background preloader

Sveriges geologiska undersökning

Sveriges geologiska undersökning

Vulkaner Vulkaner Material Vi har satt ihop utskriftsbart arbetsmaterial om Vulkaner att använda i klassrummet. Det är delar av texten till vårt redan befintliga miniämne om Vulkaner som du hittar till vänster i menyn som man nu kan skriva ut. Vulkaner, Arbetsmaterial Vulkanutbrott I textmaterialet finns även en bild på sidan 3 med en beskrivning på hur en vulkan kan vara uppbyggd. Vulkaner, Vulkanutbrott Sodavulkan Hur gör man en egen vulkan? Vulkaner, Sodavulkan Vulkantest Testa de nya kunskaperna i vårt webbtest om Vulkaner! Vulkantest Åsikter Vi på Unga Fakta är tacksamma om du vill dela med dig av dina erfarenheter om hur du upplever Kunskapsbanken och att arbeta med den.

index Välkommen! Geologi för skolan är ett projekt som har initierats av Stockholms Universitet i samarbete med Naturhistoriska Riksmuseet, och som går ut på att hjälpa lärare att själva införa geologi i undervisningen i Sveriges skolor. Avsikten är att webbplatsen ska fungera som en textbok i geologi, men med tillägg av de möjligheter som nätet erbjuder. Sidorna är naturligtvis även öppna för intressera-de läsare utanför skolorna och vi hoppas att med dessa sidor kunna ge en lättfat-tlig och grundläggande introduktion till geologins värld! Vulkanutbrott på ön Montserrat i västindien.

Related: