background preloader

Solberga

Facebook Twitter

Något som jag kontinuerligt använder mig av i min undervisning är så kallade "Exit tickets", eller små utvärderingar…” | Exit tickets ✅ |Något som jag kontinuerligt använder mig av i min undervisning är så kallade "Exit tickets", eller små utvärderingar beroende beroende på vad man vill kalla dem, där eleverna gör skattningar av sig själv, mig som lärare eller lektionen innehåll.

Något som jag kontinuerligt använder mig av i min undervisning är så kallade "Exit tickets", eller små utvärderingar…”

Jag jobbar med dessa på lite olika sett, ibland efter en enskild lektion, efter en veckas lektioner eller efter ett arbetsområde. Eleverna besvarar dessa via t.ex.

Elevens val Kulturdagar

Källkritik. TEMA: BETYG & BEDÖMNING. 7-tim Klassrumskommunikation, Skolverket. Här finns material att ta del av, enskilt eller tillsammans, inför nästa steg ”Diskutera”.

7-tim Klassrumskommunikation, Skolverket

Den första filmen lyfter grundläggande strukturer i klassrumskommunikation, och är en utgångspunkt. De övriga filmerna är exempel från olika ämnen och olika åldersgrupper. Där kan man välja att se en eller två filmer. Till sist finns ett utdrag ur Skolverkets Allmänna råd för undervisningens planering och genomförande.

Prio Arbetssätt och Gemensam Planering

Förstelärare i Svedala - Undervisning och lärande. 2014 är året då Svedala kommuns Förstelärare bloggar publicerades på nätet.

Förstelärare i Svedala - Undervisning och lärande

Sedan dess har det gjorts 110 inlägg av kommunens 10 första förstelärare. Sammantaget har bloggarna genererat mer än 145.000 träffar. Första inlägget, den 20 januari, skrevs av Hanna Claesson och handlade om Förväntan inför BETT och sista inlägget Aktivera eleverna under högläsning publicerades den 18 december av Joakim Nilsson. Klassrumsstrategierbruntext.jpg (JPEG Image, 2424 × 1878 pixels) - Scaled (42%) Add a little bit of body text - Document by carina.rickard. Språk- och kunskapsutvecklande arbete. Sju timmar om... Samtalsledaren leder arbetet.

Sju timmar om...

Språket bär kunskapen: Att identifiera svårigheter. Nyskapande skolteknik hindras av PUL. Om skolan ska kunna ta steget in i framtiden krävs en översyn av lagstiftningen kring personuppgifter.

Nyskapande skolteknik hindras av PUL

Lagen är föråldrad och måste uppdateras för att skolan fullt ut ska kunna utvecklas i takt med samhället, skriver bland andra Karl Alfredsson, utvecklingschef på Lin Education. Enligt internationella mätningar tillgodogör sig inte svenska elever kunskaper i samma takt som elever i andra länder – om nu mätandet av kunskaper ens är möjligt. Samtidigt pågår en kunskapsrevolution i det övriga samhället. Information som förr tog dagar eller veckor att hitta, är i dag sekunder bort.

Vi jobbar i virtuella team på nätet och utbyter idéer och kunskap på ett sätt som ingen tidigare kunde drömma om. En viktig anledning till att skolorna nu halkar efter är den föråldrade personuppgiftslagen, PUL. Molntjänster olagliga. Att undervisa i lässtrategier Vivallaskolan - Blog. Bedömer du likvärdigt? Ett självtest! Här är ett självtest för att skatta hur likvärdig din bedömning är inför betygsättningen.

Bedömer du likvärdigt? Ett självtest!

Ett diskussionsunderlag med dig själv eller med kollegor! Gafe på lågstadiet. How to start a TED-Ed Club. A step-by-step guide for starting a TED-Ed Club at your local school or community organization.

How to start a TED-Ed Club

Step 1 Watch this short video about starting a TED-Ed Club. If you’re interested, share it with friends, students and teachers that might help you start a club. Step 2 Tell us why you’re excited to start a TED-Ed Club by completing this application. Step 3 Talk to TED-Ed. After your application has been processed, you’ll receive additional information and a request to join a video call. Step 4 Read TED-Ed Club materials. The book outlines thirteen suggested meetings, each designed to prepare your club members for delivering their first TED-style talk. Balansakt 5: Mäta elever – mäta lärande. Läs- och språksatsningen. Fortsättning på hur jag som lärare kan lära ut self-monitoring, självövervakning, till elever i tidiga skolår integrerat med RT i lässtrategiundervisningen. Fortsättning på förra inlägget, dvs. del 2. Läraren modellerar. Lyssna på UR. Tema: läsning by Utbildningsradion. Webbtillämpningar för lärande.

Fem_steg_for_planering_av_sprakutvecklande_undervisn.pdf. Pedlc3a4ser.jpg (JPEG-bild, 640 × 478 pixlar)

Formativ bedömning

Samtiden - Flerspråkighet: Flerspråkighet i alla ämnen i skolan. Flerspråkighet i fokus. Elevernas engagemang – min uppgift! View Project. Ömsesidig undervisning för ökad läsförståelse. Det är en sen eftermiddag i slutet av höstterminen och ett tjugotal lärare har samlats i Susanne Kristensens klassrum på Munkhätteskolan för ett sista tillfälle att förkovra sig i och bli inspirerade till att använda sig av RU – reciprok undervisning*.

Ömsesidig undervisning för ökad läsförståelse

RU som också kan kallas för RT- reciprocal teaching handlar om ömsesidig undervisning för ökad läsförståelse. Eleverna lär av varandra med läraren som modell. Kunskapsformaren. Så jobbar Annika med formativ bedömning Så jobbar Annika utifrån de fem formativa nyckelstrategierna – några exempel: 1 Tydliggöra mål och kunskapskrav: Annika delar en bedömningsmatris med varje elev för att synliggöra vad de kan nu och vad nästa steg blir.

Kunskapsformaren

Hon visar elevexempel och elever får bedöma egna texter. 2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet: Inför utvecklingssamtal åk 6-9. Dagordning utvecklingssamtal. Språk i alla ämnen, Runering on Prezi. Språkutvecklande arbetssätt. Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare.

Språkutvecklande arbetssätt

Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Sparade Lördagsläsningar. Exempel på utvecklingsarbeten läsåret 2013/14. Slutpresentationerna inom forskningscirkeln gjordes 2/6 vilket också utgjorde avslutningen på forskningscirkeln ”Litteracitet – Multimodalitet – Framgångsfaktorer”. Jag har skrivit om detta tidigare och nu är slutpresentationerna av alla utvecklingsarbetena genomförda. Deltagarna har arbetat parvis på sina skolor.