background preloader

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta.se
Related:  samhälle

Dröm om demokrati: Att rösta Hur går ett val till i Sverige och i vilka val kan medborgarna rösta? Vi går igenom vilka beslut som fattas i riksdagen, kommunerna och landstingen samt i EU. Begreppet representativ demokrati förklaras och vi åskådliggör hur platserna i riksdagen fördelas efter valresultatet. Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) berättar om hur en regering bildas och vad den ansvarar för och statsvetaren Jenny Madestam berättar om hur viktigt det är att rösta. EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) pratar om vikten av att samarbeta i Europa och Hanif Bali (M), Roza Güclu Hedin (S), Maria Ferm (MP) som alla sitter i riksdagen berättar om hur deras arbete går till och varför de valt att engagera sig politiskt. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac.

Main Page Vad är grejen med politiska partier? För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. *För användning av texterna i avsnitten om Världens länder (hi, ge och sh) hänvisar vi till Landguiden som drivs av Utrikespolitiska institutet. Ideologier med koppling till riksdagens politiska partier För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. *För användning av texterna i avsnitten om Världens länder (hi, ge och sh) hänvisar vi till Landguiden som drivs av Utrikespolitiska institutet.

Så funkar riksdagen Virtuellt riksdagsbesök Genom att använda virtuella rundvandringen samtycker du till att cookies används. Inga personuppgifter sparas.Mer om cookies Värt att veta 8 partier finns i riksdagen349 folkvalda ledamöter beslutar i olika frågorTalmannen leder riksdagens arbete15 utskott förbereder riksdagens alla förslag till beslut2014 är nästa riksdagsval I riksdagen finns det många ord som kan vara svåra. Barnkonventionen skolmaterial Här hittar du undervisningsmaterial som går att ladda ner eller beställa från oss. Låt dig inspireras av filmer, spel med mera och sätt fart på diskussionerna i klassrummet och förskolan. Flykten slutar här Ett studiematerial för gymnasieelever om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. Det här studiematerialet handlar om barn som har flytt till Sverige, om deras situation och om deras rättigheter. Materialet som innehåller två berättelser av flickor som flytt till Sverige utan sina familjertet belyser hur myndigheter i Sverige och inom EU lever upp till barns rättigheter. För att uppfylla barns rättigheter behöver vi alla en bättre förståelse och kunskap om hur situationen för barn på flykt ser ut. Ladda ner materialet direkt nedan eller köp det i unicefbutiken för 100 kronor. Barnkonventionen i en låda Med stöd av Svenska Postkodlotteriet har vi tagit fram ett material som riktar sig till dig som arbetar i förskolan. Tio lektioner om barnets rättigheter I stormens öga Filmer

Ung Ekonomi Ung Ekonomi Vår målsättning och syftet med Kunskapsbanken är att tillhandahålla bra, användarvänligt studiematerial, för att öka förståelsen för ekonomi, för användning i skolår F-9. att med hjälp av webbsajten Unga Fakta kunna överföra kunskapen och delar av materialet till konkreta klassrumsprojekt i grupp eller enskilt. att med hjälp av text, bild och utskriftsvänliga förslag på klassrumsprojekt, skapa en kreativ skolmiljö med ett upplevelsebaserat lärande som både är lärorikt, utvecklande och roligt. Sajten om Ung ekonomi kan användas på många olika sätt. Vill man inte använda hela materialet går det självklart bra att endast nyttja delar av detsamma, t ex för vissa moment eller för ett fördjupningsarbete, eller kanske bara använda pysselsidorna som ett komplement till den traditionella undervisningen i klassrummet. Mycket nöje, önskar vi på Unga Faktas redaktion. Skolår I menyn till vänster finner du material och anvisningar för respektive ålderskategori.

Spela Demokrati eller diktatur? 6 sekunder sedan: Någon hade problem på nivå 1. Nivå 1 som tog 26 sekunder. 17 timmar sedan: Någon fick alla rätt på nivå 2. Nivå 2 (Nivå 2) som tog 1 minut. 17 timmar sedan: Någon fick alla rätt på nivå 1. 22 timmar sedan: En elev fick alla rätt på nivå 2. 22 timmar sedan: En elev hade problem på nivå 2. 22 timmar sedan: En elev hade problem på nivå 2. 22 timmar sedan: En elev fick alla rätt på nivå 1. 22 timmar sedan: En elev hade problem på nivå 1. 23 timmar sedan: En elev hade problem på nivå 2. 23 timmar sedan: En elev fick alla rätt på nivå 1. Sortera påståendena under kategorin demokrati eller diktatur. Här ä r9 påståenden som du ska avgöra om de tillhör en demokrati eller en diktatur. Nivå 1, 2 Flervalsfrågor text - På varje nivå får du upp till tio frågor. Beräkning av kunskapspoäng Varje avklarad nivå ger 1 kunskapspoäng i detta spel. Spelinfo Det finns totalt 4 kommentarer om detta kunskapsspel.

Hans Rosling: Precis som när man tar körkort – teorin kommer först Publicerad 2015-09-04 16:41 Foto: Jonas Ekströmer/TT Hans Rosling. Tre frågor. Hans Rosling, professor och hyllad föredragshållare, läxade nyligen upp en dansk journalist om världsläget i programmet ”Deadline” på DR 2. Hans Rosling, professor och hyllad föredragshållare, läxade nyligen upp en dansk journalist om världsläget i programmet ”Deadline” på DR 2. Varför har din uppläxning fått så stor spridning tror du? Vad gör dig så bra på att förvandla tråkig statistik till något lättillgängligt? Du använder dig av allt från äpplen till hologram och skosulor för att göra världen mer lättbegriplig...– Glöm inte att jag är svärdslukare också. Dela med dina vänner

Globalarkivet Ekonomi och handel Tillväxt och BNP Ett lands välstånd mäts i BNP (bruttonationalprodukt). BNP är värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period. Även om BNP inte är ett perfekt mått ger det ändå en grov bild av hur rikt ett land är. Under 2011 uppgick Sveriges BNP till 3 503 miljarder kronor. Det kan till exempel jämföras med USA vars BNP är drygt 40 gånger större än Sveriges. Men ett lands BNP kan även mätas per invånare vilket ger en inblick i befolkningens levnadsförhållanden. BNP är också det vanligaste måttet för att beskriva ekonomisk tillväxt. Utrikeshandel - export och import I Sverige finns det nästan en miljon företag. Företag kan sälja sina varor och tjänster i Sverige men också exempelvis till Danmark eller Brasilien. Utrikeshandelns betydelse kan mätas genom ett lands export som andel av BNP (se ovan). Sverige är, liksom andra små europeiska länder som Belgien, Nederländerna och Österrike, en mycket handelsberoende nation. Företagen har blivit multinationella

På lätt svenska: Vad är mänskliga rättigheter? Rättigheterna gäller för varje människa. Det är staten som ska skydda människor och se till att de får sina rättigheter. Regeringen har det största ansvaret. Det finns olika sorters rättigheter. FNs regler om mänskliga rättigheter Efter andra världskriget började många länder samarbeta i Förenta nationerna, FN. Konventioner I den allmänna förklaringen säger länderna att de tycker att det är viktigt med mänskliga rättigheter. Därför var nästa steg att göra konventioner. Konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Konvention om barnets rättigheter. Andra konventionerRegeringen arbetar för att skriva på fler konventioner.

Lättläst - Barnombudsmannen I Sverige har alla barn och ungdomar en ombudsman. Om oss Personen barnombudsmannen väljs av regeringen.Han eller hon är chef för kontoret som heter Barnombudsmannen. Hos oss arbetar cirka 20 personer. Vi tar reda på hur barnkonventionen fungerar i Sverige.Vi informerar om barnkonventionen.Vi kommer med förslag på ändringar i lagen.Vi har kontakt med barn och ungdomar och tar reda på vad de tycker. Barnombudsmannen ska: Representera barns och ungas rättigheter.Driva på arbetet med barnkonventionen.Följa upp arbetet med barnkonventionen.Informera och skapa opinion.Samla kunskap om barns och ungas liv.Utbyta erfarenheter med olika länder. Om barnkonventionen Den 20 november 1989 sade Förenta Nationerna ja till konventionen om barnets rättigheter. Ladda ner

Related: