background preloader

Sverigeguiden

Sverigeguiden

http://www.sverigeguiden.com/

Länsstyrelsernas GIS-tjänster - Länsstyrelsen Länsstyrelserna erbjuder tjänster både för allmänheten och för professionella användare. Den gamla Datadistributionswebben är ersatt med nedladdnings-funktioner för nationella rikstäckande geodata som nås under "Nationella geodata" till vänster. Länsspecifika geodata över ett visst län finns under "Länsvisa geodata". Sveriges Länskarta finns nu i en ny och mobilanpassad tappning. Beräkna din miljöpåverkan med Klimatkalkylatorn! Visste du att våra transporter, maten vi äter, våra byggnader, vårt sparande och vår prylkonsumtion orsakar enorma koldioxidutsläpp? WWF arbetar hårt för att Sveriges politiker ska göra det lätt och lönsamt för alla att leva klimatsmart, men det finns också mycket du själv kan göra för att minska din klimatpåverkan. Vad satsar du på i år – kanske vill du börja äta mer vegetariskt eller testa en köpfri månad?

World Sunlight Map Watch the sun rise and set all over the world on this real-time, computer-generated illustration of the earth's patterns of sunlight and darkness. The clouds are updated daily with current weather satellite imagery. The Mercator projection used here is one way of looking at the spherical earth as a flat map. Used since the 16th century for navigation, straight lines on this map can be used accurately as compass bearings but the size and shape of continents are distorted. Compare this with Peters, Mollweide or equirectangular projection maps. Also available is a semi-realistic view of dawn and dusk from far above the Earth, a look at the moon, and information about how this works.

OpenStreetMap Where is this? Reverse Directions Welcome to OpenStreetMap! OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license. Hosting is supported by UCL, Bytemark Hosting, and other partners. Learn More Start Mapping World Heritage List (UNESCO) #: As for 19 Natural and Mixed Properties inscribed for geological values before 1994, criteria numbering of this property has changed. See Decision 30.COM 8D.1 Visible Earth (NASA) Panoramio - Photos of the World Panoramas.dk - Photo Panoramiques

Related: