background preloader

Appar för elever i behov av särskilt stöd

Appar för elever i behov av särskilt stöd
Related:  data och appar

Recensioner av iPhone, iPad- och Android-appar och spel för barn iOS 11 - Nya funktioner för skola och förskola Apple kommer att släppa sitt nya operativsystem iOS 11 i höst, men redan nu har de gått ut med information om vilka nyheter som är att vänta, och det är väldigt bra funktioner för skola och förskola! Här är de funktioner som jag ser som de mest användbara: Skärminspelning En av de mest efterlängtade funktionerna i Skolsverige. Äntligen kommer du att kunna spela in vad som händer på skärmen! Files app Apple släpper en ny app som ska göra det enklare att hantera alla sina filer på iPad. Skriv till Siri Man kan ju undra varför detta inte har kommit tidigare. Skanna QR-koder iOS får nu en inbyggd funktion för att skanna QR-koder. Skärmdump + rita på bild Detta är ju inte två nya funktioner men i iOS 11 har Apple gjort det enklare att rita direkt på en skärmdump utan att först leta rätt på bilden i Bilder. App-dock-list Split Screen/fönster i fönster Drag and drop Dra och släpp mappar, filer, URL:er och bilder mellan appar. iMessage via iCloud Förbättrad Siri-röst Siri – översättning Specialtecken

Claro Apps – iPhone and iPad Apps for reading, writing, magnification and communication Olika metoder behövs för barn med autism Det är en viktig slutsats i en översikt där den brittiska forskaren Sarah Parssons och hennes medarbetare sammanställt forskning och beprövad erfarenhet inom området. Barn och elever med autism är ofta pedagogiska utmaningar för skolor och förskolor. Under senare år har också antalet barn som diagnosticerats med det som benämns som ”autismspektrumstörningar” också ökat, såväl i Sverige som internationellt. Tryck från föräldrar om vissa träningsprogram Samtidigt är frågan ytterst kontroversiell och ibland kommer föräldrar och utbildningssystemet på kollisionskurs eftersom man har olika uppfattningar. En del föräldrar vill till exempel att förskolor och skolor ska tillämpa strikta och strukturerade träningsprogram som bygger på behavioristiska principer. Det finns alltså flera anledningar att mer systematiskt gå igenom kunskapsläget för att bättre kunna ge svar på frågan om vad som utgör den bästa undervisningen för barn och elever med autism. Ingen enskild metod är bäst Text: Claes Nilholm

Isak Skogstad: "Kasta ut datorerna från klassrummen" Alan Eagle har en examen i datavetenskap från ett prestigefyllt universitet och arbetar som rådgivare åt Googles företagsledning i Silicon Valley. Tekniska prylar utgör en lika självklar del av Alans arbetsdag som för de allra flesta av oss andra. Det är för många otänkbart att föreställa sig hur man skulle kunna jobba utan skärmarnas närvaro. Alan har dock valt bort den skärmintensiva vardagen åt hans två barn. I New York Times berättar han hur barnen har placerats på en Waldorf-skola där skärmar i klassrummen är bannlysta – och han är inte ensam. Faktum är att de flesta av skolans elever kommer från familjer med kopplingar till tech-industrin, och många av föräldrarna arbetar på företag som är världsledande inom digitalisering. När de tillfrågas varför de väljer teknikfria skolor uppger de ofta att de värdesätter den mellanmänskliga dialogen. Det finns mycket som tyder på att de inte är helt fel ute. Skolan ska enligt lagen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Tips om appar Exempel på webbsidor med tips om appar Skolappar är en webbplats där pedagoger recenserar appar som med fördel kan användas i skolan. Apparnas användningsområden är kopplade till syfte och förmågor i läroplanen för grundskolan. Skolappar för elever i behov av särskilt stöd. Pedagog Stockholm ger apptips för elever i behov av särskilt stöd. Skoldatatekets sida för verktyg och appar som hjälpmedel. PappasAppar recenserar appar för barn. Logopeden i skolan är en blogg om språkutveckling, läs- och skrivsvårigheter och tidsenliga alternativa verktyg. Legimus är en app för att ladda ner och läsa talböcker. Särnät har gjort en sammanställning av appar för särskolan. På DART:s webbplats finns en sammanställning över appar inom området kommunikation och kognition. Hjälpmedelsinstitutets sammanställning av appar för kommunikation och kognition. Ipad som pedagogiskt och kommunikativt verktyg Facebook-grupper Appar för särskola drivs av Särnet. Ipads i skola och förskola Boktips

och Aspergerförbundet - Skola Läs mer om: Lärarhandledning till URs programserie Liv med autism Allmänt”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål”. Det anges i nya skollagen, som gäller för utbildning från och med den 1 juli 2011. I de inledande bestämmelserna i nya skollagen står även att utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Att gå i skolan är en rättighet, vilket är fastslaget i såväl grundlagen och skollagen som i FN:s barnkonvention. Rätt till särskilt stödOm en elev har behov av särskilt stöd för att nå målen för utbildningen ska han eller hon ges sådant stöd. Det är rektorn som har ansvar för att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Särskolan – för vem?

Tio kritiska frågor om skolans digitalisering – Omvärldsbloggen Skolans digitalisering behöver eftertanke, menar professor Neil Selwyn, och därför har han sammanställt tio kritiska frågor att diskutera. Han var en av de två brittiska forskarna på en pop up-konferens om skolans digitalisering den 19 juni som arrangerades av tre institutioner och en forskningsmiljö vid Göteborgs universitet gemensamt på Pedagogen i Göteborg. Fler inlägg från konferensen publiceras på bloggen framöver. Neil Selwyn är professor vid Monash University i Melbourne, Australien. Förra våren gav jag en kort inblick i Selwyns kritiska perspektiv på skolans digitalisering och hans betoning av värdet med att problematisera det som synes självklart. Neil Selwyn inledde med att konstatera att BETT, SETT och liknande mässor är marknadsplatser och mötesplatser där entusiasmen flödar kring den digitala teknikens möjligheter i skolan. För fem år sedan publicerades en samling förord, artiklar och essäer av William Gibson under samlingsnamnet Distrust That Particular Flavor.

Related: