background preloader

Särskilda behov

Facebook Twitter

Matematiska strategier. Translanguaging skolverket. Four dimensional learning. Metakognitiva strategier. Public Media for Northern CA. The Role of Metacognition in Learning and Achievement. To illustrate the value of metacognition and how it actually plays a role in learning, we can consider an example from mathematics, where it has been shown that metacognition plays a central role in learning and achievement. Specifically, when novice students were compared to seasoned mathematicians, the students selected a seemingly useful strategy and continued to apply it without checking to see if the strategy of choice was actually working well. Thus, a significant amount of time was wasted in fruitless pursuits. The more experienced mathematicians on the other hand, exercised metacognition, monitoring their approach all along the way to see if it was actually leading to a solution or merely to a dead end. Being aware of how one is engaging with the process of learning influences how the student interprets the task at hand, and what strategies are selected and employed in service of achieving learning goals.

How Revising Math Exams Turns Students Into Learners, Not Processors. Teaching metacognitive skills According to Cover, the Lakeview School District has had “a big equity push” in recent years, with two organizations being brought in to lead monthly dialogues for cohorts of about 15 faculty members.

How Revising Math Exams Turns Students Into Learners, Not Processors

Those dialogues prompted Cover to reflect on areas where she had struggled in school — primarily writing. How 'Slow Looking' Can Help Students Develop Skills Across Disciplines. Eight seconds — that’s the latest estimate of the length of the human attention span.

How 'Slow Looking' Can Help Students Develop Skills Across Disciplines

The push to cover more material in the same amount of classroom time also provides a challenge, especially when teachers are told that the skills (like critical thinking and creativity) their students will need in order to compete in the 21st century are ones that take time to develop. Öppna frågor.

Hus

Egenskapen som är viktigare än intelligens. Social and Emotional Learning. Symboler - Symbolbruket. Koll på nätet. Differentierad undervisning istället för individanpassningar – några exempel för kollegiala reflektioner. Vi har ett gruppuppdrag i skolan men allt tal om individanpassningar gör att man kan förledas att tro att bara vi individualiserar mer så klarar vi fler elever.

Differentierad undervisning istället för individanpassningar – några exempel för kollegiala reflektioner

Denna tanke tolkas, upplever jag, som att vi ska individanpassa för varje elev eller så fort en elev verkar ha svårt att lära sig något eller bete sig som man bör i skolsammanhang. Eller varför inte när föräldrar eller tex BUP kräver det? Eftersom studier visar att alla elever någon gång under sin skoltid kommer att hamna i skolsvårigheter kan individanpassningar krävas rätt ofta, kanske varje dag och i varje klass. Ibland gör man anpassningar för att eleven ska kunna göra det som läraren tänker att klassen ska göra, ibland gör man anpassningar som innebär att eleven gör något helt annat än det klassen gör. I ett klassrum ansåg man att man hade individanpassat genom att en person sitter bredvid en elev för att eleven ska klara att ta emot undervisningen.

Vad säger forskningen om individualisering? Hur differentierar du idag? Dyskalkyliboken. Boken Aktuellt om Dyslexi — Dyslexiföreningen. Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter.

Boken Aktuellt om Dyslexi — Dyslexiföreningen

Hem. Page. Tipsbanken är en ny portal för pedagogisk personal i skolan som samlar tips, råd och idéer för att förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan pedagogen och elever med och i olika typer av svårigheter.

page

Tips och idéer kommer från pedagoger som delat med sig under våra VIS-kurser (Verksamt i skolan). Du kan läsa alla tips genom att välja det område som du är intresserad av i menyn till höger. Anna Carlsson: Så är det att vara mamma till ett barn med adhd. Alexander Skytte: Jag har adhd – men är inte min diagnos. Debattören: Stämpla mig inte som en aggressiv person med kort stubin Foto: Privat/Johnér Alexander Skytte skriver om att stämplas utifrån sin diagnos: ”Ser man mig för min diagnos är jag en aggressiv person med kort stubin.

Alexander Skytte: Jag har adhd – men är inte min diagnos

Någon som är oförmögen att göra klart sina projekt och tankspridd med koncentrationssvårigheter. För mig är det samma sak som att anse att asiater älskar ris och amerikaner är feta - fördomar”. Detta är en debattartikel. DEBATT. ”Jahaa, har du adhd? Home. Funktionsrätt & funktionshinderförbunden: Lärare och rektorer – lär er om alla elever. Debattörerna: Skolans personal behöver utbildas om barn och unga med funktionsnedsättning Foto: JOHNÉR För att skolan ska kunna vara inkluderande och ta emot, möta och undervisa elever med varierande behov, krävs större kunskaper kring funktionsnedsättning, elevers rättigheter och vilka konsekvenser en bristande lärmiljö får, hos både lärare och rektorer, skriver företrädare för funktionsrätt och förbunden för funktionsnedsättning.

Funktionsrätt & funktionshinderförbunden: Lärare och rektorer – lär er om alla elever

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet. Pappan Janne Alm: Jag gråter för min son – han orkar inte mer. Var kan man testa sig för dyslexi. Myndigheten för delaktighet. Ågrenska. Ågrenska, ursprungligen Ågrenska konvalescenthemmet[1], är ett av Socialstyrelsen upphandlat nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser.[2][3][4] Ågrenska fungerar som en mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar samt för deras familjer.

Ågrenska

Ågrenska ligger på Lilla Amundön utanför Askim, strax söder om Göteborg. Historia[redigera | redigera wikitext] Grosshandlaren Axel H. Hem. Startsida - spsm.se. Oscar visar vägen - SPSM Webbshop. 125 kr exkl. 6% moms En fortsättning och fördjupning av boken ”Vi är inte bra på barn som Oscar – hur kan vi bli det?”

Oscar visar vägen - SPSM Webbshop

Om hur skolan höll sin vision levande om en skola för alla och om den kunskapsutveckling detta ledde till. Skolor står ofta inför elever som utmanar mer än andra. Det väcker osäkerhet och tvekan. Ska man klara av att möta en elev som kräver något utöver det vanliga? Tydliggörande pedagogik. Vid planeringen av undervisningen för barn, unga och vuxna med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning behöver pedagogen väga in hur den ska anpassas i förhållande till individens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.

Tydliggörande pedagogik

Tillgänglighet. Tillgänglighet när det gäller förskola och skola, handlar om att alla barn och elever ska ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön. Den 1 januari 2015 skärptes Diskrimineringslagen som numera klassar bristande tillgänglighet i alla skolformer som diskriminering. Bestämmelserna innefattar såväl undervisning som lokaler. Stödinsatser i utbildningen. Adhd och autism - förmågor och förutsättningar för lärande. En person med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har ofta annorlunda perceptuella och kognitiva förutsättningar, det vill säga hur sinnesintryck och information upplevs och bearbetas. Det kan få pedagogiska konsekvenser för lärandet i förskolan och skolan. De kognitiva funktionerna kan du läsa mer om på Lär om teknikstöd. Socialstyrelsen har även tagit fram en Kunskapsguide om adhd som bland annat innehåller en film om bemötande och förhållningssätt i skolan.

En person som har adhd har främst svårigheter inom exekutiva funktioner, alltså områden som uppmärksamhet, överaktivitet och att kunna ta initiativ eller hejda impulser. Adhd. Adhd/add i vuxen ålder - www.regionuppsala.se. Enligt aktuell forskning kvarstår i vuxen ålder allvarliga problem hos 1/3 av dem som diagnostiserats i barndomen, 1/3 klarar sitt vardagsfungerande men mår inte särskilt bra, och 1/3 är symtomfria. Många får sina svårigheter diagnostiserade först i vuxen ålder och kan under lång tid ha haft kontakt med vården eller andra myndigheter, utan att ha fått adekvat behandling.

Kärnsymtomen vid adhd/add Kärnsymtomen hos vuxna med adhd/add är liksom hos barn svårigheter med uppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet. Träna svenskt uttal online. Unni Brandeby Hör och härma – uttalsträning i svenska som andraspråk. Hör och härma är ett enkelt och lättillgängligt material för vuxna och ungdomar, användbart från sfi-nivån och uppåt. Materialet vänder sig dels till lärare som hjälp vid handledning och träning i klassrummet, dels till studerande som vill jobba med sitt uttal helt på egen hand eller som extra träning utöver lektionerna i skolan.

Innehållet omfattar alla vokaler, och de konsonanter som brukar vålla besvär. Stor vikt läggs vid betoning, satsmelodi och talhastighet. Några korta berättelser och dialoger övar upp förmågan att uppfatta och återge naturligt tal. Fem resp. sex sånger avslutar häftet. I båda böckerna är övningarna inlästa med paus för eftersägning. Svenskt uttal - Sverige - Läromedel - Folkuniversitetets förlag.

Författare: Roland Burman. Träna uttal - Hem. Uttal.se. Aftonbladet. Pilates circle exercises. Inre drivkrafter och motivation. Arbetsglädje är bästa vägen att nå ökad produktivitet och lönsamhet. FULLTEXT01. Inre motivation positiv för elevers utveckling och lärande: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet. Tomas Jungert, Linköpings universitet Har yttre belöningar (exempelvis guldstjärnor i kanten av skrivboken) en negativ inverkan på elevers inre motivation?

Minskar intresset för människor att engagera sig i eller prestera väl i en uppgift när yttre belöningar erbjuds? Flera meta-analyser har visat att så är fallet. Uppnå dina mål med SMART- metoden. S.M.A.R.T-metoden som står för: Hitta den inre motivationen. Vad blir skillnaden om du får en belöning för att motionera, ringa ett säljsamtal eller skriva en text, jämfört med att själva springturen, säljsamtalet eller skrivandet blir en belöning i sig? Hur kan man jobba med sin inre motivation. Gupea 2077 21627 1. Examensarbete Lars Petersson. Artikel 13 utan bensin stannar motorn.

Tips & Råd. Exekutiva funktioner relationen till sprak las och skrivutveckling hos barn cecilia wahlstedt. ”Min fulla potential” fokuserar på barnen i skolan. Allt om läs-, skriv- och räknesvårigheter. Läs- och skrivportalen.