background preloader

INTRODUCTION

”The Magic Finger” by Roald Dahl. Årskurs 4 läser just nu ”The Magic Finger” av Roald Dahl. Eleverna har själva fått välja om de vill läsa lite snabbare eller lite långsammare med mer tid för tolkningar och frågor. Det blev till slut två ganska jämna grupper (i alla mina tre klasser). TMF Målet med uppgiften är att: – Kunna läsa boken på engelska, tolka den för att förstå innehållet. – Kunna analysera innehållet för att bearbeta och diskutera. – Kunna använda olika strategier för att förstå och kommunicera. – Kunna kommunicera sin läsupplevelse. Arbetsgång: PLANERING & INTRODUKTION (Läs mer…) Presentation av boken och författaren Roald Dahl för hela klassen. GRUPP B (Läs mer…) Alla elever har ett eget exemplar av boken och en papperskopia för att kunna göra egna anteckningar direkt i texten. GRUPP A (Läs mer…) Alla elever har ett eget exemplar av boken. EXTRA (Läs mer…) Vid behov har några elever fått med sig en bok hem. Kommentarer: Kommentarer och tankar före, under och efter arbetet. Related:  karinusundbergLäsförståelse

Getting It Right! Upload Henrik Birkebo Loading... Working... ► Play all Getting It Right! Henrik Birkebo22 videos763 viewsLast updated on Feb 11, 2014 Play all Sign in to YouTube Sign in History Sign in to add this to Watch Later Add to Loading playlists... All Quotes Coloring Pages Here are all quotes coloring pages. I have had so much fun drawing these and hope you can find joy in coloring them in and displaying them. There are quite a few, so I am sure you are going to be able to find at least a couple that will get you inspired and motivated. Just click on the picture below, download and print. Make sure you share these with your family and friends. Mental Discipline Focus and discipline are required when coloring these pages. Relaxation Coloring can be a huge relaxation technique. Creation You aren't just coloring, you are creating art. Fun At the end of the day coloring is fun. Enjoy this page of All quotes coloring pages Return from All quotes Coloring Pages to Quotes Coloring Pages

Att släppa taget om läroboken i engelska | Förstelärare i Svedala Redan i åk 4 började vi en medveten satsning på att digitalisera undervisningen genom att använda Google Classroom. I engelska hade vi då ett digitalt klassrum där jag utvidgade det kapitel som vi utgick ifrån, vi jobbade även med annat centralt innehåll än det som fanns i läroboken. Under vårt tematiska arbete med Billy Elliot projektet, som jag tidigare bloggat om jobbade vi på engelsklektionerna utifrån youtubeklipp från filmen och textutdrag ur boken. På British council finns det en guldgruva av metodtips att ösa ur. När vi skulle starta upp höstterminens arbete kändes det som vi var mogna att släppa läroboken. Jag har tidigare bloggat om hur vi gjort våra bokcirklar digitala i vår svenskundervisning. Min ide var nu att föra över detta till engelska. Fördelen med den digitala boken är att det är ett enkelt sätt att få en helklassuppsättning och att eleverna får texten uppläst och kan lyssna, läsa efter och läsa med, självvalt antal gånger till de känner sig säkra. Att diskutera:

List of 40 FREE Educational Websites According to webometrics, there are more than 17 000 universities, but getting a degree in many of them is quite costly. Many students around the world(and their families) get into big debt or have to work over sixty hours a week in order to afford an education. Two thirds of the US college seniors who graduated in 2011 had student loan debt, with an average of over 27 000 USD per person. Reading those statistics I can't stop thinking about those words from over 30 years ago: "With mass education, it turned out that most people could be taught to read and write. Isaac Asimov died in 1992, but if he could see the opportunities that the Internet is giving us in XXI century he would probably grin from ear to ear. Enough with the words, here is a BADASS list of over 40 educational websites: ALISON - over 60 million lessons and records 1.2 million unique visitors per monthCOURSERA - Educational website that works with universities to get their courses on the Internet, free for you to use.

Få syn på läsförmågan genom skriftlig uppgift Om du vill få fram elevernas läsförståelse av en text som ni läst kan man ju göra det på många olika sätt. Ett sätt som många av mina elever tycker är roligt är när de får göra detta i skrift. Inte genom att de svara på frågor kring det lästa utan genom att få skriva till det lästa. Ett sätt som lockar till skrivande, tolkande och att visa på hur de kopplar handlingen till ett nytt perspektiv är att just skriva om det i textform. När du läst den högt för klassen så diskutera handlingens i stora drag. Förutom att du får fram att eleven förstått handlingen genom att eleven kan sätta handlingen i nytt perspektiv och göra en tolkning ifrån nytt perspektiv så får du fram hur eleven kan gestalta och även språkligt bygga upp en text. Frågor för perspektiv Här finns en pdf för utskrift: frågor_för_perspektiv Nu finns även bilden på engelska tack vare att Sara Bruun översatt den.

Close Reading Anchor Chart | Ms. Houser For the past few months, I’ve been working with our third grade team on implementing one of the curriculum modules produced by Expeditionary Learning. By the way, if you’re looking for high quality, common core aligned curriculum for grades 3-8, these modules are awesome! We just finished up The Power of Reading and had a ton of success with it. Given that this curriculum is Common Core aligned, close reading played a big role in our work. Throughout the module, we created and used anchor charts for learning and thinking that we wanted to refer back to frequently…and close reading is definitely anchor chart worthy! Because so many of us coaches or teachers are working with close reading in one way or another, I thought it might be helpful to create a downloadable anchor chart to support your work. All of these strategies are tried and true and for sure will support close reading. Thanks for reading,

Smarta citat – #mellanstadiebloggen [ENGELSKA] Dessa citat är underbara och gjorda för att färgläggas. Men de kan också bli en rolig uppgift i skolan, till exempel vid läsårets start. Förslag på arbetsgång: Låt eleverna välja ett citat som de tycker om. Betygsinflation och missförstånd - Nicklas Mörk Skolverket gick den 2:a maj ut med ett förtydligande och en utvidgad tolkning av begreppet “till övervägande del” som används för betygen D och B. Det dröjde inte länge innan rubrikerna i tidningarna gav intrycket att det nu blivit mycket lättare att få höga betyg.Det dröjde heller inte många timmar innan missuppfattningarna kring förtydligandet började cirkulera. Inte blev det bättre idag när SVT.se publicerade en artikel om att betygen skapar oro och irritation. Den knapphändiga och otydliga informationen från Skolverket till skolorna i kombination med att förändringen genomförs så tätt inpå betygsättning har lett till att rektorer,lärare föräldrar och elever på vissa håll missförstått förändringen på samma sätt som SVT gjort. Vad gäller? Det Skolverket gick ut med var inga nyheter. Fortfarande gäller för betyget D att hela kunskapskravet för betyget E ska vara uppfyllt och att kunskapskravet för betyget C är uppfyllt till övervägande del. Sprid informationen Nicklas Mörk & Sara Bruun

Silent viewing – att lära ut språklig interaktion Att träna språklig interaktion utan att eleverna känner att det blir tvunget är svårt många gånger. Ett sätt att få igång kommunikationen är genom sk silent viewing. Det är filmklipp utan ljud som man tittar på och sedan kan man: Förutspå – om man tittar på en del av sekvensen och sedan gissar vad som ska komma härnäst.Ordlistor – man skriver ner ord som rör sekvensen och sedan återberättar historien.Eleverna kan skriva dialogerna och läsa in och göra en text/tal till sekvensen.Eleverna kan skriva om historien med ett annat slut och sedan dela med varandra.I grupper kan en elev titta på filmen och sen återberätta för de andra som sitter med ryggen mot – en sk bakdörr.Eleverna kan fylla i ord på vissa ställen där ljudet är avstängt – sk cloze listening. Det går ju givetvis bra att bara stänga av ljudet på vilken filmsekvens som helst. Förslag på tysta filmklipp att använda är:

‎storyline.se Språklärare - lossa tungan med LEGO - Robin Smith Psst! Är du språklärare? Småbarnsförälder? Har du tröttnat på att trampa på vassa bitar från dyra legosatser som hållit i femton minuter efter att de byggts ihop? Så här kan de fått nytt liv, i klassrummet. Det finns övningar som inte tjänar så mycket mer till än att få eleverna att komma igång, att få dem att glömma allt annat och prata ett annat språk, och att få dem välvilligt inställda till ämnet eller i alla fall resten av lektionen; adrenalininjektioner som vi kan utnyttja för att kick-starta en elevgrupp när energinivån är som lägst eller blygheten som värst. Gör ungefär så här: (1) Innan övningen börjar, lägg fram ca 30 bitar lego samt två hjulpar på tio platser i klassrummet. (2) Dela in eleverna i grupper om tre. (3) När utförarna lämnat rummet får instruktörerna lyfta på pappret. (4) Efter ca 5 minuter får instruktörerna hämta in utförarna, som nu har ögonbindlarna på sig, och placera dem framför bitarna. (5) Räkna ner när tiden går mot sitt slut.

Related: