background preloader

Grej of the day.

Facebook Twitter

Micael Hermansson - "Grej of the day" Mjölkbaksidor från Arla okt 2014 - Arla. GOTD. Fågelås skola i Gate. Fågelås skola i Gate Gå till innehåll Grej of the day Grej of the day-karta Vad är ”grej of the day” och varför gör vi?

Fågelås skola i Gate

05/02 Alla hjärtans dag 04/02 Mount Everest 03/02 Papperstillverkning 02/02 Walt Disney 27/01 Förintelsedagen, artikel från DN 21/01 Nationella kramdagen 20/01 Alpackor 16/01 Bordsskick. Fågelås skola i Gate. GOTD. A timelapse video compilation shot from the International Space Station shows Earth's wonders. - Inside.com. Marine Gravity from Satellite Altimetry. Synliggöra bedömningen av förmågorna.

Ny pedagogisk planering i Taluppfattning och tals användning har idag introducerats i klassen.

Synliggöra bedömningen av förmågorna.

Jag har den här gången försökt att ta ännu ett steg mot att förtydliga bedömningen av förmågorna. Vi bedömer eleverna i kunskapskrav och centralt innehåll men det görs genom förmågorna. I matrisen och på PP-väggen har jag försökt förtydliga det ännu mer den här gången. Mjölkbaksidor oktober 2014 - Arla. Autumn Photo Journal Prompts for Kids. September 18th, 2013 | Holiday & Seasonal Ideas, Writing & Journal Prompts GATHER ’round the table and let creativity bubble over with our fall picture writing prompts!

Autumn Photo Journal Prompts for Kids

For a change of pace, these journal prompts are inspired by interesting photos that will stir your child’s soul or spark flights of literary fancy! En läsande klass. This Man Opens A Book With No Pictures. Watch The Little Kids' Reaction After He Starts Reading.

Engelska läsa och lyssna.

Broschyr - Kemikalier i barns vardag. Farosymboler – kanske den enda varning du får! - Kemikalieinspektionen. Varje år inträffar det olycksfall som orsakas på grund av felaktig hantering av kemiska produkter.

Farosymboler – kanske den enda varning du får! - Kemikalieinspektionen

De flesta olycksfallen hade säkert kunnat undvikas om vi som konsumenter tagit till oss den information som finns på produkterna – farosymbolerna och varnings­texterna. Gör vårt quiz och se vår kortfilm för att lära dig mer. Trots att de nuvarande orangefärgade symbolerna har funnits i årtionden, verkar det som att vi som konsumenter inte alltid bryr oss tillräckligt mycket om denna avgörande information. Just nu står vi inför stora förändringar genom att farosymbolerna kommer att få ett helt nytt utseende men ändå betyda samma sak. Poängen med de nya symbolerna är att de kommer att se likadana ut i alla länder i världen.

Under några år framöver kommer du att kunna se både de nuvarande och nya symbolerna på kemis­ka produkter, men aldrig tillsammans på en och samma produkt. Läs och lär med Minja och Mino. Läs och lär med Minja och Mino. Schoolido. Grej of the day lista med presentationer. GOTD. 12 fantastiska kvinnor som totalt dominerade i vetenskapsvärlden. 12 Amazing women who totally rocked at Science. Världens 25 konstigaste djur. Det finns ett antal däggdjur som kan glidflyga, exempelvis flygekorren och pälsfladdraren (två märkliga djur som nästan platsar på listan), men fladdermöss är de enda däggdjuren som faktiskt har utvecklat förmågan att flyga på riktigt.

Världens 25 konstigaste djur

De största och mest annorlunda fladdermössen är flyghundarna, av vilka vissa arter kan ha ett vingspann på nära 2 m[7] (exakt vilken art som är störst är osäkert, men en stark kandidat är kalong, även kallad större flyghund). Flyghundar lever i världens tropiska områden och ser ut som rävar med fladdermusvingar. På engelska kallas de därför för flying foxes, och de har till skillnad från alla andra fladdermöss en extra lång klo framför varje vinge som hjälper dem att klättra. Kunskap är coolt! Ishotellet. Stockholm. GODT cheopspyramiden. GREJ OF THE DAY Ebola. Minoritetsspråk. Nelson Madela av Evelina A. Ett himla fenomen. Walt Disney. Världens 25 konstigaste djur. Grej of the day Marianergraven(1) Öresundsbron.pptx. Mjölkbaksidor från Arla okt 2014 - Arla. Kreativitet kräver mycket vila. Uppdaterad 2014-12-04 10:36.

Kreativitet kräver mycket vila

Publicerad 2014-12-04 10:31 I Sverige finns några av världens ledande forskare på flow, inlärning och kreativitet. Fredrik Ullén, professor i neurovetenskap vid Karolinska institutet, leder en grupp som studerar vad som händer i hjärnan när vi blir väldigt bra på någonting. Bland annat har han fokuserat på hur hjärnan egentligen fungerar när vi lyssnar på musik eller musicerar.

Läs mer: Många vill uppleva att allt flyter – DN:s läsare om flow Enligt Fredrik Ullén är vilopauser, och ibland längre perioder då man presterar på en lägre nivå, viktiga förutsättningar för kreativitet – och för att man ska kunna prestera toppresultat. Kreativa personer tycks också vara både extremt inåtvända och utåtriktade. När någon kommer in i ett tillstånd där tiden tycks stanna upp och all flyter på till synes utan ansträngning sker en rad saker i kroppen. På Karolinska institutet arbetar han och hans forskargrupp med ett projekt om sambandet mellan musik och flow. GOTD. 31 kvinnor som är viktigare för svenska elever att lära sig om än namnen på nazistiska generaler. Under torsdagen släppte Dagens Nyheter en granskning om att historieböckerna i svenska skolan har glömt kvinnorna.

31 kvinnor som är viktigare för svenska elever att lära sig om än namnen på nazistiska generaler

I en av de granskade böckerna framgår det att det finns fler namngivna nazister än kvinnor i en tredjedel av boken. 31 nazister och 21 kvinnor. Böckerna som granskats är skrivna för den läroplan började gälla 2011och som hade högre krav på jämställhet i undervisningen. Att det trots det ser ut som det gör är orimligt. Det finns nämligen en hel drös kvinnor genom historien som svenska skolelever borde lära sig om. Här är 31 kvinnor de borde lära sig om i stället för random nazister: 1. Iransk advokat och aktivist som 2003 mottog Nobels fredspris för sitt arbete för kvinnor och barns mänskliga rättigheter.