background preloader

Geografi

Facebook Twitter

Jorden och Klimat

Världen. Nu är vi 10 miljoner invånare i Sverige. De senaste åren har befolkningen i Sverige ökat kraftigt.

Nu är vi 10 miljoner invånare i Sverige

Anledningen till att befolkningen ökar är att det föds fler än det dör och att invandringen är större än utvandringen. Av ökningen från 9 till 10 miljoner står invandringsöverskottet för tre fjärdedelar och födelseöverskottet för en fjärdedel. SCB och dess föregångare Tabellverket har fört befolkningsstatistik i 268 år. Historiskt har det tagit lång tid varje gång folkmängden ökat med en miljon. Mellan 8 och 9 miljoner invånare tog det 35 år, medan den senaste miljonökningen gick på 13 år. - Vem den tionde miljonte invånaren i Sverige är vet vi inte. Från 1,8 miljoner till 10 miljoner När SCB:s föregångare Tabellverket började med befolkningsstatistiken år 1749 bodde det knappt 1,8 miljoner människor i Sverige (utan Finland).

När vi passerade 9 miljoner 2004 utgjorde kvinnorna en större andel än männen, 50,5 procent kvinnor och 49,5 procent män.

Europa

Kartor. Isländsk turist ritade en karta istället för adress – kom fram. Seismic Monitor - Recent earthquakes on a world map and much more. Huvudsidan. Eero Ettala. A Twist and Miss Top Shot features the... Bright Side - A journey to the centre of the Earth. Geografens testamente - Norden: Fjällens rike - UR Skola. World and Continents - Print Free Maps Large or Small. Fröken Evas skola.

Gillar ni grupparbeten?

Fröken Evas skola

Jag är så där lagom förtjust i företeelsen eftersom det ofta kan bli lite sisådär med kvalitén och arbetet med det hela. Några elever i gruppen utgör basarbetarna och gör grovjobbet, någon slamsar runt och gör att läraren måste fokusera på ”fel saker”, någon är väldigt passiv och tyst och får inte heller så mycket gjort, någon gör det mesta och håller stenhårt i taktpinnen (förståeligt för annars blir inget gjort), några gnäller över att de inte fick bestämma någonting… Och till slut så redovisar gruppen ”sitt” arbete med att läsa innantill från texterna och både elever och lärare är mer än nöjda över att eländesarbetet äntligen är över… Nu var jag kanske mer än lovligt negativ tänker ni kanske?

Och ja, det var jag nog, även om det finns en del sanning i det också. ;) Nåväl, ibland är det liksom dags ändå, för det finns också vinster med grupparbeten. Så, stort tack för inspirationen Kerstin! 2015 National Geographic Photo Contest. Ladda ner och beställ - EU-upplysningen vid Sveriges riksdag.

Sverige

Maps Have Been Lying To You Your Entire Life. The truth is that every map tells a lie, but they don’t all lie about the same thing.

Maps Have Been Lying To You Your Entire Life

For example, Mercator projection maps—one of the most common in use today—exaggerate regions far from the equator. The Goode homolosine projection (pictured below) shows continents that are sized appropriately to one another, but with many interruptions and distortions of distance. Image Credit: Strebe / Wikimedia Commons This give-and-take of benefits has been a perennial problem in cartography. The issue is due to projection, which in map-making results from trying to turn a spherical globe into a flat plane. One of the most popular projections is the Mercator, but of course, it too has its flaws. However, don’t get the idea that the Mercator is a bad map. Since there is no perfect map for all occasions, your best bet is to pinpoint what you need a map for and then to weigh the advantages and disadvantages of each to suit your goal. Read this next: Neanderthals Used Eagle Talons to Make Jewelry. Ulf Lövqvist. Geografens testamente norden. Sverigeguiden.

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Svenska landskap. The World’s Most-Spoken Languages In A Single Infographic. This fascinating infographic elegantly breaks down the world’s most popular languages and the countries in which they are spoken.

The World’s Most-Spoken Languages In A Single Infographic

Specifically, the circle represents the 4.1 billion people around the world who speak one of 23 of the world’s most-spoken languages as their native tongue – the numbers of people speaking an actual language in any given country may actually be higher. It was created for the South China Morning Post by Alberto Lucas Lopez, an infographic journalist. Geografi. Europe: Free maps, free blank maps, free outline maps, free base maps. Made by Sweden. Huvudsidan - Globalis.se. Bild och geografi – Kartor beskriver världen.

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 4–6 Geografins metoder, begrepp och arbetssätt: Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala.

Bild och geografi – Kartor beskriver världen

Topografiska och tematiska kartor. Denna bild visar hur vår jord ser ut om vi vecklar ut en jordglob, inte helt lik kartorna vi tittar på. För att kunna arbeta med vårt projekt behövdes det lite lim, saxar, bollar, utskrifter och snören. Här ligger några av alla jordglober som ska upp i taket. ”Skillnaden mellan kartprojektioner beror främst på syftet med kartan.