background preloader

Digitala verktyg för formativ bedömning

Facebook Twitter

Six Tools for Creating Classroom Quiz Games - A Comparison Chart. Twice in the last week I have given presentations about tools for creating fun formative assessment activities.

Six Tools for Creating Classroom Quiz Games - A Comparison Chart

The most popular part of that presentation is when we play a couple of quiz games in Kahoot and Socrative. Those are probably the best known quiz game platforms. They are not the only quiz game platforms. There are some other good ones. All of them have a common purpose, to make review fun, and all of them have some common features. The features that are common to all six platforms are: 1. Så skapar du punk i klassrummet. Priset som ”Årets skolpunkare” fick Johan Eriksson under SETT 2016, bland annat för sin förmåga att skapa ett klassrumsklimat där varje elev blir sedd och vågar ta plats.

Så skapar du punk i klassrummet

En av hemligheterna är att han har hittat nya och tidseffektiva sätt att återkoppla arbetet till sina elever. Johan Eriksson.– Det man verkligen vill är ju att sitta ned några minuter med varje elev och ge muntlig återkoppling på vad de har gjort, men det är inte alltid det finns tid. I stället jobbar jag mycket med olika hjälpmedel för att göra den här återkopplingen, säger Johan Eriksson som är förstelärare på Runbacka skolor/Runan i Sollentuna. Med rörlig bild, Youtube-länkar, smarta program och digitala verktyg sköter han mycket av sin respons till elevernas arbete.

Det sparar tid och bidrar till den formativa bedömningen. – Bra återkoppling gör också att eleverna snabbt kan ta till sig vad de behöver träna mer på. Reaktionerna från eleverna själva har varit uteslutande positiva. Exit ticket - digitalt.

Kahoot

Padlet. Socrative. Zaption o EdPuzzle. 5 Fantastic, Fast, Formative Assessment Tools. I thought I could read my students' body language.

5 Fantastic, Fast, Formative Assessment Tools

I was wrong. As an experiment, I used Socrative when I taught binary numbers. What I learned forever changed my views on being a better teacher. Why Formative Assessment Makes Better Teachers Formative assessment is done as students are learning. Here's what happened in my classroom. "We've got this, it's easy," they said. I looked at the other students and asked, "Do you have this? " They nodded their heads furiously up and down in a "yes.

" My teacher instincts said that everyone knew it, but I decided to experiment. I was floored. I taught for another few minutes and gave them another problem. But the end result was not what you think. I am sold. Good teachers in every subject will adjust their teaching based upon what students know at each point. Formative Assessment Toolkit. Bästa student-respons sidorna/apparna. TodaysMeet TodaysMeet har lagt till några nya fantastiska funktioner för lärare.

Bästa student-respons sidorna/apparna

Nu kan du skapa konton på TodaysMeet, stänga av rummet tidigare, bädda in diskussionerna i en blogg och ta bort kommentarer. Padlet Padlet är en sajt som låter dig skapa en interaktiv anslagstavla. På den här anslagstavlan kan sedan andra skriva och fästa upp små "lappar" som alla kan se direkt. Digitala responsverktyg. Elevutvärderingar i Google formulär av Michael Haglöf - Michael Haglöf. Feedback och enkla enkäter. Geddit: Webbaserad elevresponssystem.

Geddit är ett gratis webbaserat elevresponssystem som gör att lärare snabbt kan mäta elevernas förståelse.

Geddit: Webbaserad elevresponssystem

Eleverna använder appen och anger sin nivå av förståelse på en skala 1-5. Denna formativ bedömning låter lärarna veta om de kan gå vidare eller inte. Återkoppling är privat och i realtid. Du kan också använda flervalsfrågor och korta bedömningar. Det finns också en Chrome app för Chromebooks. Det är lätt att registrera sig och använda Geddit. Mentimeter. Quizalize. Quizizz: Fun Multiplayer Classroom Quizzes. Plickers! Responsenhet på papper! Jag älskar när jag kan integrera det digitala på ett naturligt sätt, att kunna använda digital teknik även om det inte finns 1-1 i klassrummet.

Plickers! Responsenhet på papper!

Jag hittade Plickers för en tid sen, men har väntat på att appen ska uppdateras för att få de funktioner som jag eftersökte. Plickers är ett responsverktyg som utgår både från en webbsida och en app. Skapa ett konto på www.plickers.com så synkar webb och app. I webbläsaren gör du i ordning klasslistor över de klasser som du undervisar, du kan också ha en demo klass, dvs lista utan namn. (Denna kan användas för att samla in en allmän fråga av mer åsiktskaraktär.

I klasslistan tilldelar du varje elev en siffra, denna siffra ska eleven alltid komma ihåg. Sedan skriver du ut Plickerscards, det finns 40st som är numrerade från siffran 1 till 40. De går att skriva ut i A5 (6-7m räckvidd) eller A4format ( 9-12m räckvidd). Plickers fungerar så att du kan ställa frågor med olika svarsalternativ (max 4st) som du vill veta vad de tycker/kan om. SurveyMonkey: Gratis webbaserade enkätprogram & frågeformulärverktyg. TodaysMeet. Vocaroo + Google Forms = Formative Feedback Made Easy.