background preloader

Geografi

Facebook Twitter

Var beredda på att skånes kuster svämmar över. I slutet av mars samlas experter i Malmö från både Sverige och utlandet för att diskutera hur Sverige bör rusta sig för att hantera stranderosion och extremt högvatten. – Sanningen är att Sverige är synnerligen dåligt rustat.

Var beredda på att skånes kuster svämmar över

En kraftig storm kan leda till stor förödelse, säger Caroline Fredriksson som är doktorand i kusthydraulik vid LTH och den som ordnar konferensen. En förklaring är att ansvaret för Sveriges kustförvaltning idag faller mellan stolarna. England en förebild Därför har hon och hennes forskarkollegor bjudit in experter från olika myndigheter, kommuner, universitet och konsultföretag och med olika yrkesbakgrund såsom biologer och ingenjörer. – Ett första steg är att vi måste börja prata tillsammans med dessa frågor.

Ett land som anges som förebild och kommit längre i att både förebygga skador och varna invånare vid kris är England. Detta bör Sverige göra för att höja beredskapen 1.Utred översvämningsrisken utmed kusten. Stormen 1872. Ungdomar förväntar sig en miljökollaps. Ungdomar har en svart syn på framtiden.

Ungdomar förväntar sig en miljökollaps

De tror att vi är på väg mot en miljökollaps snarare än mot en hållbar värld, enligt en avhandling från Uppsala universitet. Samtidigt vill de hitta omedelbara åtgärder. Avhandlingen visar att trots att gymnasieungdomar är medvetna om dagens miljöfrågor tycker de att det är svårt, eller omöjligt att göra något för att undvika en miljökollaps. Istället refererar en del av dem till framtiden genom att likna den vid historierna om Hungerspelen. – Det är en dyster bild av framtiden som målas upp när det gäller miljöområdet. I sin avhandling Miljökollaps eller hållbar framtid? Vill göra ”rätt saker” – omedelbart I jakten på att vara miljövänliga och klimatsmarta medborgare letar ungdomarna efter ”rätt” saker att göra. . – Man ska komma ihåg att det var miljöfrågorna specifikt som väckte de här negativa uttrycken och att ungdomarna var mer positiva när de pratade om andra saker som exempelvis jämställdhet.

Genklippta grönsaker på en vägg nära dig. NASA:s bilder på hur jorden lyses upp under natten. De nya nattliga bilderna på jorden är tagna med hjälp av Suomi NPP satelliten och instrumentet VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) som tillsammans med dataalgoritmer tagit bort alla naturliga källor till ljus, som bränder och månsken och ger den tydligaste bilden hittills av hur människor har format planeten och lyser upp jorden.

NASA:s bilder på hur jorden lyses upp under natten

Senast NASA publicerade nattliga bilder på jorden var 2012. Sedan dess har forskningsledare Miguel Román och hans team arbetat fram sätt att göra nattbilderna klarare och mer tillförlitliga och siktar nu på att kunna leverera dagliga högdefinierade bilder senare i år. Det ger potential att underlätta bland annat korttidsväderprognoser och katastrofinsatser, skriver NASA. ”Tack vare VIIRS kan man nu övervaka kortsiktiga förändringar som orsakas av störningar i kraftleveranser, till exempel konflikter, stormar, jordbävningar och strömavbrott.” säger Miguel Román till NASA och fortsätter: Läs mer: Kalifornisk blomsterexplosion när torkan tog slut. Projecting progress. The way ahead Our scorecard shows us what the world is on course to achieve by 2030 across the SDG agenda.

Projecting progress

Adopting a sharper focus on bolstering current trends could help improve global performance, raising the projected grades in our scorecard substantially. Achieving the goals will demand much, much more than the efforts currently underway. Our projections show that none of the SDGs will be met unless action is taken early to radically improve rates of change. Transformative action If progress is accelerated our research shows that many of the goals are within reach. How a flow of people affects the flow of water - News - Nature Middle East. While the human cost of the war in Syria is readily apparent, its ecological and environmental impact has been more difficult to measure.

How a flow of people affects the flow of water - News - Nature Middle East

Using remote data such as satellite imagery, researchers based in the US and Canada have now shown that the flight of Syrian refugees since 2013 has dramatically changed water-use patterns and led to an increased water flow into Jordan through the Yarmouk River. The study was spurred by an anomalous pattern in data from Jordan’s Ministry of Water and Irrigation, noticed by Stanford researchers working on the Jordan Water Project. Gapminder: Unveiling the beauty of statistics for a fact based world view. See Before-and-After Photos of the Changing Environment. Side-by-side comparisons reveal just how much glaciers, lakes, and snowpacks have been altered by nature and humans.

See Before-and-After Photos of the Changing Environment

From the ice sheets of Greenland to the deserts of Arizona, many of the world’s landscapes have been dramatically transformed as their climate grows warmer and drier. At the same time, water use and other human activities have altered many landscapes. NASA has accumulated striking photos that show just how much our surroundings have changed. Slide across each image to see before and after pictures. A Shrinking Sea. Climate Time Machine.