background preloader

BFL Bedömning för lärande

Facebook Twitter

Unpacking Formative Assessment. Consequences of school grading systems on adolescent health: evidence from a Swedish school reform: Journal of Education Policy: Vol 0, No 0. The Swedish school system and grading reform Sweden has undergone a transformation from a centralist and state-led education system to a dispersed and marketized system.

Consequences of school grading systems on adolescent health: evidence from a Swedish school reform: Journal of Education Policy: Vol 0, No 0

Public and independently run schools are fully tax funded, but independent schools are mostly for-profit schools (Rönnberg, Lindgren, and Lundahl 2019 Rönnberg, L., J. Lindgren, and L. Lundahl. 2019. Teaching & Assessing Soft Skills. The career landscape is changing dramatically.

Teaching & Assessing Soft Skills

The Bureau of Labor Statistics states that the average worker currently holds ten different jobs before the age of forty. This requires a high degree of flexibility and adaptability. Students who leave high school with strong soft skills will work more harmoniously with others and be more successful tackling unfamiliar tasks. However, teachers must explicitly teach these soft skills in school. Teachers cannot assume that students know what it looks like to communicate effectively. This year I am focusing on both teaching and assessing these critical soft skills. Now my teacher team uses these rubrics to give each student feedback on where he/she is in relation to mastering these crucial skills. Pdf4000. ”Olämpligt att sätta flera betyg under termin eller kurs” Det finns några ytterst goda anvisningar i Betyg och betygssättning, Skolverkets allmänna råd med kommentarer från 2018, som rektorer och lärare hittills inte verkar ha snappat upp.

En förklaring kan vara att man ännu inte nåtts av insikten att dessa råd i betydande utsträckning skulle kunna förbättra både arbetsmiljön för lärare och kunskaperna hos eleverna. 1) Använd aldrig betyg för enskilda uppgifter på prov, på det sammanlagda provresultatet eller på inlämningsuppgifter. Skolverket ger tydliga besked om att en sådan dokumentation inte är ”ändamålsenlig vid betygssättningen”. Anledningen är att ”betygsbeteckningarna i sig inte är tillräckliga som underlag för att allsidigt utvärdera elevernas kunskaper vid betygssättningen”. Dessutom är de alltför trubbiga som ”underlag för att förklara skälen till ett betyg”. 2) Flera betyg under terminens eller kursens gång bakbinder dessutom lärarens möjligheter att sätta det mest rättvisande slutbetyget på eleven.

Kunskapsbedc3b6mning-i-skolan.

Respons återkoppling

Ordlistor för grundskolan. 35 000 lärare, eller 40 procent av hela grundskolans lärarkår i Sverige, har redan ett eget exemplar av "Ordlistan – ett grundpaket för lärarnas professionella språk", anpassad för Lgr 11.

Ordlistor för grundskolan

Fraserna i ordlistorna är formulerade så att de stöder ett formativt förhållningssätt och ökar likvärdigheten i de bedömningar som ges till elever och vårdnadshavare i samband med utvecklingssamtalen. Statistik har visat att lärare som använder Ordlistan frekvent ger bättre stöd till eleverna genom riktigt formativa omdömen. » Two stars and a bloody wish! A heap of epithets is poor praise: the praise lies in the facts, and in the way of telling them.Jean de La Bruyère We are held hostage by our superstitious belief in the mystical power of marking to cure all educational ills.

Two stars and a bloody wish!

It won’t. Observation Challenge: Scaffolding for Student Success. ”Lärare misstolkar betygsskalan – mäter allt” Som lärarutbildare på Mälardalens högskola har Magdalena Rangne undervisat om betygsättning och bedömning. – Genom mina studenter får jag slumpvisa inblickar i hur betygsättningen fungerar – och inte fungerar - ute i verkligheten.

”Lärare misstolkar betygsskalan – mäter allt”

Studenterna berättar om erfarenheter från sin verksamhetsförlaga utbildning och flera har själva arbetat som obehöriga lärare tidigare. Det jag hör gör mig lite bekymrad. Den tidigare betygsmodellen var en kompensationsmodell, där svagare områden till viss del kunde kompenseras av starka. Nu gäller att samtliga delar av kunskapskraven, för betygsstegen A, C och E, måste vara uppfyllda för att respektive betyg ska vara nått. "Första hjälpen"-kit för formativ bedömning @ Nordström Education. Edutopia. I thought I could read my students' body language.

edutopia

I was wrong. As an experiment, I used Socrative when I taught binary numbers. What I learned forever changed my views on being a better teacher. Why Formative Assessment Makes Better Teachers Formative assessment is done as students are learning. Here's what happened in my classroom. "We've got this, it's easy," they said. Techniques.pdf. Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström För er som är intresserade utav att fördjupa Er inom formativ bedömning hittar Ni en sammanställning av filmer och videoklipp.

Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning @ Nordström Education

Sammanställningen finns även digitalt i Pearltrees för Er som enkelt vill kunna få en översikt av de olika filmerna och videoklippen. I sammanställningen hittar ni bland annat filmer från Skolverket, GR Utbildning, UR Samtiden, Dylan William, Pedagog Stockholm och Skolvärlden. Sammanställningen kommer uppdateras kontinuerligt med länkar till gamla såväl som nya filmer inom formativ bedömning. Rättssäker bedömning och dokumentation. Vanliga missuppfattningar vid bedömning. Allourfutures.pdf.

Hattie

Bedömning för lärande. Ny trend skapar rättvisare klassrum. Läraren ställer en fråga till klassen, och sedan får någon av de ivriga eleverna som räcker upp handen svara.

Ny trend skapar rättvisare klassrum

Eller kanske skriks svaret ut innan läraren gett ordet till någon? Det är en scen som de flesta känner igen från sin barndoms klassrum. Men kanske är det snart slut på handuppräckning i klassrummen - en ny trend där läraren istället slumpar fram vem som ska få svara håller på att bli riktigt stor ute på skolorna. På Ängsnässkolan i Huddinge utanför Stockholm används namnpinnarna flitigt. – Jag tycker att det är mest bra, för om man räcker upp handen är det inte lika många som får svara, nu kan det bli vem som helst, säger Elmer Book, elev i klass 5B. Större delaktighet Anledningen att namnpinnarna skapades är just att alla elever i klassen skulle bli mer delaktiga i lektionen, precis som Elmer konstaterar. . – När man inte lyssnar på lektionen så kan man ändå få frågan, så nu lär man sig att man ska hänga med, säger Zeline Bengtsson, elev i klass 5B.

Tid att upprätta strategier. Frågebank för att ta fram belägg för elevers prestationer (2)

Detta är ju mitt dokument. Roligt att du lagt hit det :) – annikasjodahl

Elevledda utvecklingssamtal på S:t Olofs skola. Kamratrespons, text. Frågebatteri. Bedömning för lärande i stadsdelen Centrum. Webbaserad kurs om bedömning. Self-Assessment Inspires Learning.

Assessment

Strategier. Lästips. Betyg och bedömning. Olika metoder att redovisa. Formative assessment. Läsning och formativ bedömning. Blandade artiklar... BFL. Christian Lundahl. Bloom´s taxonomy. Dylan Wiliam. Kunskapskrav och matriser. Appar och verktyg.