background preloader

Platsen där klasser i åk 3 listar ut varandras hemorter

Platsen där klasser i åk 3 listar ut varandras hemorter
Related:  Samhälle

Geografi spel Geografi beskriver hur jordytan ser ut, förklarar varför den ser ut som den gör och sätter det i relation till hur människans aktivitet påverkar och påverkas av jorden. Träna detta i dessa geografispel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Geografi. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sveriges landskap Årskurs 4 - Årskurs 9 Spelet tränar: geografi sverige landskap svenska städer Här behöver eleven känna till Sveriges landskap och städer i dem. Träna på världskartan Årskurs 1 - Årskurs 3 Spelet tränar: världsdelarnas namn världshaven Ett spel som tränar världsdelarna och världshaven. Länderna i Norden Årskurs 4 - Årskurs 6 Spelet tränar: Norden Finland Norge Danmark Ett spel som tränar upp fakta om våra nordiska grannländer Norge, Danmark, Finland och Island. Geografi Sverige Spelet tränar: geografi kartkunskap sverige Tränar elevens geografiska kunskaper. Europas länder Spelet tränar: allmänt om Europa naturtillgångar befolkning Test av generella frågor om Europa.

Hem Geografi Klicka på de olika delmomenten i geografi till vänster, för att komma till önskat område.Fler ämnesområden kommer att läggas in allt eftersom. Nedan hittar du dessutom lite roliga övningar i namngeografi och google earth. Namngeografi. Massor av olika interaktiva övningar. Kartspel Ännu en till övning namngeografi. Ytterligare ett kartspel :) Denna övning är på engelska, men bra! Namngeografi länder i europa Dra ländernas namn till rätt land. Google Earth! Hämta hem programmet här. Bra filmer med förklaringar om vad du kan göra i google earth! En läsande klass Animated science - Magma: Jordklotets berättelse Tecknad film. Jordklotet berättar om sin födelse, hur solen bildades och hur månen kom till. Animation: Maria Beskow. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac.

Barnsidan. Matte, klockan, svenska och engelska. Tycker ditt barn att det är tråkigt att träna på multiplikationstabellen och de andra räknesätten? Här hittar du massor av roliga länkar, till övningar och roliga mattespel! Klicka nedan på den blåfärgade texten för att komma till önskat område. Du och ditt barn kommer inte att bli besvikna! - För de allra yngstaTiotal och entalMixade räknesättFör de lite äldre barnen Lär dig siffrorna med radioapan! Klicka på bilden för att höra vad siffrorna heter och för att lära dig hur de ser ut. Katten musen tiotusen Minisebran Klicka på bilden för att ladda hem Minisebran . Räkna 1-5 med ankor Klicka på bilden för att spela. Räkna 1-10 med ankor Klicka på bilden för att spela. Klicka på bilden för att spela. Smäll ballongerna i rätt ordningsföljd. Skjuta på ankor. Klicka på bilden för att spela. Klicka på bilden för att spela. Klicka på bilden för att spela. Räkna hjärtan och skjut frukter Klicka på bilden för att spela. Ekorren Klicka på bilden för att spela. Klicka på bilden för att spela. Hajspel. Mult

Animated science - Magma: Sten Tecknad film. Sten är en gråsten som berättar om sin färd från jordens inre till en vägbank i storstaden. Magma som stelnar, plattor som rör sig, fjällens bildande och istidens resa. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Planeringen gör jag till undervisning Att planera undervisningens innehåll och struktur tillsammans med eleverna är varken tidskrävande eller något slag av extra arbete. Att planera tillsammans med eleverna gör jag till undervisning och därmed är planeringen lektioner. När vi planerar tillsammans och låter planeringen vara en naturlig del av skolvardagen innebär det att eleverna tar ett naturligt ansvar för sina studier, utövar ett inflytande över sina studier, utövar ett inflytande över det inre arbetet i skolan och rent konkret får möjligheten att utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. När jag planerar tillsammans med mina elever utgår jag självklart ifrån att mina elever både vill och kan ta ett personligt ansvar för såväl inlärning som för hur arbetet i skolan kan utformas. Planeringen gör jag till undervisning och rent konkret planerar vi oftast i smågrupper. Att planera tillsammans med eleverna är att vara nära eleverna. Malin

15 bra digitala verktyg för geografi | Gränslöst digitalt lärande Idag har jag och mina elever från åttan i Mälarhöjdens skola en PopUplektion på SETT. Vi jobbar med geografi och för er som inte har möjlighet att komma förbi så kan ni läsa här om 15 av de appar och hemsidor som vi använder när vi undersöker världen och presenterar vad vi kommit fram till. Jag ger även några exempel på frågor eller användningsområden knutet till arbetsområdet handel. Undersöka WDI – Data Finder I den här appen kan du själv skapa visualiseringar av data. Images of Change Med den här appen kan du se förändringar i naturen via satellitbilder från NASA. World Factbook Visual Edition Den här appen kan du använda på liknande sätt som WDI men här får du en jämförelse mellan alla länder. gapminder.org Här hittar du Hans Rosling och hans statistik, som kommer från bland annat FN och Värlsdbanken. factlab.com På Factlab så kan du också välja på en mängd olika data från olika källor. selborne.nl/foodmap En avskalad sida, men med tydlig information om var olika produkter odlas. Prezi

Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling... ...istället för "ording och reda" - regler knutna till vett, etikett och uppförande.. Malin Lantmäteriet släpper hela Sverige i Minecraft - Lantmäteriet Vid årsskiftet slutar Lantmäteriet att ta betalt för en del av sin kartinformation. Då släpper myndigheten Vägkartan, Terrängkartan, Fjällkartan och en rikstäckande positioneringstjänst med meternoggrannhet. Redan i somras släpptes Översiktskartan och en enkel höjdmodell. - Vi vill att vår kartinformation ska komma till nytta i hela samhället. Därför jobbar vi för att göra den tillgänglig enkelt och gratis för alla. Att vi tjuvstartar med att släppa kartorna även i Minecraft före julafton är ett led i arbetet att även få den yngre generationen att använda och se möjligheterna med geodata från Lantmäteriet, säger Peter Nyhlén, chef för Lantmäteriets tillhandahållande av kartor och geografisk information. Möjlighet att bygga efter svenska kartor Först ut att kunna få använda den kartinformation som släpps vid årsskiftet blir alltså användarna av datorspelet Minecraft. Fakta Kartinformationen kommer från:

Division Games - Free math games for kids at Fun4theBrain Page 1 2 3 View All The Murb Hospital is now taking new patients! Not feeling well, or just need a check-up, take the bus to 101 Third Avenue to visit the helpful doctors and nurses! Dr. Dr. This game takes you into the laboratory of Kai, a budding young chemist, who seems to have mixed up his vials and created quite a problem. Bleepy's Gifts Bleepy's gift shoppe is very busy because of Valentine's Day. Monster Car Wash Tessie the two-headed teacher is helping Murb's library by having a fundraiser at the school. Zombie Prom Lucy is ready to dress the actor and actress from the lates movie, Zomie Prom! Snowy's Friend Snowy is having tons of fun this winter, but he is a little bit lonely when all the kids go home in the evening. Candy Capers The parents from this town decided that it was too easy getting the candy at the door, so they made an obstacle course around the neighborhood. Cargo Security! Security Officer Hubert could use your help down by the docks. Arrrgh! Muddy's Marsh Tory Tools!

del 29: Kartor – JL Skolutveckling Kartor får ett uppsving med digitala verktyg, då det nu finns möjlighet att göra egna kartor eller att lägga olika kartor sida vid sida för att jämföra en förändring över tid. Del 29 i serien Tips på IKT i skolan tittar på några olika digitala kartverktyg. Klicka på namnet för att komma till tjänsten. Länkarna öppnas i en ny flik. Animaps Utifrån Google maps kan du lägga in markörer som rör sig, bilder och text som pop-ups linjer och geometriska figurer som förändras etc. Google My Maps Koppling till GAFE för de som jobbar i den miljön. Google Earth Till dator (ladda ner; Mac, PC eller Linux) eller som app. Tourbuilder Betastadie än så länge. Gmap Gis Jobba med Googlekartor utan att ha ett Google konto. Bings kartverktyg Här finns platskartor (museér, flygplatser, köpcentrum, universitet) dock inte så användbara i skolan då bara ett museum (moderna) i Sverige finns med än så länge. Mapme Läraren kan skapa en karta och be eleverna fylla på den med information. WorldMap Open Source.

Related: