background preloader

IT-verktyg

Facebook Twitter

Nearpod - Create, Engage, Assess through Mobile Devices. Skriv ut dina egna post it och notislappar. Jag såg ett så fiffigt tips på en amerikansk undervisningsblogg och kunde inte låta bli att kopiera.

Skriv ut dina egna post it och notislappar

Kopiera i dubbel bemärkelse för det här tipset handlade om att kopiera på notislappar. Jag började med att bara översätta några av lapparna. Vartefter att jag gjorde det så kom jag på flera egna och kombinerade dem bland annat med tips om rollfördelning vid grupparbete från kooperativt lärande. Det är lättare att komma ihåg vilken roll man har om man har bilden på en lapp som du kan sätta på mappen eller boken. Rollerna på post it kan du hitta här. LearningApps - interactive and multimedia learning blocks.

Online whiteboard for teachers and classrooms. Technology Task/App Challenges for Teachers. Läraren som ledare i en online-skola #CanvasLMS – Hannas skolblogg. Niklas Agerbech och Emil Rolsted, Danes Wordwide Huvudkontoret för Danes Worldwide (DW) ligger i centrala Köpenhamn.

Läraren som ledare i en online-skola #CanvasLMS – Hannas skolblogg

Lokalerna är ljusa och moderna, och vi möts av lärarna och systemutvecklarna Niklas Agerbech och Emil Rolsted. DW har erbjudit kurser på distans i över 25 år, utbudet består främst av danskundervisning för barn och ungdomar i åldern 6-17 år, ofta med föräldrar som har bott och arbetat utomlands. DW bedriver även sommarskolor och Learning Centers på olika ställen runt om i världen.

Vi är här för att se hur DW använder digitalt stöd i undervisningen och för att diskutera hur man bedriver ledarskap i en undervisningsmiljö som är mer eller mindre helt digital. Att anamma en kursplattform DW använder Canvas som digital kursplattform för sin verksamhet. Fördelar och nackdelar Orsaken till att DW har valt Canvas som LMS-leverantör beror enligt Niklas bland annat på att företaget är etablerat, utvecklingsbenäget och kundorienterat. Resuse, remix, repurpose. Emaze - Online Presentation Software – Create Amazing Presentations. V1 — Sveriges snabbaste länkförkortare. Kort url med qr-kod och massor av andra funktioner! - korturl.com. Doctopus - How to Use Tutorial. Formida: snabba kommentarer – adrianasturesson. Äntligen!

Formida: snabba kommentarer – adrianasturesson

Ett verktyg som låter oss spara tid när vi kommenterar texter. Visa dina anteckningar privat medan du gör en presentation på flera skärmar - PowerPoint. Föredragshållarvyn är praktisk när du vill visa en presentation med stödanteckningar på en dator (till exempel en bärbar dator), medan åhörarna får se presentationen utan anteckningar på en annan skärm (till exempel en större skärm som den projiceras på).

Visa dina anteckningar privat medan du gör en presentation på flera skärmar - PowerPoint

Obs! : Kontrollera att enheten du använder för presentationen hanterar flera bildskärmar. Kontrollera om tillverkaren har uppdaterad information om funktionen för flera bildskärmar. Ange att föredragshållarvyn med två bildskärmar ska användas i PowerPoint Välj Visa föredragshållarvy i gruppen Bildskärmar på fliken Bildspel. Control Alt Achieve: New Google Forms Quiz Feature vs Flubaroo. Google Forms has long been a favorite tool for schools, and one of the most popular uses for Forms has always been online assessments.

Control Alt Achieve: New Google Forms Quiz Feature vs Flubaroo

Digital quizzes have many benefits for schools including:Automatic grading for quick feedback for teachers and students.Easy analysis of the results to determine who needs help and what content needs retaught.Use of assistive technology to have text read aloud or zoomed in for easier reading.Preparation for high-stakes online tests.Savings on paper and printing.Easy to update in the future or share with others for collaborative editing. Google Forms has always made it super easy to create quizzes, send them out to students, and collect all the responses. The only pain point has been how to grade the student submissions. Thankfully for years we have have the awesome add-on for Google Sheets called Flubaroo. This add-on allows educators to automatically grade the quiz responses as they get submitted from a Google Forms and collected in a Google Sheet.

Telenor Företag. BookWidgets - A must-have for creative teachers in 1:1 iPad classrooms. Piktochart. Home - EUN Academy. Gafe. TubeChop - Chop YouTube Videos. Presentation tools and collaborative platforms. Random Name Generator. Free for education: enhance your teaching, Online whiteboard. Lättare lärande- Digitala pedagog-hacks. Alla vill vi ha upp energin i klassrummet vid den här tiden på året.

Lättare lärande- Digitala pedagog-hacks

Kahoot! Har blivit ett omåttligt populärt verktyg för att göra snabba, lustfyllda kunskapsquiz och exittickets, även i svenska skolan. Kahoot! Är ett gratisverktyg som kan användas både för att starta upp och avsluta ett kunskapsområde, men också som ett kul inslag på en fest eller konferens. Verktyget består av tre olika delar: Diskussion, quiz och enkät, vilka är tänkta att användas pedagogiskt olika: Discussion består av en enda fråga där man anger ett antal svarsalternativ.

Det finns en uppsjö av användarproducerade quizzer på en mängd olika språk. Det är mycket lätt att göra sitt eget quiz från scratch: Det som är svårast är att formulera sina frågor och alternativ på ett klokt sätt. Kahoot! Topplistan visar de 5 som svarat rätt snabbast, men varje spelare får besked om sin placering på sin egen enhet. Eleverna kan också skapa egna quiz genom att registrera konton. Sammanfattningsvis kan man säga att Kahoot!

A web whiteboard. Logo Design and Name Generator. Bästa webbsidorna för att skapa egna spel. Stencyl Stencyl är ett software som du kan ladda hem för att skapa spel och det kostar ingenting i basversion.

Bästa webbsidorna för att skapa egna spel

Gamesalad Ett annat software som du kan använda för att skapa egna spel. Quizalize. My 5 Favorite Google Sheets Add-ons & How t... Stötta eleverna i deras lärande. I Läroplanen för gymnasieskolan 2011 och Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 kan man läsa att undervisningen ska anpassas efter de elever vi har.

Stötta eleverna i deras lärande

I läroplanen för gymnasiskolan står det: Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. I Lgr11 står samma sak men med ett förtydligande: Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. iMovie på iPad. Igår hade alla sjuor och åttor på en temadag.

iMovie på iPad

Ett av passen var att lära sig iMovie på iPad tillsammans med mig. Insåg då att det hänt en del i iMovie, så jag funderade på att kanske göra en liten instruktionsvideo. Senare på dagen så satt jag och läste nya inlägg i en av alla iPad-frupperna på Facebook och där var det några som efterlyste filmredigeringsfunktioner, funktioner som jag "upptäckt" att de numera fanns i iMovie. Satte mig lite för sent igår kväll och började göra en film, och fortsatte allt för länge igår natt med att göra en film om hur iMovie på iPaden ser ut och fungerar. Nu är den i alla fall klar! Den är i 2 delar: Make Your Images Interactive - ThingLink. Bunkr - Present any web content.

Presentation Tools. Skip to main content Create interactive lessons using any digital content including wikis with our free sister product TES Teach.

Presentation Tools

Get it on the web or iPad! Guest Join | Help | Sign In cooltoolsforschools Home. Free Online Puzzle Maker. IKT verktyg. The Ultimate Lesson Builder » Edynco. DIGITALA VERKTYG. Online Mind Mapping and Brainstorming app - SpiderScribe.