background preloader

Ceclin

Facebook Twitter

Cecilia Lind

Språk-, läs- och skrivutveckling, R2L, Lässtrategier m.m.

Digital litteracitet. Digitala verktyg IKT. Svenska (åk 6-9) English grade 6-9. Deutsch. Engelska (åk 6-9) BFL Bedömning för lärande. Stödinsatser: extra anpassningar, särskilt stöd och åp - exempel. Barn och unga på nätet, sociala medier...

Normer och värdegrund

Skolutveckling lärande och lärarrollen. Montessori. Kallegiet. Blandat. Kulis. Annikasjodahl. Att döda ett barn /Stig Dagerman. Retorik / oracy.