background preloader

Platsen där klasser i åk 3 listar ut varandras hemorter

Platsen där klasser i åk 3 listar ut varandras hemorter

Hem En läsande klass Barnsidan. Matte, klockan, svenska och engelska. Tycker ditt barn att det är tråkigt att träna på multiplikationstabellen och de andra räknesätten? Här hittar du massor av roliga länkar, till övningar och roliga mattespel! Klicka nedan på den blåfärgade texten för att komma till önskat område. Du och ditt barn kommer inte att bli besvikna! - För de allra yngstaTiotal och entalMixade räknesättFör de lite äldre barnen Lär dig siffrorna med radioapan! Klicka på bilden för att höra vad siffrorna heter och för att lära dig hur de ser ut. Katten musen tiotusen Minisebran Klicka på bilden för att ladda hem Minisebran . Räkna 1-5 med ankor Klicka på bilden för att spela. Räkna 1-10 med ankor Klicka på bilden för att spela. Klicka på bilden för att spela. Smäll ballongerna i rätt ordningsföljd. Skjuta på ankor. Klicka på bilden för att spela. Klicka på bilden för att spela. Klicka på bilden för att spela. Räkna hjärtan och skjut frukter Klicka på bilden för att spela. Ekorren Klicka på bilden för att spela. Klicka på bilden för att spela. Hajspel. Mult

Planeringen gör jag till undervisning Att planera undervisningens innehåll och struktur tillsammans med eleverna är varken tidskrävande eller något slag av extra arbete. Att planera tillsammans med eleverna gör jag till undervisning och därmed är planeringen lektioner. När vi planerar tillsammans och låter planeringen vara en naturlig del av skolvardagen innebär det att eleverna tar ett naturligt ansvar för sina studier, utövar ett inflytande över sina studier, utövar ett inflytande över det inre arbetet i skolan och rent konkret får möjligheten att utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. När jag planerar tillsammans med mina elever utgår jag självklart ifrån att mina elever både vill och kan ta ett personligt ansvar för såväl inlärning som för hur arbetet i skolan kan utformas. Planeringen gör jag till undervisning och rent konkret planerar vi oftast i smågrupper. Att planera tillsammans med eleverna är att vara nära eleverna. Malin

Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling... ...istället för "ording och reda" - regler knutna till vett, etikett och uppförande.. Malin Division Games - Free math games for kids at Fun4theBrain Page 1 2 3 View All The Murb Hospital is now taking new patients! Not feeling well, or just need a check-up, take the bus to 101 Third Avenue to visit the helpful doctors and nurses! Dr. Dr. This game takes you into the laboratory of Kai, a budding young chemist, who seems to have mixed up his vials and created quite a problem. Bleepy's Gifts Bleepy's gift shoppe is very busy because of Valentine's Day. Monster Car Wash Tessie the two-headed teacher is helping Murb's library by having a fundraiser at the school. Zombie Prom Lucy is ready to dress the actor and actress from the lates movie, Zomie Prom! Snowy's Friend Snowy is having tons of fun this winter, but he is a little bit lonely when all the kids go home in the evening. Candy Capers The parents from this town decided that it was too easy getting the candy at the door, so they made an obstacle course around the neighborhood. Cargo Security! Security Officer Hubert could use your help down by the docks. Arrrgh! Muddy's Marsh Tory Tools!

Grand Prix Multiplication Grand Prix Multiplication Grand Prix Multiplication is a multi-player racing game that allows students from anywhere in the world to race one another while practicing their multiplication facts! Content: Multiplication facts to 12 Standards:3.OA.C.7: Fluently multiply and divide within 100 Players: 4 Arcademics Plus Achievements: Today's Top Scores Grand Prix Multiplication Arcademics provides free online educational games, free math games, free language arts games and more for students K-8.

Related: