background preloader

Samhälle

Facebook Twitter

Säkerhetsrådet. Säkerhetsrådets ansvar är att upprätthålla världsfred och avvärja hot mot den internationella säkerheten.

Säkerhetsrådet

Säkerhetsrådets sammanträdesrumMedan generalförsamlingen kan diskutera vilket globalt problem som helst, ägnar sig säkerhetsrådet enbart åt frågor som rör fred och säkerhet. FN:s alla medlemsländer har åtagit sig att följa säkerhetsrådets beslut och genomföra dem. Säkerhetsrådets uppgifter: Undersöka varje konflikt eller situation som kan leda till en internationell konflikt. Presentera förfaringssätt och förlikningsvillkor för att få fram en lösning. Medlemmar Säkerhetsrådet består av 15 medlemmar varav fem är permanenta medlemmar. Landguiden. Syrien har länge haft konfliktfyllda relationer med omvärlden, men Assadregimen har också skickligt utnyttjat Syriens inflytande i grannländerna för att vinna stöd och ekonomiskt bistånd.

Landguiden

Förhållandet till Libanon och konflikten med Israel präglade länge regeringens utrikespolitik. Sedan 2011 har fokus dock varit helt inriktad på att finna allierade i det pågående inbördeskriget. Syrien. Det syriska inbördeskriget är en pågående konflikt mellan myndigheter, i ledning av Bashar al-Assads Baath’s regim, och flera oppositionsgrupper.

Syrien

Det pågår även strider mellan de olika oppositionsgrupperna. Ryssland och Iran stöttar Assad-regimen medan USA och allierade, såsom Turkiet, Saudi-Arabien och Qatar bistår några av oppositionsgrupperna. Bakgrund. Sakerhetspolitik. Syrien är ett av Mellanösterns mest tätbefolkade länder.

sakerhetspolitik

Det finns flera skiljelinjer inom landet: majoriteten är araber, och den näst största gruppen utgörs av kurder. De flesta araber är sunnimuslimer, men det finns flera kristna och andra muslimska grupper. Syrien: ekonomi, statistik och fakta - Landguiden. Syrien hade före det pågående inbördeskriget en relativt mångsidig ekonomi med ett välutvecklat jordbruk, goda naturtillgångar samt starka traditioner inom handel och affärsliv.

Syrien: ekonomi, statistik och fakta - Landguiden

Stora delar av befolkningen led dock av fattigdom och försöken att reformera ekonomin hämmades av korruption och mäktiga intressen inom staten och militären. Den syriska ekonomiska systemet är en blandning av en centralstyrd planekonomi av socialistisk modell och en marknadsekonomi med privatägda företag. De flesta större industriföretag är statsägda, och staten kontrollerar eller har ett stort ägande inom strategiskt viktiga områden som energi, gruvor, el och vatten samt finanssektorn och de flesta bankerna. Staten bestämmer också priserna på viktiga jordbruksvaror. Docs - create and edit documents online, for free. GRAFIK: Alla slåss mot alla i Syrien. Ena dagen kontrolleras vägspärren av en liberal oppositionsgrupp.

GRAFIK: Alla slåss mot alla i Syrien

Nästa dag av militanta islamister. Inbördeskriget i Syrien har blivit ett allas krig mot alla där motståndaren inte längre bara är diktatorn Bashar al-Assad. Splittringen i kriget har ökat kaoset och oberäkneligheten. Och därmed faran för journalister som försöker rapportera därifrån. Kriget består av minst fem frontavsnitt runt större städer där vem som behärskar vilka områden hela tiden växlar. Dödläge råder. Syrien. IS, den islamiska staten, Irak, Syrien, aktuella konflikter, FN. Den islamiska staten (IS) är en islamistisk militant terroristgrupp som idag kontrollerar stora områden i Irak och Syrien.

IS, den islamiska staten, Irak, Syrien, aktuella konflikter, FN

IS kämpar för att etablera en islamsk stat. Gruppen har tagit över stora landområden, gjort sig skyldiga till brutala brott mot mänskliga rättigheter och rekryterat krigare från hela världen. Den islamska staten (IS) är också kända som ISIL och ISIS eller som den arabiska varianten DAESH. Gruppen är sunnimuslimsk och var tidigare en del av al-Quaida. IS har fått möjlighet att snabbt växa som grupp på grund av den ostabila politiska situationen i Irak och Syrien. I juni 2014 deklarerade IS att de har etablerat en islamsk stat i de områden de har kontroll över.

Bakgrund Saddam Hussein styrde Irak med järnhand mellan 1979-2003. IS växte fram som en reaktion på att USA och Storbritannien med allierade invaderade Irak 2003. Invasionen ledde till att Saddam Husseins regim förlorade makten. Parter i konflikten De största parterna i konflikten med IS är: Syriska inbördeskriget.

Syriska inbördeskriget är en pågående väpnad konflikt mellan syriska regeringstrupper, ledda av president Bashar al-Assad, och stridande från olika oppositionella grupperingar.

Syriska inbördeskriget

Konflikten inleddes under den arabiska våren med de första lokala missnöjesyttringarna i januari 2011, vilka i mitten av mars växte till organiserade landsomfattande protester. Protesterna gällde till en början krav på demokratisering, stopp på den utbredda korruptionen, respekt för de mänskliga rättigheterna och ett slut på Assadregimens 40-åriga envälde[74][75], och möttes med omfattande våld av polis, säkerhetsstyrkor och militär. En global flyktingkris.

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen som nu.

En global flyktingkris

Enligt FN har över 60 miljoner människor tvingats lämna sina hem, sin trygghet och allt de äger bakom sig, i hopp om en bättre framtid i säkerhet. Dessa människor är nu i akut behov av humanitär hjälp, skydd och säkerhet. Svensk media har, under det senaste året, dominerats av dramatiska bilder på människor som riskerar sina liv för att ta sig till Europa.

Dessa bilder talar sitt tydliga språk och visar att det finns ett behov för fler europeiska länder att ompröva sin asyl- och flyktingpolitik så att det blir lättare för människor att ta sig hit på ett säkert sätt. Genom att bygga höga murar och göra det svårt för människor att ta sig till Europa tvingas de till desperata åtgärder. En global kris Även om antalet människor som tar sig till Europa ökar, så är det missvisande att tala om en europeisk flyktingkris. Oxfam arbetar aktivt för att hjälpa människor på flykt. Akut hjälp & långsiktiga lösningar. Här är allt du behöver veta för att förstå kriget i Syrien - P3 Nyheter. 2011 spred sig demokratiprotesterna i Nordafrika och Mellanöstern till Syrien.

Här är allt du behöver veta för att förstå kriget i Syrien - P3 Nyheter

Familjen al-Assad hade haft makten i Syrien i 40 år. När folket ville ha demokrati svarade regeringen med våld, vilket ledde till inbördeskrig. Se bilderna som visar hur kriget har förstört Syrien. Syrien. Kriget i Syrien - sammanfattning av konflikten i Syrien. Sakerhetspolitik. Sakerhetspolitik. Syrien har styrts med järnhand av Assadfamiljen sedan 1970. Sedan 2011 är landet involverat i ett oerhört blodigt inbördeskrig som började med demonstrationer för demokrati.