background preloader

RSA Animate - Changing Education Paradigms

http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U

Related:  artprof4everPalamósÉducation disruptiveAPRENDIZAJE Y PEDAGOGIA 2.0 DEL S. SXXI

Elevernas syn på skolan Vi skickar ut ett mejl med inrapporteringslänk till samtliga kommuners skolchefer samt till kontaktpersoner som anmält sig till SKL som mottagare för utskicket. Inrapporteringen kommer att var öppen till slutet av augusti 2014 och avser elevenkäter som genomfördes under läsåret 2013/14, i årskurs 5 och 8 oavsett om enkäterna genomfördes under höst- eller vårterminen. Sveriges största elevundersökning I Öppna jämförelser – Grundskola 2014 kan 192 kommuner jämföra sig när det gäller elevernas syn på skolan och undervisningen.

Snabbkurs för Tomas Tobé och andra som inte hunnit sätta sig in i de senaste 20 årens forskning om bedömning i skolan Med anledning av diverse politiska utspel om fördelar med mer betyg, prov och läxor och det lättvindiga avfärdandet av kritiken mot dessa utspel, har jag tagit fram en Youtube-kurs för stressade utbildningsdebattörer. Den börjar med Skolverkets material kring värdet av en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därefter följer intervjuer och föreläsningar med några av väldens främsta forskare kring motivation, lärande och bedömning. För dem som föredrar föreläsningar på svenska har jag även lagt till några av mina egna föreläsningar om bedömning och lärande. Flera duktiga lärare och rektorer som riktat kritik mot politikernas betygsiver har lättvindigt avfärdats som betygsmotståndare (t.ex. här). Kursen avslutas därför med tre exempel på utomordentligt lärararbete kring bedömning i syfte att illustrera hur kreativa och duktiga lärare flyttat gränserna för bedömning långt bortom ” den eviga betygsfrågan”.

På jakt efter skolpolitisk fantasi Alla politiker förefaller vara överens om att den svenska skolan behöver åtgärdas. Det är inget konstigt med det, verksamheter behöver förstås utvecklas. I debatten handlar det ofta om vilka konkreta åtgärder som behöver vidtas: Tidigare betyg? Inga betyg (kan dock inte sägas i dagens debatt)?

Related:  Motion GraphicsvamniesApproches et concepts pédagogiquesQuelques perles animées...dan4manPedagogy & Issues in Higher EducationAlternative EducationrangerralphÉducationEduactionWAKE UP!!!!!How to LearnPerles en tout Genres(En Transit)TEDFutureSir Ken Robinsontmoses1mauriceschill2على النتHistory of ThingsKen Robinson