background preloader

Ekonomifakta och -statistik om Sveriges skatter, arbetsmarknad, företagande...

Ekonomifakta och -statistik om Sveriges skatter, arbetsmarknad, företagande...

Concise Encyclopedia of Economics Harry Johnson, a Canadian, was one of the most active and prolific economists of all time. His main research was in the area of international trade, international finance, and monetary policy. One of Johnson's early articles on international trade showed that a country with monopoly power in some good could impose a tariff and be better off, even if other countries retaliated against the tariff. His proof was what is sometimes called a "possibility theorem"; it showed that such a tariff could improve the country's well-being, not that it was likely to. Kvalitetsjusterade levnadsår Kvalitetsjusterade levnadsår, eller QALY efter engelskans "Quality-Adjusted Life Years", är ett mått med vilket man kan väga olika medicinska insatser mot varandra. Idén bygger på att man skall inte enbart ta hänsyn till hur många år extra som olika medicinska insatser kan ge utan också ta hänsyn till kvalitén på dessa år. En fullt frisk person anses ha värdet 1 och en död har värdet 0. Ett år i full hälsa motsvarar 1 QALY. QALY kan räknas ut genom att patienten skattar sin hälsa genom något hälsomått. Exempel[redigera | redigera wikitext] Anta att patient 1 och patient 2 har samma sjukdom, patient 1 får läkemedel A medan patient 2 får läkemedel B. Patient 1 skattar sin hälsa till 1 då ger detta: 1 år * 1 = 1 QALYPatient 2 skattar sin hälsa till 0,5 då ger detta: 2 år * 0,5 = 1 QALY I det här exemplet är det ingen skillnad då man inte bara tar hänsyn till antal år utan också kvaliteten på åren Det finns olika metoder för skattning av hälsa, bland annat Se även[redigera | redigera wikitext]

ExecutivePlanet - affärskulturer i olika länder Pengar & Politik | Arena Idé Podden som kommenterar gränslandet mellan ekonomi och politik. Med vår progressiva spade vänder vi på stenarna i ekonomins trädgårdsland. Sandro Scocco tycker till. Sandro Scocco är chefsekonom på Arena Idé och har tidigare bland annat arbetat som chefsekonom på AMS och ITPS och är föreläsare och debattör. Prenumerera på podden via Feedburner , Itunes, Acast, Facebook och Twitter. Avsnitt 22. I somras presenterade Arena Idé rapporten ”900 miljarder skäl att uppskatta invandring”. Avsnitt 21. Timbros vd Karin Svanborg-Sjövall gästar podden när vi gör en reality check på terminens podd-ämnen. Avsnitt 20. LO-ekonomen Åsa-Pia Järliden och Arena Idés Sandro Scocco om de institutioner som begränsar vänsterns makt. Avsnitt 19. Aftonbladet-podden Lilla drevet undrar varför ingen seriös ekonom svarar på Roland Paulsens arbetskritik. Avsnitt 18. Torbjörn Isacson som tillsammans Andreas Cervenca avslöjade SCA-affären gästar podden. Avsnitt 17. Avsnitt 16. Avsnitt 15. Avsnitt 14. Avsnitt 13. Lön Val

This Woman Just Explained Economics In A Nutshell. And It's So True It Hurts. Share this with your friends by clicking below! Share this with your friends by clicking below! Faktafilm om ekonomisk ojämlikhet Svenska folket tycker att skillnaden mellan fattig och rik ska minska rejält, visar Aftonbladet/United Minds undersökning. Svenskarna vill att den rikaste femtedelen ska äga 25 procent av alla förmögenheter. Sanningen är att de äger 87 procent av tillgångarna. Aftonbladet bad United Minds att ställa frågor till svenskarna om fördelningen av landets samlade privata nettoförmögenhet på 5 500 miljarder. Resultat: Svenskarna vill att den rikaste femtedelen ska äga 25 procent, medan den fattigaste femtedelen ska äga 15 procent av förmögen­heten. Svenskarna tror att den rikaste femtedelen i verkligheten äger 38 procent, och den fattigaste femte­delen 10 procent. Sanningen är att den rikaste femtedelen äger 87 procent av nettoförmögenheten. Statistik kring svenskarnas nettoförmögenhet – som innefattar både tillgångar och skulder – slutade Skatteverket att sammanställa 2007, när förmögenhetsskatten hade avskaffats av den nytillträdda alliansregeringen. Minskar för fattiga ”Väldigt olyckligt”

Related: