background preloader

"Lärplattformar"

Facebook Twitter

Actively Learn Tutorial for Teachers. Tech You Can Do: A School App You Can Do. A few months ago, I wrote about creating an "app" using Google Slides, "Your Very Own App You Can Do".

Tech You Can Do: A School App You Can Do

I focused on using it for our traveling purposes and even shared a template for one. There are many good ideas packed into that article. I'm back with one geared specifically for a teacher to use as communication in and for the classroom. Newsletters are good, emails are better, digital platforms allowing direct communication even better, but to have something that will allow a constant stream of communication is ideal. As much as I love using Google Slides to create this method of communication, I firmly believe only YOU will know if it is best for your students, their parents, and your situation. There are so many pieces to communicate as a teacher. Imagine this ... different pieces of your classroom brought into ONE location?!?! It can be done!!! I've created a template that you are welcome to make a copy of and hit the ground running! Helsingfors stad. Skolorna i Helsingfors använder internettjänsten Wilma.

Helsingfors stad

Via den får föräldrarna information om sina barns undervisningsarrangemang och undervisning. Wilma används även av elever och studerande själva för uppföljning av de egna studierna och i gymnasierna bland annat för kursanmälning. Användarkoder krävs i Wilma.

IST-lärande

School4You – Learn, create and collaborate. Login or Register here Winners of The Abu Dhabi Desert Challenge 1-7 April 2016!!

School4You – Learn, create and collaborate

Congratulations Clara, Elliott, Fredda, Victor, Albin, Louise, Agushi och Oliver who recently won a brand new Samsung Galaxy S6! Read about their experiences from School4You by clicking here. Welcome to School4You This is where you learn, create and collaborate.Contact us if you have any questions or register your free account above.

School4You is a gamified, widget based, online, free for all, dashboard platform. An entrepreneurial tool for students & teachers. Can be used: - any where - any time - any place - borderless. Inspirational platform that is gamified. Invites users to get involved – act – be a part of – collaborate and have fun while learning. Free to use. Every work board can be mad into a path – where you can reach the next level – by unlocking the previous one by know-how. Make learning and teaching more playful. A tool that support the 21st Century. Planbook.com - Online Teacher Lesson Planning. Framtidens lärplattform.

Ju mer nätbevandrade människor blir desto mer kräsna blir de i sitt internetanvändande.

Framtidens lärplattform

Tendensen att elever, studenter och lärare söker sig utanför den traditionella lärplattformens stängda miljö för att skapa egna samarbetsytor på nätet blir alltmer tydlig. Några tendenser som kan tänkas leda till att lärplattformen blir överflödig: 1) Ökad användning av molntjänster. Molnets närmast obegränsade lagringsutrymme och möjligheten att göra sig oberoende av lokala servrar och tekniker. Ekonomi. 2) Web 3.0. 3) Ökad digital kompetens gör oss mer självständiga i att söka information och kommunikation. 4) Ökad medvetenhet kring hur vi anpassar rådande kunskapssyn till ett digitalt arbetssätt. 5) I våra läroplaner står som mål att elverna ska kunna använda sig av modern teknik. Jag har under min tid som lärare i använt mig av fyra olika lärplattformar; Ping Pong, Moodle, It’s Learning och Fronter. Like this: Like Loading... ThinkBinder. RosterSync Add-on: Sync your SIS with Google Classroom.

Getting Started with Showbie for Teachers. Products  ■  Hapara. Nearpod. Classkick - Learn Together. Lärplattform, Vklass - softronic.se. Vklass - Lärplattform och skolverktyg med IUP, närvarohantering och elevkommunikation.

Lärplattform, Vklass - softronic.se

Tänk dig en lärplattform för elever, lärare, föräldrar och skolledning där eleverna av eget intresse loggar in två gånger om dagen - så fungerar Vklass Lärplattform. Vklass är en kommunikations och lärplattform för skolans elever, lärare och administrativa personal. Vklass är byggt som ett community, ett sätt som gör att det attraherar eleverna samtidigt som lärare och skolledning hittar alla funktioner de behöver i sin dagliga verksamhet. Många av våra användare loggar in flera gånger per dag och skriver flera meddelanden. Just inloggningen från elevernas sida är det som vi värderar högst. Learning Technology. Chalkup Social Learning Platform, Simple Learning Management. Student Engagement App for Schools.

Registrera, Logga in. Creaza.