background preloader

Samhälle

Facebook Twitter

Säkerhetsrådet. Säkerhetsrådets ansvar är att upprätthålla världsfred och avvärja hot mot den internationella säkerheten. Säkerhetsrådets sammanträdesrumMedan generalförsamlingen kan diskutera vilket globalt problem som helst, ägnar sig säkerhetsrådet enbart åt frågor som rör fred och säkerhet. FN:s alla medlemsländer har åtagit sig att följa säkerhetsrådets beslut och genomföra dem. Säkerhetsrådets uppgifter: Undersöka varje konflikt eller situation som kan leda till en internationell konflikt.

Medlemmar Säkerhetsrådet består av 15 medlemmar varav fem är permanenta medlemmar. Övriga tio medlemmar väljs in på två år vardera enligt modellen fem länder från Asien och Afrika, två från Latinamerika, två från gruppen Västeuropa, Kanada, Australien och Nya Zeeland samt ett från Östeuropa. Ordförandeposten innehas en månad i taget och cirkulerar bland medlemmarna i bokstavsordning efter ländernas engelska namn. I säkerhetsrådet sitter följande länder: Ständiga medlemmar: Övriga medlemmar (år när mandatet går ut)

Landguiden. Syrien har länge haft konfliktfyllda relationer med omvärlden, men Assadregimen har också skickligt utnyttjat Syriens inflytande i grannländerna för att vinna stöd och ekonomiskt bistånd. Förhållandet till Libanon och konflikten med Israel präglade länge regeringens utrikespolitik. Sedan 2011 har fokus dock varit helt inriktad på att finna allierade i det pågående inbördeskriget. Syrien har utkämpat tre krig mot Israel, 1948–1949, 1967 och 1973, och dessutom stridit mot Israel inne i Libanon under 1980-talet. Formellt råder ännu krigstillstånd mellan dem. Många palestinska flyktingar från dagens Israel bor i Syrien. President Hafiz al-Assad motsatte sig starkt Egyptens fredsavtal med Israel år 1979 och stödde palestinska organisationer som inte erkänner Israels existens och vägrade delta i fredsförhandlingar.

Den stora tvistefrågan mellan Syrien och Israel gäller Golanhöjderna som Israel erövrade 1967. Lång närvaro i Libanon Relationer till stormakterna Tvister med grannstater Försvar. Syrien. Det syriska inbördeskriget är en pågående konflikt mellan myndigheter, i ledning av Bashar al-Assads Baath’s regim, och flera oppositionsgrupper. Det pågår även strider mellan de olika oppositionsgrupperna. Ryssland och Iran stöttar Assad-regimen medan USA och allierade, såsom Turkiet, Saudi-Arabien och Qatar bistår några av oppositionsgrupperna. Bakgrund Assad familjen har suttit vid makten i Syrien sedan Hafez al Assad genomförde en militärkupp 1971. Sedan 2000 är det sonen, Bashar al-Assad (andra från vänster i bakre raden), som varit president i landet. Foto: Wikimedia / Creative Commons Syrien har styrts av familjen Assads auktoritära regim i över 40 år. Rörelsen Muslimska brödraskapet utmanade staten 1982 men trycktes snabbt tillbaka. Assad-familjen tillhör en av Syriens många religiösa minoriteter, alawiterna, som är en undergrupp till shia-islam.

Den arabiska våren April 2011. Inbördeskrig 2011 etablerade delar av oppositionen ett syriskt nationellt råd (SNC) i Turkiet. Sakerhetspolitik. Syrien är ett av Mellanösterns mest tätbefolkade länder. Det finns flera skiljelinjer inom landet: majoriteten är araber, och den näst största gruppen utgörs av kurder. De flesta araber är sunnimuslimer, men det finns flera kristna och andra muslimska grupper. Den styrande eliten i Syrien är alawiter. Deras tolkning av islam ligger nära shiamuslimernas. Trots att landet officiellt är en demokrati, har verkligheten länge varit en annan: Syrien har i årtionden dominerats av Baathpartiet och den mäktiga Assadfamiljen. 2012, i samband med det pågående kriget i Syrien, antogs en ny grundlag. Syriens moderna historia Syrien blev självständigt från Frankrike 1946.

När ledaren för den Förenade Arabrepubliken, Egyptens president Gamal Abdul Nasser, senare beslöt sig för att upplösa alla politiska partier inom unionen så började dock missnöjet att pyra, särskilt inom Baathpartiet. Assadfamiljen tar makten 1970 kom Hafez al-Assad till makten i en ny kupp. Bashar al-Assads intåg Syrien och Israel. Syrien: ekonomi, statistik och fakta - Landguiden. Syrien hade före det pågående inbördeskriget en relativt mångsidig ekonomi med ett välutvecklat jordbruk, goda naturtillgångar samt starka traditioner inom handel och affärsliv. Stora delar av befolkningen led dock av fattigdom och försöken att reformera ekonomin hämmades av korruption och mäktiga intressen inom staten och militären. Den syriska ekonomiska systemet är en blandning av en centralstyrd planekonomi av socialistisk modell och en marknadsekonomi med privatägda företag. De flesta större industriföretag är statsägda, och staten kontrollerar eller har ett stort ägande inom strategiskt viktiga områden som energi, gruvor, el och vatten samt finanssektorn och de flesta bankerna.

Staten bestämmer också priserna på viktiga jordbruksvaror. De i huvudsak privatägda jordbruken och mindre industrierna måste också följa de ekonomiska femårsplaner som staten drar upp. Utvecklingen sedan 2011 På grund av kriget har handeln med omvärlden skurits av och Syrien har utsatts för sanktioner. Docs - create and edit documents online, for free. GRAFIK: Alla slåss mot alla i Syrien. Ena dagen kontrolleras vägspärren av en liberal oppositionsgrupp. Nästa dag av militanta islamister. Inbördeskriget i Syrien har blivit ett allas krig mot alla där motståndaren inte längre bara är diktatorn Bashar al-Assad. Splittringen i kriget har ökat kaoset och oberäkneligheten. Och därmed faran för journalister som försöker rapportera därifrån. Kriget består av minst fem frontavsnitt runt större städer där vem som behärskar vilka områden hela tiden växlar.

Dödläge råder Regeringstrupperna har de tunga vapnen och stridsflyg. Just nu råder dödläge. Hittills beräknas 120 000 människor ha fått sätta livet till. Två miljoner har flytt utomlands och befinner sig i flyktingläger i grannländerna Turkiet, Libanon, Jordanien och Irak. Hopp finns Landet är på väg att slitas sönder av alla motsättningar. Ett enda hoppfullt tecken finns. Så här ser läget på slagfältet ut i dag. Alla slåss mot alla i Syrien Oppositionens militära och politiska grupperingar är talrika. Så ser regimens styrkor ut: Syrien. IS, den islamiska staten, Irak, Syrien, aktuella konflikter, FN.

Den islamiska staten (IS) är en islamistisk militant terroristgrupp som idag kontrollerar stora områden i Irak och Syrien. IS kämpar för att etablera en islamsk stat. Gruppen har tagit över stora landområden, gjort sig skyldiga till brutala brott mot mänskliga rättigheter och rekryterat krigare från hela världen. Den islamska staten (IS) är också kända som ISIL och ISIS eller som den arabiska varianten DAESH. Gruppen är sunnimuslimsk och var tidigare en del av al-Quaida. IS har fått möjlighet att snabbt växa som grupp på grund av den ostabila politiska situationen i Irak och Syrien. I juni 2014 deklarerade IS att de har etablerat en islamsk stat i de områden de har kontroll över. Bakgrund Saddam Hussein styrde Irak med järnhand mellan 1979-2003. IS växte fram som en reaktion på att USA och Storbritannien med allierade invaderade Irak 2003.

Invasionen ledde till att Saddam Husseins regim förlorade makten. Parter i konflikten De största parterna i konflikten med IS är: Syriska inbördeskriget. Syriska inbördeskriget är en pågående väpnad konflikt mellan syriska regeringstrupper, ledda av president Bashar al-Assad, och stridande från olika oppositionella grupperingar. Konflikten inleddes under den arabiska våren med de första lokala missnöjesyttringarna i januari 2011, vilka i mitten av mars växte till organiserade landsomfattande protester. Protesterna gällde till en början krav på demokratisering, stopp på den utbredda korruptionen, respekt för de mänskliga rättigheterna och ett slut på Assadregimens 40-åriga envälde[74][75], och möttes med omfattande våld av polis, säkerhetsstyrkor och militär.

Under konfliktens gång växte inblandningen från utländska intressegrupper och Syrien såg ett inflöde av pengar och vapen från utlandet. Strider pågår på flera fronter mellan regimstyrkor och en lång rad olika organiserade rebellgrupper (med ett inte obetydligt inslag av utländska stridande), som i sin tur också strider mot varandra. Bakgrund[redigera | redigera wikitext] Al-Qaida.

En global flyktingkris | Oxfam Sverige. Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen som nu. Enligt FN har över 60 miljoner människor tvingats lämna sina hem, sin trygghet och allt de äger bakom sig, i hopp om en bättre framtid i säkerhet. Dessa människor är nu i akut behov av humanitär hjälp, skydd och säkerhet.

Svensk media har, under det senaste året, dominerats av dramatiska bilder på människor som riskerar sina liv för att ta sig till Europa. Dessa bilder talar sitt tydliga språk och visar att det finns ett behov för fler europeiska länder att ompröva sin asyl- och flyktingpolitik så att det blir lättare för människor att ta sig hit på ett säkert sätt. Genom att bygga höga murar och göra det svårt för människor att ta sig till Europa tvingas de till desperata åtgärder. En global kris Även om antalet människor som tar sig till Europa ökar, så är det missvisande att tala om en europeisk flyktingkris. Oxfam arbetar aktivt för att hjälpa människor på flykt. Akut hjälp & långsiktiga lösningar. Här är allt du behöver veta för att förstå kriget i Syrien - P3 Nyheter.

2011 spred sig demokratiprotesterna i Nordafrika och Mellanöstern till Syrien. Familjen al-Assad hade haft makten i Syrien i 40 år. När folket ville ha demokrati svarade regeringen med våld, vilket ledde till inbördeskrig. Se bilderna som visar hur kriget har förstört Syrien Gasattacken utanför Damaskus Hundratals människor dog hösten 2013 i gasattacken utanför Damaskus. Obama och USA hotade med att gå in i kriget efter att kemiska vapen kom in i bilden. Över 1 000 rebellgrupper I dag finns det över 1 000 rebellgrupper i Syrien och regeringen får hjälp av grupper från Libanon och Iran.

En annan grupp som också gett sig in i kriget är IS. Nästan hela Sveriges befolkning Nio miljoner människor har flytt från det fyra år långa kriget Syrien. Alltså har nästan hälften av landets befolkning lämnat landet, för att rädda sina liv. Palmira Koukkari Mbengapalmira.koukkari_mbenga@sverigesradio.se. Syrien. Kriget i Syrien - sammanfattning av konflikten i Syrien. Sakerhetspolitik. Sakerhetspolitik. Syrien har styrts med järnhand av Assadfamiljen sedan 1970. Sedan 2011 är landet involverat i ett oerhört blodigt inbördeskrig som började med demonstrationer för demokrati. Kriget har skördat enorma mängder dödsoffer och skapat en humanitär katastrof.

Förhandlingar och försök från omvärlden att ta ett samlat grepp om situationen har misslyckats. Syrien har länge dominerats av det socialistiska Baathpartiet och den mäktiga Assadfamiljen. Landet har styrts hårt, och media-censur, korruption, politiskt förtryck, inskränkta rättigheter och tortyr har länge varit en del av vardagen. Sedan 2011 har situationen i Syrien präglats av det inbördeskrig som började i och med att den så kallade arabiska våren nådde landet.

Det massiva våldet har skapat stora flyktingströmmar, och man beräknar att 7,5 miljoner Syrier är på flykt inom landet, och att nästan 4 miljoner är på flykt i andra länder. Trots försök att lösa konflikten har våldet fortsatt och har nu pågått i över fyra år. Läs fakta om Syrien.