background preloader

Respons och interaktiva tavlor

Facebook Twitter

AnswerGarden - Plant a Question, Grow Answers! Generate a live word cloud with your audience. Educational Technology and Mobile Learning: 7 Great iPad Apps for Visual Whiteboarding. May 13, 2015 Visual whiteboarding is a powerful technique to integrate in your instructional methodology.

Educational Technology and Mobile Learning: 7 Great iPad Apps for Visual Whiteboarding

It basically consists of representing ideas in a visually interactive way using drawings, shapes, sketches, charts, diagrams and many more.The strength of visual whiteboarding is that it enlivens data presentation and enhances comprehensibility through the use of graphic illustrations. There are several apps ideal for turning your iPad into a visual whiteboard to project on a big screen and share with your students in class. Below are some of our favourite titles to recommend in this regard : 1- Paper “Now Paper gives you the power to create diagrams, charts, and wireframes at the speed of thought. 2- Inkflow “Inkflow works like a word-processor for visual thinking. 3- Educreations “Educreations is a unique interactive whiteboard and screencasting tool that's simple, powerful, and fun to use. 4-Jot!

“Jot! Using Padlet in the Classroom. WebWhiteboard - an interactive whiteboard in your browser. Bästa webbsidorna/apparna för att rita, skriva, måla på din skärm. Ett webb-whiteboard.

Bästa webbsidorna/apparna för att rita, skriva, måla på din skärm

Gå in på sidan och börja skriva eller rita. Pixiclip PixiClip är en interaktiv whitebord som gör att du kan spela in din skärm och dela med dig av filmen. Du kan skriva eller rita med en penna eller en markör, radera saker, ändra färger och även lägga till bilder som du har laddat upp tidigare. När du gör dessa saker, kommer du också att kunna spela in din röst eller dig själv i tre minuter. När du är klar, kan du hålla din video privat eller offentlig och dela den med andra via sociala medier eller bädda in på en blogg/webbsida.

Twiddla Twiddla är en snygg och enkel webbaserad tjänst där du kan rita, lägga in bilder och skriva texter direkt på nätet. Andra förslag. Interactive Whiteboard And Tablet Resources For Teachers. Kaizena. Bästa webbsidorna/apparna för att rita, skriva, måla på din skärm. Plickers! Responsenhet på papper! Jag älskar när jag kan integrera det digitala på ett naturligt sätt, att kunna använda digital teknik även om det inte finns 1-1 i klassrummet.

Plickers! Responsenhet på papper!

Jag hittade Plickers för en tid sen, men har väntat på att appen ska uppdateras för att få de funktioner som jag eftersökte. Plickers är ett responsverktyg som utgår både från en webbsida och en app. Skapa ett konto på www.plickers.com så synkar webb och app. I webbläsaren gör du i ordning klasslistor över de klasser som du undervisar, du kan också ha en demo klass, dvs lista utan namn. (Denna kan användas för att samla in en allmän fråga av mer åsiktskaraktär. I klasslistan tilldelar du varje elev en siffra, denna siffra ska eleven alltid komma ihåg. Sedan skriver du ut Plickerscards, det finns 40st som är numrerade från siffran 1 till 40. De går att skriva ut i A5 (6-7m räckvidd) eller A4format ( 9-12m räckvidd). Plickers fungerar så att du kan ställa frågor med olika svarsalternativ (max 4st) som du vill veta vad de tycker/kan om. SocrativeUserGuide. Free Webinar - Back to School With Socrative. The folks at Socrative, many teachers' favorite informal assessment tool, will be hosting a free webinar this week.

Free Webinar - Back to School With Socrative

Join the webinar on Wednesday at 5pm EST to learn the ins and outs of using Socrative in your classroom this year. If you haven't yet tried version 2.0 (all accounts were transitioned to version 2.0 over the summer), this webinar is for you. Prior registration is not required in order to attend the webinar, just hit this link to join on Wednesday at 5pm EST. Check out the videos below for a little pre-webinar introduction to Socrative version 2.0. Disclosure: Socrative's new parent company, MasteryConnect, is an advertiser on this blog. Text message (SMS) polls and voting, audience response system. Paper for the web. Padlet ideas reading. Tips: Padlet – en interaktiv anslagstavla.

How to use Padlet. Padlet Is Now Available in 14 Languages - Here's a Guide to Using It In Your Classroom. Wikispaces. SurveyMonkey: Gratis webbenkäter & frågeformulärverktyg. Audience Response Systems. SocrativeVideos. Kunskapsjournalen - ett digitalt lärverktyg i den formativa undervisningen. Kunskapsjournalen är ett digitalt verktyg som synliggör lärandet för eleverna och läraren.

Kunskapsjournalen - ett digitalt lärverktyg i den formativa undervisningen

Att använda sig av den i undervisningen innebär ett formativt, reflekterande arbete där eleverna systematiskt dokumenterar vad de arbetat med under varje lektion (aktivitet), skriver vad de ska lära sig? (mål/ kunskapskrav), hur de har arbetat (metod), och hur det har gått? (utvärdering). Vidare skriver de om de har lärt sig ny kunskap eller fördjupat tidigare kunskaper? (ny kunskap/fördjupad kunskap) och vad de ska arbeta med nästa gång (nästa delmål). När eleverna arbetar aktivt med kunskapsjournalen sker ett medvetet lärande om den egna förmågan, svårigheter och utvecklingsmöjligheter. Kunskapsjournalen har jag skapat via skolans gemensamma digitala lärplattform FCED. Twiddla - Painless Team Collaboration for the Web. In the Classroom. Stoodle.