background preloader

Lexin Animationsteman

Lexin Animationsteman

Retorikhandbok Retorik betyder talarkonst, vältalighet och vältalighetslära. Aristoteles kallade retoriken läran om konsten att övertyga. Det är också den tolkningen som vi gör på denna sida. Låt oss säga att retorik är läran om hur man på bästa sätt övertygar människor. Det viktiga är då inte att vara sann utan att vara sannolik nog att bli trodd. Retorik är det sannolikas konst, där är alla medel är tillåtna. Retoriken skapades i Grekland under 400-talet f Kr. Under medeltiden ansågs retoriken vara den högre utbildningens förnämsta ämne. Den klassiska retoriken handlar om att tala övertygande inför en grupp åhörare. Kvinnliga präster - Svenska kyrkan - Om oss Redan 1919 väcktes frågan om kvinnors möjlighet att bli präster. Det skulle dröja nästan 40 år innan kvinnan fick tillträde till prästämbetet. När kvinnorna fick rösträtt 1921 kom även frågan om kvinnors möjligheter att få statliga tjänster i fokus. En långdragen process Efter andra världskriget blev statliga ämbeten och tjänster lika enligt lag för kvinnor och män. En utredning kom där man inte såg några hinder för kvinnliga präster, förutsatt att det redan fanns en manlig präst i församlingen där de anställdes. Ett lagförslag om kvinnors möjlighet att bli präster kom 1957. Året efter lade regeringen fram en proposition i riksdagen om kvinnors behörighet till prästerlig tjänst. Beslutet grundades i teologisk övertygelse om att alla – oavsett kön – skulle ha möjlighet att inneha alla tjänster i kyrkan. Sin första kvinnliga kyrkoherde fick Svenska kyrkan tio år senare och första domprost år 1990. Vid kyrkomötet 1982 togs klausulen bort.

Författarskola Skrivboken.nu - Skrivar-community - för alla åldrar!Författarskola - Skrivarkurser under helger och sommar. Författarskola - en kostnadsfri skrivarkurs för alla åldrar Välkommen till en grundkurs i berättandets grammatik! Förklaringsmodeller, övningar och material underlättar vägen mot den färdiga berättelsen. Passar Författarskolan verkligen alla? Författarskolan skapades från början med tanke på lärare och elever i skolan. Makete-metoden & Pennvässaren Metodiken finns förklarad i läromedlet Pennvässaren och har fått namnet Makete-metoden. Pennvässaren - innehållsförteckning.Smakprov ur Pennvässaren.Att tänka på innan arbetet börjar.Förslag till arbetsgång.Arbete med karaktärer under en termin.Mera skrivhjälp i Pennvässaren.Pennvässarens övningar i NY skrivarklubb på webben. Veronica Grönte heter jag, som önskar dig lycka till med berättandet. Makete-metodens material och upphovsrätten Hur kan övningarna, bilderna och kopieringsunderlagen användas? Hjälp till självhjälp - 10 lektioner

Texter att lyssna på inför NpSva9 2010-01-08 11:26 Joakim Wendell Här nedan hittar du texter och uppgifter till ett gammalt nationellt prov. Texterna är i pdf-format, så du behöver Adobe reader för att kunna läsa dem. OBS! Att fundera på angående texterna: Vad handlar texten om? Vad är det för slags text? Finns det några texter du tycker är intressanta? Finns det några texter som är ointressanta? Är det några texter som är svåra att förstå sig på? Finns det några texter som har något gemensamt innehåll? Du kan lyssna på texterna här: Introduktion: Mig äger ingen: En avhoppares berättelse: Sådana människor: Miljöflyktingar att vänta: Bluff om klimatet: Att få in ett slag: {jsmallfib [repository]}

BerättarVerkstan - skrönor, sagor och myter, berättarkurser och berättarteknik Förmågan att lyssna Det finns en språklig färdighet som är oerhört viktig men som vi inte alltid undervisar explicit i, nämligen förmågan att lyssna. Många gånger tror jag att vi tänker att förmågan att lyssna utvecklas per automatik men lika lite som förmågan att läsa eller skriva utvecklas automatiskt gör förmågan att lyssna det. Det krävs träning och det krävs att någon modellar och undervisar om hur man gör när man aktivt lyssnar. Lyssna, tänker ni kanske nu, lyssna ingår ju som en självklar del av förmågan att kommunicera och att samtala. Förmågan att lyssna i läroplanen Att kunna kommunicera är centralt i mötet med andra människor oavsett ämnesområde eller var i livet och samhället en människa befinner sig. I kursplanerna för ämnena svenska, svenska som andraspråk och modersmål i de obligatoriska skolformerna finns kunskapsområdet Tala, lyssna och samtala med innehållspunkter som innebär att undervisningen ska behandla olika former av samtal och muntliga presentationer. Strategier före lyssnandet

Att läsa, skriva och kommunicera bättre | Grunderna i svenska språket Ljudböcker på Youtube? Ja! Du vet väl om att du kan hitta ljudböcker för barn och unga på Youtube? Inlästa, animerade eller textade. På svenska finns det mest ljudböcker men på engelska finns det ett otal både ljudböcker men även upplästa böcker som är textade för medföljning. Detta är en skatt som många inte känner till, visste du? Saknar du böcker? På svenska? Sök på barnbok svenska eller ljudbok så får du upp olika förslag På engelska? Sök på English talking books, Childrens audiobook, Childrens storybook, Childrens animated books för att hitta ett antal förslag Hörförståelse på engelska Vill du göra egna ljudböcker? Vill du samla dina Youtube-klipp för att lättare hitta tillbaka finns en bra tjänst som heter plistapp.com där du kan göra olika listor att dela med dig av Här är en lista jag gjort: Korta.nu gör länkar korta och begripliga Relaterade Låna gratis e-böcker till iPads Vill du låna e-böcker gratis från ditt biblioteket? I "Allmänt"

Lista över svenska idiomatiska uttryck För ordspråk, se Lista över svenska ordspråk. För liknelser, se Lista över svenska liknelser. Detta är en lista över idiomatiska uttryck på svenska. A[redigera | redigera wikitext] Aldrig i livet – Starkt uttryck för att vägra gå med på något. B[redigera | redigera wikitext] Bakom flötet – Om en obegåvad eller ointelligent person.Bakom någons rygg – Gör något negativt som berör en viss person utan att denne får kännedom om det.Balansera på slak lina – Ett svårt uppdrag som kan få stora konsekvenser om man misslyckas.Barka åt skogen – Det kommer garanterat att gå illa. Beväpnad till tänderna - Att vara så förberedd som det går.Bida sin tid – Tåligt avvakta med att göra något planerat till ett mer gynnsamt tillfälle. C[redigera | redigera wikitext] Cirkeln är sluten – Något har återgått till ett begynnelsetillstånd efter ett komplicerat skeende. D[redigera | redigera wikitext]

Related: