background preloader

Strategier – en viktig grund att stå på

Strategier – en viktig grund att stå på
Jag har funderat mycket på vad som utmärker min undervisning, och kommit fram till ordet strategier. Det finns tydligare i kursplanerna nu är tidigare, och jag nämner ordet på var enda lektion i språk jag har. Nyligen skapade jag en bild för att förtydliga förmågorna i språk, och strategierna ligger som en grund för allt det andra. För att göra eleverna medvetna om hur strategierna fungerar och vilka de faktiskt redan använder förtydligare jag hela tiden. ”Nu ska vi göra Simon says. Vi övar också strategier genom att t.ex. spela word game, en favorit bland de allra flesta elever jag haft. De digitala strategierna är något jag brukar ta med i mina föreläsningar, bland annat finns det några i underlagen från engelsklärarkvällen i Göteborg och SETT2015. Den som vill fördjupa sig i ämnet ytterligare bör ta sig tid att läsa Lena Börjessons publikation för Skolverket, Om strategier i engelska och moderna språk. Related:  BedömningÖvrigtLäsförståelse

Läsförståelsestrategier på svenska och engelska Att arbeta med läsförståelsestrategier är inget nytt för svensklärare, men tack vare det utvidgade kollegiet sprids många bra varianter för att förtydliga och synliggöra detta arbete. Som språklärare har jag inte fått någon formell utbildning kring detta, så inspirationen för min del kommer från nätet. Jag har tittat på de jättetydliga filmerna som Susanne Nystedt har gjort, kollat in Josef Sahlins sida, kikat in på En läsande klass och läst Annika Sjödahls tydliga beskrivningar. Grunden för dessa strategier ligger hos Barbro Westlund och hennes bok Att undervisa i läsförståelse. Det jag har gjort är att jag har gjort sammanfattningar av de olika strategierna med hjälp av canva.com. att förutspå – to predict att ställa frågor – to ask questions inre bilder – inner images att reda ut oklarheter – to clarify att sammanfatta – to summarize

Curriculum for the compulsory school, preschool class and the recreation centre, 2011 The wording of the Curriculum for the compulsory school system,the preschool class and the recreation centre (Lgr11) is based on the Ordinanceon the Compulsory School System announced in the Code of Statutes (SKOLFS) of the National Agency for Education (SKOLFS 2010:37). The wording of the knowledge requirements for subjects in the compulsory school is based on the Provision on the Compulsory School System announced in the Code of Statutes (SKOLFS) of the National Agency for Education (SKOLFS 2011:19).During school year 2011/12, the knowledge requirements for grade E at the end of school year 6 apply as acceptable knowledge at the end of school year 6. All knowledge requirements for year 6 will be applied the first time starting in school year 2012/13. Ladda ner som PDF (5215 KB)

James Nottingham – Learning Pit Härom kvällen såg jag detta klipp på Twitter och efter att ha sett det somnade jag med ett stort leende på läpparna. Ett klipp på drygt 10 min som utmanar och bekräftar mina egna tankar kring hur jag lär mig. Att filmen sedan använder sig av tydliga bilder som visualiserar det som Nottingham beskriver gör det än mer inspirerande! Titta på klippet! The Learning Challenge with James Nottingham from Challenging Learning on Vimeo. I sin bok ”Utmanande undervisning i klassrummet” har Nottingham ett helt kapitel, kap 7, för lärandegropen, en utmaningsmodell som han hänvisar till Jim Butler och John Edwards på 1990-talet. När Nottingham har gjort sin version av modellen har han bland annat utgått från att: Elever är mer intresserade av att lära när deras lärare är nyfikna och uttrycker osäkerhet om sin kunskap om världen.Vi kan alla göra fel.Lärande fördjupas genom utforskande, handledda samtal. Utmaningensmodellen bygger på fyra steg:

ROSE GARDEN Malevik Reading Comprehension Worksheets "Your reading comprehension materials are the best I've found on the web. They are so thorough and comprehensive! My students and I have learned a lot from them. Like these materials? On this page you will find our complete list of high quality reading comprehension worksheets created specially by our team for students in grade levels K-12. READTHEORYWorkbooks Visit our online store here! Our reading comprehension worksheets teach students to think critically, draw inferences, understand scope and global concepts, find or recall details, and infer the meaning of useful vocabulary words. © COPYRIGHT NOTICE: The below publications contain copyrighted work to be used by teachers in school or at home. Grade 1 - Find more here! Phew! You really really like reading comprehension. Critical Thinking Reading Comprehension Worksheets Short Story Reading Comprehension Worksheets © COPYRIGHT NOTICE: The below publications contain copyrighted work to be used by teachers in school or at home.

GT - inget att vifta bort - Mia Smith Många lärare viftar bort digitala verktyg som automatöversättningsverktyg och digitala ordböcker, kanske av okunskap, kanske av rädsla. Men eleverna använder Google Translate oavsett vad vi säger, och att använda verktygen på rätt sätt är en språklig strategi på samma som som att använda en ordbok eller omformulera sina tankar med andra ord. Men hur fungerar det egentligen? Vad ska man tänka på för att inte falla i de fällor som faktiskt finns? Jag har gjort en film riktad till elever kring just digitala verktyg som del av språkundervisningen och språkinlärningen. I filmen går jag igenom fem digitala verktyg: Google, Google Translate, digitala ordböcker i mobilen, Wikipedia som språkverktyg och stavnignskontrollen. Vill du lära dig mer om hur Google Translate fungerar? Nej, det här är inget reklaminlägg. Har du elever som är nyfikna på hur vi går vidare?

Eng åk 9 Writing - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet Här ges exempel på autentiska elevtexter som bedömts uppfylla kunskapskraven för betygsstegen E, C och A vad gäller skriftlig produktion och interaktion för årskurs 9. Underlaget för exemplen är uppgiften A Letter to CONNECT, i vilken det finns ett brev som ska besvaras. Brevet innehåller ett antal frågor/punkter som elever kan ha som stöd när de ska visa sin förmåga att skriftligt beskriva, förklara och diskutera på engelska. För varje nivå (E, C och A) finns ett exempel med en utförlig kommentar som motiverar bedömningen. Dessutom finns för varje nivå också två okommenterade exempel som kan användas av lärare och elever för diskussion om en texts olika kvaliteter. Texterna visar på olika kvaliteter beträffande såväl språk som innehåll. Exempel på texter bedömda som E Exempel på texter bedömda som C Exempel på texter bedömda som A

Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva... Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva… Citatet ovan kommer från en elev i årskurs nio. Upplägget i sig är inte revolutionerande men för just denna elev var det det. I /…/ skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formlera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Hur konkretiserar man aspekterna? Jag valde att lägga upp det på ett lite bakvänt sätt för mig då jag brukar börja med att visa på exempeltexter. Gå igenom instruktionen Till att börja med visade jag instruktionen för uppsatsdelen. Eget skrivande Eleverna fick sedan skriva brevet under resten av lektionen och fortsätta under nästa lektion för att hamna på den tid som eleverna får på själva skrivdagen på de nationella proven. Genomgång av bedömningsaspekterna Nästa lektion började vi med att titta på bedömningsaspekterna för skriva. Kamratbedömning på andras texter Fördelen med att läsa så många olika elevexempel på en gång var att de kunde se gradskillnaderna tydligt.

Language learning: what motivates us? "Where's your name from?" I wasn't expecting to be the subject of my interview with John Schumann, but the linguistics professor had picked up on my Persian surname. Talking to me from California, where he is one of the world's leading academic voices on language learning, he effortlessly puts my own Farsi to shame. Schumann learned Farsi in Iran, where he was director of the country's Peace Corps Teaching English as a Second Language (TESL) programme. Shumann's work and that of his colleagues in UCLA's Neurobiology of Language Research Group, is concerned with the processes that happen within the brain when we learn a language. In 2009, Schumann published The Interactional Instinct: The Evolution and Acquisition of Language. "We've developed a theory called 'the interactional instinct'," Schumann says. Could this interactional instinct, then, be the key to learning additional languages? Native English speakers continue to be notoriously bad at mastering foreign languages.

Not Unit 5! Two conversationsI wonder if, like me, you've ever heard a conversation like this in the staffroom: 'What are you doing this week?' 'Unit 5.'' Or: 'Who are you teaching?'' Perhaps, like me, you haven’t just heard these conversations – but also taken part in them. I think they can arise when our classroom practice is defined too closely by external parameters such as coursebook units and even learner levels. This reduces our own sense of agency1 as teachers, and the degree of agency we feel able to foster in our learners. An opportunity missedFeeling constrained by coursebooks and levels can also lead us to miss learning opportunities. An opportunity takenIn real life, language emerges from communicative need. In our example from Mexico, a real information gap has emerged: only Jorge knows about his own wedding – and it is genuinely motivating for his classmates to find out more. Conversation: allow it, shape itSo, how do we exploit this opportunity? Adding more or stripping back? Notes

Listening strategies | Welcome to English, step 3-4 (Spring 2015) Listening Listening is considered to be the most difficult skill by language learners because we not only have to understand the grammar of the language, but also the speed, pronunciation, intonation and choice of words that the speaker uses. All these factors combined make listening very hard. Luckily, there are some tips and help for you and here I will talk about some strategies to help you become a better listener. Strategies Pre-listening Pre-listening activities are an important part of becoming a better listener. – Think about what you already know before you listen: the topicgenre (news, interview, speech..)the situationthe country in which the language is spoken – Signals such as: “I´m afraid that..” -Connectors such as: although..On the one hand…on the other hand (signals two contrasting ideas) – Sequencers such as: firstly, secondly, next, finally…. , cheese and tomatoes – Pictures and title: can give you clues about the topic etc for the main idea? First, listen for the main idea.

Vikten av effektiv feedback - sluta sätt ut betyg! - Sara Bruun I mitt förra inlägg skrev jag om hur du kan ge snabb och indivduell feedback genom att använda Google Formulär och Flubaroo . Idag fortsätter jag skriva om vikten av feedback, hur du kan arbeta smartare och bli mer effektiv i ditt arbete. Inför dagens text har jag läst en riktigt bra bok i ämnet- Återkoppling för utveckling av Helena Wallberg. (Gothiafortbildning 2015) I Helenas bok finns många tankeställare, men bäst av allt väldigt tydliga och konkreta exempel på hur du kan arbeta med feedback i ditt klassrum. Mitt eget mål för läsåret 2015/2016 var att utveckla sättet jag ger feedback på. Jag har läst en hel del litteratur i ämnet så som boken ovan men också tex Handbok i formativ bedömning av Dylan William (Natur&Kultur 2015). Vi lärare måste alltså undervisa eleverna om hur de använder sig av feedback och att tanken faktiskt är att de ska lära sig något av de kommentarer de får. Själv har jag fastnat för att ge muntliga kommentarer genom att jag skärminspelar elevernas uppsatser.

Bedömning engelska skriva/tala Du blir bedömd enligt fem aspekter. Här hittar du den matris som jag använder vid bedömningen samt lite checklistor så du kan bearbeta och förbättra din text. Den är gjord för mig som pedagog så jag måste visa hur du ska göra. Omfång och bredd Här blir du bedömd för saker som hur du: använder synonymer och fasta uttryckförklarar och beskriver med adjektiv, verbutvecklar ditt resonemang med exempel och jämförelser. Precision böjer verbanvänder rätt pronomenanvänder idiomatiska uttryckanvänder prepositioner Textbindning skapar struktur med en början, en mitt och ett slutanvänder styckenanvänder bindeordanvänder sambandsord Flöde sätter punkt och använder stor bokstavomformulerar så texten flyter (prova att läsa din text högt)stavaranvänder grammatik Anpassar text efter läsare besvarar frågorna till uppgifteninleder och avslutar textenkan skilja på formell och informell text, d v s undviker slang.använder retoriska frågor Strategier Bearbetning

Six Ways To Motivate Students To Learn Scientific research has provided us with a number of ways to get the learning juices flowing, none of which involve paying money for good grades. And most smart teachers know this, even without scientific proof. 1. Fine-tune the challenge. 2. 3. 4. 5. 6. For more about the science of learning, go to AnnieMurphyPaul.com Related

Related: