background preloader

Carolinestandar

Facebook Twitter

Caroline Standar

These Powerful Art Illustrations Show How Backwards Society Really Is – Anonymous. Share Tweet Email By: anewkindofhuman Great artists are always messengers of Truth.

These Powerful Art Illustrations Show How Backwards Society Really Is – Anonymous

They may not speak through verbal language, or even the written word. With that said, here is a collection of some of the most brilliant modern day art around. Enjoy! “Art should comfort the disturbed and disturb the comfortable.” Preaching peace, when the ruling class profit from war, ultimately makes you a target/Artist credit: Banksy The illusion of choice…/Artist unknown Athletes have turned into walking advertisements/Artist credit: Luis Quiles Go to school, study hard, get a good…. Drug abuse is directly linked to escaping pain, and is usually rooted in child hood trauma/Artist credit: Paweł Kuczyński. Texttyper i svenska. Fandom powered by Wikia. Texttyper i svenska. Tryckfriheten 250 år – en viktig historia. 15 great William Shakespeare insults which are better than swearing.

Att skriva reportage - för elever. Publicerad: 10 augusti 2012 Vad är ett reportage?

Att skriva reportage - för elever

Ett reportage är en lite längre artikel. Det kan handla om vad som helst men jämfört med en vanlig nyhetsartikel känns ett reportage mer levande. Miljöbeskrivningar och intervjuer med människor är två viktiga delar i ett bra reportage. Precis som andra artiklar består ett reportage av en rubrik, en ingress och brödtext. Kära lilla tonåring. Kära lilla tonåring, du som har några år kvar.

Kära lilla tonåring

Trots djungeln av intryck och känslostormar och självförakt och droppar av eufori, så vet du någonstans vad som känns rätt och vad som känns fel, långt ner i magtrakten. Våld inom idrotten - vad tycker jag om det? ”Ångrar lite i dag att jag inte tog han” – Peter Forsberg om tuffa tacklingen. Smällen av kanadensiska spelaren, Rob Niedermayer, satt så långt inne att Peter Forsberg ville ge igen långt senare på isen.

”Ångrar lite i dag att jag inte tog han” – Peter Forsberg om tuffa tacklingen

I Mästarnas mästare berättar han om den tuffa tacklingen och skadorna under karriären. Kvartsfinalen mot Finland är en av Tre kronors största bragder genom tiderna. Från ett underläge, 1-5, och en imponerande laginsats och upphämtning till 6-5 och vinst. – Det var en sanslös vändning. Man kommer ihåg matchen men man vill inte komma ihåg turneringen, säger Peter Forsberg i nästa avsnitt av Mästarnas mästare. St. Patrick's Day Explained. Att reflektera kring "realian" med hjälp av en skrivmall.

I engelska (och moderna språk) ingår en förmåga som innebär att eleverna ska reflektera över: livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används(Lgr11, engelska) I detta inlägg tänkte jag visa på hur jag valt att arbeta med kunskapskravet med en skrivmall för att göra en källkritiks övning där eleverna får visa på följande kunskapskrav (E): Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Att reflektera kring "realian" med hjälp av en skrivmall

"ESL English Listening and Reading Audiobooks". WebEnglish.se ⋆ for English (ESL/EFL) Teachers in Sweden. If I were sorry... Tips inför skrivandet! När ni ska skriva era uppsatser har vi bl a pratat om hur viktigt det är att man först disponerar sin text genom att tänka till först.

Tips inför skrivandet!

Det är första steget innan du börjar skriva. När du väl skriver är det bra om du känner till några saker som kan lyfta din text något mer. Jag går kort igenom vad här under. Läsförståelsestrategier. Att arbeta med läsförståelsestrategier är inget nytt för svensklärare, men tack vare det utvidgade kollegiet sprids många bra varianter för att förtydliga och synliggöra detta arbete.

Läsförståelsestrategier

Som språklärare har jag inte fått någon formell utbildning kring detta, så inspirationen för min del kommer från nätet. Jag har tittat på de jättetydliga filmerna som Susanne Nystedt har gjort, kollat in Josef Sahlins sida, kikat in på En läsande klass och läst Annika Sjödahls tydliga beskrivningar. Grunden för dessa strategier ligger hos Barbro Westlund och hennes bok Att undervisa i läsförståelse. Från denna bas kommer strategierna Att förutspå, Att ställa frågor, Att reda ut oklarheter och Att sammanfatta. Den femte strategin finns inte med i Westlunds bok, men förekommer bland annat i En läsande klass: Att skapa inre bilder. En läsupplevelse på 90 sekunder. Jag har alltid varit nyfiken på hur man får en läsare att bli intresserad av böcker.

En läsupplevelse på 90 sekunder

Då jag vid några tillfällen arbetade i bokhandel förstod jag att det är en komplex sak att intressera för böcker. Läsaren som är i bokhandeln ville inte ha råd i egentlig mening utan ville hellre berätta om det de läst tidigare. Små boksamtal om det lästa var ofta vägen till en ny bok. Det handlar om att börja med den lästa boken eller den bok man lyssnat till på radio eller hört någon annan prata om på teve. See these sample student answers to FCE (Cambridge English First) Writing questions with feedback. Intermediate.

Travel - How to speak like a true Brit. Förmågor. Under en lång period när man pratat om The Big 5 och förmågorna så har det varit mycket kopplingar till djuren.

Förmågor

Även jag tyckte att det var bra för mina yngre elever att koppla förmågorna med djuren för att de skulle få något att hänga upp det på. Dessa skyltar ligger under The Big 5 och förmågorna uppe i menyn. Det har dock varit en del förvirring runt det då flera olika parat ihop förmåga och djur på olika sätt. Vi började väldigt snart att lägga till de värdegrundande förmågorna så de finns också med som en förmågeskylt. Det är inga förmågor som vi bedömer utan de finns hela tiden med i vårt tänk och i våra diskussioner i klassen. How to use songs in the English language classroom.

Flippad undervisning. Flippat klassrum.

Flippad undervisning

Vad i hela friden är det för något? Den tydligaste förklaringen för det oinvigde tycker jag att Karin Brånebäck har gjort med sin ”gula bild”. Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter. I ämnet svenska och svenska som andra språk finns det ett kunskapskrav som innebär att eleven ska behärska att skriva gestaltande beskrivningar där handlingen i en text byggs ut med mognad från att enbart behandla handling till en mer komplex uppbyggnad. Vad menas med att skriva gestaltningar och hur tränar vi eleverna i denna bedömningsaspekt? Räcker det med att ”slänga in ett par adjektiv” som jag hörde i ett sammanhang för att det ska räknas som gestaltning? Hur kan jag som lärare ta reda på vad jag ska lägga in i begreppet? Jag tänkte ge er lite svar på frågorna ovan men först visa på vad som står i läroplanstexten som också utgör ett stöd för vad vi måste konkretisera.

Det är här vi hittar frågorna till vad undervisningen måste behandla. English Grammar Lessons for Teachers and Students. Pluggkoden. Main - TeachThought. How to make a difference - argumentative text. Persuasive writing. TurboEnglish - Getting It Right! - engelsk grammatik. Nedan följer en lista med länkar till 21 korta videofilmer på Youtube. Connect and Learn Together ❘ PenPal Schools. Free Reading Worksheets. Bokmässan 2014: Fotboll och läsning.

» Teaching English through songs in the digital age – #ELTchat summary 12/01/2011. This absolutely fantastic summary was contributed by Vicky Saumell on her blog in 4 consective posts which I have merged into one single post. Learn Languages with Music Videos, Lyrics and Karaoke! EnglishCentral. Pannkaka med kokosmjöl - Swedish Paleo. Glosförhör - bara om vi lär oss - Mia Smith.

Glosläxornas vara eller inte vara debatteras hett bland språklärare. I det här inlägget vill jag inte lägga fokus på om, utan på hur, men inte på själva läxan, utan på hur den förhörs. Lär på ditt sätt. NP engelska. Med följande stödmall kan ni utveckla ert skrivande med mer beskrivningar, jämförelser, förklaringar och diskussioner från olika perspektiv. Vi har gjort en mindmap på tavlan och detta är summeringen av den. Nu är det snart dags för de nationella proven i engelska.

Vi kommer att repetera skrivandet, läsandet samt lyssnandet på olika sätt efter lovet. Vi börjar med skrivandet genom att ni kommer att få ta del av denna presentation och sedan öva på att läsa gamla elevexempel och diskutera dessa i grupper. Texttyper inför NP. CommonLit. Svenskanoveller Wiki. Teach them English.

Reading Worksheets, Spelling, Grammar, Comprehension, Lesson Plans - Famous Biographies & TV Shows. The Great Illustrated Showdown: British Vs. American English. Hur gör en elev som lär sig mycket?

Grammarly – räddaren i nöden för engelskläraren. Strategier för läsning. Short films and video lessons. Reading Comprehension Worksheets. "Your reading comprehension materials are the best I've found on the web. They are so thorough and comprehensive! My students and I have learned a lot from them. Thanks so much! " Engelska (åk 6-9) Språktest - Folkuniversitetet. EDpuzzle. The English Language in 67 Accents & Random Voices. Free dialect and accent recordings for the performing arts. Amazingly Simple Graphic Design Software – Canva. QR Code Generator – create QR codes for free (Logo, T-Shirt, vCard, EPS) Audacity: Free Audio Editor and Recorder.

TodaysMeet - Give everyone a voice. Nonfiction Literacy and Current Events. Att ladda ner Chrome och skapa Googlekonto. Flipped Learning Network / Homepage. Skolappar.nu - Recensioner av appar för förskola och skola. Bli en schysst stjärna på nätet - Lektionsmaterial kring nätetikett. Voki Home. Animoto - Video Maker & Photo Slideshow Maker. Moovly - Create Animated Videos like a Pro. PowToon, free business presentation software animated video maker and PowerPoint alternative. Plotagon - Say hello to your animated self - Plotagon. Jeopardy Style Review Game Creator.