background preloader

Human rights/Mänskliga rättigheter/Folkrätt

Facebook Twitter

Flyktingarna och gränserna - källkritisk övning. Frågor som rör flyktingar och migranter debatteras ofta idag.

Flyktingarna och gränserna - källkritisk övning

Inte minst med tanke på alla flyktingar som idag kommer från Syrien. Men det här är inte första gången. Vid flera tillfällen i historien har flyktingfrågor debatterats i Sverige. Men vilka argument har använts? Och skiljer sig dessa åt mellan olika tider? I den här övningen får eleverna söka sig tillbaka i historien och undersöka hur frågor som rör flyktingar har debatterats tidigare. Den första källan är ett utdrag från en riksdagsdebatt 1937, då en ny utlänningslag skulle antas. Genom att undersöka olika argument från 1930- och 1990-talet upptäcker eleverna likheter och skillnader och får träna sitt kritiska tänkande. Ett viktigt syfte med övningen är också att eleverna får reflektera kring huruvida de mänskliga rättigheterna är utgångspunkt i debatterna. Folkrattsradets-skriftserie-humanitar-ratt-och-manskliga-rattigheter_samspel-under-utveckling.pdf.

Även krig har regler. Folkrätt. Folkrätten handlar främst om hur länder ska agera mot varandra i olika situationer, till exempel vid krig. De mänskliga rättigheterna är en central del av folkrätten eftersom de reglerar förhållandet mellan staten och den enskilda människan. Det finns många internationella organisationer som arbetar med konventioner där stater får skriva under och förbinder sig att göra någonting. Ett dokument som två stater skriver under blir ett internationellt avtal och därför också internationell lag mellan dessa länder. Folkrätten, som alltså är regler för hur länder ska bete sig mot varandra och dess invånare, är en del av den internationella rätten.

Det finns dock vissa saker som man är så överens om i världen att det inte spelar någon roll om ett land har skrivit under en konvention eller inte för att det ska gälla som internationell lag, exempelvis vid brott mot mänskligheten som folkmord. Stater bestämmer själva – men alla stater har skyldighet att skydda mänskliga rättigheter. 94944-004-5FA0AEE2. Lisa Kristine: Photos that bear witness to modern slavery. I'm 150 feet down an illegal mine shaft in Ghana.The air is thick with heat and dust,and it's hard to breathe.I can feel the brush of sweaty bodies passing mein the darkness, but I can't see much else.I hear voices talking, but mostly the shaftis this cacophony of men coughing,and stone being broken with primitive tools.Like the others, I wear a flickering, cheap flashlighttied to my head with this elastic, tattered band,and I can barely make out the slick tree limbsholding up the walls of the three-foot square holedropping hundreds of feet into the earth.When my hand slips, I suddenly remember a minerI had met days before who had lost his gripand fell countless feet down that shaft.

Lisa Kristine: Photos that bear witness to modern slavery

As I stand talking to you today,these men are still deep in that hole,risking their lives without payment or compensation,and often dying. I got to climb out of that hole, and I got to go home,but they likely never will, because they're trapped in slavery. My interpreter told me their stories. This is Manuru. Bryan Stevenson: We need to talk about an injustice.

Human Rights/Mänskliga rättigheter

Write for rights. Songs about Class, Poverty, and Economic Justice. Songs about Classism and Poverty Submit a song!

Songs about Class, Poverty, and Economic Justice

Allentownperformed by Billy Joel from the album The Nylon Curtain (Purchase from Amazon.com) about the constraints of growing up in a steel working town: Social Justice and Human Rights Songs. The 4th Branch by Immortal Technique 9 to 5 by Dolly Parton.

Social Justice and Human Rights Songs

Powerpoint om FN. Write for Rights 2013 "Thank You!" Write for Rights 2013. Amnesty International USA. Freedom Writers (2007) Skriv för frihet Rättvisa och straffrihet Mänskliga rättigheter Amnesty. Skriv för frihet hölls för första gången i Sverige 2011 och har sedan dess blivit en återkommande kampanj som hålls i slutet av varje år.

Skriv för frihet Rättvisa och straffrihet Mänskliga rättigheter Amnesty

Under 2013 pågick kampanjen i Sverige från slutet av oktober till mitten av december. Bara i Sverige samlade vi in över 150 000 underskrifter. Globalt skickades över två miljoner underskrifter och solidaritetshälsningar som en del av kampanjen. Över hela världen deltog 100 000-tals människor i närmare 80 länder för att ge hopp och skapa förändring i andra människors liv. Genom brev, vykort och sms protesterade vi mot människorättsövergrepp. Alla skrev samtidigt, till samma utvalda personer, och därför får protesterna stort genomslag. Skriv för frihet ger resultat Under Skriv för frihet 2012 var Ales Bialiatski en av de individer som Amnesty agerade för. Global sammanfattning av kampanjen: Write for rights 2013 - Final report Film om kampanjen 2013: 2013:Yorm Bopha frigiven i väntan på ny rättegång.

Letter Writing Lessons Plans for High School and Middle School - Rock Your World. Letter writing offers students an opportunity to take a stance on an issue about which they feel strongly.

Letter Writing Lessons Plans for High School and Middle School - Rock Your World

In this unit, students become engaged in the world around them by crafting engaging, persuasive letters to public figures, policy makers, and other people in power. These lessons guide students through the process of becoming defenders as they draft, revise edit and send letters to officials. The learning process does not stop after the letters are mailed. Whether or not students receive responses, or the nature of the responses students receive - will further generate conversations about what it takes to become a defender. The lessons in this segment are: Introduction to letter writing Peer revisions.