyvät tätä tietoa edelleen mainostajille. Kuluttajaprofilointi kannattaa. Mitä enemmän tietoa on käytettävissä, sitä tarkempaa tulee mainonnan kohdentamisesta ja henkilökohtaisempaa palvelusta. Tekoälyn avulla ihmisten reaktioita voidaan myös ennakoida, ennustaa ja synnyttää. Saman logiikkaan perustui osittain myös tuoreen USA:n presidentin mainoskampanja. Jokainen voi suorittaa karkean laskutoimituksen oman profiilinsa arvosta medialle vuodessa. Luku- ja kirjoitustaidon opetus.

Peruskoulun OPS 2016. Hs. Matematiikkaa opetetaan nurin kurin Opettajat ja oppikirjat opettavat matematiikkaa tavalla, joka tekee oppimisen tarpeettoman vaikeaksi. Koululaiset pannaan ensin pyörittelemään numeroita ja symboleja. Vasta myöhemmin heille saatetaan antaa ratkaistaviksi sanallisia pulmia. Se on nurinkurinen järjestys, osoittavat yhdysvaltalaisen kasvatuspsykologian professorin Mitchell Nathanin tutkimukset. Nathan on antanut koehenkilöille ratkottaviksi samoja ongelmia sekä tarinoiksi että yhtälöiksi puettuina.

Nuoret onnistuvat Nathanin mukaan viidenneksen paremmin tarinallisissa kuin symboleilla esitetyissä tehtävissä. "Opettelun alkuvaiheessa symbolit voivat haitata oppimista", Nathan varoittaa. "Tarinat antavat lukumäärille merkityksen. Sanallisissa ongelmissa oppilaat hyödyntävät tehokkaasti epämuodollisia ratkaisukeinoja. Yhtälöt näyttävät voimansa sitten kun matematiikka menee niin monimutkaiseksi, ettei sitä voi enää sanoin esittää. Nathan työskentelee Wisconsin-Madisonin yliopistossa. Oppilaat suunnittelemaan oppimiskokonaisuuksia | Oppiminen.fi. Monialaisia oppimiskokonaisuuksia tulee sisällyttää koulutyöhön lähitulevaisuudessa. Sitä edellyttää Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Opetuksessa on toki tähänkin asti tehty projekteja ja yhdistelty oppiaineita, mutta nyt perusteet määrittelevät tarkasti, mitä monialaisilla oppimiskokonaisuuksilla tavoitellaan.

Muun muassa oppimisen suunnittelutaidot ja omistajuus omasta oppimisesta korostuvat. Savonlinnan normaalikoulun oppilaat pääsivät kokeilemaan, millä tavoin he itse voivat suunnitella oppimistaan. Oppimiskokonaisuuksia ideoitiin ryhmissä, joissa oli mukana eri-ikäisiä oppilaita useilta luokilta. Katso videolta, miten suunnittelupäivä toteutui. Osallistuminen kehittää oppilaan suunnittelutaitoja Savonlinnan normaalikoulun perusasteen rehtori Heli Lepistö seurasi päivän työskentelyä. — Jos suunnittelun taitoa ei ole harjoiteltu ja yhtäkkiä laitetaan eri-ikäisiä oppijoita työskentelemään yhdessä, se on haastavaa. . — Opettajan rooli on muuttumassa hurjan paljon. Salavuoteutta, huoruutta ja rakkaustaikoja – väitöskirja tutki suomalaista rakkautta 1600-luvulla - Lifestyle - MTV.fi. 1600-luvulla Suomessa elettiin luterilaisen puhdasoppisuuden aikaa.

Kirkko sääteli vahvasti yksityiselämää, yhteiskunta oli järjestynyt säätyihin ja rahvas eli suurilta osin maataloudesta. Mielikuvat järkiliitoista ja tukahdutetusta seksuaalisuudesta eivät kuitenkaan pidä paikkaansa. Jo esivanhempamme harrastivat muun muassa irtosuhteita ja salarakkaita. Tämä ja montaa muuta kiinnostavaa seikkaa selviää FM Hanna Kietäväinen-Sirénin Suomen historian väitöskirjasta ”Erityinen ystävyys. Kietäväinen-Sirén kuvailee entisaikojen rakkautta vastuuntuntoiseksi, mutta myös hyvin seksuaaliseksi. . – Nainen rakasti nöyrtymällä ja palvelemalla, mies elättämällä.

Kirkon määrittelemän ihanteen mukaisesti rakkaus kuului avioliittoon, johon kuuluivat myös lapset ja uskollisuus. . – Jostain piti saada elanto. Kirkon ihanne ja kansan todellisuus Kietäväinen-Sirén kokosi aineistoa väitöskirjaansa tutkimalla juuri oikeusistuimien asiakirjoja, jotka paljastavat, miten käytännön arki erosi kirkon ihanteista. VAPAASTI KÄYTETTÄVIÄ KUVIA. Oikea sukunimi — ILgron11. Viisi sukupolvea Yleensä on pidetty itsestään selvänä, että sukunimi ilmaisee sukuun kuulumista ja periytymistä. Näin olin pitkään ajatellut, oli ollut helppo seurata sukupolvia menneisyyden taakse.

Jotain selvittämätöntä ja pitkään vastausta odottanutta on sukujuurista myös löytynyt. Ensimmäinen sukunimilaki vuodelta 1921 merkitsi monille sukunimen saamista tai antamista. Jo ennen sitäkin kansalaisille annettiin sukunimiä, sillä pelkän etunimen tai asuinpaikan tai talon nimen ei 1800-luvun uudistuvassa yhteiskunnassa katsottu enää riittävän. Nimenantotehtävässä toimivat papit, opettajat, maanmittarit, poliisi ja myös ruotuväessä tai tsaarin armeijassa sukunimi saattoi eri syistä muuttua tai sota jäi muistoksi sukunimeen. Papit saattoivat toimia myös melkoisen mielivaltaisesti nimiä antaessaan. Pappi pyysi 1895 ilmoittamaan sukunimen.

Liian pitkät nimet myös muutettiin: Pihlajavedeltä kotoisin oleva nainen kertoi, että miesvainajansa kotitalon nimi oli Vuorilahti. Ops2016. Finnish Cultural things. Finnish Cultural things. Tutkimus: Ensimmäinen keskustelu käytiin 2,5 miljoonaa vuotta sitten, ehkä työkaluista. – Jaa, ostit sitten oksasahan. Tämän päivän kansalaisten välisissä keskusteluissa elää yhä vahvasti perinne, josta tutkijat uskovat koko ihmisten välisen kielenkäytön saaneen alkunsa arviolta kaksi ja puoli miljoonaa vuotta sitten.

Kalifornian yliopistosta johdettu kansainvälinen tutkimus otaksuu, että esi-isiemme ensimmäinen keskustelu koski kivityökaluja. Ehkäpä avausrepliikki oli "Väline. Huono", tutkijat päättelevät Discovery Newsin verkkosivulla. Tutkimuksesta kerrotaan muun muassa Kalifornian yliopiston Berkeleyn kampuksen sivuilla. Skotlantilaisen St. Tutkijat havaitsivat, että sanoja käyttävässä ryhmässä käypiä säleitä tuottavat kiveniskut nelinkertaistuivat ensimmäiseen ryhmään verrattuna.

. – Väitämme, että työkalujen käyttö pani vauhtia kielen evoluutioon, ja todennäköisesti esineihin, ennemmin kuin senhetkisiin tunteisiin, viittaavia sanoja olisi ollut erittäin hyödyllistä oppia, johtava tutkija Thomas Morgan kertoo Discovery Newsille. Suomi toisena kielenä. Finnish Cultural things. Luokanopettajaopiskelijat ja kielioppi | Kielikoulutuspolitiikan verkosto. 6. toukokuuta 2014 | Liisa Tainio ja Jenni Marjokorpi Tulevien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksessa (OPS16) korostuvat kielitietoisuus ja entistä laajemmin ymmärretyt tekstitaidot, joita ehdotuksessa kutsutaan monilukutaidoksi.

Perustan tekstitaidoille luovat luokanopettajat, jotka opettavat valtaosan äidinkielen perusopetuksesta. Mitä tämä opetussuunnitelman uusi suunta tarkoittaa luokanopettajaopiskelijoiden kannalta? Nykyisissäkin opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2004) äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineessa tekstitaidot painottuvat: kielen rakenteiden tarkastelusta on siirrytty kohti merkityksen ja käytön näkökulmaa. Sanaa kielioppi ei mainita kertaakaan, vaikka kieliopillisuudesta puhutaankin useaan otteeseen ja vaikka tuo ilmeisen pelottava sana esiintyy muiden kielten osioissa. Kielioppi isänmaan asialla Kuten usein on todettu, keskustelun kieliopin merkityksestä kouluopetuksessa tekee vaikeaksi se, että termi kielioppi ymmärretään eri tavoin (esim.

Sovelluksia

Kirjallisuutta. Tekijänoikeudet.