background preloader

Geografi

Facebook Twitter

Japan

Geografens testamente Den stora Sverige resan, Norden & Europa. Samer. Länder. Facebook. Fältstudier i geografi. Geologi. (40) Geovetenskap. Jordbruk. ENKLA korta filmer. EU - en översiktsfilm. Istid. Vetamix: Istidens fornlämningar. 9 anledningar till att uppmärksamma samernas nationaldag. Den 6 februari firar samerna sin nationaldag. Här är varför den borde uppmärksammas mer. 1. Ursprungsfolk Samerna är erkända som ursprungsfolk och nationell minoritet i Sverige. Beslutet togs i riksdagen 1977 och i regeringens proposition som då röstades igenom stod följande: ”Samerna utgör en ursprunglig befolkning, som i Sverige är lika gammal som eller äldre än landets majoritetsbefolkning”. 2. Samiskan är ett av Sveriges fem minoritetsspråk tillsammans med finska, meänkieli (tornedalsfinska), romani chib och jiddisch. 3. Att samernas nationaldag firas just den 6 februari beror på att det allra första samiska landsmötet hölls i norska Trondheim den 6 februari 1917. 4.

Den färggranna samiska flaggan godkändes 1986. 5. Den vackra ”Sámi soga lávlla” skrevs 1906 av Isak Saba och komponerades senare av Arne Sörlie. 6. 80 000 människor Cirka 80 000 samer bor i Sameland, varav cirka 20 000 i Sverige. 7. Samerna har status som ursprungsbefolkning i Norge, Sverige och Finland. 8. 9. Vill ni sjunga Europas länder och huvudstäder? Huvudsidan - Globalis.se. Vill ni sjunga Sveriges landskap så testa Hej Tomtegubbar på landskapen. Online - lär dig geografi (svenska) Världens Häftigaste.

Stenar

Geografi. Världsdelarna. Geoskolan. Den här digitala lärmiljön ger dig som lärare tillgång till undervisningsstöd för grundskolan och gymnasiet. Den innehåller lektionsförslag och en kartapplikation som är öppen för alla att använda. Med Geoskolan kan du som lärare göra din undervisning extra spännande genom att använda den guldgruva av geodata som finns tillgängliga från våra svenska myndigheter. Med hjälp av geografisk information om till exempel markanvändning, geologi, fornlämningar och topografi är det möjligt att analysera, visualisera och utforska vårt samhälle och vår natur på ett spännande sätt. De digitala kartorna ger möjlighet att förstå samspel mellan miljö och samhälle och hur olika perspektiv och intressen ofta står mot varandra.

Mer än geografi GIS och geodata kan användas inom en rad olika ämnen som till exempel geografi, historia, samhällskunskap, biologi, naturkunskap, teknikorienterade ämnen, matematik och idrott. Lektionsförslag och kartapplikation Uppbyggnad pågår Geoskolan är under uppbyggnad.

Fakta om världen

Sverige. Landskap. Norden. Jorden och Klimat. Världen. Europa. Kartor.