background preloader

Spec

Facebook Twitter

”NPF-säkring” kan bli en business på bekostnad av eleverna - Sara Bruun. Trenden just nu är att skolor ska ”NPF- säkras” (NPF=Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och hela klasser ska ha tillgång till saker som hörlurar, stressbollar, skärmar och tugghalsband.

”NPF-säkring” kan bli en business på bekostnad av eleverna - Sara Bruun

Checklistor över extra anpassningar ska upprättas och bockas av och var tjugonde minut ska eleverna ha brain breaks. Detta ska skolor ha oavsett om alla elever har en NPF-diagnos eller inte, då det anses vara bra för alla elever. Skolgången strular: Anpassa i skolan! Låt mig bjuda på en enkel felsökningsguide: Skolgången strular och barnet med ADHD/ADD, autism eller annan NPF har mer ångest, slåss mer, självskadar, mer frånvaro etc?

Skolgången strular: Anpassa i skolan!

Problemet är att barnets ork inte räcker till skolgången. Anpassa skolsituationen. Från oro till diagnos. Studiepaket NPF - Moment 1 - Egen och föräldraperspektiv. Tio tips för en inkluderande skolstart. Detta blogginlägg har jag skrivit förut och har nu reviderat det lite eftersom det uppskattats som påminnelse inför den viktiga skolstarten.

Tio tips för en inkluderande skolstart

Texten vänder sig till alla som möter elever och är tänkt som ett underlag för att samarbeta om en inkluderande skolstart. Många barn och ungdomar börjar kanske känna sig nervösa nu, inte bara pirr i magen utan kanske har de ångest inför omställningen från lov till skola. Hjälp dem att komma tillbaka genom att förbereda dem noga på vad som sker den första veckan. Tipsen nedan gäller från förskola till gymnasium. Rörelse-med-tärning. Tio tips för en inkluderande skolstart. Sara Bruun. Lika värde nr 4, 2017 - SPSM Webbutiken. 0 kr exkl. 0% moms Användning av digitala verktyg i lärandet ger möjlighet till mer individuella lösningar.

Lika värde nr 4, 2017 - SPSM Webbutiken

I nummer 4 av tidningen Lika värde 2017 kan du få råd att komma igång med digitalt lärande och läsa om verksamheter som har kommit en bit på vägen. Det är inte vanligt att använda digitala verktyg i en hantverksmässig yrkesutbildning. Men tack vare Hans Gustavsson initiativ används det med framgång på Jenny Nyströmsskolan. Hans insats gav honom en finalplats till 2017 års lärarstipendium Guldäpplet. Numrets forskarintervju handlar om en pågående studie om hur logopeder kan hjälpa lärare för att stötta elevernas språkutveckling. I tidningen finns också notiser om vad som händer inom skolområdet, nyheter från Specialpedagogiska skolmyndigheten och krönikor. Visa mer. Hem - www.selektivatstorning.se. Om inklusion och risk för marginalisering – Bo Hejlskov Elvén.

Jag pratade med en kollega som jobbar terapeutisk med traumatiserade flyktingar.

Om inklusion och risk för marginalisering – Bo Hejlskov Elvén

Det är väldigt långt från det jag sysslar med, jag sysslar inte med terapi utan primärt med stöd till personal och föräldrar i hur de ska bemöta och anpassa. Men min kollega nämnde en ram för integration de använde sig av. Tyvärr kommer inte jag ihåg vem upphovspersonen var, och när jag söker hittar jag inte riktigt den modell han skissade upp. En annan du » Bör vi verkligen alltid ta barns känslor på allvar?! – När jag är ledsen säger fröknarna att jag har fina flätor eller fin tröja.

En annan du » Bör vi verkligen alltid ta barns känslor på allvar?!

Om de nu tycker det måste de väl inte säga det, just när jag är ledsen? – Varför tror du att de gör det? När eleverna behöver hjälp... Mina elever är nybörjare i skolan.

När eleverna behöver hjälp...

De har just börjat årskurs ett och har fullt upp med att lära sig nya saker. De lär sig bokstäver och siffror. Rast.docx. Appar lika bra som böcker för personer med dyslexi. ”Viktigt att dyslexi upptäcks i ett tidigt skede” – nu kan finlandssvenskar testas för läs- och skrivsvårigheter. Ett nytt test för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, hos finlandssvenskar har utvecklats vid Åbo Akademi.

”Viktigt att dyslexi upptäcks i ett tidigt skede” – nu kan finlandssvenskar testas för läs- och skrivsvårigheter

Enligt Matti Laine, professor i psykologi, är det viktigt att dyslexi upptäcks i ett tidigt skede. Bilder som kommunikationsstöd. Talat språk är flyktigt till sin natur.

Bilder som kommunikationsstöd

Egenskapen som är viktigare än intelligens. Barn behöver utveckla ett eget driv för att inte ge upp när de stöter på motgångar.

Egenskapen som är viktigare än intelligens

De behöver därför en särskild typ av motivation. LÄS MER: Föräldrar nyckel till framgång. Ny app hjälper unga förstå BUP-utredning. Appen heter ”Min utredning” och är utvecklad av Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Västmanland. Den skapades eftersom många barn och ungdomar kan uppleva att det är jobbigt att inte veta vad som ska hända då man ska genomgå en utredning på BUP för exempelvis adhd eller autism. – Vi ville skapa något som gjorde utredningsprocessen begriplig, samtidigt som appen skulle kännas lekfull och rolig.

BUP är en verksamhet för barn och vi behöver därför kommunicera direkt med barnen på ett sätt som de förstår och tilltalas av, säger Marie Frey, verksamhetsutvecklare på BUP i Västmanland. I appen börjar barnen med att skapa en egen avatar. Mona Liljedahl om särbegåvade elever. Har du någon särskilt begåvad elev i klassen? ”Någon annan får fixa det här” Kanske surrar frågorna om extra anpassningar fortfarande i ditt lärarrum. Det har snart gått tre år sedan reformen om olika stödnivåer infördes i skollagen. Innan det blir tal om åtgärdsprogram ska lärare skyndsamt veckla ut en palett av anpassningar i klassrummet. Först om dessa inte räcker, är det dags för särskilt stöd.

Och även det ska främst ges i ordinarie klass. Men är lärarna förberedda för reformen? Det visade sig, enligt forskarna, att alla grupper helst lade ansvaret på någon annan än sig själva. Främmande mark? Om perception. E, min 12-åring, har medelsvår ADHD ouppmärksam form (förr kallat ADD). E har svårt för att koncentrera sig och orka med skolmiljön. E lägger märke till allt som händer och tappar då fokus. Skolmiljön dränerar E. Efter ett par lektioner är E helt slut. Webbkursen Scope. Läsfixarna i alla ämnen. Vi jobbar med strategier. Dagen idag fylldes av läsfixarna. Vi pratar om att använda oss av strategier och läsfixarna synliggör strategier på ett bra sätt.

Men de behöver inte ”bara” användas vid läsning! Vi började dagen med att jag läste högt nästa kapitel i vår högläsningsbok Pippi Långstrump. Dagen kapitel heter Pippi är sakletare och hamnar i slagsmål. Under tiden som jag läser vill jag att barnen försöker se inre bilder av hur det skulle kunna se ut när Pippi är sakletare och annat som händer i kapitlet. Gränslöst digitalt lärande. Läs- och språksatsningen.

Läsning utmanar vår förmåga att processa, samla in och bearbeta information i en process där allt sker simultant. 5 appar som kan stöda personer med autism. Publicerad 31 mars 2017. Utmanande undervisning i klassrummet - Natur och Kultur. Lakartidningen.