background preloader

Pedagog Stockholm

Facebook Twitter

Skriv ut dina egna post it och notislappar. Krävande föräldrar är undervärderade hjältar. Läs- och språksatsningen. Läsning utmanar vår förmåga att processa, samla in och bearbeta information i en process där allt sker simultant.

Läs- och språksatsningen

Vi kräver av vår hjärna att den känner igen ord, skapar mening från lästa ord och text, känner igen meningsstrukturer, innehåll och kan ta ställning till varje dels relevans för läsningen och läsförståelsen. Detta kan vara nog så svårt för våra nybörjarläsare som kämpar med avkodningen. Det blir helt enkelt ingen energi eller utrymme kvar för själva meningsskapandet.

Det är också svårt för de av våra elever som har brister i sin minneskapacitet. Problem med minnet kan ha många orsaker som exempelvis biologiska, dvs. individen har helt enkelt dåligt minne. Excel – ett digitalt verktyg som håller ännu. Perso nligen har jag aldrig varit någon stor anhängare av Excel.

Excel – ett digitalt verktyg som håller ännu

Det mesta jag har velat göra, har gått att göra i Word. Gränslöst digitalt lärande. Jag och flera av mina kollegor tycker att många barn idag har svårare att koncentrera sig.

Gränslöst digitalt lärande

Vi upplever att de har kortare uppmärksamhetsspann och att lektionerna behöver vara varierade och underhållande för att hålla kvar elevernas fokus. Har vi fler barn med koncentrationssvårigheter idag än för 20 år sedan? Både ja och nej skulle jag svara. Elevinflytande under bedömningstillfället. Vi har försökt att läsa de abrahamitiska religionerna på fyra veckor.

Elevinflytande under bedömningstillfället

Det är givetvis en omöjlighet för elever i sjuan att försöka lära sig ”alla” viktiga fakta om judendom, kristendom och islam på den korta tiden. Vi förutsatte att de redan hade kunskaper om de tre religionerna från mellanstadiet och satte igång med att jobba med några myter från det gamla testamentet. Vi hade några genomgångar om de olika religionerna och lite om hur några myter skiljer sig åt. Jämförelser av religioner Det blev många jämförelser under dessa veckor. Eleverna får välja frågor Sedan delades eleverna in i tre grupper som läste om varsin religion. Det kan du göra med en 3D-skrivare. Vad kan egentligen en SO-lärare göra med en 3D-skrivare?

Det kan du göra med en 3D-skrivare

De flesta förknippar nog 3D-skrivare med teknikämnet eller med estetiska ämnen. Men faktum är att vi har uppskattat skolans skrivare väldigt mycket och har hittat flera användningsområden för den. Det senaste jag skrev ut var en pussel-karta över Europa. Vi har letat efter något liknande att köpa, till elever som har svårt att lära sig kartan, men inte hittat något. Här är varje land en bit (utom Ryssland som består av flera bitar) och på baksidan har jag skrivit landets namn så att de fungerar som flash-cards. Jobba med modeller i geografin Om jag hade jobbat på mellanstadiet hade jag skrivit ut länder som topografiska kartor och låtit eleverna färgsätta dem efter naturförhållanden. 15 enkla exempel på GIS i undervisningen. Geografiska informationssystem, så kallade GIS, är digitala kartor där information ligger i olika lager.

15 enkla exempel på GIS i undervisningen

I mitt förra inlägg beskrev jag lite mer ingående vad Lgr 11 säger om GIS i skolan. Fem bra sätt att spara tid för lärare. Ett nytt år har precis börjat och nyårslöftena är fortfarande i färskt minne.

Fem bra sätt att spara tid för lärare

En förutsättning för att vi ska kunna hålla nyårslöften, som att hinna träna och äta hälsosamt, är att vi har orken. Det blir lätt en ond cirkel när man inte orkar träna, för att man är så trött, eftersom man är så otränad. Samtidigt så stoppar man i sig helt fel saker, som godis och snacks, för att man är för hungrig för att orka tänka ut någon middagsmat. Då är det inte så lätt att bara bryta de här onda cirklarna. Vi kan behöva lite hjälp på vägen. Bygga strategier för lärande. Att lära känna nya elever tar både tid och energi.

Bygga strategier för lärande

I år fick jag tre nya grupper och bara att lära sig alla namnen har tagit kraft. Därför kommer terminens första blogginlägg inte förrän nu. Den här terminen har vi SO-lärare på skolan planerat en gemensam uppstart med en tvåveckors metodkurs. Idén föddes när vi satt och sambedömde de nationella proven i samhällskunskap. Flippad musik. Min arbetsplats är fantastisk.

Flippad musik

Så härliga elever jag möts av varje dag. Det är ju faktiskt så att vi som möter dessa härliga ungar verkligen är rika på riktigt, så mkt glädje och inspiration som sprider sig:) Att verkligen se dem, se vem de är och möta dem där de är kunskapsmässigt, känslomässigt och i deras nyfikenhet, det kan bara vara världens bästa jobb! Att möta dem kunskapsmässigt handlar om att lägga lektionsinnehållet på varje elevs nivå. Bygga strategier för lärande. Läs- och språksatsningen. Akademiskt = tungt!?

Läs- och språksatsningen

Forskning = ointressant!? Professorer = tråkiga!? Är det så du tänker även om du kanske inte säger det rent ut? Kolla i så fall in Jill Walker Rettbergs webb: Jill Walker Rettberg är professor i digital kultur vid universitet i Bergen. Her research is on networked fiction, which includes electronic literature, weblogs, electronic art, web hoaxes and grassroots game-Creation. ( 160910) Jill höll en av keynote föreläsningarna under den nordiska forskningskonferensen 2016 Med bilden i fokus. Formativ bedömning – motivation eller stress? Jag läser just nu Hjärnkoll på skolan av Martin Ingvar och Gunilla Eldh där de skriver om att eleverna måste känna att deras prestationer gör det möjligt för dem att nå målet.

Vi som lärare måste alltså se till att våra uppgifter går att lösa på flera nivåer och att de tar eleverna ur sin trygghetszon och in i sin proximala utvecklingszon där lärandet kan ske. Blir det för svårt är ansträningningen inte värd det och eleven ger upp. Men för att eleverna ska kunna ta sig igenom även en perfekt anpassad uppgift som ligger lite utanför sin trygghetszon så behöver de all uppmuntran och stöd de kan få så att de känner att de är på väg åt rätt håll. Återigen – relationen. Förhoppningsvis gör er gemensamma ansträningning att eleverna lämnar in en uppgift som har lett till ett ökat lärande hos eleven. Bilder skapar lust och nyfikenhet för historia. Det var så givande att låta eleverna para ihop sig och samtala kring bilder att jag fortsatte på samma tema. Denna gång med en tidslinje. Vid uppstarten av arbetsområdet Kalla kriget så hämtade jag bilder från wikipedia som jag kopierade och laminerade.

Eleverna fick sedan tillsammans, i sina grupper, försöka skapa någon sorts tidslinje av bilderna. Att våga välja bort det digitala. I mitt klassrum, och på vår skola, har vi bestämda platser i klassrummet och läraren bestämmer. Att läraren bestämmer placeringen i klassrummet kommer ur ett förhållningssätt där vi ser till alla elevers behov. Att komma in i klassrummet och börja med att leta efter en plats att sitta på är inte en optimal start på ett nytt lärandetillfälle.

Hos många elever skapar sådana tillfällen oro. En oro som vi kan undvika med ett tydligt förhållningssätt hos pedagogerna på skolan. Nytt arbetsområde innebär nya grupper och därmed nya platser. Sluta vara schysst och börja vara snäll. Gränslöst digitalt lärande. Tio topplistor du inte vill vara utan. Avsnitt 26 med vinnaren av guldäpplet 2014: Karin Nygårds  - #annaochphilip. Det blev en ”teaser”! Förra veckan hade vi sista träffen på kursen ”Att undervisa i läsförståelse”; en kurs som jag arbetat med i många år nu. Gränslöst digitalt lärande. Var du ett av alla barn som älskade när Brasse tog fram lattjolajban-lådan och lekte ”En ska bort”. Gränslöst digitalt lärande. Tio topplistor du inte vill vara utan. Visual Storytelling, Storymaps och andra texter. Att gå Läslyftet väcker en hel del tankar kring läsning och undervisning. Svenska vecka 5. Digitala verktyg gör bildundervisningen häftigare. På Lillholmsskolan i Vårberg arbetar Sten Carnevall som förstelärare i bild.

Bitstrips som en app till kaffet. Språkutvecklande övning: dictogloss. Digital julkalender på Mälis. Excel – ett digitalt verktyg som håller ännu. Läslov! Gränslöst digitalt lärande. Läs- och språksatsningen. Språkutvecklande övning. Eleverna recenserar programmeringsappar. Roland S Persson om särbegåvade elever. Fyra stödstrategier vid närläsning. Kunskapsplattan. Formativt med Voto.se. När och varför slutade utbildningspolitiker att lyssna till forskning om flerspråkiga elever? Dagen före. Sju anledningar till att utvärdera. Att göra inferenser – känns begreppet svårt?

Så flippar jag. Så flippar jag. KUL1415 – Vilken sann skrivglädje. Gränslöst digitalt lärande.