background preloader

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta.se

http://www.ekonomifakta.se/

Related:  samhälle

Dröm om demokrati: Att rösta Hur går ett val till i Sverige och i vilka val kan medborgarna rösta? Vi går igenom vilka beslut som fattas i riksdagen, kommunerna och landstingen samt i EU. Begreppet representativ demokrati förklaras och vi åskådliggör hur platserna i riksdagen fördelas efter valresultatet. Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) berättar om hur en regering bildas och vad den ansvarar för och statsvetaren Jenny Madestam berättar om hur viktigt det är att rösta. EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) pratar om vikten av att samarbeta i Europa och Hanif Bali (M), Roza Güclu Hedin (S), Maria Ferm (MP) som alla sitter i riksdagen berättar om hur deras arbete går till och varför de valt att engagera sig politiskt.

Vad är grejen med politiska partier? För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Ideologier med koppling till riksdagens politiska partier För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Så funkar riksdagen Virtuellt riksdagsbesök Genom att använda virtuella rundvandringen samtycker du till att cookies används. Inga personuppgifter sparas.Mer om cookies Värt att veta 8 partier finns i riksdagen349 folkvalda ledamöter beslutar i olika frågorTalmannen leder riksdagens arbete15 utskott förbereder riksdagens alla förslag till beslut2014 är nästa riksdagsval I riksdagen finns det många ord som kan vara svåra.

Barnkonventionen skolmaterial Här hittar du undervisningsmaterial som går att ladda ner eller beställa från oss. Låt dig inspireras av filmer, spel med mera och sätt fart på diskussionerna i klassrummet och förskolan. Flykten slutar här Ett studiematerial för gymnasieelever om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. Det här studiematerialet handlar om barn som har flytt till Sverige, om deras situation och om deras rättigheter. Materialet som innehåller två berättelser av flickor som flytt till Sverige utan sina familjertet belyser hur myndigheter i Sverige och inom EU lever upp till barns rättigheter.

Spela Demokrati eller diktatur? 6 sekunder sedan: Någon hade problem på nivå 1. Nivå 1 som tog 26 sekunder. 17 timmar sedan: Någon fick alla rätt på nivå 2. Nivå 2 (Nivå 2) som tog 1 minut. Hans Rosling: Precis som när man tar körkort – teorin kommer först Publicerad 2015-09-04 16:41 Foto: Jonas Ekströmer/TT Hans Rosling. Tre frågor. Hans Rosling, professor och hyllad föredragshållare, läxade nyligen upp en dansk journalist om världsläget i programmet ”Deadline” på DR 2. Ung Ekonomi Ung Ekonomi Vår målsättning och syftet med Kunskapsbanken är att tillhandahålla bra, användarvänligt studiematerial, för att öka förståelsen för ekonomi, för användning i skolår F-9. att med hjälp av webbsajten Unga Fakta kunna överföra kunskapen och delar av materialet till konkreta klassrumsprojekt i grupp eller enskilt. att med hjälp av text, bild och utskriftsvänliga förslag på klassrumsprojekt, skapa en kreativ skolmiljö med ett upplevelsebaserat lärande som både är lärorikt, utvecklande och roligt. Sajten om Ung ekonomi kan användas på många olika sätt.

Ekonomi och handel Tillväxt och BNP Ett lands välstånd mäts i BNP (bruttonationalprodukt). BNP är värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period. Även om BNP inte är ett perfekt mått ger det ändå en grov bild av hur rikt ett land är. Under 2011 uppgick Sveriges BNP till 3 503 miljarder kronor. Det kan till exempel jämföras med USA vars BNP är drygt 40 gånger större än Sveriges. På lätt svenska: Vad är mänskliga rättigheter? Rättigheterna gäller för varje människa. Det är staten som ska skydda människor och se till att de får sina rättigheter. Regeringen har det största ansvaret. Lättläst - Barnombudsmannen I Sverige har alla barn och ungdomar en ombudsman. Om oss Personen barnombudsmannen väljs av regeringen.Han eller hon är chef för kontoret som heter Barnombudsmannen. Hos oss arbetar cirka 20 personer.

Demokrati Demokrati är ett sätt att ordna samhället,och det är motsatsen till diktatur.I en diktatur bestämmer bara ett enda parti eller en enda person.Ordet demokrati kommer från grekiskans ord demossom betyder folketoch ordet kratein som betyder styre.På svenska betyder ordet demokratiungefär folkstyre eller folkmakt. Sverige är en demokrati.I den svenska grundlagen står detatt all offentlig makt ska utgå från folket.I verkligheten fungerar det såatt folket väljer politiker som styr åt folket. Det finns olika sätt att låta folket styra.Ett land kan ha representativ eller parlamentarisk demokratisom när vi i Sverige röstar in politiker i riksdagen.Men ett land kan också ha olika former av direktdemokrati och folkomröstningar.Då styr folket direkt utan några politiker.Forskning visar att fler och fler länder i världen blir demokratiska.

Det demokratiska systemet i Sverige Regeringsformen, som är den grundlag som bestämmer hur Sverige styrs, inleds med meningen "All offentlig makt i Sverige utgår från folket". Det innebär att alla beslut som fattas på olika nivåer i samhället ska grunda sig i åsikter och intressen hos invånarna i Sverige. Västra riksdagshusetFoto: Melker Dahlstrand I Sverige fattas beslut på tre olika politiska nivåer. De nivåer som finns är kommunerna, landstingen/regionerna och staten. I och med att Sverige är med i den Europeiska unionen (EU) finns det också en beslutsnivå över staten.

Related: