background preloader

Start

Start
Related:  GeografigeografiMiljö, natur & vetenskap

index Välkommen! Geologi för skolan är ett projekt som har initierats av Stockholms Universitet i samarbete med Naturhistoriska Riksmuseet, och som går ut på att hjälpa lärare att själva införa geologi i undervisningen i Sveriges skolor. Avsikten är att webbplatsen ska fungera som en textbok i geologi, men med tillägg av de möjligheter som nätet erbjuder. Sidorna är naturligtvis även öppna för intressera-de läsare utanför skolorna och vi hoppas att med dessa sidor kunna ge en lättfat-tlig och grundläggande introduktion till geologins värld! Vulkanutbrott på ön Montserrat i västindien.

Where Do You Belong? 20 Videos Exploring Geography : KQED Education | KQED Pu... Homeland: Immigration in America/Nine Network By Sarah Bremer My students carry GPS-enabled devices (smart phones) in their back pockets and view paper maps as artifacts from a distant past. PBS LearningMedia makes it easy for me to engage these “digital natives.” A quick search turns up high quality, targeted materials that I can easily incorporate into a lesson or homework assignment for my AP Human Geography class. The first time I used PBS LearningMedia, I simply provided my students with several links and instructed them to explore. Too often, sites with materials for teachers provide multiday lesson plans on relatively narrow topics or require paid subscriptions. In PBS LearningMedia, educators can conduct a keyword search or browse by subject area and grade level. I. Geospatial Revolution: History of GIS GIS developed as a product of centuries of map-making and 20th-century, computer-based technology. Geospatial Revolution: Why Study GIS? II. III. IV. V. VI. VII.

Genmodifierade växter Webbsidan syftar till att ge inspiration och stöd till lärare och elever som arbetar med frågor som rör genmodifierade växter i ett samhällsperspektiv. Modern växtförädling och genmodifierade växter som undervisningsområde passar väl in på det som efterfrågas i skolans styrdokument: Modern växtförädling är ett viktigt och intressant forskningsområde. Genmodifierade växter har koppling till aktuella samhällsfrågor som ofta debatteras i media. Undervisningsmaterial kring genmodifierade växter i form av tidningsartiklar, TV-inslag, radioprogram, hemsidor och bloggar ger goda förutsättningar att arbeta med källkritik och argumentation. Olika typer av genmodifierade växter ger ett brett spektrum av fall att diskutera med utgångspunkt i genteknikens möjligheter, risker och etiska frågor. Att arbeta med samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI) i naturvetenskapliga ämnen ger stora möjligheter till en aktuell och intressant undervisning.

Why Do Rivers Curve? - A Video and a Game Why Do Rivers Curve? is a short video produced by Minute Earth. The video explains and demonstrates the role of erosion in forming the bends in a river until an oxbow lake is formed. Videos Hans Rosling explains a very common misunderstanding about the world: That saving the poor children leads to overpopulation. Not only is it not right, it’s the other way around! The world might not be as bad as you might believe! Don’t Panic – is a one-hour long documentary produced by Wingspan Productions and broadcasted on BBC on the 7th of November 2013. Hans Rosling is debunking the River of Myths about the developing world. Instead of studying history one year at the university, you can watch this video for less than five minutes. Explaining the global vaccination programs is NOT a party-killer! Is there a relation between religion, sex and the number of babies per woman? What was the greatest invention of the industrial revolution? Hans Rosling uses Gapminder bubbles in CNN Global Public Square to show US converge with other countries. A one-hour documentary broadcast by BBC, where Hans Rosling says there’s nothing boring about stats, and then goes on to prove it. The urban challenge.

Rymdstyrelsen Fakta om Norden — Nordiskt samarbete En cookie är en liten, textbaserad fil som placeras på din enhet när du besöker en webbplats. Cookies hjälper till att identifiera din enhet. Cookies används för att bibehålla information när du navigerar olika sidor på en webbplats och sedan kommer tillbaka till webbplatsen. Cookies innehåller inte personlig information och kan inte användas för att köra program eller skicka virus till din dator. Cookies på den här webbplatsen Vi använder cookies på den här webbplatsen av flera skäl relaterade till funktionalitet, webbanalys och marknadsföring. Du kan läsa mer om de cookies vi använder under dessa tre flikar. Hur du stänger av cookies i din webbläsare Om du vill blockera användandet av cookies måste du ändra tillståndet i din webbläsares inställningar Läs mer om hur du kontrollerar cookies i din webbläsare på Om du blockerar cookies i din webbläsare, kommer din enhet inte att bli spårad när du besöker vår webbplats.

Fakta om mödravård Hög mödradödlighet 99 procent av alla de hundratusentals kvinnor som dör under graviditet och förlossning lever i låginkomstländer, varav hälften i Afrika. I Sverige är risken en på 14 100 att dö i samband med graviditet eller förlossning. Både barnadödligheten och mödradödligheten i världen har sjunkit under de senaste decennierna. 300 miljoner kvinnor (eller en fjärdedel av kvinnorna i låginkomstländerna) lider av allvarliga skador, infektioner eller funktionshinder som de drabbats av under graviditet och förlossning (1). Mammans hälsa är livsavgörande En gemensam faktor för dessa dödsfall är mammans hälsa. Bebisar vars mamma dör under förlossningen löper en större risk att själva dö under sitt första år, jämfört med bebisar som har sin mamma i livet. Brist på förlossningspersonal En viktig del av förklaringen är att fler än hälften av kvinnorna i låginkomstländerna föder sitt barn utan assistans från utbildad sjukvårdspersonal. Förlossningskomplikationer kan undvikas Vad gör UNICEF?

Linné on line – Fysikens kosmos Ljuset från solen är både källan till livet på jorden och det som möjliggör att vi kan studera omvärlden med våra ögon. När vi ser oss omkring i världen registrerar våra ögon det ljus som reflekteras från de objekt vi betraktar. Våra ögon är anpassade för att ta emot eller registrera ljus från solen med de våglängder som kan passera jordens atmosfär till jordytan. Linné (1707–1778) använde ibland enbart sina ögon när han studerade omvärlden. Författad av: Johan Rathsman och Mats Thunman 15 bra digitala verktyg för geografi | Gränslöst digitalt lärande Idag har jag och mina elever från åttan i Mälarhöjdens skola en PopUplektion på SETT. Vi jobbar med geografi och för er som inte har möjlighet att komma förbi så kan ni läsa här om 15 av de appar och hemsidor som vi använder när vi undersöker världen och presenterar vad vi kommit fram till. Jag ger även några exempel på frågor eller användningsområden knutet till arbetsområdet handel. Undersöka WDI – Data Finder I den här appen kan du själv skapa visualiseringar av data. Images of Change Med den här appen kan du se förändringar i naturen via satellitbilder från NASA. World Factbook Visual Edition Den här appen kan du använda på liknande sätt som WDI men här får du en jämförelse mellan alla länder. gapminder.org Här hittar du Hans Rosling och hans statistik, som kommer från bland annat FN och Värlsdbanken. factlab.com På Factlab så kan du också välja på en mängd olika data från olika källor. selborne.nl/foodmap En avskalad sida, men med tydlig information om var olika produkter odlas. Prezi

Världskoll - Vem skulle du vara om du levde i ett annat land?

Related: