background preloader

Planeringsprocessen

Planeringsprocessen

Kittla hjärnan: Rubriksätt lektionen! Jo, jag kallar lektioner som leder till tänkande – Kittla hjärnan! För att göra det måste lektionerna också ha namn och rubriker. Naturligtvis kan vi kalla lektionen för en lektion i NO. Inte heller säger väl hjärnan: – Hej hopp det här låter kul” om vi skriver – slå upp boken på sidan 47 och läs för dig själv till sidan 54 och svara därefter på de fantastiska frågorna på sidan 55! Hellre döpa lektionerna: Lektionen om ”den osynliga ingrediensen!”

”Individualisering är lärarens stora utmaning” Nyligen konstaterade Skolinspektionen att lärares förmåga att individanpassa undervisningen brister. Myndighetens generaldirektör, Ann-Marie Begler, menade att de granskade lärarna ofta jobbar utifrån en tänkt, genomsnittlig person trots att eleverna i varje skolklass kan olika mycket och lär på olika sätt. ”En skicklig lärare klarar av att ge utmanande uppgifter till alla elever, men sen finns det lärare som inte klarar det och då blir det stökigt i klassrummen”, sa Ann-Marie Begler när granskningen presenterades. Både hon och Skolverket har kopplat brister i individualiseringen till de sjunkande resultaten i internationella mätningar. Reaktionerna lät inte vänta på sig. Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson skrev i en debattartikel att det var systemet som skulle kritiseras och inte de enskilda lärarna. Han, och andra, lyfte frågan om vilka förutsättningar läraren ges i form av förberedelsetid, fortbildning och extra resurser. Hur ska man göra för att kunna möta alla?

Kooperativt lärande – Elevaktiva arbetssätt Elevinflytandet blir verklighet. Måste bara tipsa om spel-idén som mina elever tyckte att vi skulle göra under arbetet med forntiden. När de fick vara med och bestämma hur vi skulle nå målen kring forntiden, i uppstarten av den pedagogiska planeringen, så kom idéen om att göra ett forntidsspel. Nu har vi flera spel igång! Vi har under en tid jobbat mycket med Reportern från En läsande klass och tränat på att ställa frågor. Vi har också använt oss av Lässugen. På bloggen finns några lektionsupplägg och frågeställningar kring Lässugen. Eleverna har fått skriva frågor och svar kring sten- och bronsålder, det är så långt vi har kommit, på kort och sedan fick de göra spelplaner och skriva regler (instruerande genren). Så härligt att höra eleverna ställa frågor som – Hur längre varade bronsåldern i Norden? Vi fyller på med frågor allt eftersom vi jobbar vidare med andra tidsperioder. Eleverna tränar på en massa fakta, kommunicera med varandra, jobba med instruerande text och läsförståelse! Mycket rolig idé från eleverna.

Related: