background preloader

Worldometers - real time world statistics

http://www.worldometers.info/

Related:  Quantitative Methodology (Research Inquiry Mindset, RIM)everything elseUtil

Multimodalt berättande inspirerar elever och lärare Studiens syfte är att undersöka elevers meningsskapande i multimodala berättelser som skapats i estetiska lärprocesser samt lärarnas uppfattningar om estetiska lärprocesser och multimodalt berättande. Märtha Andersson har undersökt fyra kultur- och berättarprojekt som bedrivits i samarbete mellan olika grundskolor och Kulturskolan. Projekten riktade sig till förskoleklass och årskurs 1, samt årskurserna 2-3 och 4-5. Materialet utgörs av intervjuer och klassrumsobservationer. Med hjälp av olika uttrycksformer som dans, musik, sång och bild fick eleverna skapa muntliga eller skriftliga berättelser.

Så många kommer bo i Sverige i framtiden Den 1 november var antalet inskrivna i systemet, utan uppehållstillstånd, 141 864. I dag bor 9 828 655 människor i Sverige, enligt den senaste officiella statistiken. Kravet för att räknas in i Statistiska Centralbyråns statistik är att personen ska ha ett uppehållstillstånd på minst 12 månader. Då blir vederbörande folkbokförd, får ett personnummer och ingår i statistiken. – Den 1 november var antalet inskrivna i systemet utan uppehållstillstånd 141 864, berättar Linus Johansson, demograf med inriktning på migrationsfrågor vid SCB. Migrationsverket beräknar dessutom att 50 000 människor nu uppehåller sig i Sverige utan papper.

Elevaktiv bedömning främjar lärandet och frigör tid En av många utmaningar lärare står inför är bedömning av elevers lärande och återkopplingen till eleverna om deras lärande. En individuell återkoppling till varje elev är tidskrävande. Det kan också vara mycket svårt att få elever att faktiskt använda sig av den återkoppling de får på ett konstruktivt sätt. Ett sätt att möta dessa utmaningar är att involvera eleverna själva i bedömningsprocesserna. I boken Att bedöma och sätta betyg: Tio utmaningar i lärarens vardag varvas forskningsresultat med beskrivningar av lärares erfarenheter av olika bedömningsprocesser. Författarna vill belysa centrala begrepp och dilemman i arbetet med bedömning och presentera förslag på lösningar till effektivare och mer elevaktiva bedömningsprocesser.

Årskurs 4-6 - Media Smart Media Smart för mellanstadiet består av sju lektioner som syftar till att ge eleverna både en introduktion till reklam, men även fördjupa sig inom områden som etisk reklam, sociala medier och lagar och regler. I ett antal enkla och roliga övningar får eleverna lära sig om reklam och källkritik och för att reflektera över hur de själva påverkas av olika budskap. Du som lärare kan använda hela eller delar av materialet. Varje lektion är fristående och du kan arbeta med dem i den ordning som passar er bäst. För att komma åt lektionerna behöver du bara skapa ett konto. Det tar bara någon minut och sedan är det bara att börja jobba!

Lässtrategier för gymnasiet – Det har blivit lite trendigt att prata om lässtrategier, och det skrivs tjocka böcker om det. Allt det där kan få det att verka väldigt krångligt, men det är det inte, säger hon. Jenny Edvardsson jobbar som lärare i svenska och historia på det yrkesinriktade Wendesgymnasiet i Kristianstad. Elevkåren består nästan av enbart praktiskt inriktade pojkar, och hon beskriver att läsning inte står särskilt högt i kurs. – En del elever kan säga ”jag har aldrig läst någon bok tidigare och jag tänker inte börja nu heller”. Därtill kommer de vanliga inslagen av elever med dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter, adhd, elever som läst svenska som andra språk i grundskolan och så vidare. Skolämnen Här finns ett antal sammanfattade studier av olika länder utifrån deras historia, geografi, samhälle, ekonomi, transport- och telekommunikation, statsskick, regering och politik, samt deras nationella säkerhetssystem. Informationen är några år gammal och publiceras av Library of Congress i USA. Taggar: ekonomi, geografi, historia, länder, politik, samhällsvetenskap, statsskick

”Snöbollskrig” – en övning om förväntningar » Retorik i skolan Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Material: En klassuppsättning A4-ark Arbetsmodell: Alla elever får var sitt A4-ark. På arket ska de skriva tre förväntningar de har inför kommande läsår eller termin genom att besvara följande frågor som läraren skriver på tavlan: 1. Vad vill du lära dig? Jordens inre och yttre krafter Vid jordbävningen i San Francisco 1989 hoppade Stilla havsplattan fram nära två meter och skalvet mätte 7,1 på Richterskalan. 2004 drabbades Indonesien, Thailand och Sri Lanka samt några andra länder av en våldsam tsunami. Jordbävningen vid Indonesien som låg bakom den väldiga flodvågen hade styrkan 9,0 på Richterskalan. Alla jordskalv mäts på den så kallade Richterskalan. Den uppfanns av den amerikanske seismologen (jordbävningsexperten) Charles F.

Related:  RANDOMWeb treasuresPour contrer l'ennuiTell MeThe Living World2014wisdomtreeTOOLSMisc CoolDatavisualisatieTeachingMorestephanieroseupton3. Society levelStatistics in GeneralIndicadores e Fonte de dadosbenblackbeatStatisticsDataviz2016Samhälle & ekonomiVideo Clips