background preloader

BFL Bedömning för lärande

Facebook Twitter

Ordlistor för grundskolan. 35 000 lärare, eller 40 procent av hela grundskolans lärarkår i Sverige, har redan ett eget exemplar av "Ordlistan – ett grundpaket för lärarnas professionella språk", anpassad för Lgr 11.

Ordlistor för grundskolan

Fraserna i ordlistorna är formulerade så att de stöder ett formativt förhållningssätt och ökar likvärdigheten i de bedömningar som ges till elever och vårdnadshavare i samband med utvecklingssamtalen. Statistik har visat att lärare som använder Ordlistan frekvent ger bättre stöd till eleverna genom riktigt formativa omdömen. » Framgångsrik undervisning: fokus på elevers tankesätt, snarare än på matriser: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet.

Anja Thorsten, Linköpings universitet och Malin Tväråna, Stockholms universitet Om fokus läggs på att ta reda på hur eleven har förstått ämnesinnehållet i stället för om eleven har förstått är det lättare att ta reda på vad som behöver förändras i undervisningen. Two stars and a bloody wish! A heap of epithets is poor praise: the praise lies in the facts, and in the way of telling them.Jean de La Bruyère We are held hostage by our superstitious belief in the mystical power of marking to cure all educational ills.

Two stars and a bloody wish!

It won’t. A teacher inscribing marks in students’ exercise books is every bit as mundane as it sounds; in my 15 years in the classroom it rarely resulted in much. But that’s not really why we mark. We mark because it’s the right thing to do. 4. I praktiken - SPSM. Observation Challenge: Scaffolding for Student Success. ”Lärare misstolkar betygsskalan – mäter allt” Som lärarutbildare på Mälardalens högskola har Magdalena Rangne undervisat om betygsättning och bedömning. – Genom mina studenter får jag slumpvisa inblickar i hur betygsättningen fungerar – och inte fungerar - ute i verkligheten.

”Lärare misstolkar betygsskalan – mäter allt”

Studenterna berättar om erfarenheter från sin verksamhetsförlaga utbildning och flera har själva arbetat som obehöriga lärare tidigare. Det jag hör gör mig lite bekymrad. Den tidigare betygsmodellen var en kompensationsmodell, där svagare områden till viss del kunde kompenseras av starka. Nu gäller att samtliga delar av kunskapskraven, för betygsstegen A, C och E, måste vara uppfyllda för att respektive betyg ska vara nått. För att få A i betyg ska man, vid kursens slut, ha uppnått A i alla delar av kunskapskraven. . – Men det jag möter är att lärare bedömer och bockar av, precis allt eleven gör. Magdalena Rangne gissar att det handlar om att man blandar ihop kunskapskrav och innehåll/moment. – Läraren behöver inte vara rättvis vad gäller kursinnehåll. "Första hjälpen"-kit för formativ bedömning @ Nordström Education. Edutopia.

Techniques.pdf. Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström För er som är intresserade utav att fördjupa Er inom formativ bedömning hittar Ni en sammanställning av filmer och videoklipp.

Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning @ Nordström Education

Sammanställningen finns även digitalt i Pearltrees för Er som enkelt vill kunna få en översikt av de olika filmerna och videoklippen. I sammanställningen hittar ni bland annat filmer från Skolverket, GR Utbildning, UR Samtiden, Dylan William, Pedagog Stockholm och Skolvärlden. Sammanställningen kommer uppdateras kontinuerligt med länkar till gamla såväl som nya filmer inom formativ bedömning. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på nya filmer och videoklipp inom formativ bedömning.

Rättssäker bedömning och dokumentation. Vanliga missuppfattningar vid bedömning. Allourfutures.pdf.

Hattie

Bedömning för lärande. Ny trend skapar rättvisare klassrum. Läraren ställer en fråga till klassen, och sedan får någon av de ivriga eleverna som räcker upp handen svara.

Ny trend skapar rättvisare klassrum

Eller kanske skriks svaret ut innan läraren gett ordet till någon? Det är en scen som de flesta känner igen från sin barndoms klassrum. Men kanske är det snart slut på handuppräckning i klassrummen - en ny trend där läraren istället slumpar fram vem som ska få svara håller på att bli riktigt stor ute på skolorna. På Ängsnässkolan i Huddinge utanför Stockholm används namnpinnarna flitigt. – Jag tycker att det är mest bra, för om man räcker upp handen är det inte lika många som får svara, nu kan det bli vem som helst, säger Elmer Book, elev i klass 5B. Frågebank för att ta fram belägg för elevers prestationer (2)

Detta är ju mitt dokument. Roligt att du lagt hit det :) – annikasjodahl

Elevledda utvecklingssamtal på S:t Olofs skola. Kamratrespons, text. Frågebatteri. Bedömning för lärande i stadsdelen Centrum. Webbaserad kurs om bedömning. Webbkursen i bedömning och betygssättning riktar sig till lärare och skolledare och kan genomföras i valfritt tempo.

Webbaserad kurs om bedömning

Kursen är uppbyggd på teoretiska avsnitt, filmer och texter, varvat med praktiska moment som du genomför i din praktik. Genom kursen kommer du att få kunskap och möjlighet att reflektera kring hur du använder läroplanen som underlag för planering, genomförande och bedömning av undervisningen. Du kommer att få redskap att använda bedömning såväl för elevens lärande som för din egen utveckling. Du kommer också att få resonera om hur du kan väga samman elevers kunskaper till betyg på ett tillförlitligt sätt. Vilka kan gå kursen? Alla lärare eller skolledare i de obligatoriska skolformerna, gymnasial utbildning och vuxenutbildningen kan gå kurserna, men de är anpassade för dig som arbetar i grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildning. Anmälan Lärare och skolledare i årskurs 4–6 Kursen är stängd. Skapa användarkonto Kursens upplägg. Self-Assessment Inspires Learning. Self-reflection is self-assessment, and one of the most significant learning tools we can model for our students.

Self-Assessment Inspires Learning

Assessment

Strategier. Lästips. Betyg och bedömning. Olika metoder att redovisa. Formative assessment. Läsning och formativ bedömning. Blandade artiklar... BFL. Christian Lundahl. Bloom´s taxonomy. Dylan Wiliam. Kunskapskrav och matriser. Appar och verktyg.