background preloader

Undervisning metoder och verktyg

Facebook Twitter

Att mötas och utbyta erfarenheter, samla tankar i in-texter och skriva genom interaktion. Att få idéer och att inspireras, att mötas och att utbyta erfarenheter.

Att mötas och utbyta erfarenheter, samla tankar i in-texter och skriva genom interaktion

Det är vad kollegialt lärande handlar om. Att tillsammans med kollegor möta ny kunskap samt komma till nya insikter och utvecklas genom arbetet med Läslyftet känns som en enorm förmån, speciellt med tanke på att det leder till en utveckling av vår pedagogiska och didaktiska syn, vilken gynnar eleverna. Läslyftet ger oss en gemensam ingång när vi möter och arbetar tillsammans med eleverna utifrån syftet att utveckla deras språk så väl som deras kunskap.

Språk och ämnen går hand i hand. Under veckan har jag lärt mig en massa nytt och blivit ordentligt inspirerad efter att ha tillbringat två dagar på Södertörns högskola som en del i Läslyftets handledarutbildning. In-texter och elevinteraktion Veckans kollegiala arbete med del 2 i modulen Skriva i alla ämnen, Undersöka och dela tankar fick mig att verkligen stanna upp och reflektera kring elevers skrivande och gav mig konkreta, användbara tips och idéer. Struktur: Om kollegial handledning och språkutvecklande biologiundervisning – Strategier för lärande. Jag vill gärna berätta om något väldigt inspirerande som jag har fått vara med om under läsåret 2015/2016.

Om kollegial handledning och språkutvecklande biologiundervisning – Strategier för lärande

Inom ramen för mitt försteläraruppdrag på Täby Enskilda Gymnasium har jag under de senaste tre åren på olika sätt fått möjlighet att sprida mina tankar kring läsundervisning och språkutvecklande undervisning. Jag har fått utrymme på studiedagar för att arbeta med hela lärarkåren, men även mycket tid inom mitt programråd på samhällsprogrammet. Utöver det har vi aktivt arbetat med olika fortbildningsinsatser i svenskgruppen. En del av arbetet kan du läsa om under fliken ”Kollegialt lärande” här på bloggen. Under förra läsårets utvecklingssamtal ställde min dåvarande chef Eva frågan hur jag ville fortsätta detta arbete inom kollegiet.

Min kollega Cecilia Friedman, en mycket uppskattad lärare i idrott och biologi, hade under mina utbildningar uttryckt ett extra starkt intresse för att utveckla sin undervisning i ovanstående avseende. . … och så vidare. Åsa Edenfeldt. Språkets utveckling. Presentation. Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen. Kamratbedöming + Lärarbedöming + Självbedömning + Digitala verktyg + Flippade klassrum = YES WE CAN! YES WE CAN!

Kamratbedöming + Lärarbedöming + Självbedömning + Digitala verktyg + Flippade klassrum = YES WE CAN!

Resultatet av just dina elevers lärande kommer att variera beroende på vem du är som pedagog, vad du har för relation till dina elever, hur skicklig du är på att ställa ”rätt typ av frågor”, hur du ser på lärande och hur långt du har kommit i användandet av digitala verktyg, med mera. En sak är säker: Om du använder dig av konceptet i rubriken på ett medvetet sätt kommer du att lyfta dina elever och få ett ”effektivt lärande”, åtminstonne om man lyssnar på J.Hattie och D.Williams, bland andra. Digitala verktyg, formativ bedömning och flippade klassrum kan öppna helt nya möjligheter för lärande.

YES WE CAN, säger Obama. YES WE CAN, borde hela Sveriges skickliga lärarkår ryta ut. Fredrik Sandström. Tävlingar och quiz har alltid varit kul, men med hjälp av digitala verktyg blir det ännu roligare.

Fredrik Sandström

Att göra en Kahoot är förhållandevis enkelt. Gå in och skapa ett konto på getkahoot.com och påta ihop ditt första quiz eller låna någon annans. Det är lite knepigare att ”få igång” quizen. Nybörjarguide ~ Kilskrift. Din nybörjarguide till att flippa klassrummet Vad bra!

Nybörjarguide ~ Kilskrift

Du har börjat intressera dig för att flippa klassrummet. Men vad är det egentligen? Jag intervjuades av Ålands Radio när jag var där och föreläste. Dessutom har jag med i radioprogrammet Skolministeriet när det handlade om det flippade klassrummet. Här kommer Aaron Sams och Jonathan Bergmanns föreläsning från BETT 2013. Här är ett blogg inlägg som heter The Flipped Classroom Guide for Teachers.Flippat London - del 2 Sen föreslår jag att du gå vidare med att titta igenom en del länkar: Den första är Salman Khans föreläsning på TED från 2011. Så nu har du ett begrepp om vad Flippa klassrummet innebär. Men om du nu står på steget"Hur gör jag det? ". Blogga Det finns flera blogghotell, men jag rekommenderar att du använder Blogger, Wordpress eller Moobis. Responsschema. Kamratrepsonsmallar för skrivning vid formativ bedömning. Har lovat att dela med mig av mina responsmallar, sk pre flight-checklist inom svenska.

Kamratrepsonsmallar för skrivning vid formativ bedömning

De används inom nyckelstrategin att akrivera eleverna som lärresurser för varandra, för att tydliggöra för eleven och lära av sina och andras misstag. Det underlättar också rättningsbördan för lärare. Jag har responsmallar för nedanstående hittils men planen är att utöka allt eftersom vi arbetar vidare. Här finns en allmän som en av mina barndomsvänner gjort. Vid skrivandet kan de ha nytta av denna Lathud. Vid bedömning av elevtexterna rekomenderar jag Språket på Väg del 2 från Skolverket där det finns matriser för kriterier i de olika stegen.

Fråge-/ testresurser. Watch & share. Video creation. Make games. Entreprenörskap i skolan boostar motivation. Klart för sändning.

Entreprenörskap i skolan boostar motivation

Projektet ”Radio-Aktiv” förutsätter att eleverna arbetar i grupper över en längre sammanhängande tid. Att mäta det omätbara heter studien av författarna Carin Sävetun, verksamhetsledare på FramtidsFrön i Väst samt Martin Lackéus, doktorand sedan 2009 i entreprenöriell utbildning på Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers School of Entrepreneurship). Carin Sävetun är inte förvånad över att entreprenöriellt lärande, och då inte minst samverkan med omvärlden har en så positiv effekt på elevernas motivation. – Flera positiva erfarenheter som lärare beskrivit av att arbeta på detta sätt har vi nu också fått bekräftade av eleverna i vår studie, säger hon. Vilken är poängen med att göra en studie som visar det som man redan tror sig veta?

– Entreprenöriellt lärande ifrågasätts hela tiden från olika håll. Testa ny mätmetod. SurveyMonkey: Gratis webbenkäter & frågeformulärverktyg. Testmoz - The Test Generator.