background preloader

Kul med Duffton - skriv- och lästräning enligt ljudningsmetoden

Kul med Duffton - skriv- och lästräning enligt ljudningsmetoden

Ideas for Using iPads for Digital Storytelling By Sam Gliksman The following is the first of a series of excerpts from Gliksman’s book iPad in Education for Dummies. The digital aspect of storytelling raises the art to a new level of experience. Reading and writing remain crucial educational components. When you think of storytelling from a traditional perspective, you might conjure up any of these images of Danny Kaye telling a story to a group of children seated on the ground; a kindergarten teacher reading a book to a group of young students; a parent reading a bedtime story to a child. Then we reached the information age. Students are becoming producers of knowledge: digital storytellers who use technology to express themselves. Students traditionally produced a product for an audience of one: their teacher. If you own an iPad, you have access to a host of apps and tools for creating digital stories. Throw away that lesson plan that calls for students to “read Chapter 5 and answer questions.” Related

Write to Read med iPads | En blogg om att skriva sig till läsning i Södertälje Förmågor Under en lång period när man pratat om The Big 5 och förmågorna så har det varit mycket kopplingar till djuren. Även jag tyckte att det var bra för mina yngre elever att koppla förmågorna med djuren för att de skulle få något att hänga upp det på. Dessa skyltar ligger under The Big 5 och förmågorna uppe i menyn. Vi började väldigt snart att lägga till de värdegrundande förmågorna så de finns också med som en förmågeskylt. När jag började använda mina förmågeskyltar för över ett år sedan så hade jag faktiskt inte djuren på utan helt andra bilder som jag tyckte kunde passa till. För er som vill använda er av skyltarna med andra bilder än djuren eller de helt utan bilder finns de nu så ni kan ladda ner. Här är en film om hur jag använder The Big 5. För att det ska vara lite lättare för eleverna att förstå vad de olika förmågorna handlar om, använder vi oss av dessa skyltar. De här 5 ingår i vad vi brukar kalla ”The Big 5″ I min klass jobbar vi jobbar också med de värdegrundande förmågorna.

Nio appar för att träna stavning, uttal och ordinlärning Nio appar för att lära sig svenskaPinned: 23 Feb 2015 Sfichatt: ett nytt och annorlunda lärarrum!Pinned: 15 Feb 2015 Sfipaddan.se behöver din hjälp!Pinned: 6 Oct 2014 Sfipodd: gratis poddradiotjänst för sfi-studerande + intervju med projektledaren Olga Carlberg.Pinned: 14 Sep 2014 I detta inlägg presenterar jag ett urplock av de sfi-bloggar som finns ute på nätet (de flesta har jag hittat i olika Facebook-grupper). Det har blivit populärt att ha en klassblogg för att publicera all möjlig information till sina elever. Har du planer på att starta en egen blogg för er klass?

Movenote Kahoot - ett användbart verktyg i klassrummet Ett enkelt julquiz för åk 1-3 har jag skapat på kan man använda i många situationer i klassrummet. Man kan ha riktigt roligt med det.I denna tutorial här ovanför berättar de hela vägen hur man gör.För att skapa konto, vilket är gratis, går man in på gör man också sina quiz som man sedan kan spela i klassrummet. De som ska deltaga i spelet skriver in i sin webbläsare.På öppningssidan där skriver man in den sifferkombination som man får av sin spelledare.Man skriver också in sitt namn, man behöver inte skriva ett påhittat namn om man vill vara anonym.På spelledarens plan syns de namn som ska delta i spelet.Sen är det bara att köra igång. På Kahoot's hemsida finns massor med Kahoots som andra gjort.

Läsförståelsestrategier En läsande klass utgår från modellerna RT (Reciprocal Teaching), TSI (Transactional Strategies Instruction) och QtA (Questioning the Author). RT utarbetades under 1980-talet av forskarna Palincsar och Brown som tog fram fyra grundstrategier som expertläsare använder för att förstå det lästa. De är att förutspå, att ställa frågor, att reda ut oklarheter och att sammanfatta. När dessa strategier tränas på ett medvetet sätt resulterar det i ökad läsförståelse. TSI bygger på samma fyra grundstrategier som RT. Modellen kallas för transaktionell, eftersom den bygger på två principer: utbyte av strategier mellan lärare och elever och utbyte av det meningsskapande som sker mellan lärare och elever ur texten. Ett antal svenska forskare har förespråkat vikten av att kontinuerligt och systematiskt arbeta med att utveckla läsförståelse hos barn, ungdomar och vuxna. Här hittar du förslag på föreläsningar och filmer om hur man jobbar med läsförståelsestrategier. Filmen om läsfixarna. Modellektioner

50 Popular iPad Apps For Struggling Readers & Writers Whether you’re the parent of a child with a reading disability or an educator that works with learning disabled students on a daily basis, you’re undoubtedly always looking for new tools to help these bright young kids meet their potential and work through their disability. While there are numerous technologies out there that can help, perhaps one of the richest is the iPad, which offers dozens of applications designed to meet the needs of learning disabled kids and beginning readers alike. Here, we highlight just a few of the amazing apps out there that can help students with a reading disability improve their skills not only in reading, writing, and spelling, but also get a boost in confidence and learn to see school as a fun, engaging activity, not a struggle. Note: See also 15 Of The Best Educational Apps For Improved Reading Comprehension & 20 iPad Apps To Teach Elementary Reading Helpful Tools Speak It! Fundamentals Reading Writing Spelling

Recension av De eller dem - Lär dig rätt pronomen enkelt Användningsområden Med De eller dem lär du dig skilja på subjektet de och objektet dem på ett lekfullt och enkelt sätt. Med den här appen kommer du aldrig välja fel pronomen igen och dessutom räddar du pojken i spelet från att drunkna. Det förekommer allt oftare att elever får svårare och svårare att skilja mellan de och dem. Appen går ut på att eleven ska försöka undvika huvudpersonen i spelet drunkna och eleven hjälper honom genom att bestämma rätt pronomen, de eller dem. Funktioner Två valbara moduler: Träna och Spela.En hjälpruta kan tas fram vid huvudbry Tänk utanför appen Appen är utomordentlig att använda för elever som kanske är klara med ett område. Undervisningens syfte Sv SvA Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Förmågor som eleverna ska utveckla Sv SvA Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Appen ingår i dessa listor: Du kan också skapa och dela applistor till andra via Pinterest.

150+ språkappar för barn - med svenskt tal Sammanställning över populära språkappar med svensk text och/eller tal – appar för att lära sig svenska. För barn, utlandssvenskar, nyanlända, invandrare, SVA/SFI. På denna sida hittar du tips på språkappar med svensk text och/eller tal. Vi har testat och recenserat dessa appar utifrån ett barnperspektiv men apparna kan givetvis även kan användas av vuxna. Tänkt målgrupp är barn, utlandssvenskar, nyanlända, SVA/SFI. Är du intresserad av andra språk än svenska har vi även en sammanställning över appar som utvecklar barns modersmål. Visa fler (10+) appar › Gratis iOS Permanent och tillfälligt gratis svenska språkappar. Bolibompa · 0 kr · TV-programmet i app med barnvänlig spelare och bokstavsträning Läs mer! Minilobes Ordkronan · 0 kr · Para ihop ord med rätt bild och samla kristaller Läs mer! Guldlock och de tre björnarna · 0 kr · Interaktiv bokapp på rim Läs mer! Minilobes Bildlådan · 0 kr · Pekbok som pratar svenska Läs mer! Boli Kamera · 0 kr · Ta ett foto med Bolibompadraken Läs mer! Minilobes ABC

Levla i läsning | Erica Lövgren 30 Jan Att utveckla sin läsförmåga är viktigt. Eleven behöver “levla” i läsning som jag brukar säga och eleverna förstår direkt vad jag menar. Man behöver vara motiverad och tro på att det är möjligt.Man behöver ha omvärldskunskap eller kunskap om olika typer av spelvärldar för att kunna dra slutsatser av det man upplever i läsningen /spelet.Man behöver lässtrategier och spelstrategier för att vara effektiv.Man behöver känna till hur meningar brukar se ut och hur banor brukar vara upplagda så man förstår när det går fel.Man behöver vara riktigt säker på alla bokstäver och ljud respektive knappar och spakar.Man behöver kunna förstå och tolka orden.Man behöver ett bra arbetsminne så man minns text och banor.Man behöver många timmars erfarenhet. Alla behöver levla i läsning och det finns nästan oändligt med nivåer.

Lek med ABC-raketen Med en lekfull och experimentell spelmiljö kan ABC-raketen bidra till att stärka barns självbild som läsare. Barnen får öva bokstavsljud, lära sig att känna igen hur bokstäverna ser ut och träna på bokstävernas namn. I spelet ABC-raketen har en grupp robotar på upptäcktsresa genom galaxen stannat till utanför jorden. Deras uppgift är att lära sig mer om jorden, ta kontakt med dem som bor där och rapportera hem. Målgrupp Spelet vänder sig till barn mellan 5-7 år som håller på att knäcka läskoden. Pedagogiska mål ABC-raketen ska fånga upp barnens iver och lust att lära. I spelet får barnet öva sig på samma färdigheter som tv-serien Livet i Bokstavslandet fokuserar på. Förstå hur bokstäver låter och heter, samt kunna koppla ihop den med ljud Höra och förstå rim Ljuda ihop bokstäver till ord Förstå sammansatta ord Laborera med bokstäver Förstå att språket gör att du kan vara med och påverka berättelsen Få ett ökat ordförråd och ökad ordförståelse Dessutom övar man sig i spelet på att: Spelmiljön

Related: