background preloader

EDpuzzle

https://edpuzzle.com/

Related:  Digital tools and literacymedinexdigitala hjälpmedelkami74

Hur bedömer vi informationssökning? - Mia Smith Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. (Kunskapskrav för betyget E i år 9, engelska, Lgr11) Progressionen är inte mindre luddig den. E: med viss relevans C: på ett relevant sätt A: på ett relevant och effektivt sätt Läslov och berättande DN idag 27/10 hade en riktigt läcker annonssida för Läslovet. Bra förslag, bra bilder och bra texter. För några dagar sedan skrev jag om den fantastiska Läslovs-bilagan som fanns instucken i Metro (21-23/10). Jag ser nu att den finns att ladda ner. Länken är: Läslovs-bilagan (du hittar den på sidorna 34-37). Veckans nyhetsbrev från ILA, International Literacy Association, föreslår att vi ska berätta historier i höstmörkret.

Lite om begrepp i allmänhet och om begreppet flippat klassrum i synnerhet I diskursen kring skolan florerar massor av begrepp som vi alla har vårt unika förhållande till, och som dessutom kan bli värdeladdade utifrån hur vi definierar dem och hur vi känner inför dem. Begrepp som klassrum, läromedel, raster och läxor är för många självklara när man pratar skola. Sedan har vi nya begrepp som uppkommit under senare år och som ofta används som om det vore självklart vad de står för; och som dessutom ofta behandlas som om de självklart ska ha en positiv laddning.

ILT Inläsningstjänst öppnar upp Polyglutt för alla barn och elever - ILT Inlä... Nyheter I rådande virustider när många elever kanske måste stanna hemma vill vi på ILT Inläsningstjänst se till att alla kan nyttja tiden till att läsa och lyssna på bra, kvalitativ litteratur! Därför har vi nu sett till att alla våra kunder, oavsett vilken tjänst man har hos oss, har tillgång till Polyglutt skola de närmaste 30 dagarna. Vad är Blended learning och Flipped Classroom? Med Blended learning menas en blandning av lärmiljöer. Ofta är det traditionella klassmetoder som kombineras med digitala självinlärningsdelar som eleven gör utanför klassrummet på en tid som passar eleven. När Blended learning började användas var det vanligt att läraren kombinerade sin traditionella klassrumsföreläsning med enklare digitala komplement, exempelvis att kursdeltagarna fick instruktioner att se en video innan nästa föreläsning. Det gjorde dels att kursdeltagaren var mer påläst inför nästa utbildningstillfälle och dels att föreläsaren på så sätt kunde fortskrida i en snabbare utbildningstakt under sin lärarledda föreläsning i klassrummet. Det finns även flera exempel på utbildningar där eleverna har ombetts att göra vissa självinlärningsdelar inför att kursen med klassrumsföreläsningar börjar, så att den lärarledda utbildningen kan påbörjas på en högre nivå än den annars skulle kunna göra.

The Filter Bubble - övningar till engelskan - Robin Smith Det här inlägget innehåller två hörövningar och en läsövning anpassade till Engelska 6 och 7. Ingen kan väl ha missat att ordet ”filterbubbla” gjort entre i svenskan. Nyordslistan för 2016 förklarar det som ett individanpassat innehållsurval på internet som filtreras fram automatiskt utifrån exempelvis sökmotorernas registrering av individens tidigare sökningar och ger ett exempel hur det använts i dagspressen: På nätet omges vi redan i ökande grad av en filterbubbla. Det nät jag ser, som sökresultat och flöden i sociala medier, är inte vad du ser, utan skapas bara för mig av nätföretagens algoritmer och den information de har om mig sedan tidigare (Sydsvenskan 28 juli 2016). I engelskan så har begreppet ”filter bubble” funnits åtminstone sedan 2011, då Eli Pariser publicerade boken The Filter Bubble: How the New Personalized Web Is Changing What We Read and How We Think om fenomenet som de senaste månaderna, i spåren av Donald Trumps valseger, fått oerhört mycket uppmärksamhet.

Att skriva filmmanus Film är ju fantastiskt roligt. Kul att spela in, roligt att titta på…. men ganska krävande att skriva manus. För att resultatet ska bli riktigt bra kan eleverna skriva Storyboards, men det är svårt och mycket tidskrävande. Dessutom är min erfarenhet att eleverna ändå gör ändringar och improvisationer när de väl filmar. Men ska filmen bli bra förutsätter det att manuset bygger på en trovärdig och genomförbar historia. Niornas filmarbete detta läsår startade redan i höstas då eleverna skrev en novell. Nybörjarguide ~ Kilskrift Din nybörjarguide till att flippa klassrummet Vad bra! Du har börjat intressera dig för att flippa klassrummet. Nätbaserad undervisning - Checklistor Säkerställ att undervisnings-/klassgrupper är på plats i Extens, även för förskoleklass. För stöd kontakta centrala systemhandläggare på Utvecklingsavdelningen. Detta för att underlätta att jobba och dela i Googles verktyg.Säkerställ att pedagogisk personal, elever och vårdnadshavare har kunskap om vilka digitala lärplattformar och lärresurser som används i undervisningen. Säkerställ att minst två lärare ochn skolans Google-admin/ MaApps-ambassadör har tillgång alla Google Classroom som ni skapar. Planera för hur ni bäst fördelar pedagoger i skolans Google Classrooms.

Blended learning - Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL), Göteborgs universitet Många betraktar blended learning som framtidens modell för utbildning. Blended learning innebär att traditionellt klassrumslärande kombineras med digitala verktyg. Är du intresserad av att utveckla kurser där blended learning ingår? Då kan PIL-enheten erbjuda en rad aktiviteter och resurser som kan vara till nytta för dig: GU Online GU Online är en återkommande temadag om nätburen undervisning inom högre utbildning.

Related:  Digitala verktygSkolutveckling, inkluderingIKT-verktyg och allmänthemundervisning digitalt