background preloader

Utvecklingssamtal/IUP/bedömning

Facebook Twitter

Svenska åk 1 3. Matematik åk 1 3. Engelska åk 1 3. Checklista vt 14 åk 11. Checklista vt 15. M l och kravniv er beskrivande texter 23 nov. Svanelids skolfrågor - Big 5. The Big five lathund reviderad. Vi har ett gemensamt språk! Jag följer facebookgruppen The Big 5.

Vi har ett gemensamt språk!

Och nu har det varit många frågor om djuren och olika bilder. Senast läste jag Lotta Karlssons liknelse med de olympiska ringarna. Första gången jag hörde talas om The Big 5 var på en skola i Nacka, våren 2011. Göran Svanelid var där och berättade om ”sitt smarta drag” – att fokusera på de fem vanligaste förmågorna i läroplanen. Efter att jag sedan hade läst artikeln i Pedagogiska Magasinet gick jag i cirklar kring innehållet. Efter ett besök på Skolforum tog jag med mig en hög plastfickor hem och en idé började gro.

Under de här två åren som har gått har jag funderat mycket på olika liknelser, olika sätt att visa och förklara förmågorna och hur de hänger ihop. Jag har själv funderat på liknelsen med de olympiska ringarna. Om några dagar ska jag ta emot mina elever som börjar i årskurs 6. Men djuren, färgerna och tåget gör att vi har roligt. MITT TIPS: Välj en förmåga. Läs mer:Hur kan man synliggöra förmågorna? Dokumentationsverktyg - The big 5. Malins PPlugg. Har gjort en förmågor-vägg som jag hoppas tydliggör förväntningarna på barnen och vad förmågorna innebär.

Malins PPlugg

Vi ska i höst jobba för att förtydliga vad vi bedömer. Jag tänker att jag ska plocka fram djuren på tavlan för att synliggöra förmågorna som vi jobbar med just då. Ska vi jobba med geometriska figurer plockar jag fram lejonet och så jämför vi figurerna eller när vi ska ha klassråd så kan jag ta fram elefanten. Ser fram emot hösten… Men snart lite ledighet. Här finns fler exempel på hur andra har synliggjort förmågorna! Lgr 11, Big 5 och bedömning. Gamla nationella prov. Nationella prov. Nationella prov ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till likvärdig bedömning och betygssättning i skolan.

Nationella prov

Nationella prov genomförs i vissa ämnen i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan, i vissa kurser i gymnasieskolan och inom komvux samt inom utbildning i svenska för invandrare (sfi). Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. De nationella proven kan också bidra till att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna, och en ökad måluppfyllelse för eleverna.

De nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper. Det är regeringen som beslutar om i vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska genomföras. Proven är främst summativa De nationella proven har framför allt en summativ funktion. Start - Bedömningsportalen. Malinsklipp Kunskapskraven - Förmågan Att Kommunicera i Skrift Hur? När? Varför? Två stjärnor och en glödlampa - en film om kamratbedömning. Skrivprocessen bedömning. Elevledda utvecklingssamtal. Blev uppringd av en reporter på en tidning idag som ville intervjua mig om elevledda utvecklingssamtal.

Elevledda utvecklingssamtal

Hon hade tydligen googlat och då kom det jag skrivit om elevledda samtal på min hemsida upp först. Har i ca 8 års tid haft elevledda utvecklingssamtal med mina elever i åk 1-3 och jag måste bara säga att det är en av de bästa saker jag gjort under min 25 år som lärare. Reportern hade skrivit om det för ett antal år sedan och då var det inte alls så vanligt. Jag hoppas och tror att det idag är mer vanligt att man har den formen av utvecklingssamtal än det var då.

Att få eleverna delaktiga i sitt lärande är en självklarhet för mig och då är en del utvecklingssamtalet. Innan samtalet fyller alla elever i en checklista där de svarar på olika frågor. Jag har haft elever i åk 1-3 som gjort detta galant. Efter att checklistan är klar diskuterar jag med varje elev inför samtalet utifrån den. Vid själva samtalet är det eleven som är i centrum och pratar mest. /Ullis.