background preloader

Writing

Facebook Twitter

10 Writing Prompt Tools for Creative Inspiration. I love writing… blog posts, stories, poems, and more.

10 Writing Prompt Tools for Creative Inspiration

As much as I love it though, writing can be a challenge. Often one of the most difficult parts is just getting started. Sometimes we just need a little inspiration, a jump start to get us thinking down a new path. When my daughter was younger we used to do poetry nights where we would use a website (Watch Out for Snakes) that would randomly create titles for us by putting together adjectives and nouns. We would then challenge each other to write a poem based on one of the prompts, followed by reading our new creations.

The Shoe On The Lake. Syfte Att uttrycka en trovärdig historia i både (sam)tal och text.

The Shoe On The Lake

Läraren reflekterar Nedan visas ett upplägg som består av en inledande muntlig del och därefter en skriftlig. 100 Great Compare and Contrast Essay Topics to Choose From. Students like writing compare and contrast essays as they have enough space for creativity.

100 Great Compare and Contrast Essay Topics to Choose From

Such papers allow expressing your thoughts regarding some contradictive issues. Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska sk... Popplet. Lektionsförslag – Ta en mening och gör den större. Detta är en mycket rolig skrivuppgift. Jag har gjort den i alla ämnen och den sätter igång elevernas skrivande. Man tar en kort liten mening ur vilken bok som helst, den meningen ska och får eleverna välja själva. Det enda kriteriet är att den ska vara kort. I wrote that?! Comparing assignments and reflecting forward - The Learning Ch... By Brianne Mae I have this wonderful Grade 7 class that has this willingness for constant improvement.

I wrote that?! Comparing assignments and reflecting forward - The Learning Ch...

Ett åskvädersbarn och ett helvetsgap lär oss hur vi kan gestalta - Annika Sjödahl. När jag skrev mitt förra inlägg om Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter slog det mig att ett bra upplägg kunde vara att utgå från Ronja Rövardotter av Astrid Lindgren.

Ett åskvädersbarn och ett helvetsgap lär oss hur vi kan gestalta - Annika Sjödahl

Det passar också bra i tiden då det just släppts en nya anime-serie med Ronja Rövardotter. Klippen visas på Svt-play när som helst och sänds på Barnkanalen lördagar kl 20:05 och är ca 25-30 min långa och kan fungera som en multimodal text för att lyfta fram gestaltningen. Det bästa är att visa på hur detta låter i text som läses högt innan filmen visas och diskutera på skillnader och likheter som en bok ger genemot filmen. Så här börjar boken: Den natten då Ronja föddes gick åskan över bergen, ja det var en åsknatt så att allt oknytt som höll till i Mattisskogen förskrämt kröp undan i sina hålor och gömslen, bara de grymma vildvittrorna gillade åskväder mer än alla andra väder och flög med tjut och skrik runt rövarborgen på Mattisberget. Så här yttrar sig Mattis om sitt nyfödda barn: Bild gjord i appen Visual Poetry.

A List of Creative Writing Prompts to Make Your Students Love Writing. Writing can be a chore, even the imaginative exercise of creative writing.

A List of Creative Writing Prompts to Make Your Students Love Writing

To open the floodgates of their imaginations, learners can always use creative writing prompts to generate ideas. As we have mentioned in the past, regular writing helps improve your learners’ creative and analytical skills. 65654. Lära sig datorn - samtidigt som man lär sig annat - Mia Smith. Idag är en viktig dag för mina 7or.

Lära sig datorn - samtidigt som man lär sig annat - Mia Smith

Idag får de varsin dator, ett viktigt arbetsverktyg under högstadietiden. Men hur hjälper vi eleverna ta hand om sina nya datorer? Utgår vi från att de lärt sig tillräckligt om hur den bäst används redan under mellanstadietiden? Ger vi dem en ordentlig introduktion till hur den ska användas? Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Jag har hört om ytterst få goda exempel om hur eleverna får tydlig hjälp med hur de ska använda sin dator. Det som står i Lgr11 kapitel 1 och 2 ska genomsyra allt vi gör i skolan. När jag imorgon träffar mina 7or i tyska vill jag direkt visa dem att datorn är ett arbetsverktyg som vi tillsammans ska arbeta med. För att förtydliga har jag också gjort en egen exempeltext. Bokryggspoesi som start på ett litteraturtema. Jag hoppas du haft en skön semester och nu är redo att möta en ny termin.

Bokryggspoesi som start på ett litteraturtema

Kanske har du tagit del av många nya kreativa idéer från det utvidgade kollegiet eller så har du kanske som jag kopplat av helt och nu står där och vill ha en bra idé att starta terminen med. Precis innan sommarlovet delades en sådan uppgift i gruppen Svenska i 6-9 på Facebook och jag fick lov att dela den med er via denna blogg. Jag hann också testa den i min klass på avslutningsdagen då vi hade lite tid i klassrummet innan vi skulle gå ner och lyssna på lite musik och sång. Uppgiften bygger på en trave böcker och syftet är att fritt skapa fram en dikt av titlarna på bokryggarna.

Jag gjorde som så att jag tog fram några böcker och la i en hög på varje bord och när eleverna kom in i klassrummet visade jag ett exempel som jag själv fick via Instagram. Exemplet såg ut så här: Eleverna fick sedan lägga ut bokryggarna i den ordning de ville och skapa en dikt. Ta tumgrepp på poesi. Texttyper i engelska. Writing an essay - Google Slides. Improving Style: Using Transitions. Transitional words and phrases can create powerful links between ideas in your paper and can help your reader understand the logic of your paper.

Improving Style: Using Transitions

However, these words all have different meanings, nuances, and connotations. Business letter writing phrases – Speakspeak. Yours faithfully or Yours sincerely; Dear Sir or Dear Mr On this page we look at important phrases for writing letters and emails, such as when to use Yours faithfully and Yours sincerely, Dear Sir, Dear Madam, and so forth.

Business letter writing phrases – Speakspeak

You know how important it is to speak good English in an international working environment. If you work for a company which does business abroad, you probably read and write a lot of English, too. Writing, like speaking, is communication. Formal vs Informal Writing: What's the Difference and When to Use Them. Linking-or-Transition-Words-Chart. Formal and Informal Writing Styles. This page covers the key aspects of formal and informal writing styles. Before deciding which style is appropriate to your message you should read our page: Know your Audience.

Formal, Semi-Formal, and Informal English - Webinar. Four Different Types of Writing Styles: Expository, Descriptive, Persuasive, ... Four Types of Writing A writer’s style is a reflection of his or her personality, unique voice, and way of approaching the audience and readers. However, every piece writers write is for a specific purpose—for example, writers may want to explain how something works or persuade people to agree with their point of view.

An informal email. A more formal email. A magazine article. A blog - The X Games. A story. An opinion essay. Someone I admire. A for and against essay. Cirkelmodellen kring beskrivande texter om djur och natur. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. (Lgr11) I skolan ska eleverna få delta i språk, använda språk och uppleva språk. Livet i Bokstavslandet ger rika möjligheter till ett språkutvecklande arbetssätt där samtala, läsa och skriva tillsammans i klassen grundlägger elevernas förmåga att så småningom kunna använda sina läs- och skrivstrategier på individuell nivå.

Att läsa för att uppleva och lära i ett meningsfullt sammanhang och där eleverna känner att de är delaktiga är en viktig del i läs- och skrivundervisningen. Cirkelmodellen innebär många tillfällen där man integrerar tala, lyssna, läsa och skriva med ämnesinnehållet i undervisningen. Så här har vi arbetat i klass 2 på Bryngelstorpskolan kring beskrivande texter: Fas 1: Bygga upp elevernas bakgrundskunskaper Vi hade textsamtal kring kapitel 3B, Scoutstugan Ekorren, i Livet i Bokstavslandets läsebok.

Fas 2: Studera texter inom genren för att få förebilder. Comparison & Contrast Paragraphs. Main Menu | Comparison & Contrast | Cause & Effect Comparison and Contrast Paragraphs In this lesson: How to write fiction that comes alive - Nalo Hopkinson. Flash fiction meets Banksy. Write scary2. Worksheets to Teach Writing - Story Pictures.